Tuesday 23 May 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 02ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ருʼதிய꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman appoached Rama and Lakshmana in a bikshu form

வசோ விஜ்ஞாய ஹனுமான் ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
பர்வதாத் ருʼஷ்யமூகாத் து புப்லுவே யத்ர ராக⁴வௌ || 4-3-1

கபி ரூபம் பரித்யஜ்ய ஹனுமான் மாருதாத்மஜ꞉ |
பி⁴க்ஷு ரூபம் ததோ பே⁴ஜே ஷ²ட²பு³த்³தி⁴தயா கபி꞉ || 4-3-2

தத꞉ ச ஹனுமான் வாசா ஷ்²லக்ஷ்ணயா ஸுமனோஜ்ஞயா |
வினீதவத் உபாக³ம்ய ராக⁴வௌ ப்ரணிபத்ய ச || 4-3-3

அப³பா⁴ஷே ச தௌ வீரௌ யதா²வத் ப்ரஷ²ஷ²ம்ʼஸ ச |
ஸம்பூஜ்ய விதி⁴வத்³ வீரௌ ஹனுமான் வானரோத்தம꞉ || 4-3-4

உவாச காமதோ வாக்யம் ம்ருʼது³ ஸத்ய பராக்ரமௌ |
ராஜர்ஷி தே³வ ப்ரதிமௌ தாபஸௌ ஸம்ʼஷி²த வ்ரதௌ || 4-3-5

தே³ஷ²ம் கத²ம் இமம் ப்ராப்தௌ ப⁴வந்தௌ வர வர்ணினௌ |
த்ராஸயந்தௌ ம்ருʼக³ க³ணான் அன்யாம் ச வன சாரிண꞉ || 4-3-6

பம்பா தீர ருஹான் வ்ருʼக்ஷான் வீக்ஷமாணௌ ஸமந்தத꞉ |
இமாம் நதீ³ம் ஷு²ப⁴ ஜலாம் ஷோ²ப⁴யந்தௌ தரஸ்வினௌ || 4-3-7

தை⁴ர்யவந்தௌ ஸுவர்ணாபௌ⁴ கௌ யுவாம் சீர வாஸஸௌ |
நி꞉ஷ்²வஸந்தௌ வர பு⁴ஜௌ பீட³யந்தௌ இமா꞉ ப்ரஜா꞉ || 4-3-8

ஸிம்ʼஹ விப்ரேக்ஷிதௌ வீரௌ மஹாப³ல பராக்ரமௌ |
ஷ²க்ர சாப நிபே⁴ சாபே க்³ருʼஹீத்வா ஷ²த்ரு நாஷ²னௌ || 4-3-9

ஷ்²ரீமந்தௌ ரூப ஸம்பன்னௌ வ்ருʼஷப⁴ ஷ்²ரேஷ்ட² விக்ரமௌ |
ஹஸ்தி ஹஸ்த உபம பு⁴ஜௌ த்³யுதிமந்தௌ நரர்ஷபௌ⁴ || 4-3- 10

ப்ரப⁴யா பர்வத இந்த்³ர꞉ அஸௌ யுவயோ꞉ அவபா⁴ஸித꞉ |
ராஜ்ய அர்ஹௌ அமர ப்ரக்²யௌ கத²ம் தே³ஷ²ம் இஹ ஆக³தௌ || 4-3-11

பத்³ம பத்ர ஈக்ஷணௌ வீரௌ ஜடா மண்ட³ல தா⁴ரிணௌ |
அன்யோன்ய ஸத்³ருʼஷௌ² வீரௌ தே³வ லோகாத் இஹ ஆக³தௌ || 4-3-12

யத்³ருʼச்ச²யேவ ஸம்ப்ராப்தௌ சந்த்³ர ஸூர்யௌ வஸுந்த⁴ராம் |
விஷா²ல வக்ஷஸௌ வீரௌ மானுஷௌ தே³வ ரூபிணௌ || 4-3-13

ஸிம்ʼஹ ஸ்கந்தௌ⁴ மஹா உத்ஸாஹௌ ஸமதௌ³ இவ கோ³வ்ருʼஷௌ |
ஆயதா꞉ ச ஸுவ்ருʼத்தா꞉ ச பா³ஹவ꞉ பரிகோ⁴பமா꞉ || 4-3-14

ஸர்வ பூ⁴ஷண பூ⁴ஷார்ஹா꞉ கிம் அர்த²ம் ந விபூ⁴ஷிதா꞉ |
உபௌ⁴ யோக்³யௌ அஹம் மன்யே ரக்ஷிதும் ப்ருʼதி²வீம் இமாம் || 4-3-15

ஸ ஸாக³ர வனாம் க்ருʼத்ஸ்னாம் விந்த்⁴ய மேரு விபூ⁴ஷிதாம் |
இமே ச த⁴னுஷீ சித்ரே ஷ்²லக்ஷ்ணே சித்ர அனுலேபனே || 4-3-16

ப்ரகாஷே²தே யதா² இந்த்³ரஸ்ய வஜ்ரே ஹேம விபூ⁴ஷிதே |
ஸம்பூர்ணா꞉ ச ஷி²தை꞉ பா³ணை꞉ தூணா꞉ ச ஷு²ப⁴ த³ர்ஷ²னா꞉ || 4-3-17

ஜீவித அந்தகரை꞉ கோ⁴ரை꞉ ஜ்வலத்³பி⁴꞉ இவ பன்னகை³꞉ |
மஹா ப்ரமாணௌ விபுலௌ தப்த ஹாடக பூ⁴ஷணௌ || 4-3-18

க²ட்³கௌ³ ஏதௌ விராஜேதே நிர்முக்த பு⁴ஜகௌ³ இவ |
ஏவம் மாம் பரிபா⁴ஷந்தம் கஸ்மாத்³ வை ந அபி⁴ பா⁴ஷத꞉ || 4-3-19

ஸுக்³ரீவோ நாம த⁴ர்மாத்மா கஷ்²சித் வானர புங்க³வ꞉ |
வீரோ வினிக்ருʼதோ ப்⁴ராத்ரா ஜக³த் ப்⁴ரமதி து³꞉கி²த꞉ || 4-3-20

ப்ராப்த꞉ அஹம் ப்ரேஷித꞉ தேன ஸுக்³ரீவேண மஹாத்மனா |
ராஜ்ஞா வானர முக்²யானாம் ஹனுமான் நாம வானர꞉ || 4-3-21

யுவாப்⁴யாம் ஸ ஹி த⁴ர்மாத்மா ஸுக்³ரீவ꞉ ஸக்²யம் இச்ச²தி |
தஸ்ய மாம் ஸசிவம் வித்தம் வானரம் பவனாத்மஜம் || 4-3-22

பி⁴க்ஷு ரூப ப்ரதி ச்ச²ன்னம் ஸுக்³ரீவ ப்ரிய காரணாத் |
ருʼஷ்²யமூகாத் இஹ ப்ராப்தம் காமக³ம் காமசாரிணம் || 4-3-23

ஏவம் உக்த்வா து ஹனுமாம் தௌ வீரௌ ராம லக்ஷ்மணௌ |
வாக்யஜ்ஞோ வாக்ய குஷ²ல꞉ புன꞉ ந உவாச கிஞ்சன || 4-3-24

ஏதத் ஷ்²ருத்வா வச꞉ தஸ்ய ராமோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் |
ப்ரஹ்ருʼஷ்ட வத³ன꞉ ஷ்²ரீமான் ப்⁴ராதரம் பார்ஷ்²வத꞉ ஸ்தி²தம் || 4-3-25

ஸசிவோ அயம் கபீந்த்³ரஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
தம் ஏவ காங்க்ஷமாணஸ்ய மம அந்திகம் இஹ ஆக³த꞉ || 4-3-26

தம் அப்⁴யபா⁴ஷ ஸௌமித்ரே ஸுக்³ரீவ ஸசிவம் கபிம் |
வாக்யஜ்ஞம் மது⁴ரை꞉ வாக்யை꞉ ஸ்னேஹ யுக்தம் அரிந்த³ம || 4-3-27

ந அன் ருʼக்³வேத³ வினீதஸ்ய ந அ\-\-யஜுர்வேத³ தா⁴ரிண꞉ |
ந அ\-\-ஸாம வேத³ விது³ஷ꞉ ஷ²க்யம் ஏவம் விபா⁴ஷிதும் || 4-3-28

நூனம் வ்யகரணம் க்ருʼத்ஸ்னம் அனேன ப³ஹுதா⁴ ஷ்²ருதம் |
ப³ஹு வ்யாஹரதா அனேன ந கிஞ்சித் அப ஷ²ப்³தி³தம் || 4-3-29

ந முகே² நேத்ரயோ꞉ ச அபி லலாடே ச ப்⁴ருவோ꞉ ததா² |
அன்யேஷு அபி ச ஸர்வேஷு தோ³ஷ꞉ ஸம்ʼவிதி³த꞉ க்வசித் || 4-3-30

அவிஸ்தரம் அஸந்தி³க்³த⁴ம் அவிளம்பி³தம் அவ்யத²ம் |
உர꞉ஸ்த²ம் கண்ட²க³ம் வாக்யம் வர்ததே மத்⁴யமே ஸ்வரம் || 4-3-31

ஸம்ʼஸ்கார க்ரம ஸம்பன்னாம் அத்³பு⁴தாம் அவிளம்பி³தாம் |
உச்சாரயதி கல்யாணீம் வாசம் ஹ்ருʼத³ய ஹர்ஷிணீம் || 4-3-32

அனயா சித்ரயா வாசா த்ரிஸ்தா²ன வ்யஞ்ஜனஸ்த²யா꞉ |
கஸ்ய ந ஆராத்⁴யதே சித்தம் உத்³யத் அஸே அரே꞉ அபி || 4-3-33

ஏவம் விதோ⁴ யஸ்ய தூ³தோ ந ப⁴வேத் பார்தி²வஸ்ய து |
ஸித்³த்⁴யந்தி ஹி கத²ம் தஸ்ய கார்யாணாம் க³தயோ(அ)னக⁴ || 4-3-34

ஏவம் கு³ண க³ணைர் யுக்தா யஸ்ய ஸ்யு꞉ கார்ய ஸாத⁴கா꞉ |
தஸ்ய ஸித்³த்⁴யந்தி ஸர்வே(அ)ர்தா² தூ³த வாக்ய ப்ரசோதி³தா꞉ || 4-3-35

ஏவம் உக்த꞉ து ஸௌமித்ரி꞉ ஸுக்³ரீவ ஸசிவம் கபிம் |
அப்⁴யபா⁴ஷத வாக்யஜ்ஞோ வாக்யஜ்ஞம் பவனாத்மஜம் || 4-3-36

விதி³தா நௌ கு³ணா வித்³வன் ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
தம் ஏவ ச அவாம் மார்கா³வ꞉ ஸுக்³ரீவம் ப்லவகே³ஷ்²வரம் || 4-3-37

யதா² ப்³ரவீஷி ஹனுமான் ஸுக்³ரீவ வசநாத்³ இஹ |
தத் ததா² ஹி கரிஷ்யாவோ வசனாத் தவ ஸத்தம || 4-3-38

தத் தஸ்ய வாக்யம் நிபுணம் நிஷ²ம்ய
ப்ரஹ்ருʼஷ்ட ரூப꞉ பவனாத்மஜ꞉ கபி꞉ |
மன꞉ ஸமாதா⁴ய ஜய உபபத்தௌ
ஸக்²யம் ததா³ கர்தும் இயேஷ தாப்⁴யாம் || 4-3-39

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்ருʼதிய꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை