Saturday 20 May 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 02ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman and Vanaras

தௌ து த்³ருʼஷ்ட்வா மஹாத்மானௌ ப்⁴ராதரௌ ராம லக்ஷ்மணௌ |
வர ஆயுத⁴ த⁴ரௌ வீரௌ ஸுக்³ரீவ꞉ ஷ்²ங்கிதோ(அ)ப⁴வத் || 4-2-1

உத்³விக்³ன ஹ்ருʼத³ய꞉ ஸர்வா தி³ஷ²꞉ ஸமவலோகயன் |
ந வ்யதிஷ்ட²த கஸ்மின் சித் தே³ஷே² வானர புங்க³வ꞉ || 4-2-2

நைவ சக்ரே மன꞉ ஸ்தா²தும் வீக்ஷமாணோ மஹாப³லௌ |
கபே꞉ பரம பீ⁴தஸ்ய சித்தம் வ்யவஸஸாத³ ஹ || 4-2-3

சிந்தயித்வா ஸ த⁴ர்மாத்மா விம்ருʼஷ்²ய கு³ரு லாக⁴வம் |
ஸுக்³ரீவ꞉ பரம உத்³விக்³ன꞉ ஸர்வை꞉ தை꞉ வானரை꞉ ஸஹ || 4-2-4

தத꞉ ஸ ஸசிவேப்⁴ய꞉ து ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவகா³தி⁴ப꞉ |
ஷ²ஷ²ம்ʼஸ பரம உத்³விக்³ன꞉ பஷ்²யன் தௌ ராம லக்ஷ்மணௌ || 4-2-5

ஏதௌ வனம் இத³ம் து³ர்க³ம் வாலி ப்ரணிஹிதௌ த்⁴ருவம் |
ச²த்³மனா சீர வஸனௌ ப்ரசரந்தௌ இஹ ஆக³தௌ || 4-2-6

தத꞉ ஸுக்³ரீவ ஸசிவா த்³ருʼஷ்ட்வா பரம த⁴ன்வினௌ |
ஜக்³மு꞉ கி³ரி தடாத் தஸ்மாத்³ அன்யத் ஷி²க²ரம் உத்தமம் || 4-2-7

தே க்ஷிப்ரம் அபி⁴க³ம்ய அத² யூத²பா யூத²பர்ஷப⁴ம் |
ஹரயோ வானர ஷ்²ரேஷ்ட²ம் பரிவார்ய உபதஸ்தி²ரே || 4-2-8

ஏவம் ஏக ஆயன க³தா꞉ ப்லவமானா கி³ரே꞉ கி³ரிம் |
ப்ரகம்பயந்தோ வேகே³ன கி³ரீணாம் ஷி²க²ராணி ச || 4-2-9

தத꞉ ஷா²கா² ம்ருʼகா³꞉ ஸர்வே ப்லவமானா மஹாப³லா꞉ |
ப³ப⁴ஞ்ஜு꞉ ச நகா³ன் தத்ர புஷ்பிதான் து³ர்க³ம் ஆஷ்²ரிதான் || 4-2-10

ஆப்லவந்தோ ஹரிவரா꞉ ஸர்வத꞉ தம் மஹாகி³ரிம் |
ம்ருʼக³ மார்ஜார ஷா²ர்தூ³ளான் த்ராஸயந்தோ யயு꞉ ததா³ || 4-2-11

தத꞉ ஸுக்³ரீவ ஸசிவா꞉ பர்வதேந்த்³ரே ஸமாஹிதா꞉ |
ஸங்க³ம்ய கபி முக்²யேன ஸர்வே ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸ்தி²தா꞉ || 4-2-12

தத꞉ து ப⁴ய ஸந்த்ரஸ்தம் வாலி கில்பி³ஷ ஷ²ன்கிதம் |
உவாச ஹனுமான் வாக்யம் ஸுக்³ரீவம் வாக்ய கோவித³꞉ || 4-2-13

ஸம்ப்⁴ரம꞉ த்யஜதாம் ஏஷ ஸர்வை꞉ வாலி க்ருʼதே மஹான் |
மலயோ(அ)யம் கி³ரிவரோ ப⁴யம் ந இஹ அஸ்தி வாலின꞉ || 4-2-14

யஸ்மாத் உத்³விக்³ன சேதா꞉ த்வம் வித்³ருதோ ஹரிபுங்க³வ |
தம் க்ரூர த³ர்ஷ²னம் க்ரூரம் ந இஹ பஷ்²யாமி வாலினம் || 4-2-15

யஸ்மாத் தவ ப⁴யம் ஸௌம்ய பூர்வஜாத் பாப கர்மண꞉ |
ஸ ந இஹ வாலீ து³ஷ்டாத்மா ந தே பஷ்²யாமி அஹம் ப⁴யம் || 4-2-16

அஹோ ஷா²கா² ம்ருʼக³த்வம் தே வ்யக்தம் ஏவ ப்லவங்க³ம |
லகு⁴ சித்ததயா ஆத்மானம் ந ஸ்தா²பயஸி யோ மதௌ || 4-2-17

பு³த்³தி⁴ விஜ்ஞான ஸம்பன்ன இங்கி³தை꞉ ஸர்வம் ஆசர |
ந ஹி அபு³த்³தி⁴ம் க³தோ ராஜா ஸர்வ பூ⁴தானி ஷா²ஸ்தி ஹி || 4-2-18

ஸுக்³ரீவ꞉ து ஷு²ப⁴ம் வாக்யம் ஷ்²ருத்வா ஸர்வம் ஹனூமத꞉ |
தத꞉ ஷு²ப⁴தரம் வாக்யம் ஹனூமந்தம் உவாச ஹ || 4-2-19

தீ³ர்க⁴ பா³ஹூ விஷா²லாக்ஷௌ ஷ²ர சாப அஸி தா⁴ரிணௌ |
கஸ்ய ந ஸ்யாத் ப⁴யம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஹி ஏதௌ ஸுர ஸுத உபமௌ || 4-2-20

வாலி ப்ரணிஹிதௌ ஏவ ஷ²ன்கே அஹம் புருஷோத்தமௌ |
ராஜானோ ப³ஹு மித்ரா꞉ ச விஷ்²வாஸோ ந அத்ர ஹி க்ஷம꞉ || 4-2-21

அரய꞉ ச மனுஷ்யேண விஜ்ஞேயா꞉ ச²த்³ம சாரிண꞉ |
விஷ்²வஸ்தானாம் அவிஷ்²வஸ்தா꞉ சி²த்³ரேஷு ப்ரஹரந்தி அபி || 4-2-22

க்ருʼத்யேஷு வாலீ மேதா⁴வீ ராஜானோ ப³ஹு த³ர்ஷ²ன꞉ |
ப⁴வந்தி பர ஹந்தார꞉ தே ஜ்ஞேயா꞉ ப்ராக்ருʼதை꞉ நரை꞉ || 4-2-23

தௌ த்வயா ப்ராக்ருʼதேன ஏவ க³த்வா ஜ்ஞேயௌ ப்லவங்க³ம |
இங்கி³தானாம் ப்ரகாரை꞉ ச ரூபவ்யா பா⁴ஷணேன ச || 4-2-24

லக்ஷயஸ்வ தயோ꞉ பா⁴வம் ப்ரஹ்ருʼஷ்ட மனஸௌ யதி³ |
விஷ்²வாஸயன் ப்ரஷ²ம்ʼஸாபி⁴꞉ இங்கி³தை꞉ ச புன꞉ புன꞉ || 4-2-25

மம ஏவ அபி⁴முக²ம் ஸ்தி²த்வா ப்ருʼச்ச² த்வம் ஹரி புங்க³வ |
ப்ரயோஜனம் ப்ரவேஷ²ஸ்ய வனஸ்ய அஸ்ய த⁴னுர் த⁴ரௌ || 4-2-26

ஷு²த்³த⁴ ஆத்மானௌ யதி³ ஏதௌ ஜானீஹி த்வம் ப்லவங்க³ம |
வ்யாபா⁴ஷிதை꞉ வா ரூபை꞉ வா விஜ்ஞேயா து³ஷ்டதா அனயோ꞉ || 4-2-27

இதி ஏவம் கபிராஜேன ஸந்தி³ஷ்டோ மாருதாத்மஜ꞉ |
சகார க³மனே பு³த்³தி⁴ம் யத்ர தௌ ராம லக்ஷ்மணௌ || 4-2-28

ததா² இதி ஸம்பூஜ்ய வச꞉ து தஸ்ய
கபே꞉ ஸுபீ⁴தஸ்ய து³ராஸத³ஸ்ய |
மஹானுபா⁴வோ ஹனுமான் யயௌ ததா³
ஸ யத்ர ராமோ அதிப³லீ ஸ லக்ஷ்மண꞉ || 4-2-29

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்தே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை