Friday 19 May 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 01ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉

Sugreeva sees Rama and Lakshmana from Rishyamuka mountain

ஸ தாம் புஷ்கரிணீம் க³த்வா பத்³ம உத்பல ஜ²ஷாகுலாம் |
ராம꞉ ஸௌமித்ரி ஸஹிதோ விளலாப அகுலேந்த்³ரிய꞉ || 4-1-1

தத்ர த்³ருʼஷ்ட்வைவா தாம் ஹர்ஷாத் இந்த்³ரியாணி சகம்பிரே |
ஸ காமவஷ²ம் ஆபன்ன꞉ ஸௌமித்ரிம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 4-1-2

ஸௌமித்ரே ஷோ²ப⁴தே பம்பா வைதூ³ர்ய விமல உத³கா |
பு²ல்ல பத்³ம உத்பலவதீ ஷோ²பி⁴தா விவிதை⁴꞉ த்³ருமை꞉ || 4-1-3

ஸௌமித்ரே பஷ்²ய பம்பாயா꞉ கானனம் ஷு²ப⁴ த³ர்ஷ²னம் |
யத்ர ராஜந்தி ஷை²லா வா த்³ருமா꞉ ஸ ஷி²க²ரா இவ || 4-1-4

மாம் து ஷோ²காபி⁴ ஸந்தப்தம் ஆத⁴ய꞉ பீட³யந்தி வை ||
ப⁴ரதஸ்ய ச து³꞉கே²ன வைதே³ஹ்யா ஹரணேன ச || 4-1-5

ஷோ²கார்தஸ்ய அபி மே பம்பா ஷோ²ப⁴தே சித்ர கானனா |
வ்யவகீர்ணா ப³ஹு விதை⁴꞉ புஷ்பை꞉ ஷீ²தோத³கா ஷி²வா || 4-1-6

ளினை꞉ அபி ஸஞ்ச²ன்னா ஹி அத்யர்த² ஷு²ப⁴ த³ர்ஷ²னா |
ஸர்ப வ்யாள அனுசரிதா ம்ருʼக³ த்³விஜ ஸமாகுலா || 4-1-7

அதி⁴கம் ப்ரவிபா⁴தி ஏதத் நீல பீதம் து ஷா²த்³வலம் |
த்³ருமாணாம் விவிதை⁴꞉ புஷ்பை꞉ பரிஸ்தோமை꞉ இவ அர்பிதம் || 4-1-8

புஷ்ப பா⁴ர ஸம்ருʼத்³தா⁴னி ஷி²க²ராணி ஸமந்தத꞉ |
லதாபி⁴꞉ புஷ்பித அக்³ராபி⁴꞉ உபகூ³டா⁴னி ஸர்வத꞉ || 4-1-9

ஸுக² அனிலோ(அ)யம் ஸௌமித்ரே கால꞉ ப்ரசுர மன்மத²꞉ |
க³ந்த⁴வான் ஸுரபி⁴ர் மாஸோ ஜாத புஷ்ப ப²ல த்³ரும꞉ || 4-1-10

பஷ்²ய ரூபாணி ஸௌமித்ரே வனானாம் புஷ்ப ஷா²லினாம் |
ஸ்ருʼஜதாம் புஷ்ப வர்ஷாணி வர்ஷம் தோயமுசாம் இவ || 4-1-11

ப்ரஸ்தரேஷு ச ரம்யேஷு விவிதா⁴꞉ கானன த்³ருமா꞉ |
வாயு வேக³ ப்ரசலிதா꞉ புஷ்பை꞉ அவகிரந்தி கா³ம் || 4-1-12

பதிதை꞉ பதமானை꞉ ச பாத³பஸ்தை²꞉ ச மாருத꞉ |
குஸுமை꞉ பஷ்²ய ஸௌமித்ரே க்ரீட³தீவ ஸமந்தத꞉ || 4-1-13

விக்ஷிபன் விவிதா⁴꞉ ஷா²கா² நகா³னாம் குஸுமோத்கடா꞉ |
மாருத꞉ சலித ஸ்தா²னை꞉ ஷட்பதை³꞉ அனுகீ³யதே || 4-1-14

மத்த கோகில ஸந்நாதை³꞉ நர்தயன் இவ பாத³பான் |
ஷை²ல கந்த³ர நிஷ்க்ராந்த꞉ ப்ரகீ³த இவ ச அனில꞉ || 4-1-15

தேன விக்ஷிபதா அத்யர்த²ம் பவனேன ஸமந்தத꞉ |
அமீ ஸம்ʼஸக்த ஷா²கா²க்³ரா க்³ரதி²தா இவ பாத³பா꞉ || 4-1-16

ஸ ஏவ ஸுக² ஸம்ʼஸ்பர்ஷோ² வாதி சந்த³ன ஷீ²தல꞉ |
க³ந்த⁴ம் அப்⁴யவஹன் புண்யம் ஷ்²ரம அபனயோ அனில꞉ || 4-1-17

அமீ பவன விக்ஷிப்தா வினந்த³ந்தீ இவ பாத³பா꞉ |
ஷட்பதை³꞉ அனுகூஜத்³பி⁴꞉ வனேஷு மது⁴ க³ந்தி⁴ஷு || 4-1-18

கி³ரி ப்ரஸ்தே²ஷு ரம்யேஷு புஷ்பவத்³பி⁴꞉ மனோரமை꞉ |
ஸம்ʼஸக்த ஷி²க²ரா ஷை²லா விராஜந்தி மஹாத்³ருமை꞉ || 4-1-19

புஷ்ப ஸஞ்ச²ன்ன ஷி²க²ரா மாருத꞉ உத்க்ஷேப சஞ்சலா |
அமீ மது⁴கரோத்தம்ʼஸா꞉ ப்ரகீ³த இவ பாத³பா꞉ || 4-1-20

ஸுபுஷ்பிதாம்ʼஸ்து பஷ்²ய ஏதான் கர்ணிகாரான் ஸமந்தத꞉ |
ஹாடக ப்ரதி ஸஞ்ச்ச²ன்னான் நரான் பீதாம்ப³ரான் இவ || 4-1-21

அயம் வஸந்த꞉ ஸௌமித்ரே நானா விஹக³ நாதி³த꞉ |
ஸீதயா விப்ரஹீணஸ்ய ஷோ²க ஸந்தீ³பனோ மம || 4-1-22

மாம் ஹி ஷோ²க ஸமாக்ராந்தம் ஸந்தாபயதி மன்மத²꞉ |
ஹ்ருʼஷ்டம் ப்ரவத³மானஷ்²ச ஸமாஹ்வயதி கோகில꞉ || 4-1-23

ஏஷ தா³அத்யூஹகோ ஹ்ருʼஷ்டோ ரம்யே மாம் வன நிர்ஜ²ரே |
ப்ரணத³ன் மன்மதா²விஷ்டம் ஷோ²சயிஷ்யதி லக்ஷ்மண || 4-1-24

ஷ்²ருத்வா ஏதஸ்ய புரா ஷ²ப்³த³ம் ஆஷ்²ரமஸ்தா² மம ப்ரியா |
மாம் ஆஹூய ப்ரமுதி³தா பரமம் ப்ரத்யனந்த³த || 4-1-25

ஏவம் விசித்ரா꞉ பதகா³ நானா ராவ விராவிண꞉ |
வ்ருʼக்ஷ கு³ள்ம லதா꞉ பஷ்²ய ஸம்பதந்தி ஸமந்தத꞉|| 4-1-26

விமிஷ்²ரா விஹகா³꞉ பும்பி⁴꞉ ஆத்ம வ்யூஹ அபி⁴னந்தி³தா꞉ |
ப்⁴ருʼங்க³ராஜ ப்ரமுதி³தா꞉ ஸௌமித்ரே மது⁴ர ஸ்வரா꞉ || 4-1-27

அஸ்யா꞉ கூலே ப்ரமுதி³தா꞉ ஸன்க⁴ஷ²꞉ ஷ²குனாஸ்த்விஹ |
தா³த்யூஹரதி விக்ரந்தை³꞉ பும்ʼஸ்கோகில ருதை꞉ அபி | 4-1-28

ஸ்வனந்தி பாத³பா꞉ ச இமே மாம் அனங்க³ ப்ரதீ³பகா꞉ | 
அஷோ²க ஸ்தப³க அங்கா³ர꞉ ஷட்பத³ ஸ்வன நிஸ்வன꞉ || 4-1-29

மாம் ஹி பல்லவ தாம்ரார்சி꞉ வஸந்தாக்³னி꞉ ப்ரத⁴க்ஷ்யதி |
ந ஹி தாம் ஸூக்ஷ்மபக்ஷ்மாக்ஷீம் ஸுகேஷீ²ம் ம்ருʼது³ பா⁴ஷிணீம் || 4-1-30

அபஷ்²யதோ மே ஸௌஉமித்ரே ஜீவிதே(அ)ஸ்தி ப்ரயோஜனம் |
அயம் ஹி ருசிர꞉ தஸ்யா꞉ காலோ ருசிர கானன꞉ || 4-1-31

கோகிலாகுல ஸீமாந்த꞉ த³யிதாயா மம அனக⁴꞉ |
மன்மத⁴ ஆயாஸ ஸம்பூ⁴தோ வஸந்த கு³ண வர்தி⁴த꞉ || 4-1-32

அயம் மாம் த⁴க்ஷ்யதி க்ஷிப்ரம் ஷோ²காக்³னி꞉ ந சிராதி³வ |
அபஷ்²யத தாம் வனிதாம் பஷ்²யதோ ருசிர த்³ருமான் || 4-1-33

மம அயம் ஆத்மப்ரப⁴வோ பூ⁴யஸ்த்வம் உபயாஸ்யதி |
அத்³ருʼஷ்²யமானா வைதே³ஹீ ஷோ²கம் வர்த⁴யதீ இஹ மே || 4-1-34

த்³ருʼஷ்²யமானோ வஸந்த꞉ ச ஸ்வேத³ ஸம்ʼஸர்க³ தூ³ஷக꞉ |
மாம் ஹி ஸா ம்ருʼக³ஷா²பா³க்ஷீ சிந்தா ஷோ²க ப³லாத்க்ருʼதம் || 4-1-35

ஸந்தாபயதி ஸௌமித்ரே க்ருʼஇர꞉ சைத்ர வனானில꞉ |
அமீ மயூரா꞉ ஷோ²ப⁴ந்தே ப்ரந்ருʼத்யந்த꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-1-36

ஸ்த்வை꞉ பக்ஷை꞉ பவன உத்³தூ⁴தை꞉ க³வாக்ஷை꞉ ஸ்பா²டிகை꞉ இவ |
ஷி²கி²னீபி⁴꞉ பரிவ்ருʼதாஸ்த ஏதே மத³ மூர்சி²தா꞉ || 4-1-37

மன்மத² அபி⁴பரீதஸ்ய மம மன்மத² வர்த⁴னா꞉ |
பஷ்²ய லக்ஷ்ணம ந்ருʼத்யந்தம் மயூரம் உபந்ருʼத்யதி || 4-1-38

ஷி²கி²னீ மன்மத² ஆர்தை꞉ ஏஷா ப⁴ர்தாரம் கி³ரி ஸானுனி |
தாம் ஏவ மனஸா ராமாம் மயுரோ(அ)பி அனுதா⁴வதி || 4-1-39

விதத்ய ருசிரௌ பக்ஷௌ ருதை꞉ உபஹஸன் இவ |
மயூரஸ்ய வனே நூனம் ரக்ஷஸா ந ஹ்ருʼதா ப்ரியா || 4-1-40

தஸ்மாத் ந்ருʼத்யதி ரம்யேஷு வனேஷு ஸஹ காந்தயா |
மம த்வயம் வினா வாஸ꞉ புஷ்பமாஸே ஸுது³꞉ஸஹ꞉ || 4-1-41

பஷ்²ய லக்ஷ்மண ஸம்ʼராக³꞉ திர்யக் யோனிக³தேஷு அபி |
யதே³ஷா ஷி²கி²னீ காமாத் ப⁴ர்தாரம் அபி⁴வர்ததே || 4-1-42

மாம் அபி ஏவம் விஷா²லாக்ஷீ ஜானகீ ஜாத ஸம்ப்⁴ரமா |
மத³னேன அபி⁴வர்தேத யதி³ ந அபஹ்ருʼதா ப⁴வேத் || 4-1-43

பஷ்²ய லக்ஷ்மண புஷ்பாணி நிஷ்ப²லானி ப⁴வந்தி மே |
புஷ்ப பா⁴ர ஸம்ருʼத்³தா⁴னாம் வனானாம் ஷி²ஷி²ராத்யயே || 4-1-44

ருசிராணி அபி புஷ்பாணி பாத³பானாம் அதிஷ்²ரியா |
நிஷ்ப²லானி மஹீம் யாந்தி ஸமம் மது⁴கரோத்கரை꞉ || 4-1-45

நத³ந்தி காவம் முதி³தா꞉ ஷ²குனா ஸங்க⁴ஷ²꞉ கலம் |
ஆஹ்வயந்த இவ அன்யோன்யம் காம உன்மாத³கரா மம || 4-1-46

வஸந்தோ யதி³ தத்ர அபி யத்ர மே வஸதி ப்ரியா |
நூனம் பரவஷா² ஸீதா ஸா அபி ஷோ²ச்யதி அஹம் யதா² || 4-1-47

நூனம் ந து வஸந்த꞉ தம் தே³ஷ²ம் ஸ்ப்ருʼஷ²தி யத்ர ஸா |
கத²ம் ஹி அஸித பத்³மாக்ஷீ வர்தயேத் ஸா மயா வினா || 4-1-48

அத²வா வர்ததே தத்ர வஸந்தோ யத்ர மே ப்ரியா |
கிம் கரிஷ்யதி ஸுஷ்²ரோணீ ஸா து நிர் ப⁴ர்த்ஸிதா பரை꞉ || 4-1-49

ஷ்²யாமா பத்³ம பலாஷா²க்ஷீ ம்ருʼது³ பா⁴ஷா ச மேம் ப்ரியா |
நூனம் வஸந்தம் ஆஸாத்³ய பரித்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் || 4-1-50

த்³ருʼட⁴ம் ஹி ஹ்ருʼத³யே பு³தி⁴꞉ மம ஸம்ப்ரதிவர்ததே |
ந அலம் வர்தயிதும் ஸீதா ஸாத்⁴வீ மத் விரஹம் க³தா || 4-1-51

மயி பா⁴வோ ஹி வைதே³ஹ்யா꞉ தத்த்வதோ விநிவேஷி²த꞉ |
மம அபி பா⁴வ꞉ ஸீதாயாம் ஸர்வதா⁴ விநிவேஷி²த꞉ || 4-1-52

ஏஷ புஷ்பவஹோ வாயு꞉ ஸுக² ஸ்பர்ஷோ² ஹிமாவஹ꞉ |
தாம் விசிந்தயத꞉ காந்தாம் பாவக ப்ரதிமோ மம || 4-1-53

ஸதா³ ஸுக²ம் அஹம் மன்யே யம் புரா ஸஹ ஸீதாயா |
மாருத꞉ ஸ வினா ஸீதாம் ஷோ²க ஸஞ்ஜனஓ மம || 4-1-54

தாம் வின அத² விஹங்கோ³ அஸௌ பக்ஷீ ப்ரணதி³த꞉ ததா³ |
வாயஸ꞉ பாத³பக³த꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டம் அபி⁴ கூஜதி || 4-1-55

ஏஷ வை தத்ர வைதே³ஹ்யா விஹக³꞉ ப்ரதிஹாரக꞉ |
பக்ஷீ மாம் து விஷா²லாக்ஷ்யா꞉ ஸமீபம் உபனேஷ்யதி || 4-1-56

பஷ்²ய லக்ஷ்மண ஸம்ʼநாத³ம் வனே மத³ விவர்த⁴னம் |
புஷ்பித அக்³ரேஷு வ்ருʼக்ஷேஷு த்³விஜானாம் அவகூஜதாம் || 4-1-57

விக்ஷிப்தாம் பவனேன ஏதாம் அஸௌ திலக மஞ்ஜரீம் |
ஷட்பத³꞉ ஸஹஸா அப்⁴யேதி மத³ உத்³தூ⁴தாம் இவ ப்ரியாம் || 4-1-58

காமினாம் அயம் அத்யந்தம் அஷோ²க꞉ ஷோ²க வர்த⁴ன꞉ |
ஸ்தப³கை꞉ பவன உத்க்ஷிப்தை꞉ தர்ஜயன் இவ மாம் ஸ்தி²த꞉ || 4-1-59

அமீ லக்ஷ்மண த்³ருʼஷ்²யந்தே சூதா꞉ குஸும ஷா²லின꞉ |
விப்⁴ரம உத்ஸிக்த மனஸ꞉ ஸ அங்க³ராகா³ நரா இவ || 4-1-60

ஸௌமித்ரே பஷ்²ய பம்பாயா꞉ சித்ராஸு வன ராஜிஷு |
கிம்ʼநரா நரஷா²ர்தூ³ள விசரந்தி தத꞉ தத꞉ || 4-1-61

இமானி ஷு²ப⁴ க³ந்தீ⁴னி பஷ்²ய லக்ஷ்மண ஸர்வஷ²꞉ |
ளினானி ப்ரகாஷ²ந்தே ஜலே தருண ஸூர்ய வத் || 4-1-62

ஏஷா ப்ரஸன்ன ஸலிலா பத்³ம நீல உத்பலாயுதா |
ஹம்ʼஸ காரண்ட³வ ஆகீர்ணா பம்பா ஸௌக³ந்தி⁴கா யுதா || 4-1-63

ஜலே தருண ஸூர்யாபை⁴꞉ ஷட்பத³ ஆஹத கேஸரை꞉ |
பன்கஜை꞉ ஷோ²ப⁴தே பம்பா ஸமந்தாத் அபி⁴ஸம்ʼவ்ருʼதா || 4-1-64

சக்ரவாக யுதா நித்யம் சித்ர ப்ரஸ்த² வனாந்தரா |
மாதங்க³ ம்ருʼக³ யூதை²꞉ ச ஷோ²ப⁴தே ஸலில அர்தி²பி⁴꞉ || 4-1-65

பவன ஆஹத வேகா³பி⁴꞉ ஊர்மிபி⁴꞉ விமலே அம்ப⁴ஸி |
பன்கஜானி விராஜந்தே தாட்³யமானானி லக்ஷ்மண || 4-1-66

பத்³ம பத்ர விஷா²லாக்ஷீம் ஸததம் ப்ரிய பன்கஜாம் |
அபஷ்²யதோ மே வைதே³ஹீம் ஜீவிதம் ந அபி⁴ரோசதே || 4-1-67

அஹோ காமஸ்ய வாமத்வம் யோ க³தாம் அபி து³ர்லபா⁴ம் |
ஸ்மாரயிஷ்யதி கல்யாணீம் கல்யாண தர வாதி³னீம் || 4-1-68

ஷ²க்யோ தா⁴ரயிதும் காமோ ப⁴வேத் அப்⁴யாக³தோ மயா |
யதி³ பூ⁴யோ வஸந்தோ மாம் ந ஹன்யாத் புஷ்பித த்³ரும꞉ || 4-1-69

யானி ஸ்ம ரமணீயானி தயா ஸஹ ப⁴வந்தி மே |
தானி ஏவ அரமணீயானி ஜாயந்தே மே தயா வினா || 4-1-70

பத்³மகோஷ² பலாஷா²னி த்³ரஷ்டும் த்³ருʼஷ்டி꞉ ஹி மன்யதே |
ஸீதாயா நேத்ர கோஷா²ப்⁴யாம் ஸத்³ருʼஷா²ன் இதி லக்ஷ்மண || 4-1-71

பத்³ம கேஸர ஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டோ வ்ருʼக்ஷாந்தர விநி꞉ஸ்ருʼத꞉ |
நி꞉ஷ்²வாஸ இவ ஸீதாயா வாதி வாயு꞉ மனோஹர꞉ || 4-1-72

ஸௌமித்ரே பஷ்²ய பம்பாயா த³க்ஷிணே கி³ரி ஸானுஷு |
புஷ்பிதான் கர்ணிகாரஸ்ய யஷ்டிம் பரம ஷோ²பி⁴தாம் || 4-1-73

அதி⁴கம் ஷை²ல ராஜோ(அ)யம் தா⁴துபி⁴꞉ து விபூ⁴ஷித꞉ |
விசித்ரம் ஸ்ருʼஜதே ரேணும் வாயு வேக³ விக⁴ட்டிதம் || 4-1-74

கி³ரி ப்ரஸ்தா²ஸ்து ஸௌமித்ரே ஸர்வத꞉ ஸம்ப்ரபுஷ்பிதை꞉ |
நிஷ்பத்ரை꞉ ஸர்வதோ ரம்யை꞉ ப்ரதீ³ப்தா இவ கிம்ʼஷு²கை꞉ || 4-1-75

பம்பா தீர ருஹா꞉ ச இமே ஸம்ʼஸக்தா மது⁴ க³ந்தி⁴ன꞉ |
மாலதீ மல்லிகா பத்³ம கரவீரா꞉ ச புஷ்பிதா꞉ || 4-1-76

கேதக்ய꞉ ஸிந்து⁴வாரா꞉ ச வாஸந்த்ய꞉ ச ஸுபுஷ்பிதா꞉ |
மாத⁴வ்யோ க³ந்த⁴பூர்ணா꞉ ச குந்த³கு³ள்மா꞉ ச ஸர்வஷ²꞉ || 4-1-77

சிரிபி³ல்வா மதூ⁴கா꞉ ச வஞ்ஜுளா வகுலா꞉ ததா² |
சம்பகா꞉ திலகா꞉ ச ஏவ நாக³வ்ருʼக்ஷா꞉ ச புஷ்பிதா꞉ || 4-1-78

பத்³மகா꞉ ச ஏவ ஷோ²ப⁴ந்தே நீல அஷோ²கா꞉ ச புஷ்பிதா꞉
லோத்⁴ரா꞉ ச கி³ரி ப்ருʼஷ்டே²ஷு ஸிம்ʼஹ கேஸர பின்ஜரா꞉ || 4-1-79

அன்கோலா꞉ ச குரண்டா꞉ ச பூர்ணகா꞉ பாரிப⁴த்³ரகா꞉ |
சூதா꞉ பாடலய꞉ ச அபி கோவிதா³ரா꞉ ச புஷ்பிதா꞉ || 4-1-80

முசுகுந்த³ அர்ஜுனா꞉ ச ஏவ த்³ருʼஷ்²யந்தே கி³ரிஸானுஷு
கேதக உத்³தா³ளகா꞉ ச ஏவ ஷி²ரீஷா꞉ ஷி²ம்ʼஷு²பா த⁴வா꞉ || 1-4-81

ஷா²ல்மல்ய꞉ கிம்ʼஷு²கா꞉ ச ஏவ ரக்தா꞉ குரவகா꞉ ததா² |
திநிஷா² நக்தமாலா꞉ ச சந்த³னா꞉ ஸ்யந்த³னா꞉ ததா² || 1-4-82

ஹிந்தால꞉ திலகா꞉ ச ஏவ நாக³ வ்ருʼக்ஷா꞉ ச புஷ்பிதா꞉ |
புஷ்பிதான் புஷ்பித அக்³ராபி⁴꞉ லதாபி⁴꞉ பரிவேஷ்டிதான் || 4-1-83

த்³ருமான் பஷ்²ய இஹ ஸௌமித்ரே பம்பாயா ருசிரான் ப³ஹூன் |
வாத விக்ஷிப்த விடபான் யதா² ஆஸன்னான் த்³ருமான் இமான் || 4-1-84
லதா꞉ ஸமனுவர்தந்தே மத்தா இவ வர ஸ்த்ரிய꞉ |

பாத³பாத் பாத³பம் க³ச்ச²ன் ஷை²லாத் ஷை²லம் வனாத் வனம் || 4-1-85
வாதி ந ஏக ரஸ ஆஸ்வாத³ ஸம்மோதி³த இவ அனில꞉ |

கேசித் பர்யாப்த குஸுமா꞉ பாத³பா மது⁴ க³ந்தி⁴ன꞉ || 4-1-86
கேசித் முகுல ஸம்ʼவீதா꞉ ஷ்²யாம வர்ணா இவ ஆப³பு⁴꞉ |

இத³ம் ம்ருʼஷ்டம் இத³ம் ஸ்வாது³ ப்ரபு²ல்லம் இத³ம் இத்யபி || 4-1-87
ராக³ யுக்தோ மது⁴கர꞉ குஸுமேஷு ஆவளீயதே ||

நிலீய புனர் உத்பத்ய ஸஹஸா அன்யத்ர க³ச்ச²தி |
மது⁴ லுப்³தோ⁴ மது⁴கர꞉ பம்பா தீர த்³ருமேஷு அஸௌ || 4-1-88

இயம் குஸும ஸன்கா⁴தை꞉ உபஸ்தீர்ணா ஸுகா² க்ருʼதா |
ஸ்வயம் நிபதிதை꞉ பூ⁴மி꞉ ஷ²யன ப்ரஸ்தரை꞉ இவ || 4-1-89

விவிதா⁴ விவிதை⁴꞉ புஷ்பை꞉ தை꞉ ஏவ நக³ஸானுஷு |
விஸ்தேஏர்ணா꞉ பீத ரக்தாபா⁴ ஸௌமித்ரே ப்ரஸ்தரா꞉ க்ருʼதா꞉ || 1-4-90

ஹிமாந்தே பஷ்²ய ஸௌமித்ரே வ்ருʼக்ஷாணாம் புஷ்ப ஸம்ப⁴வம் |
புஷ்ப மாஸே ஹி தரவ꞉ ஸங்க⁴ர்ஷாத் இவ புஷ்பிதா꞉ || 4-1-91

ஆஹ்வயந்த இவ அன்யோன்யம் நகா³꞉ ஷட்பத³ நாதி³தா꞉ |
குஸுமோத்தம்ʼஸ விடபா꞉ ஷோ²ப⁴ந்தே ப³ஹு லக்ஷ்மண || 4-1-92

ஏஷ காரண்ட³வ꞉ பக்ஷீ விகா³ஹ்யா ஸலிலம் ஷு²ப⁴ம் |
ரமதே காந்தாயா ஸார்த²ம் காமம் உத்³தீ³பயன் இவ || 4-1-93

மந்த³கிந்யாஸ்து யதி³த³ம் ரூபம் ஏதன் மனோரரம் |
ஸ்தா²னே ஜக³தி விக்²யாதா கு³ணா꞉ தஸ்யா மனோரமா꞉ || 4-1-94

யதி³ த்³ருʼஷ்²யேத ஸா ஸாத்⁴வீ யதி³ ச இஹ வஸேம ஹி |
ஸ்ப்ருʼஹயேயம் ந ஷ²க்ராய ந அயோத்⁴யாயை ரகூ⁴த்தம || 4-1-95

ந ஹி ஏவம் ரமணீயேஷு ஷா²த்³வலேஷு தயா ஸஹ |
ரமதோ மே ப⁴வேத் சிந்தா ந ஸ்ப்ருʼஹா அன்யேஷு வா ப⁴வேத் ||4-1-96

அமீ ஹி விவிதை⁴꞉ புஷ்பை꞉ தரவோ ருசிர ச்ச²தா³꞉ |
கானனே அஸ்மின் வினா காந்தாம் சித்தம் உத்பாத³யந்தி மே || 4-1-97

பஷ்²ய ஷீ²த ஜலாம் ச இமாம் ஸௌமித்ரே புஷ்கர ஆயுதாம் |
சக்ரவாக அனுசரிதாம் காரண்ட³வ நிஷேவிதாம் || 4-1-98

ப்லவை꞉ க்ரௌஞ்சை꞉ ச ஸம்பூர்ணாம் மஹா ம்ருʼக³ நிஷேவிதாம் |
அதி⁴கம் ஷோ²ப⁴தே பம்பா விகூஜத்³பி⁴꞉ விஹங்க³மை꞉ || 4-1-99

தீ³பயந்தீ இவ மே காமம் விவிதா⁴ முதி³தா த்³விஜா꞉ |
ஷ்²யாமாம் சந்த்³ர முகீ²ம் ஸ்ம்ருʼத்வா ப்ரியாம் பத்³ம நிப⁴ ஈக்ஷணாம் || 4-1-100

பஷ்²ய ஸானுஷு சித்ரேஷு ம்ருʼகீ³பி⁴꞉ ஸஹிதான் ம்ருʼகா³ன் |
மாம் புன꞉ ம்ருʼக³ ஷ²பா³க்ஷீ வைதே³ஹ்யா விரஹீக்ருʼதம் |
வ்யத⁴யந்தீவ மே சித்தம் ஸஞ்சரந்த꞉ தத꞉ தத꞉ || 4-1-101

அஸ்மின் ஸானுனி ரம்யே ஹி மத்த த்³விஜ க³ணாகுலே |
பஷ்²ய அயம் யதி³ தாம் கந்தாம் தத꞉ ஸ்வஸ்தி ப⁴வேத் மம || 4-1-102

ஜீவேயம் க²லு ஸௌமித்ரே மயா ஸஹ ஸுமத்⁴யமா |
ஸேவேத யதி³ வைதே³ஹீ பம்பாயா꞉ பவனம் ஷு²ப⁴ம் || 4-1-103

பத்³ம ஸௌக³ந்தி⁴க வஹம் ஷி²வம் ஷோ²க விநாஷ²னம் |
த⁴ன்யா லக்ஷ்மண ஸேவந்தே பம்பாயா வன மருதம் || 4-1-104

ஷ்²யமா பத்³ம பலாஷா²க்ஷீ ப்ரியா விரஹிதா மயா |
கத²ம் த⁴ரயதி ப்ராணான் விவஷா² ஜனகாத்மஜா || 4-1-105

கிம் நு வக்ஷ்யாமி த⁴ர்மஜ்ஞம் ராஜானம் ஸத்ய வாதி³னம் |
ஜனகம் ப்ருʼஷ்ட ஸீதம் தம் குஷ²லம் ஜன ஸம்ʼஸதி³ || 4-1-106

யா மம் அனுக³தா மந்த³ம் பித்ரா ப்ரஸ்தா²பிதும் வனம் |
ஸீதா த⁴ர்மம் ஸமாஸ்த²ய க்வ நு ஸா வர்ததே ப்ரியா || 4-1-107

தயா விஹீன꞉ க்ருʼபண꞉ கத²ம் லக்ஷ்மண தா⁴ரயே |
ய மாம் அனுக³தா ரஜ்யாத் ப்⁴ரஷ்டம் விஹத சேதஸம் || 4-1-108

தத் சாரு அஞ்சித பத்³மாக்ஷம் ஸுக³ந்தி⁴ ஷு²ப⁴ம் அவ்ரணம் |
அபஷ்²யதோ முக²ம் தஸ்யா꞉ ஸீத³தி இவ மதி꞉ மம || 4-1-109

ஸ்மித ஹாஸ்யாந்தர யுதம் கு³ணவத் மது⁴ரம் ஹிதம் |
வைதே³ஹ்யா꞉ வாக்யம் அதுலம் கதா³ ஷ்²ரோஷ்யாமி லக்ஷ்மண || 4-1-110

ப்ராப்ய து³꞉க²ம் வனே ஷ்²யாமா மாம் மன்மத⁴ விகர்ஷி²தம் |
நஷ்ட து³꞉கே²வ ஹ்ருʼஷ்டேவ ஸாத்⁴வீ ஸாது⁴ அப்⁴யபா⁴ஷத || 4-1-111

கிம் நு வக்ஷ்யாமி அயோத்⁴யாயாம் கௌஸல்யாம் ஹி ந்ருʼபாத்மஜ |
க்வ ஸா ஸ்னுஷா இதி ப்ருʼச்ச²ந்தீம் கத²ம் ச அதி மனஸ்வினீம் || 4-1-112

க³ச்ச² லக்ஷ்மண பஷ்²ய த்வம் ப⁴ரதம் ப்⁴ராத்ருʼஉ வத்ஸலம் |
ந ஹி அஹம் ஜீவிதும் ஷ²க்த꞉ தாம் ருʼதே ஜனகாத்மஜம் || 4-1-113

இதி ராமம் மஹாத்மானம் விளபந்தம் அநாத² வத் |
உவாச லக்ஷ்மணோ ப்⁴ராதா வசனம் யுக்தம் அவ்யயம் || 4-1-114

ஸம்ʼஸ்த²ம்ப⁴ ராம ப⁴த்³ரம் தே மா ஷு²ச꞉ புருஷோத்தம |
ந ஈத்³ருʼஇஷா²னாம் மதி꞉ மந்தா³ ப⁴வதி அகலுஷாத்மனாம் || 4-1-115

ஸ்ம்ருʼத்வா வியோக³ஜம் து³꞉க²ம் த்யஜ ஸ்னேஹம் ப்ரியே ஜனே |
அதி ஸ்னேஹ பரிஷ்வன்கா³த் வர்தி꞉ அர்த்³ரா அபி த³ஹ்யதே || 4-1-116

யதி³ க³ச்ச²தி பதாலம் ததோ அப்⁴ய(அ)தி⁴கம் ஏவ வா |
ஸர்வதா⁴ ராவண꞉ தாத ந ப⁴விஷ்யதி ராக⁴வ || 4-1-117

ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ லப்⁴யதாம் தாவத் தஸ்ய பாபஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ |
தத꞉ ஹாஸ்யதி வா ஸீதாம் நித⁴னம் வா க³மிஷ்யதி || 4-1-118

யதி³ யாதி தி³தே꞉ க³ர்ப⁴ம் ராவண꞉ ஸஹ ஸீதாயா |
தத்ர அபி ஏனம் ஹநிஷ்யாமி ந சேத் தா³ஸ்யதி மைதி²லீம் || 4-1-119

ஸ்வாஸ்த்²யம் ப⁴த்³ரம் ப⁴ஜஸ்வ ஆர்ய꞉ த்யஜதாம் க்ருʼபணா மதி꞉ |
அர்தோ² ஹி நஷ்ட கார்யார்தை²꞉ ந அயத்னே ந அதி⁴க³ம்யதே || 4-1-120

உத்ஸாஹோ ப³லவான் ஆர்ய நாஸ்தி உத்ஸாஹாத் பரம் ப³லம் |
ஸ꞉ உத்ஸாஹஸ்ய ஹி லோகேஷு ந கிஞ்சித் அபி து³ர்லப⁴ம் || 4-1-121

உத்ஸாஹவந்த꞉ புருஷா ந அவஸீத³ந்தி கர்மஸு |
உத்ஸாஹ மத்ரம் ஆஷ்²ரித்ய ஸீதாம் ப்ரதிலப்ஸ்யாம் ஜனகீம் || 4-1-122

த்யஜ்ய காம வ்ருʼத்தத்வம் ஷோ²கம் ஸம் ந்யஸ்ய ப்ருʼஷ்டத꞉ |
மஹாத்மானம் க்ருʼதாத்மானம் ஆத்மானம் ந அவபு³த்⁴யஸே || 4-1-123

ஏவம் ஸம்போ³தி⁴த꞉ தேன ஷோ²கோபஹத சேதன꞉ |
த்ய்ஜ்ய ஷோ²கம் ச மோஹம் ச ராமோ தை⁴ர்யம் உபாக³மத் || 4-1-124

ஸோ(அ)ப்⁴ய அதிக்ராமத் அவ்யக்³ர꞉ தாம் அசிந்த்ய பராக்ரம꞉ |
ராம꞉ பம்பாம் ஸு ருசிராம் ரம்யாம் பாரிப்லவ த்³ருமான் || 4-1-125

நிரீக்ஷமாண꞉ ஸஹஸா மஹாத்மா ஸர்வம் வனம் நிர்ஜ²ர கந்த³ராம் ச |
உத்³விக்³ன சேதா꞉ ஸஹ லக்ஷ்மணேன விசார்ய து³꞉கோ²பஹத꞉ ப்ரதஸ்தே² || 4-1-126

தம் மத்த மாதங்க³ விளாஸ கா³மீ க³ச்ச²ந்தம் அவ்யக்³ர மனா꞉ மஹாத்மா |
ஸ லக்ஷ்மணோ ராக⁴வம் அப்ரமத்தோ ரரக்ஷ த⁴ர்மேண ப³லேன ச ஏவ || 4-1-127

தௌ ருʼஷ்யமூகஸ்ய ஸமீப சாரீ சரன் த³த³ர்ஷ² அத்³பு⁴த த³ர்ஷ²னீயௌ |
ஷா²கா² ம்ருʼகா³ணாம் அதி⁴ப꞉ தரஸ்வீ விதத்ரஸே நைவ சிசேஷ்ட சேஷ்டாம் || 4-1-128

ஸ தௌ மஹாத்மா க³ஜ மந்த³ கா³மி ஷ²கா² ம்ருʼக³꞉ தத்ர சிரன் சரந்தௌ |
த்³ருʼஷ்ட்வா விஷாத³ம் பரமம் ஜகா³ம சிந்தா பரீதோ ப⁴ய பா⁴ர மக்³ன꞉ || 4-1-129

தம் ஆஷ்²ரமம் புண்ய ஸுக²ம் ஷ²ரண்யம் ஸதை³வ ஷா²கா² ம்ருʼக³ ஸேவிதாந்தம் |
த்ரஸ்தா꞉ ச த்³ருʼஷ்ட்வா ஹரயோ꞉ அபி⁴ஜக்³மு꞉ மஹௌஜஸௌ ராக⁴வ லக்ஷ்மணௌ தௌ || 4-1-130

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை