Monday 1 May 2023

ஆரண்ய காண்டம் 74ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சது꞉ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Shabari offering fruits to Rama and Lakshmana

தௌ கப³ந்தே⁴ந தம் மார்க³ம் பம்பாயா த³ர்ஷி²தம் வநே |
ஆதஸ்த²து꞉ தி³ஷ²ம் க்³ருʼஹ்ய ப்ரதீசீம் ந்ருʼ வர ஆத்மஜௌ || 3-74-1

தௌ ஷை²லேஷு ஆசித அநேகான் க்ஷௌத்³ர கல்ப ப²ல த்³ருமான் |
வீக்ஷந்தௌ ஜக்³மது꞉ த்³ரஷ்டும் ஸுக்³ரீவம் ராம லக்ஷ்மணௌ || 3-74-2

க்ருʼத்வா ச ஷை²ல ப்ருʼஷ்டே² து தௌ வாஸம் ரகு⁴ நந்த³நௌ |
பம்ʼபாயா꞉ பஷ்²சிமம் தீரம் ராக⁴வௌ உபதஸ்த²து꞉ || 3-74-3

தௌ புஷ்கரிண்யா꞉ பம்ʼபாயா꞉ தீரம் ஆஸாத்³ய பஷ்²சிமம் |
அபஷ்²யதாம் தத꞉ தத்ர ஷ²ப³ர்யா ரம்யம் ஆஷ்²ரமம் || 3-74-4

தௌ தம் ஆஷ்²ரமம் ஆஸாத்³ய த்³ருமை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ ஆவ்ருʼதம் |
ஸு ரம்யம் அபி⁴வீக்ஷந்தௌ ஷ²ப³ரீம் அப்⁴யுபேயது꞉ || 3-74-5

தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா து ததா³ ஸித்³தா⁴ ஸமுத்தா²ய க்ருʼதாம்ʼஜலி꞉ |
பாதௌ³ ஜக்³ராஹ ராமஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ || 3-74-6

பாத்³யம் ஆசமநீயம் ச ஸர்வம் ப்ரத³தா³த் யதா² விதி⁴ |
தாம் உவாச ததோ ராம꞉ ஷ்²ரமணீம் த⁴ர்ம ஸம்ʼஸ்தி²தாம் || 3-74-7

கச்சித் தே நிர்ஜிதா விக்⁴நா꞉ கச்சித் தே வர்த⁴தே தப꞉ |
கச்சித் தே நியத꞉ கோப ஆஹார꞉ ச தபோத⁴நே || 3-74-8

கச்சித் தே நியமா꞉ ப்ராப்தா꞉ கச்சித் தே மநஸ꞉ ஸுக²ம் |
கச்சித் தே கு³ரு ஷு²ஷ்²ரூஷா ஸப²லா சாரு பா⁴ஷிணி || 3-74-9

ராமேண தாபஸீ ப்ருʼஷ்டா² ஸா ஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴ ஸம்மதா |
ஷ²ஷ²ம்ʼஸ ஷ²ப³ரீ வ்ருʼத்³தா⁴ ராமாய ப்ரதி அவஸ்தி²தா || 3-74-10

அத்³ய ப்ராப்தா தப꞉ ஸித்³தி⁴꞉ தவ ஸம்ʼத³ர்ஷ²நாத் மயா |
அத்³ய மே ஸப²லம் ஜந்ம கு³ரவ꞉ ச ஸுபூஜிதா꞉ || 3-74-11

அத்³ய மே ஸப²லம் தப்தம் ஸ்வர்க³꞉ சைவ ப⁴விஷ்யதி |
த்வயி தே³வ வரே ராம பூஜிதே புருஷர்ஷப⁴ || 3-74-12

தவ அஹம் சக்ஷுஷா ஸௌம்ய பூதா ஸௌம்யேந மாநத³ |
க³மிஷ்யாம்யக்ஷயாம்ʼலோகாம்ʼஸ்வத்ப்ரஸாதா³த³ரிந்த³ம - யத்³வா -
க³மிஷ்யாமி அக்ஷயான் லோகான் த்வத் ப்ரஸாதா³த் அரிம்ʼத³ம || 3-74-13

சித்ரகூடம் த்வயி ப்ராப்தே விமாநை꞉ அதுல ப்ரபை⁴꞉ |
இத꞉ தே தி³வம் ஆரூடா⁴ யான் அஹம் பர்யசாரிஷம் || 3-74-14

தை꞉ ச அஹம் உக்தா த⁴ர்ம ஜ்ஞை꞉ மஹாபா⁴கை³꞉ மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
ஆக³மிஷ்யதி தே ராம꞉ ஸு புண்யம் இமம் ஆஷ்²ரமம் || 3-74-15

ஸ தே ப்ரதிக்³ரஹீதவ்ய꞉ ஸௌமித்ரி ஸஹிதோ அதிதி²꞉ |
தம் ச த்³ருʼஷ்ட்வா வரான் லோகான் அக்ஷயான் த்வம் க³மிஷ்யஸி || 3-74-16

ஏவம் உக்தா மஹாபா⁴கை³꞉ ததா³ அஹம் புருஷர்ஷப⁴ |
மயா து விவித⁴ம் வந்யம் ஸம்ʼசிதம் புருஷர்ஷப⁴ || 3-74-17
தவ அர்தே² புருஷவ்யாக்⁴ர பம்பாயா꞉ தீர ஸம்ʼப⁴வம் |

ஏவம் உக்த꞉ ஸ த⁴ர்மாத்மா ஷ²ப³ர்யா ஷ²ப³ரீம் இத³ம் || 3-74-18
ராக⁴வ꞉ ப்ராஹ விஜ்ஞாநே தாம் நித்யம் அப³ஹிஷ்க்ருʼதாம் |

த³நோ꞉ ஸகாஷா²த் தத்த்வேந ப்ரபா⁴வம் தே மஹாத்மந꞉ || 3-74-19
ஷ்²ருதம் ப்ரத்யக்ஷம் இச்சா²மி ஸம்ʼத்³ரஷ்டும் யதி³ மந்யஸே |

ஏதத் து வசநம் ஷ்²ருத்வா ராம வக்த்ராத் விநி꞉ஸ்ருʼதம் || 3-74-20
ஷ²ப³ரீ த³ர்ஷ²யாமாஸ தௌ உபௌ⁴ தத் வநம் மஹத் |

பஷ்²ய மேக⁴ க⁴ந ப்ரக்²யம் ம்ருʼக³ பக்ஷி ஸமாகுலம் || 3-74-21
மதம்ʼக³ வநம் இதி ஏவ விஷ்²ருதம் ரகு⁴நம்ʼத³ந |
இஹ தே பா⁴வித ஆத்மாநோ கு³ரவோ மே மஹாத்³யுதே |
ஜுஹவான் சக்ரிரே நீட³ம் மம்ʼத்ரவத் மம்ʼத்ர பூஜிதம் || 3-74-22

இயம் ப்ரத்யக் ஸ்த²லீ வேதீ³ யத்ர தே மே ஸுஸத்க்ருʼதா꞉ |
புஷ்ப உபஹாரம் குர்வந்தி ஷ்²ரமாத் உத்³ வேபிபி⁴꞉ கரை꞉ || 3-74-23

தேஷாம் தப꞉ ப்ரபா⁴வேந பஷ்²ய அத்³ய அபி ரகூ⁴த்தம |
த்³யோதயந்தி தி³ஷ²꞉ ஸர்வா꞉ ஷ்²ரியா வேத்³ய꞉ அதுல ப்ரபா⁴꞉ || 3-74-24

அஷ²க்நுவத்³பி⁴ஸ்தைர்க³ந்துமுபவாஸஷ்²ரமாலஸை꞉ - யத்³வா -
அஷ²க்நுவத்³பி⁴꞉ தை꞉ க³ந்தும் உபவாஸ ஷ்²ரம ஆலஸை꞉ |
சிந்திதே அப்⁴யாக³தான் பஷ்²ய ஸமேதான் ஸப்த ஸாக³ரான் || 3-74-25

க்ருʼத அபி⁴ஷேகை꞉ தை꞉ ந்யஸ்தா வல்கலா꞉ பாத³பேஷு இஹ |
அத்³ய அபி ந விஷு²ஷ்யந்தி ப்ரதே³ஷே² ரகு⁴நம்ʼத³ந || 3-74-26

தே³வ கார்யாணி குர்வத்³பி⁴꞉ யாநி இமாநி க்ருʼதாநி வை |
புஷ்பை꞉ குவலயை꞉ ஸார்த²ம் ம்லாநத்வம் ந து யாந்தி வை || 3-74-27

க்ருʼத்ஸ்நம் வநம் இத³ம் த்³ருʼஷ்டம் ஷ்²ரோதவ்யம் ச ஷ்²ருதம் த்வயா |
தத் இச்சா²மி அப்⁴யநுஜ்ஞாதா த்யக்ஷ்யாமி ஏதத் களேவரம் || 3-74-28

தேஷாம் இச்சா²மி அஹம் க³ந்தும் ஸமீபம் பா⁴வித ஆத்மநாம் |
முநீநாம் ஆஷ்²ரமோ யேஷாம் அஹம் ச பரிசாரிணீ || 3-74-29

த⁴ர்மிஷ்ட²ம் து வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராக⁴வ꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
ப்ரஹர்ஸம் அதுலம் லேபே⁴ ஆஷ்²சர்யம் இத³ம் ச அப்³ரவீத் || 3-74-30

தாம் உவாச ததோ ராம꞉ ஷ²ப³ரீ ஸம்ʼஷ்²ரித வ்ரதாம் |
அர்சிதோ அஹம் த்வயா ப⁴த்³ரே க³ச்ச² காமம் யதா² ஸுக²ம் || 3-74-31

இதி ஏவம் உக்தா ஜடிலா சீர க்ருʼஷ்ண அஜிந அம்ʼப³ரா |
அநுஜ்ஞாதா து ராமேண ஹுத்வா ஆத்மாநம் ஹுத அஷ²நே || 3-74-32
ஜ்வலத் பாவக ஸம்ʼகாஷா² ஸ்வர்க³ம் ஏவ ஜகா³ம ஸா |

தி³வ்யம் ஆப⁴ரண ஸம்ʼயுக்தா தி³வ்ய மால்ய அநுலேபநா || 3-74-33
தி³வ்ய அம்ʼப³ர த⁴ரா தத்ர ப³பூ⁴வ ப்ரிய த³ர்ஷ²ந |
விராஜயந்தீ தம் தே³ஷ²ம் வித்³யுத் ஸௌதா³மிநீ யதா² || 3-74-34

யத்ர தே ஸுக்ருʼத ஆத்மாநோ விஹரந்தி மஹர்ஷய꞉ |
தத் புண்யம் ஷ²ப³ரீ ஸ்தா²நம் ஜகா³ம ஆத்ம ஸமாதி⁴நா || 3-74-35

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சது꞉ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை