Saturday 15 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 56ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஷட் பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sita in Ashoka garden

ஸா ததா² உக்தா து வைதே³ஹீ நிர்ப⁴யா ஷோ²க கர்ஷி²தா |
த்ருʼணம் அந்தரத꞉ க்ருʼத்வா ராவணம் ப்ரதி அபா⁴ஷத || 3-56-1

ராஜா த³ஷ²ரதோ² நாம த⁴ர்ம ஸேது꞉ இவ அசல꞉ |
ஸத்ய ஸந்த⁴꞉ பரிஜ்ஞாதோ யஸ்ய புத்ர꞉ ஸ ராக⁴வ꞉ || 3-56-2

ராமோ நாம ஸ த⁴ர்மாத்மா த்ரிஷு லோகேஷு விஷ்²ருத꞉ |
தீ³ர்க⁴ பா³ஹு꞉ விஷா²லாக்ஷோ தை³வதம் ஸ பதி꞉ மம || 3-56-3

இக்ஷ்வாகூணாம் குலே ஜாத꞉ ஸிம்ʼஹ ஸ்கந்தோ⁴ மஹாத்³யுதி꞉ |
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ய꞉ தே ப்ராணான் ஹரிஷ்யதி || 3-56-4

ப்ரத்யக்ஷம் யதி³ அஹம் தஸ்ய த்வயா ஸ்யாம் த⁴ர்ஷிதா ப³லாத் |
ஷ²யிதா த்வம் ஹத꞉ ஸம்ʼக்²யே ஜநஸ்தா²நே யதா² க²ர꞉ || 3-56-5

ய ஏதே ராக்ஷஸா꞉ ப்ரோக்தா கோ⁴ர ரூபா மஹாப³லா꞉ |
ராக⁴வே நிர்விஷா꞉ ஸர்வே ஸுபர்ணே பந்நகா³ யதா² || 3-56-6

தஸ்ய ஜ்யா விப்ரமுக்தா꞉ தே ஷ²ரா꞉ காம்ʼசந பூ⁴ஷணா꞉ |
ஷ²ரீரம் வித⁴மிஷ்யந்தி க³ம்ʼகா³ கூலம் இவ ஊர்மய꞉ || 3-56-7

அஸுரை꞉ வா ஸுரை꞉ வா த்வம் யதி³ அவத்⁴யோ அஸி ராவண |
உத்பாத்³ய ஸுமஹத் வைரம் ஜீவன் தஸ்ய ந மோக்ஷ்யஸே || 3-56-8

ஸ தே ஜீவித ஷே²ஷஸ்ய ராக⁴வோ அந்த கரோ ப³லீ |
பஷோ²꞉ யூப க³தஸ்ய இவ ஜீவிதம் தவ து³ர்லப⁴ம் || 3-56-9

யதி³ பஷ்²யேத் ஸ ராம꞉ த்வாம் ரோஷ தீ³ப்தேந சக்ஷுஷா |
ரக்ஷ꞉ த்வம் அத்³ய நிர்த³க்³தோ⁴ யதா² ருத்³ரேண மந்மத⁴꞉ || 3-56-10

ய꞉ சந்த்³ரம் நப⁴ஸோ பூ⁴மௌ பாதயேன் நாஷ²யேத வா |
ஸாக³ரம் ஷோ²ஷயேத் வா அபி ஸ ஸீதாம் மோசயேத் இஹ || 3-56-11

க³த ஆயு꞉ த்வம் க³த ஷ்²ரீக꞉ க³த ஸத்த்வோ க³த இந்த்³ரிய꞉ |
லம்ʼகா வைத⁴வ்ய ஸம்ʼயுக்தா த்வத் க்ருʼதேந ப⁴விஷ்யதி || 3-56-12

ந தே பாபம் இத³ம் கர்ம ஸுக² உத³ர்கம் ப⁴விஷ்யதி |
யா அஹம் நீதா விநா பா⁴வம் பதி பார்ஷ்²வாத் த்வயா வநாத் || 3-56-13

ஸ ஹி தே³வர - தை³வத - ஸம்ʼயுக்தோ மம ப⁴ர்தா மஹாத்³யுதி꞉ |
நிர்ப⁴யோ வீர்யம் ஆஷ்²ரித்ய ஷூ²ந்யே வஸதி த³ண்ட³கே || 3-56-14

ஸ தே வீர்யம் த³ர்பம் ப³லம் உத்ஸேகம் ச ததா² வித⁴ம் |
அபநேஷ்யதி கா³த்ரேப்⁴ய꞉ ஷ²ர வர்ஷேண ஸம்ʼயுகே³ || 3-56-15

யதா³ விநாஷோ² பூ⁴தாநாம் த்³ருʼஷ்²யதே கால சோதி³த꞉ |
ததா³ கார்யே ப்ரமாத்³யந்தி நரா꞉ கால வஷ²ம் க³தா꞉ || 3-56-16

மாம் ப்ரத்⁴ருʼஷ்ய ஸ தே கால꞉ ப்ராப்தோ அயம் ரக்ஷஸ அத⁴ம |
ஆத்மநோ ராக்ஷஸாநாம் ச வதா⁴ய அந்த꞉ புரஸ்ய ச || 3-56-17

ந ஷ²க்யா யஜ்ஞ மத்⁴யஸ்தா² வேதி³꞉ ஸ்ருக் பா⁴ண்ட³ மண்டி³தா |
த்³விஜாதி மம்ʼத்ர ஸம்ʼபூதா சண்டா³லேந அவமர்தி³தும் || 3-56-18

ததா² அஹம் த⁴ர்ம நித்யஸ்ய த⁴ர்ம பத்நீ த்³ருʼட⁴ வ்ரதா |
த்வயா ஸம்ʼப்ரஷ்டும் ந ஷ²க்யா அஹம் ராக்ஷஸாத⁴ம பாபிநா || 3-56-19

க்ரீட³ந்தீ ராஜ ஹம்ʼஸேந பத்³ம ஷம்ˮடே³ஷு நித்யஷ²꞉ |
ஹம்ʼஸீ ஸா த்ருʼண ஷண்ட³ஸ்த²ம் கத²ம் த்³ரக்ஷேத மத்³கு³கம் || 3-56-20

இத³ம் ஷ²ரீரம் நி꞉ஸம்ʼஜ்ஞம் ப³ந்த⁴ வா கா⁴தயஸ்வ வா |
ந இத³ம் ஷ²ரீரம் ரக்ஷ்யம் மே ஜீவிதம் வா அபி ராக்ஷஸ || 3-56-21

ந து ஷ²க்யாமி உபக்ரோஷ²ம் ப்ருʼதி²வ்யாம் தா⁴தும் ஆத்மந꞉ |
ஏவம் உக்த்வா து வைதே³ஹீ க்ரோத்³தா⁴த் ஸு பருஷம் வச꞉ || 3-56-22

ராவணம் மைதி²லீ தத்ர புந꞉ ந உவாச கிம்ʼசந |
ஸீதாயா வசநம் ஷ்²ருத்வா பருஷம் ரோம ஹர்ஷணம் || 3-56-23

ப்ரதி உவாச தத꞉ ஸீதாம் ப⁴ய ஸம்ʼத³ர்ஷ²நம் வச꞉ |
ஷ்²ருʼணு மைதி²லி மத் வாக்யம் மாஸான் த்³வாத³ஷ² பா⁴மிநி || 3-56-24

காலேந அநேந ந அப்⁴யேஷி யதி³ மாம் சாரு ஹாஸிநி |
தத꞉ த்வாம் ப்ராத꞉ ஆஷா² அர்த²ம் ஸூதா³꞉ சே²த்ஸ்யந்தி லேஷ²ஷ²꞉ || 3-56-25

இதி உக்த்வா பருஷம் வாக்யம் ராவண꞉ ஷ²த்ரு ராவண꞉ |
ராக்ஷஸீ꞉ ச தத꞉ க்ருத்³த⁴ இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 3-56-26

ஷீ²க்⁴ரம் ஏவ ஹி ராக்ஷஸ்யோ விக்ருʼதா கோ⁴ர த³ர்ஷ²நா꞉ |
த³ர்பம் அஸ்யா அபநேஷ்யந்து மாம்ʼஸ ஷோ²ணித போ⁴ஜநா꞉ || 3-56-27

வசநாத் ஏவ தா꞉ தஸ்ய விக்ருʼதா கோ⁴ர த³ர்ஷ²நா꞉ |
க்ருʼத ப்ராம்ʼஜலயோ பூ⁴த்வா மைதி²லீம் பர்யவாரயன் || 3-56-28

ஸ தா꞉ ப்ரோவாச ராஜா து ராவணோ கோ⁴ர த³ர்ஷ²நா꞉ |
ப்ரசால்ய சரண உத்கர்ஷை꞉ தா³ரயன் இவ மேதி³நீம் || 3-56-29

அஷோ²க வநிகா மத்⁴யே மைதி²லீ நீயதாம் இதி |
தத்ர இயம் ரக்ஷ்யதாம் கூ³ட⁴ம் யுஷ்மாபி⁴꞉ பரிவாரிதா || 3-56-30

தத்ர ஏநாம் தர்ஜநை꞉ கோ⁴ரை꞉ புந꞉ ஸாம்ʼத்வை꞉ ச மைதி²லீம் |
ஆநயத்⁴வம் வஷ²ம் ஸர்வா வந்யாம் க³ஜ வதூ⁴ம் இவ || 3-56-31

இதி ப்ரதி ஸமாதி³ஷ்டா ராக்ஷஸ்யோ ராவணேந தா꞉ |
அஷோ²க வநிகாம் ஜக்³மு꞉ மைதி²லீம் பரிக்³ருʼஹ்ய து || 3-56-32

ஸர்வகாமப²லைர்வ்ருʼக்ஷைர்நாநாபுஷ்பப²லைர்வ்ருʼதாம் - யத்³வா -
ஸர்வ காம ப²லை꞉ வ்ருʼக்ஷை꞉ நாநா புஷ்ப ப²லை꞉ வ்ருʼதாம் |
ஸர்வ கால மதை³꞉ ச அபி த்³விஜை꞉ ஸமுபஸேவிதாம் || 3-56-33

ஸா து ஷோ²க பரீத அம்ʼகீ³ மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா |
ராக்ஷஸீ வஷ²ம் ஆபந்நா வ்யாக்⁴ரீணாம் ஹரிணீ யதா² || 3-56-34

ஷோ²கேந மஹதா க்³ரஸ்தா மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா |
ந ஷ²ர்ம லப⁴தே பீ⁴ரு꞉ பாஷ² ப³த்³தா⁴ ம்ருʼகீ³ யதா² || 3-56-35

ந விந்த³தே தத்ர து ஷ²ர்ம மைதி²லீ
விரூப நேத்ராபி⁴꞉ அதீவ தர்ஜிதா |
பதிம் ஸ்மரந்தீ த³யிதம் ச தே³வரம்
விசேதநா அபூ⁴த் ப⁴ய ஷோ²க பீடி³தா || 3-56-36

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஷட் பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை