Friday 14 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 55ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana takes Sita to his palace

ஸம்ʼதி³ஷ்²ய ராக்ஷஸான் கோ⁴ரான் ராவணோ அஷ்டௌ மஹாப³லான் |
ஆத்மாநம் பு³த்³தி⁴ வைக்லவ்யாத் க்ருʼத க்ருʼத்யம் அமந்யத || 3-55-1

ஸ சிம்ʼதயாநோ வைதே³ஹீம் காம பா³ண ஸம்ʼப்ரபீடி³த꞉ |
ப்ரவிவேஷ² க்³ருʼஹம் ரம்யம் ஸீதாம் த்³ரஷ்டும் அபி⁴த்வரன் || 3-55-2

ஸ ப்ரவிஷ்²ய து தத் வேஷ்²ம ராவணோ ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ |
அபஷ்²யத் ராக்ஷஸீ மத்⁴யே ஸீதாம் து³꞉க² பராயணம் || 3-55-3

அஷ்²ரு பூர்ண முகீ²ம் தீ³நாம் ஷோ²க பா⁴ர அவபீடி³தாம் |
வாயு வேகை³꞉ இவ ஆக்ராம்ʼதாம் மஜ்ஜந்தீம் நாவம் அர்ணவே || 3-55-4

ம்ருʼக³ யூத² பரிப்⁴ரஷ்டாம் ம்ருʼகீ³ம் ஷ்²வபி⁴꞉ இவ ஆவ்ருʼதாம் |
அதோ⁴க³த முகீ²ம் ஸீதாம் தாம் அப்⁴யேத்ய நிஷா²சர꞉ || 3-55-5

தாம் து ஷோ²க வஷா²த் தீ³நாம் அவஷா²ம் ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ |
ஸ ப³லாத் த³ர்ஷ²யாமாஸ க்³ருʼஹம் தே³வ க்³ருʼஹ உபமம் || 3-55-6

ஹர்ம்ய ப்ராஸாத³ ஸம்ʼப³த⁴ம் ஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ர நிஷேவிதம் |
நாநா பக்ஷி க³ணை꞉ ஜுஷ்டம் நாநா ரத்ந ஸமந்விதம் || 3-55-7

தா³ந்தகை꞉ தாபநீயை꞉ ச ஸ்பா²டிகை ராஜதை꞉ ததா² |
வஜ்ர வைதூ³ர்ய சித்ரை꞉ ச ஸ்தம்பை⁴꞉ த்³ருʼஷ்டி மநோரமை꞉ || 3-55-8

தி³வ்ய து³ந்து³பி⁴ நிர்கோ⁴ஷம் தப்த காம்ʼசந பூ⁴ஷணம் |
ஸோபாநம் காம்ʼசநம் சித்ரம் ஆருரோஹ தயா ஸஹ || 3-55-9

தா³ந்தகா ராஜதா꞉ சைவ க³வாக்ஷா꞉ ப்ரிய த³ர்ஷ²நா꞉ |
ஹேம ஜாலா ஆவ்ருʼதா꞉ ச ஆஸன் தத்ர ப்ராஸாத³ பம்ʼக்தய꞉ || 3-55-10

ஸுதா⁴ மணி விசித்ராணி பூ⁴மி பா⁴கா³நி ஸர்வஷ²꞉ |
த³ஷ²க்³ரீவ꞉ ஸ்வ ப⁴வநே ப்ராத³ர்ஷ²யத மைதி²லீம் || 3-55-11

தீ³ர்கி⁴கா꞉ புஷ்கரிண்ய꞉ ச நாநா புஷ்ப ஸமாவ்ருʼதா꞉ |
ராவணோ த³ர்ஷ²யாமாஸ ஸீதாம் ஷோ²க பராயணாம் || 3-55-12

த³ர்ஷ²யித்வா து வைதே³ஹீம் க்ருʼத்ஸ்நம் தத் ப⁴வந உத்தமம் |
உவாச வாக்யம் பாபாத்மா ஸீதாம் லோபி⁴தும் இச்ச²யா || 3-55-13

த³ஷ² ராக்ஷஸ கோட்ய꞉ ச த்³வாவிம்ʼஷ²தி꞉ அத² அபரா꞉ |
வர்ஜயித்வா ஜரா வ்ருʼத்³தா⁴ன் பா³லான் ச ரஜநீசரான் || 3-55-14

தேஷாம் ப்ரபு⁴꞉ அஹம் ஸீதே ஸர்வேஷாம் பீ⁴ம கர்மணாம் |
ஸஹஸ்ரம் ஏகம் ஏகஸ்ய மம கார்ய புர꞉ஸரம் || 3-55-15

யத் இத³ம் ராஜ்ய தம்ʼத்ரம் மே த்வயி ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டி²தம் |
ஜீவிதம் ச விஷா²லாக்ஷி த்வம் மே ப்ராணை꞉ க³ரீயஸீ || 3-55-16

ப³ஹ்வீநாம் உத்தம ஸ்த்ரீணாம் மம யோ அஸௌ பரிக்³ரஹ꞉ |
தாஸாம் த்வம் ஈஷ்²வரீ ஸீதே மம பா⁴ர்யா ப⁴வ ப்ரியே || 3-55-17

ஸாது⁴ கிம் தே அந்யயா பு³த்³த்⁴யா ரோசயஸ்வ வசோ மம |
ப⁴ஜஸ்வ மா அபி⁴தப்தஸ்ய ப்ரஸாத³ம் கர்தும் அர்ஹஸி || 3-55-18

பரிக்ஷிப்தா ஸமுத்³ரேண லம்ʼகா இயம் ஷ²த யோஜநா |
ந இயம் த⁴ர்ஷயிதும் ஷ²க்யா ஸ இந்த்³ரை꞉ அபி ஸுர அஸுரை꞉ || 3-55-19

ந தே³வேஷு ந யக்ஷேஷு ந க³ம்ʼத⁴ர்வேஷு ந ருʼஷிஷு |
அஹம் பஷ்²யாமி லோகேஷு யோ மே வீர்ய ஸமோ ப⁴வேத் || 3-55-20

ராஜ்ய ப்⁴ரஷ்டேந தீ³நேந தாபஸேந பதா³திநா |
கிம் கரிஷ்யஸி ராமேண மாநுஷேண அல்ப தேஜஸா || 3-55-21

ப⁴ஜஸ்வ ஸீதே மாம் ஏவ ப⁴ர்தா அஹம் ஸத்³ருʼஷ²꞉ தவ |
யௌவநம் ஹி அத்⁴ருவம் பீ⁴ரு ரமஸ்வ இஹ மயா ஸஹ || 3-55-22

த³ர்ஷ²நே மா க்ருʼதா²꞉ பு³த்³தி⁴ம் ராக⁴வஸ்ய வராநநே |
கா அஸ்ய ஷ²க்தி꞉ இஹ ஆக³ம்ʼதும் அபி ஸீதே மநோரதை²꞉ || 3-55-23

ந ஷ²க்யோ வாயு꞉ ஆகாஷே² பாஷை²꞉ ப³த்³த⁴ம் மஹாஜவ꞉ |
தீ³ப்யமாநஸ்ய வா அபி அக்³நே꞉ க்³ரஹீதும் விமலாம் ஷி²கா²ம் || 3-55-24

த்ரயாணாம் அபி லோகாநாம் ந தம் பஷ்²யாமி ஷோ²ப⁴நே |
விக்ரமேண நயேத் ய꞉ த்வாம் மத் பா³ஹு பரிபாலிதாம் || 3-55-25

லம்ʼகாயாம் ஸுமஹத் ராஜ்யம் இத³ம் த்வம் அநுபாலய |
த்வத் ப்ரேஷ்யா மத் விதா⁴ சைவ தே³வா꞉ ச அபி சர அசரம் || 3-55-26

அபி⁴ஷேக உத³க க்லிந்நா துஷ்டா ச ரமயஸ்வ மாம் |
து³ஷ்க்ருʼதம் யத் புரா கர்ம வந வாஸேந தத்³ க³தம் || 3-55-27

யத் ச தே ஸுக்ருʼதோ த⁴ர்ம꞉ தஸ்ய இஹ ப²லம் ஆப்நுஹி |
இஹ ஸர்வாணி மால்யாநி தி³வ்ய க³ம்ʼதா⁴நி மைதி²லி || 3-55-28

பூ⁴ஷணாநி ச முக்²யாநி தாநி ஸேவ மயா ஸஹ |
புஷ்பகம் நாம ஸுஷ்²ரோணி ப்⁴ராது꞉ வைஷ்²ரவணஸ்ய மே || 3-55-29

விமாநம் ஸூர்ய ஸம்ʼகாஷ²ம் தரஸா நிர்ஜிதம் ரணே |
விஷா²லம் ரமணீயம் ச தத் விமாநம் மநோ ஜவம் || 3-55-30

தத்ர ஸீதே மயா ஸார்த⁴ம் விஹரஸ்வ யதா² ஸுக²ம் |
வத³நம் பத்³ம ஸம்ʼகாஷ²ம் விமலம் சாரு த³ர்ஷ²நம் || 3-55-31

ஷோ²க ஆர்தம் து வராரோஹே ந ப்⁴ராஜதி வர ஆநநே |
ஏவம் வத³தி தஸ்மின் ஸா வஸ்த்ர அந்தேந வர அம்ʼக³நா || 3-55-32

பிதா⁴ய இந்து³ நிப⁴ம் ஸீதா மம்ʼத³ம் அஷ்²ரூன் அவர்தயத் |
த்⁴யாயந்தீம் தாம் இவ அஸ்வஸ்தா²ம் ஸீதாம் சிம்ʼதா ஹத ப்ரபா⁴ம் || 3-55-33

உவாச வசநம் வீரோ ராவணோ ரஜநீ சர꞉ |
அலம் வ்ரீடே³ந வைதே³ஹி த⁴ர்ம லோப க்ருʼதேந தே || 3-55-34

ஆர்ஷோ அயம் தே³வி நிஷ்யந்தோ³ ய꞉ த்வாம் அபி⁴க³மிஷ்யதி |
ஏதௌ பாதௌ³ மயா ஸ்நிக்³தௌ⁴ ஷி²ரோபி⁴꞉ பரிபீடி³தௌ || 3-55-35

ப்ரஸாத³ம் குரு மே க்ஷிப்ரம் வஷ்²யோ தா³ஸோ அஹம் அஸ்மி தே |
இமா꞉ ஷூ²ந்யா மயா வாச꞉ ஷு²ஷ்யமாணேந பா⁴ஷிதா꞉ || 3-55-36

ந ச அபி ராவண꞉ காம்ʼசித் மூர்த்⁴நா ஸ்த்ரீம் ப்ரணமேத ஹ |
ஏவம் உக்த்வா த³ஷ²க்³ரீவோ மைதி²லீம் ஜநக ஆத்மஜாம் |
க்ருʼத அந்த வஷ²ம் ஆபந்நோ மம இயம் இதி மந்யதே || 3-55-37

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை