Saturday 8 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 50ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana and Jatayu

தம் ஷ²ப்³த³ம் அவஸுப்தஸ்ய ஜடாயு꞉ அத² ஷு²ஷ்²ருவே |
நிரைக்ஷத் ராவணம் க்ஷிப்ரம் வைதே³ஹீம் ச த³த³ர்ஷ² ஸ꞉ || 3-50-1

தத꞉ பர்வத ஷ்²ருʼம்ʼக³ ஆப⁴꞉ தீக்ஷ்ண துண்ட³꞉ க²க³ உத்தம꞉ |
வநஸ்பதி க³த꞉ ஷ்²ரீமான் வ்யாஜஹார ஷு²பா⁴ம் கி³ரம் || 3-50-2

த³ஷ²க்³ரீவ ஸ்தி²தோ த⁴ர்மே புராணே ஸத்ய ஸம்ʼஷ்²ரய꞉ |
ப்⁴ராத꞉ ஸ꞉ த்வம் நிந்தி³தம் கர்ம கர்தும் ந அர்ஹஸி ஸம்ʼப்ரதாம் ||3-50-3

ஜடாயு꞉ நாம நாம்நா அஹம் க்³ருʼத்⁴ர ராஜோ மஹாப³ல꞉ |
ராஜா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய மஹேந்த்³ர வருண உபம꞉ || 3-50-4

லோகாநாம் ச ஹிதே யுக்தோ ராமோ த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ꞉ |
தஸ்ய ஏஷா லோக நாத²ஸ்ய த⁴ர்ம பத்நீ யஷ²ஸ்விநீ || 3-50-5

ஸீதா நாம வராரோஹா யாம் த்வம் ஹர்தும் இஹ இச்ச²ஸி |
கத²ம் ராஜா ஸ்தி²தோ த⁴ர்மே பர தா³ரான் பராம்ருʼஷே²த் || 3-50-6

ரக்ஷணீயா விஷே²ஷேண ராஜ தா³ரா மஹாப³ல꞉ |
நிவர்தய க³திம் நீசாம் பர தா³ர அபி⁴மர்ஷ²நாத் || 3-50-7

ந தத் ஸமாசரேத் தீ⁴ரோ யத் பரோ அஸ்ய விக³ர்ஹயேத் |
யதா² ஆத்மந꞉ ததா² அந்யேஷாம் தா³ரா ரக்ஷ்யா விமர்ஷ²நாத் || 3-50-8

அர்த²ம் வா யதி³ வா காமம் ஷி²ஷ்டா꞉ ஷா²ஸ்த்ரேஷு அநாக³தம் |
வ்யவஸ்யந்தி அநு ராஜாநம் த⁴ர்மம் பௌலஸ்த்ய நம்ʼத³ந || 3-50-9

ராஜா த⁴ர்ம꞉ ச காம꞉ ச த்³ரவ்யாணாம் ச உத்தமோ நிதி⁴꞉ |
த⁴ர்ம꞉ ஷு²ப⁴ம் வா பாபம் வா ராஜ மூலம் ப்ரவர்ததே || 3-50-10

பாப ஸ்வபா⁴வ꞉ சபல꞉ கத²ம் த்வம் ரக்ஷஸாம் வர |
ஐஷ்²வர்யம் அபி⁴ஸம்ʼப்ராப்தோ விமாநம் இவ து³ஷ்க்ருʼதீ || 3-50-11

காம ஸ்வபா⁴வோ ய꞉ ஸ꞉ அஸௌ ந ஷ²க்ய꞉ தம் ப்ரமார்ஜிதும் |
ந ஹி து³ஷ்ட ஆத்மநாம் ஆர்யம் ஆவஸதி ஆலயே சிரம் || 3-50-12

விஷயே வா புரே வா தே யதா³ ராமோ மஹாப³ல꞉ |
ந அபராத்⁴யதி த⁴ர்மாத்மா கத²ம் தஸ்ய அபராத்⁴யஸி || 3-50-13

யதி³ ஷூ²ர்பணகா² ஹேதோ꞉ ஜநஸ்தா²ந க³த꞉ க²ர꞉ |
அதிவ்ருʼத்தோ ஹத꞉ பூர்வம் ராமேண அக்லிஷ்ட கர்மணா || 3-50-14

அத்ர ப்³ரூஹி யதா² தத்த்வம் கோ ராமஸ்ய வ்யதிக்ரம꞉ |
யஸ்ய த்வம் லோக நாத²ஸ்ய ஹ்ருʼத்வா பா⁴ர்யாம் க³மிஷ்யஸி || 3-50-15

க்ஷிப்ரம் விஸ்ருʼஜ வைதே³ஹீம் மா த்வா கோ⁴ரேண சக்ஷுஷா |
த³ஹேத் த³ஹநபூ⁴தேந வ்ருʼத்ரம் இந்த்³ர அஷ²நி꞉ யதா² || 3-50-16

ஸர்பம் ஆஷீ²விஷம் ப³த்³த்⁴வா வஸ்த்ர அந்தே ந அவபு³த்⁴யஸே |
க்³ரீவாயாம் ப்ரதிமுக்தம் ச கால பாஷ²ம் ந பஷ்²யஸி || 3-50-17

ஸ பா⁴ர꞉ ஸௌம்ய ப⁴ர்தவ்யோ யோ நரம் ந அவஸாத³யேத் |
தத் அந்நம் அபி போ⁴க்தவ்யம் ஜீர்யதே யத் அநாமயம் || 3-50-18

யத் க்ருʼத்வா ந ப⁴வேத் த⁴ர்மோ ந கீர்தி꞉ ந யஷ²꞉ த்⁴ருவம் |
ஷ²ரீரஸ்ய ப⁴வேத் கே²த³꞉ க꞉ தத் கர்ம ஸமாசரேத் || 3-50-19

ஷஷ்டி வர்ஷ ஸஹஸ்ராணி ஜாதஸ்ய மம ராவண |
பித்ருʼ பைதாமஹம் ராஜ்யம் யதா²வத் அநுதிஷ்ட²த꞉ || 3-50-20

வ்ருʼத்³தோ⁴ அஹம் த்வம் யுவா த⁴ந்வீ ஸ ரத²꞉ கவசீ ஷ²ரீ |
ந ச அபி ஆதா³ய குஷ²லீ வைதே³ஹீம் ந க³மிஷ்யஸி || 3-50-21

ந ஷ²க்த꞉ த்வம் ப³லாத் ஹர்தும் வைதே³ஹீம் மம பஷ்²யத꞉ |
ஹேதுபி⁴꞉ ந்யாய ஸம்ʼயுக்தை꞉ த்⁴ருவாம் வேத³ ஷ்²ருதீம் இவ || 3-50-22

யுத்⁴யஸ்வ யதி³ ஷூ²ரோ அஸி முஹூர்தம் திஷ்ட² ராவண |
ஷ²யிஷ்யஸே ஹதோ பூ⁴மௌ யதா² பூர்வம் க²ர꞉ ததா² || 3-50-23

அஸக்ருʼத் ஸம்ʼயுகே³ யேந நிஹதா தை³த்ய தா³நவா꞉ |
ந சிராத் சீர வாஸா꞉ த்வாம் ராமோ யுதி⁴ வதி⁴ஷ்யதி || 3-50-24

கிம் நு ஷ²க்யம் மயா கர்தும் க³தௌ தூ³ரம் ந்ருʼப ஆத்மஜௌ |
க்ஷிப்ரம் த்வம் நஷ்²யஸே நீச தயோ꞉ பீ⁴தோ ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 3-50-25

ந ஹி மே ஜீவமாநஸ்ய நயிஷ்யஸி ஷு²பா⁴ம் இமாம் |
ஸீதாம் கமல பத்ர அக்ஷீம் ராமஸ்ய மஹிஷீம் ப்ரியாம் || 3-50-26 

அவஷ்²யம் து மயா கார்யம் ப்ரியம் தஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ஜீவிதேந அபி ராமஸ்ய ததா² த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச || 3-50-27

திஷ்ட² திஷ்ட² த³ஷ²க்³ரீவ முஹூர்தம் பஷ்²ய ராவண |
வ்ருʼந்தாத் இவ ப²லம் த்வாம் து பாதயேயம் ரத² உத்தமாத் |
யுத்³த⁴ ஆதித்²யம் ப்ரதா³ஸ்யாமி யதா² ப்ராணம் நிஷா² சர || 3-50-28

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை