Saturday 1 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 43ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரி சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha shows the illusory deer to Rama and Lakshmana

ஸா தம் ஸம்ʼப்ரேக்ஷ்ய ஸுஷ்²ரோணீ குஸுமாநி விசிந்வதீ |
ஹேம ராஜத வர்ணாப்⁴யாம் பார்ஷ்²வாப்⁴யாம் உபஷோ²பி⁴தம் || 3-43-1

ப்ரஹ்ருʼஷ்டா ச அநவத்³யாந்கீ³ ம்ருʼஷ்ட ஹாடக வர்ணிநீ |
ப⁴ர்தாரம் அபி ச ஆக்ரந்த³ லக்ஷ்மணம் சைவ ஸாயுத⁴ம் || 3-43-2

ஆஹூய ஆஹூய ச புந꞉ தம் ம்ருʼக³ம் ஸாது⁴ வீக்ஷதே |
ஆக³ச்ச² ஆக³ச்ச² ஷீ²க்⁴ரம் வை ஆர்யபுத்ர ஸஹ அநுஜ || 3-43-3

தயா ஆஹூதௌ நரவ்யாக்⁴ரௌ வைதே³ஹ்யா ராம லக்ஷ்மணௌ |
வீக்ஷமாணௌ து தம் தே³ஷ²ம் ததா³ த³த்³ருʼஷ²து꞉ ம்ருʼக³ம் || 3-43-4

ஷ²ம்ʼகமாந꞉ து தம் த்³ருʼஷ்ட்வா லக்ஷ்மணோ ராமம் அப்³ரவீத் |
தம் ஏவ ஏநம் அஹம் மந்யே மாரீசம் ராக்ஷஸம் ம்ருʼக³ம் || 3-43-5

சரந்தோ ம்ருʼக³யாம் ஹ்ருʼஷ்டா꞉ பாபேந உபாதி⁴நா வநே |
அநேந நிஹதா ராம ராஜாந꞉ காம ரூபிணா || 3-43-6

அஸ்ய மாயாவிதோ³ மாயா ம்ருʼக³ ரூபம் இத³ம் க்ருʼதம் |
பா⁴நுமத் புருஷவ்யாக்⁴ர க³ந்த⁴ர்வ புர ஸம்ʼநிப⁴ம் || 3-43-7

ம்ருʼகோ³ ஹி ஏவம் விதோ⁴ ரத்ந விசித்ரோ ந அஸ்தி ராக⁴வ |
ஜக³த்யாம் ஜக³தீநாத² மாயா ஏஷா ஹி ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 3-43-8

ஏவம் ப்³ருவாணம் காகுத்ஸ்த²ம் ப்ரதிவார்ய ஷு²சி ஸ்மிதா |
உவாச ஸீதா ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டா சத்³மநா ஹ்ருʼத சேதநா || 3-43-9

ஆர்யபுத்ர அபி⁴ராமோ அஸௌ ம்ருʼகோ³ ஹரதி மே மந꞉ |
ஆநய ஏநம் மஹாபா³ஹோ க்ரீடா³ர்த²ம் ந꞉ ப⁴விஷ்யதி || 3-43-10

இஹ ஆஷ்²ரம பதே³ அஸ்மாகம் ப³ஹவ꞉ புண்ய த³ர்ஷ²நா꞉ |
ம்ருʼகா³꞉ சரந்தி ஸஹிதா꞉ சமரா꞉ ஸ்ருʼமரா꞉ ததா² || 3-43-11

ருʼக்ஷா꞉ ப்ருʼஷத ஸம்ʼகா⁴꞉ ச வாநரா꞉ கிநரா꞉ ததா² |
விசரந்தி மஹாபா³ஹோ ரூப ஷ்²ரேஷ்டா² மஹாப³லா꞉ || 3-43-12

ந ச அஸ்ய ஸத்³ருʼஷோ² ராஜன் த்³ருʼஷ்ட பூர்வோ ம்ருʼக³꞉ மயா |
தேஜஸா க்ஷமயா தீ³ப்த்யா யதா² அயம் ம்ருʼக³ ஸத்தம꞉ || 3-43-13

நாநா வர்ண விசித்ர அம்ʼகோ³ ரத்ந பூ⁴தோ மம அக்³ரத꞉ |
த்³யோதயன் வநம் அவ்யக்³ரம் ஷோ²ப⁴தே ஷ²ஷி² ஸம்ʼநிப⁴꞉ || 3-43-14

அஹோ ரூபம் அஹோ லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வர ஸம்ʼபத் ச ஷோ²ப⁴நா |
ம்ருʼகோ³ அத்³பு⁴தோ விசித்ராம்ʼகோ³ ஹ்ருʼத³யம் ஹரதி இவ மே || 3-43-15

யதி³ க்³ரஹணம் அப்⁴யேதி ஜீவன் ஏவ ம்ருʼக³꞉ தவ |
ஆஷ்²சர்ய பூ⁴தம் ப⁴வதி விஸ்மயம் ஜநயிஷ்யதி || 3-43-16

ஸமாப்த வந வாஸாநாம் ராஜ்ய ஸ்தா²நாம் ச ந꞉ புந꞉ |
அம்ʼத꞉புரே விபூ⁴ஷார்தோ² ம்ருʼக³ ஏஷ ப⁴விஷ்யதி || 3-43-17

ப⁴ரதஸ்ய ஆர்யபுத்ரஸ்ய ஷ்²வஷ்²ரூணாம் மம ச ப்ரபோ⁴ |
ம்ருʼக³ ரூபம் இத³ம் தி³வ்யம் விஸ்மயம் ஜநயிஷ்யதி || 3-43-18

ஜீவன் ந யதி³ தே அப்⁴யேதி க்³ரஹணம் ம்ருʼக³ ஸத்தம꞉ |
அஜிநம் நரஷா²ர்தூ³ள ருசிரம் து ப⁴விஷ்யதி || 3-43-19

நிஹதஸ்ய அஸ்ய ஸத்த்வஸ்ய ஜாம்ʼபூ³நத³மய த்வசி |
ஷ²ஷ்ப ப்³ருʼஸ்யாம் விநீதாயாம் இச்சா²மி அஹம் உபாஸிதும் || 3-43-20

காமவ்ருʼத்தம் இத³ம் ரௌத்³ரம் ஸ்த்ரீணாம் அஸத்³ருʼஷ²ம் மதம் |
வபுஷா து அஸ்ய ஸத்த்வஸ்ய விஸ்மயோ ஜநிதோ மம || 3-43-21

தேந காம்ʼசந ரோம்ணா து மணி ப்ரவர ஷ்²ருʼம்ʼகி³ணா |
தருண ஆதி³த்ய வர்ணேந நக்ஷத்ர பத² வர்சஸா || 3-43-22

ப³பூ⁴வ ராக⁴வஸ்ய அபி மநோ விஸ்மயம் ஆக³தம் |
ஏவம் ஸீதா வச꞉ ஷ்²ருத்வா த்³ருʼஷ்ட்வா ச ம்ருʼக³ம் அத்³பு⁴தம் || 3-43-23

லோபி³த꞉ தேந ரூபேண ஸீதாயா ச ப்ரசோதி³த꞉ |
உவாச ராக⁴வோ ஹ்ருʼஷ்டோ ப்⁴ராதரம் லக்ஷ்மணம் வச꞉ || 3-43-24

பஷ்²ய லக்ஷ்மண வைதே³ஹ்யா꞉ ஸ்ப்ருʼஹாம் உல்லஸிதாம் இமாம் |
ரூப ஷ்²ரேஷ்ட²தயா ஹி ஏஷ ம்ருʼகோ³ அத்³ய ந ப⁴விஷ்யதி || 3-43-25

ந வநே நம்ʼத³நோத்³தே³ஷே² ந சைத்ரரத² ஸம்ʼஷ்²ரயே |
குத꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம் ஸௌமித்ரே யோ அஸ்ய கஷ்²சித் ஸமோ ம்ருʼக³꞉ || 3-43-26

ப்ரதிலோம அநுலோமா꞉ ச ருசிரா ரோம ராஜய꞉ |
ஷோ²ப⁴ந்தே ம்ருʼக³ம் ஆஷ்²ரித்ய சித்ரா꞉ கநக பி³ந்து³பி⁴꞉ || 3-43-27

பஷ்²ய அஸ்ய ஜ்ருʼம்ʼப⁴மாணஸ்ய தீ³ப்தாம் அக்³நி ஷி²கோ²பமாம் |
ஜிஹ்வாம் முகா²த் நி꞉ஸரம்ʼதீம் மேகா⁴த் இவ ஷ²த ஹ்ரதா³ம் || 3-43-28

மஸார க³ள்வர்க முக²꞉ ஷ²ம்ʼக² முக்தா நிப⁴ உத³ர꞉ |
கஸ்ய நாம அநிரூப்ய꞉ அஸௌ ந மநோ லோப⁴யேத் ம்ருʼக³꞉ || 3-43-29

கஸ்ய ரூபம் இத³ம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஜாம்ʼபூ³நத³மய ப்ரப⁴ம் |
நாநா ரத்நமயம் தி³வ்யம் ந மநோ விஸ்மயம் வ்ரஜேத் || 3-43-30

மாம்ʼஸ ஹேதோ꞉ அபி ம்ருʼகா³ன் விஹாரார்த²ம் ச த⁴ந்விந꞉ |
க்⁴நந்தி லக்ஷ்மண ராஜாநோ ம்ருʼக³யாயாம் மஹாவநே || 3-43-31

த⁴நாநி வ்யவஸாயேந விசீயந்தே மஹாவநே |
தா⁴தவோ விவிதா⁴꞉ ச அபி மணி ரத்ந ஸுவர்ணிந꞉ || 3-43-32

தத் ஸாரம் அகி²லம் ந்ரூʼணாம் த⁴நம் நிசய வர்த⁴நம் |
மநஸா சிந்திதம் ஸர்வம் யதா² ஷு²க்ரஸ்ய லக்ஷ்மண || 3-43-33

அர்தீ² யேந அர்த² க்ருʼத்யேந ஸம்ʼவ்ரஜதி அவிசாரயன் |
தம் அர்த²ம் அர்த² ஷா²ஸ்த்ரஜ்ஞ꞉ ப்ராஹு꞉ அர்த்²யா꞉ ச லக்ஷ்மண || 3-43-34

ஏதஸ்ய ம்ருʼக³ ரத்நஸ்ய பரார்த்⁴யே காம்ʼசந த்வசி |
உபவேக்ஷ்யதி வைதே³ஹீ மயா ஸஹ ஸுமத்⁴யமா || 3-43-35

ந காத³ளீ ந ப்ரியகீ ந ப்ரவேணீ ந ச அவிகீ |
ப⁴வேத் ஏதஸ்ய ஸத்³ருʼஷீ² ஸ்பர்ஷ²நேந இதி மே மதி꞉ || 3-43-36

ஏஷ சைவ ம்ருʼக³꞉ ஷ்²ரீமான் ய꞉ ச தி³வ்யோ நப⁴꞉ சர꞉ |
உபௌ⁴ ஏதௌ ம்ருʼகௌ³ தி³வ்யௌ தாராம்ருʼக³ மஹீம்ருʼகௌ³ || 3-43-37

யதி³ வா அயம் ததா² யத் மாம் ப⁴வேத் வத³ஸி லக்ஷ்மண |
மாயா ஏஷா ராக்ஷஸஸ்ய இதி கர்தவ்யோ அஸ்ய வதோ⁴ மயா || 3-43-38

ஏதேந ஹி ந்ருʼஷ²ம்ʼஸேந மாரீசேந அக்ருʼத ஆத்மநா |
வநே விசரதா பூர்வம் ஹிம்ʼஸிதா முநி பும்ʼக³வா꞉ || 3-43-39

உத்தா²ய ப³ஹவோ அநேந ம்ருʼக³யாயாம் ஜநாதி⁴பா꞉ |
நிஹதா꞉ பரம இஷ்வாஸா꞉ தஸ்மாத் வத்⁴ய꞉ து அயம் ம்ருʼக³꞉ || 3-43-40

புரஸ்தாத் இஹ வாதாபி꞉ பரிபூ⁴ய தபஸ்விந꞉ |
உத³ரஸ்தோ² த்³விஜான் ஹந்தி ஸ்வ க³ர்போ⁴ அஷ்²வதரீம் இவ || 3-43-41

ஸ கதா³சித் சிராத் லோபா⁴த் ஆஸஸாத³ மஹாமுநிம் |
அக³ஸ்த்யம் தேஜஸா யுக்தம் ப⁴க்ஷ்ய꞉ தஸ்ய ப³பூ⁴வ ஹ || 3-43-42

ஸமுத்தா²நே ச தத் ரூபம் கர்து காமம் ஸமீக்ஷ்ய தம் |
உத்ஸ்மயித்வா து ப⁴க³வான் வாதாபிம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-43-43

த்வயா அவிக³ண்ய வாதாபே பரிபூ⁴தா꞉ ச தேஜஸா |
ஜீவ லோகே த்³விஜ ஷ்²ரேஷ்டா²꞉ தஸ்மாத் அஸி ஜராம் க³த꞉ || 3-43-44

தத் ஏதத் ந ப⁴வேத் ரக்ஷோ வாதாபி꞉ இவ லக்ஷ்மண |
மத் வித⁴ம் யோ அதிமந்யேத த⁴ர்ம நித்யம் ஜிதேந்த்³ரியம் || 3-43-45

ப⁴வேத் ஹதோ அயம் வாதாபி꞉ அக³ஸ்த்யேந இவ மா க³த꞉ |
இஹ த்வம் ப⁴வ ஸம்ʼநத்³தோ⁴ யம்ʼத்ரிதோ ரக்ஷ மைதி²லீம் || 3-43-46

அஸ்யாம் ஆயத்தம் அஸ்மாகம் யத் க்ருʼத்யம் ரகு⁴நம்ʼத³ந |
அஹம் ஏநம் வதி⁴ஷ்யாமி க்³ரஹீஷ்யாமி அத²வா ம்ருʼக³ம் || 3-43-47

யாவத் க³ச்சா²மி ஸௌமித்ரே ம்ருʼக³ம் ஆநயிதும் த்³ருதம் |
பஷ்²ய லக்ஷ்மண வைதே³ஹீம் ம்ருʼக³ த்வசி க³தாம் ஸ்ப்ருʼஹாம் || 3-43-48

த்வசா ப்ரதா⁴நயா ஹி ஏஷ ம்ருʼகோ³ அத்³ய ந ப⁴விஷ்யதி |
அப்ரமத்தேந தே பா⁴வ்யம் ஆஷ்²ரமஸ்தே²ந ஸீதயா || 3-43-49

யாவத் ப்ருʼஷதம் ஏகேந ஸாயகேந நிஹந்மி அஹம் |
ஹத்வா ஏதத் சர்ம ச ஆதா³ய ஷீ²க்⁴ரம் ஏஷ்யாமி லக்ஷ்மண || 3-43-50

ப்ரத³க்ஷிணேந அதிப³லேந பக்ஷிணா
ஜடாயுஷா பு³த்³தி⁴மதா ச லக்ஷ்மண |
ப⁴வ அப்ரமத்த꞉ ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய மைதி²லீம்
ப்ரதி க்ஷணம் ஸர்வத ஏவ ஷ²ந்கித꞉ || 3-43-51

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரி சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை