Monday 27 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 35ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana in his Pushpaka vimana

தத꞉ ஷூ²ர்பணகா² வாக்யம் தத் ஷ்²ருத்வா ரோம ஹர்ஷணம் |
ஸசிவான் அப்⁴யநுஜ்ஞாய கார்யம் பு³த்³த்⁴வா ஜகா³ம ஹ || 3-35-1

தத் கார்யம் அநுக³ம்யாம்ʼதர் யதா²வத் உபலப்⁴ய ச |
தோ³ஷாணாம் ச கு³ணாநாம் ச ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ப³ல அப³லம் || 3-35-2

இதி கர்தவ்யம் இதி ஏவ க்ருʼத்வா நிஷ்²சயம் ஆத்மந꞉ |
ஸ்தி²ர பு³த்³தி⁴꞉ ததோ ரம்யாம் யாந ஷா²லாம் ஜகா³ம ஹ || 3-35-3

யாந ஷா²லாம் ததோ க³த்வா ப்ரச்ச²ந்நம் ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ |
ஸூதம் ஸம்ʼசோத³யாமாஸ ரத²꞉ ஸம்ʼயுஜ்யதாம் இதி || 3-35-4

ஏவம் உக்த꞉ க்ஷணேந ஏவ ஸாரதி²꞉ லகு⁴ விக்ரம꞉ |
ரத²ம் ஸம்ʼயோஜயாமாஸ தஸ்ய அபி⁴மதம் உத்தமம் || 3-35-5

காம்ʼசநம் ரத²ம் ஆஸ்தா²ய காமக³ம் ரத்ந பூ⁴ஷிதம் |
பிஷா²ச வத³நை꞉ யுக்தம் க²ரை꞉ கநக பூ⁴ஷணை꞉ || 3-35-6

மேக⁴ ப்ரதிம நாதே³ந ஸ தேந த⁴நத³ அநுஜ꞉ |
ராக்ஷஸாதி⁴பதி꞉ ஷ்²ரீமான் யயௌ நத³ நதீ³ பதிம் || 3-35-7

ஸ ஷ்²வேத வால வ்யஜந꞉ ஷ்²வேத꞉ ச²த்ரோ த³ஷா²நந꞉ |
ஸ்நிக்³த⁴ வைதூ³ர்ய ஸம்ʼகாஷ² தப்த காந்சந பூ⁴ஷண꞉ || 3-35-8

த³ஷ²க்³ரீவோ விம்ʼஷ²தி பு⁴ஜோ த³ர்ஷ²நீய பரிச்ச²த³꞉ |
த்ரித³ஷ² அரி꞉ முநீந்த்³ர க்⁴நோ த³ஷ² ஷீ²ர்ஷ இவ அத்³ரி ராட் || 3-35-9

காமக³ம் ரத²ம் ஆஸ்தா²ய ஷு²ஷு²பே⁴ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ |
வித்³யுன் மண்ட³லவான் மேக⁴꞉ ஸ ப³லாக இவ அம்ʼப³ரே || 3-35-10

ஸ ஷை²லம் ஸாக³ர அநூபம் வீர்யவான் அவலோகயன் |
நாநா புஷ்ப ப²லைர் வ்ருʼக்ஷைர் அநுகீர்ணம் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 3-35-11

ஷீ²த மம்ʼக³ள தோயாபி⁴꞉ பத்³மிநீபி⁴꞉ ஸமம்ʼதத꞉ |
விஷா²லை꞉ ஆஷ்²ரம பதை³꞉ வேதி³மத்³பி⁴꞉ அலம்ʼக்ருʼதம் || 3-35-12

கத³ல்ய அடவி ஸம்ʼஷோ²ப⁴ம் நாலிகேர உபஷோ²பி⁴தம் |
ஸாலை꞉ தாலை꞉ தமாலை꞉ ச தருபி⁴꞉ ச ஸுபுஷ்பிதை꞉ || 3-35-13

அத்யந்த நியத ஆஹாரை꞉ ஷோ²பி⁴தம் பரம ருʼஷிபி⁴꞉ |
நாகை³꞉ ஸுபர்ணை꞉ க³ம்ʼத⁴ர்வை꞉ கிம்ʼநரை꞉ ச ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 3-35-14

ஜித காமை꞉ ச ஸித்³தை⁴꞉ ச சாரணை꞉ ச உபஷோ²பி⁴தம் |
ஆஜை꞉ வைகா²நஸை꞉ மாஷை꞉ வாலகி²ல்யை꞉ மரீசிபை꞉ || 3-35-15

தி³வ்ய ஆப⁴ரண மால்யாபி⁴꞉ தி³வ்ய ரூபாபி⁴꞉ ஆவ்ருʼதம் |
க்ரீடா³ ரதி விதி⁴ஜ்ஞாபி⁴꞉ அப்ஸரோபி⁴꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 3-35-16

ஸேவிதம் தே³வ பத்நீபி⁴꞉ ஷ்²ரீமதீபி⁴꞉ உபாஸிதம் |
தே³வ தா³நவ ஸந்கை⁴꞉ ச சரிதம் து அம்ருʼத அஷி²பி⁴꞉ || 3-35-17

ஹம்ʼஸ க்ரௌந்ச ப்லவ ஆகீர்ணம் ஸாரஸை꞉ ஸம்ʼப்ரணாதி³தம் |
வைதூ³ர்ய ப்ரஸ்தரம் ஸ்நிக்³த⁴ம் ஸாம்ʼத்³ரம் ஸாக³ர தேஜஸா || 3-35-18

பாண்டு³ராணி விஷா²லாநி தி³வ்ய மால்ய யுதாநி ச |
தூர்ய கீ³த அபி⁴ஜுஷ்டாநி விமாநாநி ஸமம்ʼதத꞉ || 3-35-19

தபஸா ஜித லோகாநாம் காமகா³ன் அபி⁴ஸம்ʼபதன் |
க³ந்த⁴ர்வ அப்ஸரஸ꞉ சைவ த³த³ர்ஷ² த⁴நதா³நுஜ꞉ || 3-35-20

நிர்யாஸ ரஸ மூலாநாம் சம்ʼத³நாநாம் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
வநாநி பஷ்²யன் ஸௌம்யாநி க்⁴ராண த்ருʼப்தி கராணி ச || 3-35-21

அகு³ரூணாம் ச முக்²யாநாம் வநாநி உபவநாநி ச |
தக்கோலாநாம் ச ஜாத்யாநாம் ப²லாநாம் ச ஸுக³ந்தி⁴நாம் || 3-35-22

புஷ்பாணி ச தமாலஸ்ய கு³ள்மாநி மரிசஸ்ய ச |
முக்தாநாம் ச ஸமூஹாநி ஷு²ஷ்யமாணாநி தீரத꞉ || 3-35-23

ஷை²லாநி ப்ரவரான் சைவ ப்ரவாள நிசயான் ததா² |
காம்ʼசநாநி ச ஷ்²ருʼம்ʼகா³ணி ராஜதாநி ததை²வ ச || 3-35-24

ப்ரஸ்ரவாணி மநோஜ்ஞாநி ப்ரஸந்நாநி அத்³பு⁴தாநி ச |
த⁴ந தா⁴ந்ய உபபந்நாநி ஸ்த்ரீ ரத்நை꞉ ஆவ்ருʼதாநி ச || 3-35-25

ஹஸ்தி அஷ்²வ ரத² கா³டா⁴நி நக³ராணி விளோகயன் |
தம் ஸமம் ஸர்வத꞉ ஸ்நிக்³த⁴ம் ம்ருʼது³ ஸம்ʼஸ்பர்ஷ² மாருதம் || 3-35-26

அநூபே ஸிந்து⁴ ராஜஸ்ய த³த³ர்ஷ² த்ரிதி³வ உபமம் |
தத்ர அபஷ்²யத் ஸ மேக⁴ ஆப⁴ம் ந்யக்³ரோத⁴ம் முநிபி⁴ர் வ்ருʼதம் || 3-35-27

ஸமம்ʼதாத் யஸ்ய தா꞉ ஷா²கா²꞉ ஷ²த யோஜநம் ஆயதா꞉ |
யஸ்ய ஹஸ்திநம் ஆதா³ய மஹா காயம் ச கச்ச²பம் || 3-35-28

ப⁴க்ஷார்த²ம் க³ருட³꞉ ஷா²கா²ம் ஆஜகா³ம மஹாப³ல꞉ |
தஸ்ய தாம் ஸஹஸா ஷா²கா²ம் பா⁴ரேண பதகோ³த்தம꞉ || 3-35-29

ஸுபர்ண꞉ பர்ண ப³ஹுளாம் ப³ப⁴ம்ʼஜ அத² மஹாப³ல꞉ |
தத்ர வைகா²நஸா மாஷா வாலகி²ல்யா மரீசிபா꞉ || 3-35-30

அஜா ப³பூ⁴வு꞉ தூ⁴ம்ரா꞉ ச ஸம்ʼக³தா꞉ பரமர்ஷய꞉ |
தேஷாம் த³யாஅர்த²ம் க³ருட³꞉ தாம் ஷா²கா²ம் ஷ²த யோஜநாம் || 3-35-31

ப⁴க்³நம் ஆதா³ய வேகே³ந தௌ ச உபௌ⁴ க³ஜ கச்ச²பௌ |
ஏக பாதே³ந த⁴ர்ம ஆத்மா ப⁴க்ஷயித்வா தத் ஆமிஷம் || 3-35-32

நிஷாத³ விஷயம் ஹத்வா ஷா²க²யா பதகோ³த்தம꞉ |
ப்ரஹர்ஷம் அதுலம் லேபே⁴ மோக்ஷயித்வா மஹாமுநீன் || 3-35-33

ஸ தேந து ப்ரஹர்ஷேண த்³விகு³ணீ க்ருʼத விக்ரம꞉ |
அம்ருʼத ஆநயநார்த²ம் வை சகார மதிமான் மதிம் || 3-35-34

அயோ ஜாலாநி நிர்மத்²ய பி⁴த்த்வா ரத்ந க்³ருʼஹம் வரம் |
மஹேந்த்³ர ப⁴வநாத் கு³ப்தம் ஆஜஹார அம்ருʼதம் தத꞉ || 3-35-35

தம் மஹர்ஷி க³ணை꞉ ஜுஷ்டம் ஸுபர்ண க்ருʼத லக்ஷணம் |
நாம்நா ஸுப⁴த்³ரம் ந்யக்³ரோத⁴ம் த³த³ர்ஷ² த⁴நத³ அநுஜ꞉ || 3-35-36

தம் து க³த்வா பரம் பாரம் ஸமுத்³ரஸ்ய நதீ³ பதே꞉ |
த³த³ர்ஷ² ஆஷ்²ரமம் ஏகாம்ʼதே புண்யே ரம்யே வநாம்ʼதரே || 3-35-37

தத்ர க்ருʼஷ்ண அஜிந த⁴ரம் ஜடா வல்கல தா⁴ரிணம் |
த³த³ர்ஷ² நியத ஆஹாரம் மாரீசம் நாம ராக்ஷஸம் || 3-35-38

ஸ ராவண꞉ ஸமாக³ம்ய விதி⁴வத் தேந ரக்ஷஸா |
மாரீசேந அர்சிதோ ராஜா ஸர்வ காமை꞉ அமாநுஷை꞉ || 3-35-39

தம் ஸ்வயம் பூஜயித்வா ச போ⁴ஜநேந உத³கேந ச |
அர்தோ²பஹிதயா வாசா மாரீசோ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 3-35-40

கச்சித் தே குஷ²லம் ராஜன் லம்ʼகாயாம் ராக்ஷஸேஷ்²வர |
கேந அர்தே²ன் புந꞉ த்வம் வை தூர்ணம் ஏவ இஹ ஆக³த꞉ || 3-35-41

ஏவம் உக்தோ மஹாதேஜா மாரீசேந ஸ ராவண |
தத꞉ பஷ்²சாத் இத³ம் வாக்யம் அப்³ரவீத் வாக்ய கோவித³꞉ || 3-35-42

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை