Sunday 26 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 34ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர் த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana and Shurpanaka

தத꞉ ஷூ²ர்பணகா²ம் த்³ருʼஷ்ட்வா ப்³ருவந்தீம் பருஷம் வச꞉ |
அமாத்ய மத்⁴யே ஸம்ʼக்ருʼஉத்³த⁴꞉ பரிபப்ரச்ச² ராவண꞉ || 3-34-1

க꞉ ச ராம꞉ கத²ம் வீர்ய꞉ கிம் ரூப꞉ கிம் பராக்ரம꞉ |
கிம் அர்த²ம் த³ண்ட³காரண்யம் ப்ரவிஷ்ட꞉ ச ஸுது³ஸ்தரம் || 3-34-2

ஆயுத⁴ம் கிம் ச ராமஸ்ய யேந தே ராக்ஷஸா꞉ ஹதா |
க²ர꞉ ச நிஹத꞉ ஸம்ʼக்²யே தூ³ஷண꞉ த்ரிஷி²ரா꞉ ததா² || 3-34-3

தத் த்வம் ப்³ரூஹி மநோஜ்ஞாந்கீ³ கேந த்வம் ச விரூபிதா |
இதி உக்தா ராக்ஷஸ இந்த்³ரேண ராக்ஷஸீ க்ரோத⁴ மூர்ச்சி²தா || 3-34-4

ததோ ராமம் யதா² ந்யாயம் ஆக்²யாதும் உபசக்ரமே |
தீ³ர்க⁴பா³ஹு꞉ விஷா²லாக்ஷ꞉ சீர க்ருʼஷ்ண அஜிந அம்ப³ர꞉ || 3-34-5

கந்த³ர்ப ஸம ரூப꞉ ச ராமோ த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ꞉ |
ஷ²க்ர சாப நிப⁴ம் சாபம் விக்ருʼஷ்ய கநகாம்ʼக³த³ம் || 3-34-6

தீ³ப்தான் க்ஷிபதி நாராசான் ஸர்பான் இவ மஹா விஷான் |
ந ஆத³தா³நம் ஷ²ரான் கோ⁴ரான் ந மும்ʼசம்ʼதம் மஹாப³லம் || 3-34-7

ந கார்முகம் விகர்ஷந்தம் ராமம் பஷ்²யாமி ஸம்ʼயுகே³ |
ஹந்யமாநம் து தத் ஸைந்யம் பஷ்²யாமி ஷ²ர வ்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ || 3-34-8

இந்த்³ரேண இவ உத்தமம் ஸஸ்யம் ஆஹதம் து அஷ்²ம வ்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ |
ரக்ஷஸாம் பீ⁴ம வீர்யாணாம் ஸஹஸ்ராணி சதுர்த³ஷ² || 3-34-9

நிஹதாநி ஷ²ரை꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ தேந ஏகேந பதா³திநா |
அர்தா⁴தி⁴க முஹூர்தேந க²ர꞉ ச ஸஹ தூ³ஷண꞉ || 3-34-10

ருʼஷீணாம் அப⁴யம் த³த்தம் க்ருʼத க்ஷேமா꞉ ச த³ண்ட³கா꞉ || 3-34-11

ஏகா கத²ம்ʼசித் முக்தா அஹம் பரிபூ⁴ய மஹாத்மநா |
ஸ்த்ரீ வத⁴ம் ஷ²ம்ʼகமாநேந ராமேண விதி³தாத்மநா || 3-34-12

ப்⁴ராதா ச அஸ்ய மஹாதேஜா கு³ணத꞉ துல்ய விக்ரம꞉ |
அநுரக்த꞉ ச ப⁴க்த꞉ ச லக்ஷ்மணோ நாம வீர்யவான் || 3-34-13

அமர்ஷீ து³ர்ஜயோ ஜேதா விக்ராந்தோ பு³த்³தி⁴மான் ப³லீ | 9444243516 RV Karunagaran
ராமஸ்ய த³க்ஷிணே பா³ஹு꞉ நித்யம் ப்ராணோ ப³ஹி꞉ சர꞉ || 3-34-14

ராமஸ்ய து விஷா²லாக்ஷீ பூர்ணேந்து³ ஸத்³ருʼஷ² ஆநநா |
த⁴ர்ம பத்நீ ப்ரியா நித்யம் ப⁴ர்த்ருʼ꞉ ப்ரிய ஹிதே ரதா || 3-34-15

ஸா ஸுகேஷீ² ஸுநாஸோரு꞉ ஸுரூபா ச யஷ²ஸ்விநீ |
தே³வத இவ வநஸ்த² அஸ்யராஜதே ஷ்²ரீர் இவ அபரா || 3-34-16

தப்த காம்ʼசந வர்ண ஆபா⁴ ரக்த தும்ʼக³ நகீ² ஷு²பா⁴ |
ஸீதா நாம வராரோஹா வைதே³ஹீ தநு மத்⁴யமா || 3-34-17

ந ஏவ தே³வீ ந க³ம்ʼத⁴ர்வா ந யக்ஷீ ந ச கிம்ʼநரீ |
ததா² ரூபா மயா நாரீ த்³ருʼஷ்ட பூர்வா மஹீதலே || 3-34-18

யஸ்ய ஸீதா ப⁴வேத் பா⁴ர்யா யம் ச ஹ்ருʼஷ்டா பரிஷ்வஜேத் |
அதி ஜீவேத் ஸ ஸர்வேஷு லோகேஷு அபி புரம்ʼத³ராத் || 3-34-19

ஸா ஸுஷீ²லா வபு꞉ ஷ்²லாக்⁴யா ரூபேண அப்ரதிமா பு⁴வி |
தவ அநுரூபா பா⁴ர்யா ஸா த்வம் ச தஸ்யா꞉ பதி꞉ வர꞉ || 3-34-20

தாம் து விஸ்தீர்ண ஜக⁴நாம் பீந உத்தும்ʼக³ பயோ த⁴ராம் |
பா⁴ர்யா அர்தே² து தவ ஆநேதும் உத்³யதா அஹம் வர ஆநநாம் || 3-34-21

விரூபிதா அஸ்மி க்ரூரேண லக்ஷ்மணேந மஹாபு⁴ஜ |
தாம் து த்³ருʼஷ்ட்வா அத்³ய வைதே³ஹீம் பூர்ண சந்த்³ர நிப⁴ ஆநநாம் || 3-34-22

மந்மத²ஸ்ய ஷ²ராணாம் ச த்வம் விதே⁴யோ ப⁴விஷ்யஸி |

யதி³ தஸ்யாம் அபி⁴ப்ராயோ பா⁴ர்யா அர்தே² தவ ஜாயதே |
ஷீ²க்⁴ரம் உத்³ த்⁴ரியதாம் பாதோ³ ஜயார்த²ம் இஹ த³க்ஷிண꞉ || 3-34-23

ரோசதே யதி³ தே வாக்யம் மம ஏதத் ராக்ஷஸேஷ்²வர |
க்ரியதாம் நிர்விஷ²ம்ʼகேந வசநம் மம ராவண || 3-34-24

விஜ்ஞாய இஹ ஆத்ம ஷ²க்திம் ச க்ரியதாம் ச மஹாப³ல |
ஸீதா தவ அநவத்³யாம்ʼகீ³ பா⁴ர்யத்வே ராக்ஷஸேஷ்²வர || 3-34-25

நிஷ²ம்ய ராமேண ஷ²ரை꞉ அஜிஹ்மகை³꞉
ஹதான் ஜநஸ்தா²ந க³தான் நிஷா²சரான் |
க²ரம் ச த்³ருʼஷ்ட்வா நிஹதம் ச தூ³ஷணம்
த்வம் அத்³ய க்ருʼத்யம் ப்ரதிபத்தும் அர்ஹஸி || 3-34-26

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர் த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை