Thursday 23 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 30ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉

Seetha hugging Rama, after he killed Khara

பி⁴த்த்வா து தாம் க³தா³ம் பா³ணை꞉ ராக⁴வோ த⁴ர்ம வத்ஸல꞉ |
ஸ்மயமாந꞉ க²ரம் வாக்யம் ஸம்ʼரப்³த⁴ம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-30-1

ஏதத் தே ப³ல ஸர்வஸ்வம் த³ர்ஷி²தம் ராக்ஷஸாத⁴ம |
ஷ²க்தி ஹீநதரோ மத்தோ வ்ருʼதா² த்வம் உபக³ர்ஜஸி || 3-30-2

ஏஷா பா³ண விநிர்பி⁴ந்நா க³தா³ பூ⁴மி தலம் க³தா |
அபி⁴தா⁴ந ப்ரக³ள்ப⁴ஸ்ய தவ ப்ரத்யய கா⁴திநீ || 3-30-3

யத் த்வயா உக்தம் விநஷ்டாநாம் இத³ம் அஷ்²ரு ப்ரமார்ஜநம் |
ராக்ஷஸாநாம் கரோமி இதி மித்²யா தத் அபி தே வச꞉ || 3-30-4

நீசஸ்ய க்ஷுத்³ர ஷீ²லஸ்ய மித்²யா வ்ருʼத்தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ |
ப்ராணான் அபஹரிஷ்யாமி க³ருத்மான் அம்ருʼதம் யதா² || 3-30-5

அத்³ய தே பி⁴ந்ந கண்ட²ஸ்ய பே²ந பு³த்³பு³த³ பூ⁴ஷிதம் |
விதா³ரிதஸ்ய மத் பா³ணை꞉ மஹீ பாஸ்யதி ஷோ²ணிதம் || 3-30-6

பாம்ʼஸு ரூஷித ஸர்வாந்க³꞉ ஸ்ரஸ்த ந்யஸ்த பு⁴ஜ த்³வய꞉ |
ஸ்வப்ஸ்யஸே கா³ம் ஸமாஷ்²லிஷ்ய து³ர்லபா⁴ம் ப்ரமதா³ம் இவ || 3-30-7

ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ நித்³ரே ஷ²யிதே த்வயி ராக்ஷஸ பாம்ʼஸநே |
ப⁴விஷ்யந்தி அஷ²ரண்யாநாம் ஷ²ரண்யா த³ண்ட³கா இமே || 3-30-8

ஜநஸ்தா²நே ஹத ஸ்தா²நே தவ ராக்ஷஸ மத் ஷ²ரை꞉ |
நிர்ப⁴யா விசரிஷ்யந்தி ஸர்வதோ முநயோ வநே || 3-30-9

அத்³ய விப்ரஸரிஷ்யந்தி ராக்ஷஸ்யோ ஹத பா³ந்த⁴வா꞉ |
பா³ஷ்ப ஆர்த்³ர வத³நா தீ³நா ப⁴யாத் அந்ய ப⁴யாவஹா꞉ || 3-30-10

அத்³ய ஷோ²க ரஸஜ்ஞா꞉ தா꞉ ப⁴விஷ்யந்தி நிரர்த²கா꞉ |
அநுரூப குலா꞉ பத்ந்யோ யாஸாம் த்வம் பதி꞉ ஈத்³ருʼஷ²꞉ || 3-30-11

ந்ருʼஷ²ம்ʼஸ ஷீ²ல க்ஷுத்³ர ஆத்மன் நித்யம் ப்³ராஹ்மண கண்டக |
த்வத் க்ருʼதே ஷ²ந்கிதை꞉ அக்³நௌ முநிபி⁴꞉ பாத்யதே ஹவி꞉ || 3-30-12

தம் ஏவம் அபி⁴ஸம்ʼரப்³த⁴ம் ப்³ருவாணம் ராக⁴வம் ரணே |
க²ரோ நிர்ப⁴ர்த்ஸயாமாஸ ரோஷாத் க²ரதர ஸ்வர꞉ || 3-30-13

த்³ருʼட⁴ம் க²லு அவலிப்தோ அஸி ப⁴யேஷு அபி ச நிர்ப⁴ய꞉ |
வாச்ய அவாச்யம் ததோ ஹி த்வம் ம்ருʼத்யு வஷ்²யோ ந பு³த்⁴யஸே || 3-30-14

கால பாஷ² பரிக்ஷிப்தா ப⁴வம்ʼதி புருஷா ஹி யே |
கார்ய அகார்யம் ந ஜாநந்தி தே நிரஸ்த ஷட்³ இந்த்³ரியா꞉ || 3-30-15

ஏவம் உக்த்வா ததோ ராமம் ஸம்ʼருத்⁴ய ப்⁴ருʼகுடிம் தத꞉ |
ஸ த³த³ர்ஷ² மஹா ஸாலம் அவிதூ³ரே நிஷா²சர꞉ || 3-30-16

ரணே ப்ரஹரணஸ்ய அர்தே² ஸர்வதோ ஹி அவலோகயன் |
ஸ தம் உத்பாடயாமாஸ ஸம்ʼத³ஷ்ட த³ஷ²ந ச்ச்²ஹத³ம் || 3-30-17

தம் ஸமுத்க்ஷிப்ய பா³ஹுப்⁴யாம் விநர்தி³த்வா மஹாப³ல꞉ |
ராமம் உத்³தி³ஷ்²ய சிக்ஷேப ஹத꞉ த்வம் இதி ச அப்³ரவீத் || 3-30-18

தம் ஆபதந்தம் பா³ண ஓகை⁴꞉ ச்ச்²ஹித்த்வா ராம꞉ ப்ரதாபவான் |
ரோஷம் ஆஹாரயத் தீவ்ரம் நிஹம்ʼதும் ஸமரே க²ரம் || 3-30-19

ஜாத ஸ்வேத³꞉ ததோ ராமோ ரோஷாத் ரக்த அந்த லோசந꞉ |
நிர்பி³பே⁴த³ ஸஹஸ்ரேண பா³ணாநாம் ஸமரே க²ரம் || 3-30-20

தஸ்ய பா³ண அம்ʼதராத் ரக்தம் ப³ஹு ஸுஸ்ராவ பே²நிலம் |
கி³ரே꞉ ப்ரஸ்ரவணஸ்ய இவ தா⁴ராணாம் ச பரிஸ்ரவ꞉ || 3-30-21

விகல ஸ க்ருʼதோ பா³ணை꞉ க²ரோ ராமேண ஸம்ʼயுகே³ |
மத்தோ ருதி⁴ர க³ந்தே⁴ந தம் ஏவ அப்⁴யத்³ரவத் த்³ருதம் || 3-30-22

தம் ஆபதம்ʼதம் ஸம்ʼரப்³த⁴ம் க்ருʼத அஸ்த்ரோ ருதி⁴ர ஆப்லுதம் |
அபஸர்பத் த்³வி த்ரி பத³ம் கிம்ʼசித் த்வரித விக்ரம꞉ || 3-30-23

தத꞉ பாவக ஸம்ʼகாஷ²ம் வதா⁴ய ஸமரே ஷ²ரம் |
க²ரஸ்ய ராமோ ஜக்³ராஹ ப்³ரஹ்ம த³ண்ட³ம் இவ அபரம் || 3-30-24

ஸ தத் த³த்தம் மக⁴வதா ஸுர ராஜேந தீ⁴மதா |
ஸம்ʼத³தே⁴ ச ஸ த⁴ர்மாத்மா முமோச ச க²ரம் ப்ரதி || 3-30-25

ஸ விமுக்தோ மஹாபா³ணோ நிர்கா⁴த ஸம நி꞉ஸ்வந꞉ |
ராமேண த⁴நுராயம்ய க²ரஸ்ய உரஸி ச ஆபதத் || 3-30-26

ஸ பபாத க²ரோ பூ⁴மௌ த³ஹ்யமாந꞉ ஷ²ர அக்³நிநா |
ருத்³ரேண ஏவ விநிர்த³க்³த⁴꞉ ஷ்²வேத அரண்யே யதா² அந்த⁴க꞉ || 3-30-27

ஸ வ்ருʼத்ர இவ வஜ்ரேண பே²நேந நமுசிர் யதா²அ |
ப³லோ வா இந்த்³ர அஷ²நி ஹதோ நிபபாத ஹத꞉ க²ர꞉ || 3-30-28

ஏதஸ்மின் அம்ʼதரே தே³வா꞉ சாரணயோ꞉ ஸஹ ஸம்ʼக³தா꞉ |
து³ந்து³பி⁴꞉ ச அபி⁴நிக்⁴நம்ʼத꞉ புஷ்ப வர்ஷ ஸமம்ʼதத꞉ || 3-30-29

ராமஸ்ய உபரி ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டா வவர்ஷு꞉ விஸ்மிதா꞉ ததா³ |
அர்த² அதி⁴க முஹூர்தேந ராமேண நிஷி²தை꞉ ஷ²ரை꞉ || 3-30-30

சதுர் த³ஷ² ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷ்ஸாம் காம ரூபிணாம் |
க²ர தூ³ஷண முக்²யாநாம் நிஹதாநி மஹாம்ருʼதே⁴ || 3-30-31

அஹோ ப³த மஹத் கர்ம ராமஸ்ய விதி³த ஆத்மந꞉ |
அஹோ வீர்யம் அஹோ தா³ர்ட்⁴யம் விஷ்ணோ꞉ இவ ஹி த்³ருʼஷ்²யதே || 3-30-32

இதி ஏவம் உக்த்வா தே ஸர்வே யயு꞉ தே³வா யதா² ஆக³தம்|
ததோ ராஜ ருʼஷய꞉ ஸர்வே ஸம்க³தா꞉ பரம ருʼஷய꞉ || 3-30-33

ஸபா⁴ஜ்ய முதி³தா ராமம் ஸ அக³ஸ்த்யா இத³ம் அப்³ருவன் |
ஏதத் அர்த²ம் மஹாதேஜா மஹேந்த்³ர꞉ பாக ஷா²ஸந꞉ || 3-30-34

ஷ²ரப⁴ம்ʼக³ ஆஷ்²ரமம் புண்யம் ஆஜகா³ம புரம்ʼத³ர꞉ |
ஆநீத꞉ த்வம் இமம் தே³ஷ²ம் உபாயேந மஹர்ஷிபி⁴꞉ || 3-30-35

ஏஷாம் வத⁴ அர்த²ம் ஷ²த்ரூணாம் ரக்ஷஸாம் பாப கர்மணாம் |
தத் இத³ம் ந꞉ க்ருʼதம் கார்யம் த்வயா த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ || 3-30-36

ஸ்வ த⁴ர்மம் ப்ரசரிஷ்யந்தி த³ண்ட³கேஷு மஹர்ஷய꞉ |
ஏதஸ்மின் அநம்ʼதரே வீரோ லக்ஷ்மண꞉ ஸஹ ஸீதயா || 3-30-37

கி³ரி து³ர்கா³த் விநிஷ்க்ரம்ய ஸம்ʼவிவேஷ² ஆஷ்²ரமம் ஸுகீ² |
ததோ ராம꞉ து விஜயீ பூஜ்யமாநோ மஹர்ஷிபி⁴꞉ || 3-30-38

ப்ரவிவேஷ² ஆஷ்²ரமம் வீரோ லக்ஷ்மணேந அபி⁴பூஜித꞉ |
தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஷ²த்ரு ஹம்ʼதாரம் மஹர்ஷீணாம் ஸுக² ஆவஹம் || 3-30-39

ப³பூ⁴வ ஹ்ருʼஷ்டா வைதே³ஹீ ப⁴ர்தாரம் பரிஷ்வஜே |
முதா³ பரமயா யுக்தா த்³ருʼஷ்ட்வா ரக்ஷோ க³ணான் ஹதான் |
ராமம் ச ஏவ அவ்யயம் த்³ருʼஷ்டா துதோஷ ஜநக ஆத்மஜா || 3-30-40

தத꞉ து தம் ராக்ஷஸ ஸம்ʼக⁴ மர்த³நம்
ஸ பூஜ்யமாநம் முதி³தை꞉ மஹாத்மபி⁴꞉ |
புந꞉ பரிஷ்வஜ்ய முதா³ அந்வித ஆநநா
ப³பூ⁴வ ஹ்ருʼஷ்டா ஜநக ஆத்மஜா ததா³ || 3-30-41

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை