Wednesday 22 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 29ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோந த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉

Rama at war with khara

க²ரம் து விரத²ம் ராமோ க³தா³ பாணிம் அவஸ்தி²தம் |
ம்ருʼது³ பூர்வம் மஹாதேஜா꞉ பருஷம் வாக்யம் அப்³ரவீத் || 3-29-1

க³ஜ அஷ்²வ ரத² ஸம்ʼபா³தே⁴ ப³லே மஹதி திஷ்ட²தா |
க்ருʼதம் ஸுதா³ருணம் கர்ம ஸர்வ லோக ஜுகு³ப்ஸிதம் || 3-29-2

உத்³வேஜநீயோ பூ⁴தாநாம் ந்ருʼஷ²ம்ʼஸ꞉ பாப கர்மக்ருʼத் |
த்ரயாணாம் அபி லோகாநாம் ஈஷ்²வரோ அபி ந திஷ்ட²தி || 3-29-3

கர்ம லோக விருத்³த⁴ம் து குர்வாணம் க்ஷணதா³ சர |
தீக்ஷ்ணம் ஸர்வ ஜநோ ஹந்தி ஸர்பம் து³ஷ்டம் இவ ஆக³தம் || 3-29-4

லோபா⁴த் பாபாநி குர்வாண꞉ காமாத் வா யோ ந பு³த்⁴யதே |
ஹ்ருʼஷ்ட꞉ பஷ்²யதி தஸ்ய அந்தம் ப்³ராஹ்மணீ கரகாத் இவ || 3-29-5

வஸதோ த³ண்ட³காரண்யே தாபஸான் த⁴ர்ம சாரிண꞉ |
கிம் நு ஹத்வா மஹாபா⁴கா³ன் ப²லம் ப்ராப்ஸ்யஸி ராக்ஷஸ || 3-29-6

ந சிரம் பாப கர்மாண꞉ க்ரூரா லோக ஜுகு³ப்ஸிதா꞉ |
ஐஷ்²வர்யம் ப்ராப்ய திஷ்ட²ந்தி ஷீ²ர்ண மூலா இவ த்³ருமா꞉ || 3-29-7

அவஷ்²யம் லப⁴தே கர்தா ப²லம் பாபஸ்ய கர்மண꞉ |
கோ⁴ரம் பர்யாக³தே காலே த்³ரும꞉ புஷ்பம் இவ ஆர்தவம் || 3-29-8

ந சிராத் ப்ராப்யதே லோகே பாபாநாம் கர்மணாம் ப²லம் |
ஸ விஷாணாம் இவ அந்நாநாம் பு⁴க்தாநாம் க்ஷணதா³சர || 3-29-9

பாபம் ஆசரதாம் கோ⁴ரம் லோகஸ்ய அப்ரியம் இச்ச்²ஹதாம் |
அஹம் ஆஸாதி³தோ ராஜ்ஞா ப்ராணான் ஹந்தும் நிஷா²சர || 3-29-10

அத்³ய பி⁴த்வா மயா முக்தா꞉ ஷ²ரா꞉ காம்ʼசந பூ⁴ஷணா꞉ |
விதா³ர்ய அதிபதிஷ்யந்தி வல்மீகம் இவ பந்நகா³꞉ || 3-29-11

யே த்வயா த³ண்ட³காரண்யே ப⁴க்ஷிதா த⁴ர்ம சாரிண꞉ |
தான் அத்³ய நிஹத꞉ ஸம்ʼக்²யே ஸ ஸைந்யோ அநுக³மிஷ்யஸி || 3-29-12

அத்³ய த்வாம் நிஹதம் பா³ணை꞉ பஷ்²யந்து பரமர்ஷய꞉ |
நிரயஸ்த²ம் விமாநஸ்தா² யே த்வயா நிஹதா புரா || 3-29-13

ப்ரஹரஸ்வ யதா² காமம் குரு யத்நம் குலாத⁴ம |
அத்³ய தே பாதயிஷ்யாமி ஷி²ர꞉ தால ப²லம் யதா² || 3-29-14

ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண க்ருத்³த⁴꞉ ஸம்ʼரக்த லோசந꞉ |
ப்ரதி உவாச ததோ ராமம் ப்ரஹஸன் க்ரோத⁴ மூர்சித꞉ || 3-29-15

ப்ராக்ருʼதான் ராக்ஷஸான் ஹத்வா யுத்³தே⁴ த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ |
ஆத்மநா கத²ம் ஆத்மாநம் அப்ரஷ²ஸ்யம் ப்ரஷ²ம்ʼஸஸி || 3-29-16

விக்ராந்தா ப³லவந்தோ வா யே ப⁴வந்தி நரர்ஷபா⁴꞉ |
கத²யந்தி ந தே கிம்ʼசித் தேஜஸா ஸ்வேந க³ர்விதா꞉ || 3-29-17

ப்ராக்ருʼதா꞉ து அக்ருʼத ஆத்மாநோ லோகே க்ஷத்ரிய பாம்ʼஸநா꞉ |
நிரர்த²கம் விகத்த²ந்தே யதா² ராம விகத்த²ஸே || 3-29-18

குலம் வ்யபதி³ஷ²ன் வீர꞉ ஸமரே கோ அபி⁴தா⁴ஸ்யதி |
ம்ருʼத்யு காலே ஹி ஸம்ʼப்ராப்தே ஸ்வயம் அப்ரஸ்தவே ஸ்தவம் || 3-29-19

ஸர்வதா² து லகு⁴த்வம் தே கத்த²நேந வித³ர்ஷி²தம் |
ஸுவர்ண ப்ரதிரூபேண தப்தேந இவ குஷ² அக்³நிநா || 3-29-20

ந து மாம் இஹ திஷ்ட²ம்ʼதம் பஷ்²யஸி த்வம் க³தா³ த⁴ரம் |
த⁴ராத⁴ரம் இவ அகம்ʼப்யம் பர்வதம் தா⁴துபி⁴꞉ சிதம் || 3-29-21

பர்யாப்தோ அஹம் க³தா³ பாணிர் ஹந்தும் ப்ராணான் ரணே தவ |
த்ரயாணாம் அபி லோகாநாம் பாஷ² ஹஸ்த இவ அம்ʼதக꞉ || 3-29-22

காமம் ப³ஹு அபி வக்தவ்யம் த்வயி வக்ஷ்யாமி ந து அஹம் |
அஸ்தம் ப்ராப்நோதி ஸவிதா யுத்³த⁴ விக்⁴ந꞉ ததோ ப⁴வேத் || 3-29-23

சதுர்த³ஷ² ஸஹஸ்ராணி ராக்ஷஸாநாம் ஹதாநி தே |
த்வத் விநாஷா²த் கரோமி அத்³ய தேஷாம் அஷ்²ரு ப்ரமார்ஜநம் || 3-29-24

இதி உக்த்வா பரம க்ருத்³த⁴꞉ தாம் க³தா³ம் பரம அந்க³தா³ம் |
க²ர꞉ சிக்ஷேப ராமாய ப்ரதீ³ப்தாம் அஷ²நிம் யதா² || 3-29-25

க²ர பா³ஹு ப்ரமுக்தா ஸா ப்ரதீ³ப்தா மஹதீ க³தா³ |
ப⁴ஸ்ம வ்ருʼக்ஷாம் ச கு³ள்மாம் ச க்ருʼத்வா அகா³த் தத் ஸமீபத꞉ || 3-29-26

தாம் ஆபதந்தீம் மஹதீம் ம்ருʼத்யு பாஷ² உபமாம் க³தா³ம் |
அம்ʼதரிக்ஷ க³தாம் ராம꞉ சிச்ச்²ஹேத³ ப³ஹுதா⁴ ஷ²ரை꞉ || 3-29-27

ஸா விஷீ²ர்ணா ஷ²ரை꞉ பி⁴ந்நா பபாத த⁴ரணீ தலே |
க³தா³ மம்ʼத்ர ஔஷதி⁴ ப³லைர் வ்யாளீ இவ விநிபாதிதா || 3-29-28

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோந த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை