Sunday 19 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 25ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama Fights Khara Dushana Demons army

அவஷ்டப்³த⁴ த⁴நும் ராமம் க்ருத்³த⁴ம் ச ரிபு கா⁴திநம் |
த³த³ர்ஷ² ஆஷ்²ரமம் ஆக³ம்ய க²ர꞉ ஸஹ புர꞉ஸரை꞉ || 3-25-1

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸகு³ணம் சாபம் உத்³யம்ய க²ர நி꞉ஸ்வநம் |
ராமஸ்ய அபி⁴முக²ம் ஸூதம் சோத்³யதாம் இதி அசோத³யத் || 3-25-2

ஸ க²ரஸ்ய ஆஜ்ஞயா ஸூத꞉ துரகா³ன் ஸமசோத³யத் |
யத்ர ராமோ மஹாபா³ஹு꞉ ஏகோ து⁴ந்வன் த⁴நு꞉ ஸ்தி²த꞉ || 3-25-3

தம் து நிஷ்பதிதம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸர்வே தே ரஜநீ சரா꞉ |
மும்ʼசமாநா மஹாநாத³ம் ஸசிவா꞉ பர்யவாரயன் || 3-25-4

ஸ தேஷாம் யாதுதா⁴நாநாம் மத்⁴யே ரத²꞉ க³த꞉ க²ர꞉ |
ப³பூ⁴வ மத்⁴யே தாராணாம் லோஹிதா.ம்ʼக³ இவ உதி³த꞉ || 3-25-5

தத꞉ ஷ²ர ஸஹஸ்ரேந ராமம் அப்ரதிம ஓஜஸம் |
அர்த³யித்வாஅ மஹாநாத³ம் நநாத³ ஸமரே க²ர꞉ || 3-25-6

தத꞉ தம் பீ⁴ம த⁴ந்வாநம் க்ருத்³தா⁴꞉ ஸர்வே நிஷா²சரா꞉ |
ராமம் நாநா விதை⁴꞉ ஷ²ஸ்த்ரை꞉ அப்⁴யவர்ஷந்த து³ர்ஜயம் || 3-25-7

முத்³க³ரை꞉ ஆயஸை꞉ ஷூ²லை꞉ ப்ராஸை꞉ க²ட்³கை³꞉ பரஷ்²வதை⁴꞉ |
ராக்ஷஸா꞉ ஸமரே ராமம் நிஜக்⁴நூ ரோஷ தத்பரா꞉ || 3-25-8

தே வலாஹக ஸம்ʼகாஷா² மஹாகாயா மஹாப³லா꞉ |
அப்⁴யதா⁴வந்த காகுத்ஸ்த²ம் ரதை²꞉ வாஜிபி⁴꞉ ஏவ ச || 3-25-9

க³ஜை꞉ பர்வத கூட அபை⁴꞉ ராமம் யுத்³தே⁴ ஜிம்ʼகா⁴ஸவ꞉ |
தே ராமே ஷ²ர வர்ஷாணி வ்யஸ்ருʼஜன் ரக்ஷஸாம் க³ணா꞉ || 3-25-10

ஷை²லேந்த்³ரம் இவ தா⁴ராபி⁴ர் வர்ஷமாணா மஹாத⁴நா꞉ |
ஸர்வை꞉ பரிவ்ருʼதோ ராமோ ராக்ஷஸை꞉ க்ரூʼரத³ர்ஷி²நை꞉ || 3-25-11

திதி²ஷு இவ மஹாதே³வோ வ்ருʼத꞉ பாரிஷதா³ம் க³ணை꞉ |
தாநி முக்தாநி ஷ²ஸ்த்ராணி யாதுதா⁴நை꞉ ஸ ராக⁴வ꞉ || 3-25-12

ப்ரதிஜக்³ராஹ விஷி²கை²꞉ நதி³ ஓகா⁴ன் இவ ஸாக³ர꞉ |
ஸ தை꞉ ப்ரஹரணை꞉ கோ⁴ரை꞉ பி⁴ந்ந கா³த்ரோ ந விவ்யதே² || 3-25-13

ராம꞉ ப்ரதீ³ப்தைர் ப³ஹுபி⁴ர் வஜ்ரைர் இவ மஹா அசல꞉ |
ஸ வித்³த⁴꞉ க்ஷதஜ தி³க்³த⁴꞉ ஸர்வ கா³த்ரேஷு ராக⁴வ꞉ || 3-25-14

ப³பூ⁴வ ராம꞉ ஸந்த்⁴ய அப்⁴ரை꞉ தி³வாகர இவ ஆவ்ருʼத꞉ |
விஷேது³ர் தே³வ க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ச பரம ருʼஷய꞉ || 3-25-15

ஏகம் ஸஹஸ்ரை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ ததா³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸமாவ்ருʼதம் |
ததோ ராம꞉ து ஸுஸம்ʼக்ருத்³தோ⁴ மண்ட³லீ க்ருʼத கார்முக꞉ || 3-25-16

ஸஸர்ஜ நிஷி²தான் பா³ணான் ஷ²தஷ²꞉ அத² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
து³ரவாரான் து³ர்விஷஹான் காலபாஷ² உபமான் ரணே || 3-25-17

முமோச லீலயா ராம꞉ கம்ʼகபத்ரான் காம்ʼசந பூ⁴ஷணான் |
தே ஷ²ரா꞉ ஷ²த்ரு ஸைந்யேஷு முக்தா ராமேண லீலயா || 3-25-18

ஆத³தூ³ ரக்ஷஸாம் ப்ராணான் பாஷா²꞉ காலக்ருʼதா இவ |
பி⁴த்த்வா ராக்ஷஸ தே³ஹான் தாம் தே ஷ²ரா ருதி⁴ர ஆப்லுதா꞉ || 3-25-19

அம்ʼதரிக்ஷ க³தா ரேஜு꞉ தீ³ப்த அக்³நி ஸம தேஜஸ꞉ |
அஸம்ʼக்²யேயா꞉ து ராமஸ்ய ஸாயகா꞉ சாப மண்ட³லாத் || 3-25-20

விநிஷ்பேது꞉ அதீவ உக்³ரா ரக்ஷ꞉ ப்ராண அபஹாரிண꞉ |
தை꞉ த⁴நூம்ʼஷி த்⁴வஜ அக்³ராணி சர்மாணி ச ஷி²ராம்ʼஸி ச || 3-25-21

ப³ஹூன் ஸ ஹஸ்த ஆப⁴ரணான் ஊரூன் கரி கர உபமான் |
சிச்²ஹேத³ ராம꞉ ஸமரே ஷ²தஷ²꞉ அத² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 3-25-22

ஹயான் காம்ʼசந ஸந்நாஹான் ரத² யுக்தான் ஸ ஸாரதீ²ன் |
க³ஜாம் ச ஸ க³ஜ ஆரோஹான் ஸ ஹயான் ஸாரதி⁴ந꞉ ததா³ || 3-25-23

சிச்²ஹிது³꞉ பி³பி⁴து³꞉ ச ஏவ ராம பா³ணா கு³ண ச்யுதா꞉ |
பதா³தீன் ஸமரே ஹத்வா ஹி அநயத் யம ஸத³நம் || 3-25-24

ததோ நாலீக நாராசை꞉ தீக்ஷ்ண அக்³ரை꞉ விகர்ணிபி⁴꞉ |
பீ⁴மம் ஆர்த ஸ்வரம் சக்ரு꞉ ச்²ஹித்³யமாநா நிஷா²சரா꞉ || 3-25-25

தத் ஸைந்யம் நிஷி²தை꞉ பா³ணை꞉ அர்தி³தம் மர்ம பே⁴தி³பி⁴꞉ |
ந ராமேண ஸுக²ம் லேபே⁴ ஷு²ஷ்கம் வநம் இவ அக்³நிநா || 3-25-26

கேசித்³ பீ⁴ம ப³லா꞉ ஷூ²ரா꞉ ப்ராஸான் ஷூ²லான் பரஷ்²வதா⁴ன் |
சிக்ஷிபு꞉ பரம க்ருத்³தா⁴ ராமாய ரஜநீசரா꞉ || 3-25-27

தேஷாம் பா³ணை꞉ மஹாபா³ஹு꞉ ஷ²ஸ்த்ராணி ஆவார்ய வீர்யவான் |
ஜஹார ஸமரே ப்ராணான் சிச்ச்²ஹேத³ ச ஷி²ரோ த⁴ரான் || 3-25-28

தே ச்²ஹிந்ந ஷி²ரஸ꞉ பேது꞉ ச்²ஹிந்ந சர்ம ஷ²ராஸநா꞉ |
ஸுபர்ண வாத விக்ஷிப்தா ஜக³த்யாம் பாத³பா யதா² || 3-25-29

அவஷி²ஷ்டா꞉ ச யே தத்ர விஷண்ணா꞉ தே நிஷா²சரா꞉ |
க²ரம் ஏவ அப்⁴யதா⁴வந்த ஷ²ரணார்த²ம் ஷ²ர ஆஹதா꞉ || 3-25-30

தான் ஸர்வான் த⁴நுர் ஆதா³ய ஸமாஷ்²வாஸ்ய ச தூ³ஷண꞉ |
அப்⁴யதா⁴வத ஸுஸம்ʼக்ருத்³த⁴꞉ க்ருத்³த⁴꞉ [ருத்³ரம்] க்ருத்³த⁴ இவ அந்தக꞉ || 3-25-31

நிவ்ருʼத்தா꞉ து புந꞉ ஸர்வே தூ³ஷண ஆஷ்²ரய நிர்ப⁴யா꞉ |
ராமம் ஏவ அப்⁴யதா⁴வந்த ஸால தால ஷி²ல ஆயுதா⁴꞉ || 3-25-32

ஷூ²ல முத்³க³ர ஹஸ்தா꞉ ச பாஷ² ஹஸ்தா மஹாப³லா꞉ |
ஸ்ருʼஜந்த꞉ ஷ²ர வர்ஷாணி ஷ²ஸ்த்ர வர்ஷாணி ஸம்ʼயுகே³|| 3-25-33

த்³ரும வர்ஷாணி மும்ʼசந்த꞉ ஷி²லா வர்ஷாணி ராக்ஷஸா꞉ |
தத்³ ப³பூ⁴வ அத்³பு⁴தம் யுத்³த⁴ம் துமுலம் ரோம ஹர்ஷணம் || 3-25-34

ராமஸ்ய அஸ்ய மஹாகோ⁴ரம் புந꞉ தேஷாம் ச ரக்ஷஸாம் |
தே ஸமந்தாத் அபி⁴க்ருத்³தா⁴ ராக⁴வம் புநர் ஆர்த³யன் || 3-25-35

தத꞉ ஸர்வா தி³ஷோ² த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரதி³ஷா²꞉ ச ஸமாவ்ருʼதா꞉ |
ராக்ஷஸை꞉ ஸர்வத꞉ ப்ராப்தை꞉ ஷ²ர வர்ஷாபி⁴꞉ ஆவ்ருʼத꞉ || 3-25-36

ஸ க்ருʼத்வா பை⁴ரவம் நாத³ம் அஸ்த்ரம் பரம பா⁴ஸ்வரம்|
ஸமயோஜயத் கா³ந்த⁴ர்வம் ராக்ஷஸேஷு மஹாப³ல꞉ || 3-25-37

தத꞉ ஷ²ர ஸஹஸ்ராணி நிர்யயு꞉ சாப மண்ட³லாத் |
ஸர்வா த³ஷ² தி³ஷோ² பா³நை꞉ ஆபூர்யந்த ஸமாக³தை꞉ || 3-25-38

ந ஆத³தா³நாம் ஷ²ரான் கோ⁴ரான் விமும்ʼசம்ʼதம் ஷ²ர உத்தமான் |
விகர்ஷமாணம் பஷ்²யந்தி ராக்ஷஸா꞉ தே ஷ²ர ஆர்தி³தா꞉ || 3-25-39

ஷ²ர அந்த⁴காரம் ஆகாஷ²ம் ஆவ்ருʼணோத் ஸ தி³வாகரம் |
ப³பூ⁴வ அவஸ்தி²தோ ராம꞉ ப்ரக்ஷிபன் இவ தான் ஷ²ரான் || 3-25-40

யுக³பத் பதமாநை꞉ ச யுக³பச்ச ஹதை꞉ ப்⁴ரிஷ²ம் |
யுக³பத் பதிதை꞉ சைவ விகீர்ணா வஸுதா⁴ அப⁴வத் || 3-25-41

நிஹதா꞉ பதிதா꞉ க்ஷீணா ச்ச்²ஹிந்ந பி⁴ந்ந விதா³ரிதா꞉ |
தத்ர தத்ர ஸ்ம த்³ருʼஷ்²யந்தே ராக்ஷஸா꞉ தே ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 3-25-42

ஸ உஷ்ணீஷை꞉ உத்தம அம்ʼகை³꞉ ச ஸ அ.ம்ʼக³தை³꞉ பா³ஹுபி⁴꞉ ததா² |
ஊருபி⁴꞉ பா³ஹுபி⁴꞉ ச்ச்²ஹிந்நை꞉ நாநா ரூபை꞉ விபூ⁴ஷணை꞉ || 3-25-43

ஹயை꞉ ச த்³விப முக்²யை꞉ ச ரதை²꞉ பி⁴ந்நை꞉ அநேகஷ²꞉ |
சாமர வ்யஜநை꞉ ச்²ஹத்ரை꞉ த்⁴வஜை꞉ நாநா விதை⁴꞉ அபி || 3-25-44

ராமேண பா³ண அபி⁴ஹதை꞉ விச்ச்²ஹிந்நை꞉ ஷூ²ல பட்டிஷை²꞉ |
க²ட்³கை³꞉ க²ண்டீ³க்ருʼதை꞉ ப்ராஸை꞉ விகீர்ணை꞉ ச பஷ்²வதை⁴꞉ || 3-25-45

சூணிதாபி⁴꞉ ஷி²லாபி⁴꞉ ச ஷ²ரை꞉ சித்ரை꞉ அநேகஷ²꞉ |
விச்ச்²ஹிந்நை꞉ ஸமரே பூ⁴மி꞉ விஸ்தீர்ணா ஆபூ⁴த் ப⁴யம்ʼகரா || 3-25-46

தான் த்³ருʼஷ்ட்வா நிஹதான் ஸர்வே ரக்ஷஸா꞉ பரம ஆதுரா꞉ |
ந தத்ர சலிதும் ஷ²க்தா ராமம் பர புரம்ʼஜயம் || 3-25-47

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை