Saturday 18 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 24ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர் விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama at fight Seetha at cave and Lakshmana guarding

ஆஷ்²ரமம் ப்ரதி யாதே து க²ரே க²ர பராக்ரமே |
தான் ஏவ ஔத்பாதிகான் ராம꞉ ஸஹ ப்⁴ராத்ரா த³த³ர்ஷ² ஹ || 3-24-1

தான் உத்பாதான் மஹாகோ⁴ரான் ராமோ த்³ருʼஷ்ட்வா அதி அமர்ஷண |
ப்ரஜாநாம் அஹிதான் த்³ருʼஷ்ட்வா வாக்யம் லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 3-24-2

இமான் பஷ்²ய மஹாபா³ஹோ ஸர்வ பூ⁴த அபஹாரிண꞉ |
ஸமுத்தி²தான் மஹா உத்பாதான் ஸம்ʼஹர்தும் ஸர்வ ராக்ஷஸான் || 3-24-3

அமீ ருதி⁴ர தா⁴ரா꞉ து விஸ்ருʼஜம்ʼதோ க²ர ஸ்வநா꞉ |
வ்யோம்நி மேகா⁴ நிவர்தந்தே பருஷா க³ர்த³ப⁴ அருணா꞉ || 3-24-4

ஸ தூ⁴மா꞉ ச ஷ²ரா꞉ ஸர்வே மம யுத்³த⁴ அபி⁴நந்தி³தா꞉ |
ருக்ம ப்ருʼஷ்டா²நி சாபாநி விசேஷ்டந்தே விசக்ஷண || 3-24-5

யாத்³ருʼஷா² இஹ கூஜந்தி பக்ஷிணோ வந சாரிண꞉ |
அக்³ரதோ ந꞉ ப⁴யம் ப்ராப்தம் ஸம்ʼஷ²யோ ஜீவிதஸ்ய ச || 3-24-6

ஸம்ʼப்ரஹார꞉ து ஸுமஹான் ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
அயம் ஆக்²யாதி மே பா³ஹு꞉ ஸ்பு²ரமாணோ முஹுர் முஹு꞉ || 3-24-7

ஸம்ʼநிகர்ஷே து ந꞉ ஷூ²ர ஜயம் ஷ²த்ரோ꞉ பராஜயம் |
ஸுப்ரப⁴ம் ச ப்ரஸந்நம் ச தவ வக்த்ரம் ஹி லக்ஷ்யதே || 3-24-8

உத்³யதாநாம் ஹி யுத்³தா⁴ர்த²ம் யேஷாம் ப⁴வதி லக்ஷ்மண꞉ |
நிஷ்ப்ரப⁴ம் வத³நம் தேஷாம் ப⁴வதி ஆயு꞉ பரிக்ஷய꞉ || 3-24-9

ரக்ஷஸாம் நர்த³தாம் கோ⁴ர꞉ ஷ்²ரூயதே அயம் மஹாத்⁴வநி꞉ |
ஆஹதாநாம் ச பே⁴ரீணாம் ராக்ஷஸை꞉ க்ரூர கர்மபி⁴꞉ || 3-24-10

அநாக³த விதா⁴நம் து கர்தவ்யம் ஷு²ப⁴ம் இச்ச்²ஹதா |
ஆபத³ம் ஷ²ம்ʼகமாநேந புருஷேண விபஷ்²சிதா || 3-24-11

தஸ்மாத் க்³ருʼஹீத்வா வைதே³ஹீம் ஷ²ர பாணி꞉ த⁴நுர் த⁴ர꞉ |
கு³ஹாம் ஆஷ்²ரய ஷை²லஸ்ய து³ர்கா³ம் பாத³ப ஸம்ʼகுலாம் || 3-24-12

ப்ரதிகூலிதும் இச்ச்²ஹாமி ந ஹி வாக்யம் இத³ம் த்வயா |
ஷா²பிதோ மம பாதா³ப்⁴யாம் க³ம்யதாம் வத்ஸ மா சிரம் || 3-24-13

த்வம் ஹி ஷூ²ர꞉ ச ப³லவான் ஹந்யா ஏதான் ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
ஸ்வயம் நிஹந்தும் இச்ச்²ஹமி ஸர்வான் ஏவ நிஷா²சரான் || 3-24-14

ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண லக்ஷ்மண꞉ ஸஹ ஸீதயா |
ஷ²ரான் ஆதா³ய சாபம் ச கு³ஹாம் து³ர்கா³ம் ஸமாஷ்²ரயத் || 3-24-15

தஸ்மின் ப்ரவிஷ்டே து கு³ஹாம் லக்ஷ்மணே ஸஹ ஸீதயா |
ஹந்த நிர்யுக்தம் இதி உக்த்வா ராம꞉ கவசம் ஆவிஷ²த் || 3-24-16

ஸ தேந அக்³நி நிகாஷே²ந கவசேந விபூ⁴ஷித꞉ |
ப³பூ⁴வ ராம꞉ திமிரே மஹான் அக்³நிர் இவ உத்தி²த꞉ || 3-24-17

ஸ சாபம் உத்³யம்ய மஹத் ஷ²ரான் ஆதா³ய வீர்யவான் |
ஸம்ʼப³பூ⁴வ அவஸ்தி²த꞉ தத்ர ஜ்யா ஸ்வநை꞉ பூரயன் தி³ஷ²꞉ || 3-24-18

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ச ஸஹ சாரணை꞉ |
ஸமேயு꞉ ச மஹாத்மநோ யுத்³த⁴ த³ர்ஷ²ந காம்ʼக்ஷயா || 3-24-19

ருʼஷய꞉ ச மஹாத்மநோ லோகே ப்³ரஹ்மர்ஷி ஸத்தமா꞉ |
ஸமேத்ய ச ஊசு꞉ ஸஹிதா꞉ தே அந்யோந்யம் புண்ய கர்மண꞉ || 3-24-20

ஸ்வஸ்தி கோ³ ப்³ராஹ்மணாநாம் ச லோகாநாம் ச இதி ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ |
ஜயதாம் ராக⁴வோ யுத்³தே⁴ பௌலஸ்த்யான் ரஜநீ சரான் || 3-24-21

சக்ர ஹஸ்தோ யதா² யுத்³தே⁴ ஸர்வான் அஸுர பு.ம்ʼக³வான் |
ஏவம் உக்த்வா புந꞉ ப்ர ஊசு꞉ ஆலோக்ய ச பரஸ்பரம் || 3-24-22

சதுர்த³ஷ² ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீ⁴ம கர்மணாம் |
ஏக꞉ ச ராமோ த⁴ர்மாத்மா கத²ம் யுத்³த⁴ம் ப⁴விஷ்யதி || 3-24-23

இதி ராஜர்ஷய꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ஸ க³ணா꞉ ச த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ |
ஜாத கௌதூஹலாத் தஸ்து²ர் விமாநஸ்தா²꞉ ச தே³வதா || 3-24-24

ஆவிஷ்டம் தேஜஸா ராமம் ஸ.ம்ʼக்³ராம ஷி²ரஸி ஸ்தி²தம் |
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸர்வாணி பூ⁴தாநி ப⁴யாத் விவ்யதி²ரே ததா³ || 3-24-25

ரூபம் அப்ரதிமம் தஸ்ய ராமஸ்ய அக்லிஷ்ட கர்மண꞉ |
ப³பூ⁴வ ரூபம் க்ருத்³த⁴ஸ்ய ருத்³ரஸ்ய இவ மஹாத்மந꞉ || 3-24-26

இதி ஸம்ʼபா⁴ஷ்யமாணோ து தே³வ க³ம்ʼத⁴ர்வ சாரணை꞉ |
ததோ க³ம்ʼபீ⁴ர நிர்ஹ்ராத³ம் கோ⁴ர சர்ம ஆயுத⁴ த்⁴வஜம் ||3-24-27

அநீகம் யாதுதா⁴நாநாம் ஸமந்தாத் ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத |
வீர ஆலாபான் விஸ்ருʼஜதாம் அந்யோந்யம் அபி⁴க³ச்ச்²ஹதாம் || 3-24-28

சாபாநி விஸ்ப²ரயதாம் ஜ்ருʼம்ʼப⁴தாம் ச அபி அபீ⁴க்ஷ்ணஷ²꞉ |
விப்ரகு⁴ஷ்ட ஸ்வநாநாம் ச து³ம்ʼது³பீ⁴ம் ச அபி நிக்⁴நதாம் || 3-24-29

தேஷாம் ஸுதுமுல꞉ ஷ²ப்³த³꞉ பூரயாமாஸ தத்³ வநம் |
தேந ஷ²ப்³தே³ந வித்ரஸ்தா꞉ ஷ்²வாபதா³ வந சாரிண꞉ || 3-24-30

து³த்³ருவு꞉ யத்ர நி꞉ஷ²ப்³த³ம் ப்ருʼஷ்ட²தோ ந அவலோகயன் |
தத் ச அநீகம் மஹாவேக³ம் ராமம் ஸமநுவர்தத || 3-24-31

க்⁴ருʼத நாநா ப்ரஹரணம் க³ம்ʼபீ⁴ரம் ஸாக³ரோபமம் |
ராமோ அபி சாரயன் சக்ஷு꞉ ஸர்வதோ ரண பண்டி³த꞉ || 3-24-32

த³த³ர்ஷ² க²ர ஸைந்யம் தத் யுத்³த⁴ அபி⁴முகோ² க³த꞉ |
விதத்ய ச த⁴நுர் பீ⁴மம் தூண்யா꞉ ச உத்³த்⁴ருʼத்ய ஸாயகான் || 3-24-33

க்ரோத⁴ம் ஆஹாரயத் தீவ்ரம் வதா⁴ர்த²ம் ஸர்வ ரக்ஷஸாம் |
து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யஷ்²சாப⁴வத்க்ருத்³தோ⁴யுகா³ந்தாக்³நிரிவஜ்வலன் - யத்³வா -
து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்ய꞉ ச அப⁴வத் க்ருத்³தோ⁴ யுகா³ந்த அக்³நி꞉ இவ ஜ்வலன் || 3-24-34

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா தேஜஸா ஆவிஷ்டம் ப்ராவ்யத²ன் வந தே³வதா꞉ |
தஸ்ய ருஷ்ட்ஸ்ய ரூபம் து ராமஸ்ய த³த்³ருʼஷே² ததா³ |
த³க்ஷஸ்ய இவ க்ரதும் ஹந்தும் உத்³யதஸ்ய பிநாகிநீ || 3-24-35

தத் கார்முகை꞉ ஆப⁴ரணை꞉ ரதை²꞉ ச
தத் வர்மாபி⁴꞉ ச அக்³நி ஸமாந வர்ணை꞉ |
ப³பூ⁴வ ஸைந்யம் பிஷி²த அஷ²நிநாம்
ஸூர்ய உத³யே நீலம் இவ அப்⁴ர ஜாலம் || 3-24-36

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர் விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை