Friday 17 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 23ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரயோ விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Khara sees bad omens

தத் ப்ரயாதம் ப³லம் கோ⁴ரம் அஷி²வம் ஷோ²ணித உத³கம் |
அப்⁴யவர்ஷத் மஹா மேக⁴꞉ துமுலோ க³ர்த³ப⁴ அருண꞉ || 3-23-1

நிபேது꞉ துரகா³꞉ தஸ்ய ரத² யுக்தா மஹாஜவா꞉ |
ஸமே புஷ்பசிதே தே³ஷே² ராஜமார்கே³ யத்³ருʼச்ச்²ஹயா || 3-23-2

ஷ்²யாமம் ருதி⁴ர பர்யந்தம் ப³பூ⁴வ பரிவேஷணம் |
அலாத சக்ர ப்ரதிமம் ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய தி³வாகரம் || 3-23-3

ததோ த்⁴வஜம் உபாக³ம்ய ஹேம த³ண்ட³ம் ஸமுச்ச்²ஹ்ரிதம் |
ஸமாக்ரம்ய மஹாகாய꞉ தஸ்தௌ² க்³ருʼத்⁴ர꞉ ஸுதா³ருண꞉ || 3-23-4

ஜநஸ்தா²ந ஸமீபே ச ஸமாக்ரம்ய க²ர ஸ்வநா꞉ |
விஸ்வரான் விவிதா⁴ன் ச சக்ரு꞉ மாம்ʼஸ ஆதா³ ம்ருʼக³ பக்ஷிண꞉ || 3-23-5

வ்யாஜஹ்ரு꞉ ச பதீ³ப்தாயாம் தி³ஷி² வை பை⁴ரவ ஸ்வநம் |
அஷி²வா யாதுதா⁴நாநாம் ஷி²வா கோ⁴ரா மஹாஸ்வநா꞉ || 3-23-6

ப்ரபி⁴ந்நக³ஜஸம்ʼகாஷ²தோயஷோ²ணிததா⁴ரிண꞉ | - யத்³வா -
ப்ரபி⁴ந்ந க³ஜ ஸம்ʼகாஷ² தோய ஷோ²ணித தா⁴ரிண꞉ |
ஆகாஷ²ம் தத் அநாகாஷ²ம் சக்ரு꞉ பீ⁴ம அம்ʼபு³ வாஹகா꞉|| 3-23-7

ப³பூ⁴வ திமிரம் கோ⁴ரம் உத்³த⁴தம் ரோம ஹர்ஷணம் |
தி³ஷோ² வா ப்ரதி³ஷோ² வா அபி ஸுவ்யக்தம் ந சகாஷி²ரே || 3-23-8

க்ஷதஜ ஆர்த்³ர ஸவர்ணாபா⁴ ஸம்ʼத்⁴யா காலம் விநா ப³பௌ⁴ |
க²ரம் ச அபி⁴முக²ம் நேது³꞉ ததா³ கோ⁴ரா ம்ருʼகா³꞉ க²கா³꞉ || 3-23-9

கம்ʼக கோ³மாயு க்³ருʼத்⁴ரா꞉ ச சுக்ருஷு²꞉ ப⁴ய ஸம்ʼஷி²ந꞉ |
நித்யா அஷி²வ கரா யுத்³தே⁴ ஷி²வா கோ⁴ர நித³ர்ஷ²நா꞉ || 3-23-10

நேது³꞉ ப³லஸ்ய அபி⁴முக²ம் ஜ்வால உத்³கா³ரிபி⁴꞉ ஆநநை꞉ |
கப³ந்த⁴꞉ பரிக⁴ ஆபா⁴ஸோ த்³ருʼஷ்²யதே பா⁴ஸ்கர அம்ʼதிகே || 3-23-11

ஜக்³ராஹ ஸூர்யம் ஸ்வர்பா⁴நு꞉ அபர்வணி மஹாக்³ரஹ꞉ |
ப்ரவாதி மாருத꞉ ஷீ²க்⁴ரம் நிஷ்ப்ரபோ⁴ அபூ⁴த் தி³வாகர꞉ || 3-23-12

உத்பேது꞉ ச விநா ராத்ரிம் தாரா꞉ க²த்³யோதந ப்ரபா⁴꞉ |
ஸம்ʼலீந மீந விஹகா³ ளிந்ய꞉ ஷு²ஷ்க பம்ʼகஜா꞉ || 3-23-13

தஸ்மின் க்ஷணே ப³பூ⁴வு꞉ ச விநா புஷ்ப ப²லை꞉ த்³ருமா꞉ |
உத்³தூ⁴த꞉ ச விநா வாதம் ரேணு꞉ ஜலத⁴ர அருண꞉ || 3-23-14

சீசீ கூசி இதி வாஷ்²யந்தோ ப³பூ⁴வு꞉ தத்ர ஸாரிகா꞉ |
உல்கா꞉ ச அபி ஸ நிர்கோ⁴ஷா நிபேது꞉ கோ⁴ர த³ர்ஷ²நா꞉ || 3-23-15

ப்ரசசால மஹீ ச அபி ஸ ஷை²ல வந காநநா |
க²ரஸ்ய ச ரத²ஸ்த²ஸ்ய நர்த³மாநஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 3-23-16

ப்ராகம்ʼபத பு⁴ஜ꞉ ஸவ்ய꞉ ஸ்வர꞉ ச அஸ்ய அவஸஜ்ஜத |
ஸ அஸ்ரா ஸம்ʼபத்³யதே த்³ருʼஷ்டி꞉ பஷ்²யமாநஸ்ய ஸர்வத꞉ || 3-23-17

லலாடே ச ருஜோ ஜாதா ந ச மோஹாத் ந்யவர்தத |
தான் ஸமீக்ஷ்ய மஹோத்பாதான் உத்தி²தான் ரோம ஹர்ஷணான் || 3-23-18

அப்³ரவீத் ராக்ஷஸான் ஸர்வான் ப்ரஹஸன் ஸ க²ர꞉ ததா³ |
மஹா உத்பாதான் இமான் ஸர்வான் உத்தி²தான் கோ⁴ர த³ர்ஷ²நான் || 3-23-19

ந சிம்ʼதயாமி அஹம் வீர்யாத் ப³லவான் து³ர்ப³லான் இவ |
தாரா அபி ஷ²ரை꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ பாதயேயம் நப⁴꞉ தலாத் || 3-23-20

ம்ருʼத்யும் மரண த⁴ர்மேண ஸம்ʼக்ருத்³தோ⁴ யோஜயாமி அஹம் |
ராக⁴வம் தம் ப³ல உத்ஸிக்தம் ப்⁴ராதரம் ச அஸ்ய லக்ஷ்மணம் || 3-23-21

அஹத்வா ஸாயகை꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ ந உபாவர்திதும் உத்ஸஹே |
யன் நிமித்தம் து ராமஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய விபர்யய꞉ || 3-23-22

ஸகாமா ப⁴கி³நீ மே அஸ்து பீத்வா து ருதி⁴ரம் தயோ꞉ |
ந க்வசித் ப்ராப்த பூர்வோ மே ஸம்ʼயுகே³ஷு பராஜய꞉ || 3-23-23

யுஷ்மாகம் ஏதத் ப்ரத்யக்ஷம் ந அந்ருʼதம் கத²யாமி அஹம் |
தே³வ ராஜம் அபி க்ருத்³தோ⁴ மத்த ஐராவத கா³மிநம் || 3-23-24

வஜ்ர ஹஸ்தம் ரணே ஹந்யாம் கிம் புந꞉ தௌ ச மாநுஷௌ |
ஸா தஸ்ய க³ர்ஜிதம் ஷ்²ருத்வா ராக்ஷஸாஅநாம் மஹா சமூ꞉ || 3-23-25

ப்ரஹர்ஷம் அதுலம் லேபே⁴ ம்ருʼத்யு பாஷ² அவபாஷி²தா |
ஸமேயு꞉ ச மஹாத்மாநோ யுத்³த⁴ த³ர்ஷ²ந காம்ʼக்ஷிண꞉ || 3-23-26

ருʼஷயோ தே³வ க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ச ஸஹ சாரணை꞉ |
ஸமேத்ய ச ஊசு꞉ ஸஹிதா꞉ தே அந்யாயம் புண்யகர்மண꞉ || 3-23-27

ஸ்வஸ்தி கோ³ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ அஸ்து லோகாநாம் யே ச ஸம்மதா꞉ |
ஜயதாம் ராக⁴வோ யுத்³தே⁴ பௌலஸ்த்யான் ரஜநீ சரான் || 3-23-28

சக்ரஹஸ்தோ யதா² விஷ்ணு꞉ ஸர்வான் அஸுர ஸத்தமான் |
ஏதத் ச அந்யத் ச ப³ஹுஷோ² ப்³ருவாணா꞉ பரம ருʼஷய꞉ || 3-23-29

ஜாத கௌதூஹலாத் தத்ர விமாநஸ்தா²꞉ ச தே³வதா꞉ |
த³த்³ருʼஷு²ர் வாஹிநீம் தேஷாம் ராக்ஷஸாநாம் க³த ஆயுஷாம் || 3-23-30

ரதே²ந து க²ரோ வேகா³த் ஸைந்யஸ்ய அக்³ராத் விநி꞉ஸ்ருʼத꞉ |
ஷ்²யேநகா³மீ ப்ருʼது²க்³ரீவோ யஜ்ஞஷ²த்ரு꞉ விஹம்ʼக³ம꞉ || 3-23-31

து³ர்ஜய꞉ கரவீராக்ஷ꞉ பருஷ꞉ காலகார்முக꞉ |
ஹேமமாலீ மஹாமாலீ ஸர்பாஅஸ்யோ ருதி⁴ராஷ²ந꞉ || 3-23-32

த்³வாத³ஷ² ஏதே மஹாவீர்யா꞉ ப்ரதஸ்து²꞉ அபி⁴த꞉ க²ரம் |
மஹாகபால꞉ ஸ்தூ²லாக்ஷ꞉ ப்ரமாதீ² த்ரிஷி²ரா꞉ ததா² |
சத்வார ஏதே ஸேநா அக்³ரே தூ³ஷணம் ப்ருʼஷ்ட²தோ அந்வயு꞉ || 3-23-33

ஸா பீ⁴ம வேகா³ ஸமர அபி⁴காம்ʼக்ஷிணீ
ஸுதா³ருணா ராக்ஷஸ வீர ஸேநா |
தௌ ராஜ புத்ரௌ ஸஹஸா அப்⁴யுபேதா
மாலா க்³ரஹாணாம் இவ சந்த்³ர ஸூர்யௌ || 3-23-34

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரயோ விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை