Tuesday 14 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 19ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோநவிம்ʼஹ꞉ ஸர்க³꞉

Shurpanaka reporting to Khara

தாம் ததா² பதிதாம் த்³ருʼஷ்ட்வா விரூபாம் ஷோ²ணித உக்ஷிதாம் |
ப⁴கி³நீம் க்ரோத⁴ ஸம்ʼதப்த꞉ க²ர꞉ பப்ரச்ச்²ஹ ராக்ஷஸ꞉ || 3-19-1

உத்திஷ்ட² தாவத் ஆக்²யாஹி ப்ரமோஹம் ஜஹி ஸம்ʼப்⁴ரமம் |
வ்யக்தம் ஆக்²யாஹி கேந த்வம் ஏவம் ரூபா விரூபிதா || 3-19-2

க꞉ க்ருʼஷ்ண ஸர்பம் அஸீநம் ஆஷீ² விஷம நாக³ஸம் |
துத³தி அபி⁴ஸமாபந்நம் அ.ம்ʼகு³ளி அக்³ரேண லீலயா || 3-19-3

கால பாஷ²ம் ஸமாஸஜ்ய கண்டே² மோஹாத் ந ஜாநதே |
ய꞉ த்வாம் அத்³ய ஸமாஸாத்³ய பீதவான் விஷம் உத்தமம் || 3-19-4

ப³ல விக்ரம ஸம்ʼபந்நா காமகா³ காம ரூபிணீ |
இமாம் அவஸ்தா²ம் நீதா த்வம் கேந அம்ʼதக ஸமா க³தா || 3-19-5

தே³வ க³ந்த⁴ர்வ பூ⁴தாநாம் ருʼஷீணாம் ச மஹாத்மநாம் |
கோ அயம் ஏவம் மஹாவீர்ய꞉ த்வாம் விரூபாம் சகார ஹ || 3-19-6

ந ஹி பஷ்²யாமி அஹம் லோகே ய꞉ குர்யாத் மம விப்ரியம் |
அமரேஷு ஸஹஸ்ராக்ஷம் மஹஏந்த்³ரம் பாகஷா²ஸநம் || 3-19-7

அத்³ய அஹம் மார்க³ணை꞉ ப்ராணான் ஆதா³ஸ்யே ஜீவிதாம்ʼதகை³꞉ |
ஸலிலே க்ஷீரம் ஆஸக்தம் நிஷ்பிப³ன் இவ ஸாரஸ꞉ || 3-19-8

நிஹதஸ்ய மயா ஸம்ʼக்²யே ஷ²ர ஸம்ʼக்ருʼத்த மர்மண꞉ |
ஸபே²நம் ருதி⁴ரம் கஸ்ய மேதி³நீ பாதும் இச்ச்²ஹஸி || 3-19-9

கஸ்ய பத்ரரதா²꞉ காயாத் மாம்ʼஸம் உத்க்ருʼத்ய ஸம்ʼக³தா꞉ |
ப்ரஹ்ருʼஷ்டா ப⁴க்ஷயிஷ்யந்தி நிஹதஸ்ய மயா ரணே || 3-19-10

தம் ந தே³வா ந க³ம்ʼத⁴ர்வா ந பிஷா²சா ந ராக்ஷஸா꞉ |
மயா அபக்ருʼஷ்டம் க்ருʼபணம் ஷ²க்தா꞉ த்ராதும் இஹ ஆஹவே || 3-19-11

உபலப்⁴ய ஷ²நை꞉ ஸம்ʼஜ்ஞாம் தம் மே ஷ²ம்ʼஸிதும் அர்ஹஸி |
யேந த்வம் து³ர்விநீதேந வநே விக்ரம்ய நிர்ஜிதா || 3-19-12

இதி ப்⁴ராதுர் வச꞉ ஷ்²ருத்வா க்ருத்³த⁴ஸ்ய ச விஷே²ஷத꞉ |
தத꞉ ஷூ²ர்பணகா² வாக்யம் ஸபா³ஷ்பம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-19-13

தருணௌ ரூப ஸம்ʼபந்நௌ ஸுகூமாரௌ மஹாப³லௌ |
புண்ட³ரீக விஷா²லாக்ஷௌ சீர க்ருʼஷ்ண அஜிந அம்ʼப³ரௌ || 3-19-14

ப²ல மூல அஷி²நௌ தா³ந்தௌ தாபஸௌ ப்³ரஹ்மசாரிணௌ |
புத்ரௌ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஆஸ்தாம் ப்⁴ராதரௌ ராம லக்ஷ்மநௌ || 3-19-15

க³ந்த⁴ர்வ ராஜ ப்ரதிமௌ பார்தி²வ வ்யந்ஜந அந்விதௌ |
தே³வௌ வா தா³நவௌ - மாநுஷௌ - வா தௌ ந தர்கயிதும் உத்ஸஹே || 3-19-16

தருணீ ரூபஸம்ʼபந்நா ஸர்வாஅப⁴ரண பூ⁴ஷிதா |
த்³ருʼஷ்டா தத்ர மயா நாரீ தயோர் மத்⁴யே ஸுமத்⁴யமா || 3-19-17

தாப்⁴யாம் உபா⁴ப்⁴யாம் ஸம்ʼபூ⁴ய ப்ரமதா³ம் அதி⁴க்ருʼத்ய தாம் |
இமாம் அவஸ்தா²ம் நீதா அஹம் யதா² அநாதா² ஸதீ ததா² || 3-19-18

தஸ்யா꞉ ச அந்ருʼஜு வ்ருʼத்தாயா꞉ தயோ꞉ ச ஹதயோர் அஹம் |
ஸபே²நம் பாதும் இச்ச்²ஹாமி ருதி⁴ரம் ரண மூர்த⁴நி || 3-19-19

ஏஷ மே ப்ரத²ம꞉ காம꞉ க்ருʼத꞉ தத்ர த்வயா ப⁴வேத் |
தஸ்யா꞉ தயோ꞉ ச ருதி⁴ரம் பிபே³யம் அஹம் ஆஹவே || 3-19-20

இதி தஸ்யாம் ப்³ருவாணாயாம் சதுர் த³ஷ² மஹாப³லான் |
வ்யாதி³தே³ஷ² க²ர꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராக்ஷஸான் அம்ʼதகோபமான் || 3-19-21

மாநுஷௌ ஷ²ஸ்த்ர ஸம்ʼபந்நௌ சீர க்ருʼஷ்ண அஜிந அம்ʼப³ரௌ |
ப்ரவிஷ்டௌ த³ண்ட³காரண்யம் கோ⁴ரம் ப்ரமத³யா ஸஹ || 3-19-22

தௌ ஹத்வா தாம் ச து³ர்வ்ருʼத்தாம் உபாவர்திதும் அர்ஹத² |
இயம் ச ருதி⁴ரம் தேஷாம் ப⁴கி³நீ மம பாஸ்யதி || 3-19-23

மநோரதோ² அயம் இஷ்டோ அஸ்யா ப⁴கி³ந்யா மம ராக்ஷஸா꞉ |
ஷீ²க்⁴ரம் ஸம்ʼபத்³யதாம் க³த்வா தௌ ப்ரமத்²ய ஸ்வ தேஜஸா || 3-19-24

யுஷ்மாபி³꞉ நிர்ஹதோ த்³ருʼஷ்ட்வா தௌ உபௌ⁴ ப்⁴ராதௌ ரணே |
இயம் ப்ரஹ்ருʼஷ்டா முதி³தா ருதி⁴ரம் யுதி⁴ பாஸ்யதி || 3-19-25

இதி ப்ரதிஸமாதி³ஷ்டா ராக்ஷஸா꞉ தே சதுர் த³ஷ² |
தத்ர ஜக்³மு꞉ தயா ஸார்த⁴ம் க⁴நா வாதேரிதா꞉ யதா² || 3-19-26

ததஸ்து தே தம் ஸமுத³ர்க³ தேஜஸம்
ததா²பி தீக்ஷ்ண ப்ரத³ரா நிஷா²சரா |
ந ஷே²குர் ஏநம் ஸஹஸா ப்ரமர்தி³தும்
வநத்³விபா தீ³ப்த்வம் இவ அக்³நிம் உதி²தம் || 3-19-27

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோநவிம்ʼஹ꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை