Saturday 11 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 18ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ அஷ்டாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Surpanaka's ears and nose cut off by Lakshmana

தாம் து ஷூ²ர்பணகா²ம் ராம꞉ காம பாஷ² அவபாஷி²தாம் |
ஸ்வச்ச்²ஹயா ஷ்²லக்ஷ்ணயா வாசா ஸ்மித பூர்வம் அத² அப்³ரவீத் || 3-18-1

க்ருʼத தா³ரோ அஸ்மி ப⁴வதி பா⁴ர்யா இயம் த³யிதா மம |
த்வத் விதா⁴நாம் து நாரீணாம் ஸுது³꞉கா² ஸஸபத்நதா || 3-18-2

அநுஜ꞉ து ஏஷ மே ப்⁴ராதா ஷீ²லவான் ப்ரிய த³ர்ஷ²ந꞉ |
ஷ்²ரீமான் அக்ருʼத தா³ர꞉ ச லக்ஷ்மணோ நாம வீர்யவான் || 3-18-3

அபூர்வீ பா⁴ர்யயா ச அர்தீ² தருண꞉ ப்ரிய த³ர்ஷ²ந꞉ |
அநுரூப꞉ ச தே ப⁴ர்தா ரூபஸ்ய அஸ்ய ப⁴விஷ்யதி || 3-18-4

ஏநம் ப⁴ஜ விஷா²லாக்ஷி ப⁴ர்தாரம் ப்⁴ராதரம் மம |
அஸபத்நா வராரோஹே மேரும் அர்க ப்ரபா⁴ யதா² || 3-18-5

இதி ராமேண ஸா ப்ரோக்தா ராக்ஷஸீ காம மோஹிதா |
விஸ்ருʼஜ்ய ராமம் ஸஹஸா ததோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 3-18-6

அஸ்ய ரூபஸ்ய தே யுக்தா பா⁴ர்யா அஹம் வரவர்ணிநீ |
மயா ஸஹ ஸுக²ம் ஸர்வான் த³ண்ட³கான் விசரிஷ்யஸி || 3-18-7

ஏவம் உக்த꞉ து ஸௌமித்ரீ ராக்ஷஸ்யா வாக்ய கோவித³꞉ |
தத꞉ ஷூ²ர்பணகீ²ம் ஸ்மித்வா லக்ஷ்மணோ யுக்தம் அப்³ரவீத் || 3-18-8

கத²ம் தா³ஸஸ்ய மே தா³ஸீ பா⁴ர்யா ப⁴விதும் இச்ச்²ஹஸி |
ஸோ அஹம் ஆர்யேண பரவான் ப்⁴ராத்ரா கமல வர்ணிநீ || 3-18-9

ஸம்ருʼத்³த⁴ அர்த²ஸ்ய ஸித்³தா⁴ர்தா² முதி³த அமல வர்ணிநீ |
ஆர்யஸ்ய த்வம் விஷா²லாக்ஷி பா⁴ர்யா ப⁴வ யவீயஸீ || 3-18-10

ஏநாம் விரூபாம் அஸதீம் கராளாம் நிர்ணத உத³ரீம் |
பா⁴ர்யாம் வ்ருʼத்³தா⁴ம் பரித்யஜ்ய த்வாம் ஏவ ஏஷ ப⁴ஜிஷ்யதி || 3-18-11

கோ ஹி ரூபம் இத³ம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஸம்ʼத்யஜ்ய வரவர்ணிநி |
மாநுஷேஷு வராரோஹே குர்யாத் பா⁴வம் விசக்ஷண꞉ || 3-18-12

இதி ஸா லக்ஷ்மணேந உக்தா கராளா நிர்ணதோத³ரீ |
மந்யதே தத் வச꞉ ஸத்யம் பரிஹாஸ அவிசக்ஷணா || 3-18-13

ஸா ராமம் பர்ணஷா²லாயாம் உபவிஷ்டம் பரம்ʼதபம் |
ஸீதயா ஸஹ து³ர்த⁴ர்ஷம் அப்³ரவீத் காம மோஹிதா || 3-18-14

இமாம் விரூபாம் அஸதீம் கராளாம் நிர்ணதோத³ரீம் |
வ்ருʼத்³தா⁴ம் பா⁴ர்யாம் அவஷ்டப்⁴ய ந மாம் த்வம் ப³ஹு மந்யஸே || 3-18-15

அத்³ய இமாம் ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி பஷ்²யத꞉ தவ மாநுஷீம் |
த்வயா ஸஹ சரிஷ்யாமி நி꞉ஸபத்நா யதா² ஸுக²ம் || 3-18-16

இதி உக்த்வா ம்ருʼக³ஷா²வாக்ஷீம் அலாத ஸத்³ருʼஷ² ஈக்ஷணா |
அப்⁴யதா⁴வத் ஸுஸம்ʼக்ருத்³தா⁴ மஹா உல்கா ரோஹிணீம் இவ || 3-18-17

தாம் ம்ருʼத்யு பாஷ² ப்ரதிமாம் ஆபதம்ʼதீம் மஹாப³ல꞉ |
விக்³ருʼஹ்ய ராம꞉ குபித꞉ ததோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 3-18-18

க்ரூரை꞉ அநார்யை꞉ ஸௌமித்ரே பரிஹாஸ꞉ கத²ம்ʼசந |
ந கார்ய꞉ பஷ்²ய வைதே³ஹீம் கத²ம்ʼசித் ஸௌம்ய ஜீவதீம் || 3-18-19

இமாம் விரூபாம் அஸதீம் அதிமத்தாம் மஹோத³ரீம் |
ராக்ஷஸீம் புருஷவ்யாக்⁴ர விரூபயிதும் அர்ஹஸி || 3-18-20

இதி உக்தோ லக்ஷ்மண꞉ தஸ்யா꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராமஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
உத்³த்⁴ருʼத்ய க²ட்³க³ம் சிச்ச்²ஹேத³ கர்ண நாஸம் மஹாப³ல꞉ || 3-18-21

நிக்ருʼத்த கர்ண நாஸா து விஸ்வரம் ஸா விநத்³ய ச |
யதா² ஆக³தம் ப்ரது³த்³ராவ கோ⁴ரா ஷூ²ர்பணகா² வநம் || 3-18-22

ஸா விரூபா மஹாகோ⁴ரா ராக்ஷஸீ ஷோ²ணித உக்ஷிதா |
நநாத³ விவிதா⁴ன் நாதா³ன் யதா² ப்ராவ்ருʼஷி தோயத³꞉ || 3-18-23

ஸா விக்ஷரம்ʼதீ ருதி⁴ரம் ப³ஹுதா⁴ கோ⁴ர த³ர்ஷ²நா |
ப்ரக்³ருʼஹ்ய பா³ஹூ க³ர்ஜந்தீ ப்ரவிவேஷ² மஹாவநம் || 3-18-24

தத꞉ து ஸா ராக்ஷஸ ஸம்ʼக⁴ ஸம்வ்ருʼதம்
க²ரம் ஜந ஸ்தா²ந க³தம் விரூபிதா |
உபேத்ய தம் ப்⁴ராதரம் உக்³ர தேஜஸம்
பபாத பூ⁴மௌ க³க³நாத்³ யதா² அஷ²நி꞉ || 3-18-25

தத꞉ ஸபா⁴ர்யம் ப⁴ய மோஹ மூர்சிதா
ஸலக்ஷ்மணம் ராக⁴வம் ஆக³தம் வநம் |
விரூபணம் ச ஆத்மநி ஷோ²ணித உக்ஷிதா
ஷ²ஷ²ம்ʼஸ ஸர்வம் ப⁴கி³நீ க²ரஸ்ய ஸா || 3-18-26

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ அஷ்டாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை