Saturday 11 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 17ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஸப்தத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama Seetha Shurpanaka Lakshmana

க்ருʼத அபி⁴ஷேகோ ராம꞉ து ஸீதா ஸௌமித்ரிர் ஏவ ச |
தஸ்மாத் கோ³தா³வரீ தீராத் ததோ ஜக்³மு꞉ ஸ்வம் ஆஷ்²ரமம் || 3-17-1

ஆஷ்²ரமம் தம் உபாக³ம்ய ராக⁴வ꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
க்ருʼத்வா பௌர்வாஹ்ணிகம் கர்ம பர்ணஷா²லாம் உபாக³மத் || 3-17-2

உவாஸ ஸுகி²த꞉ தத்ர பூஜ்யமாநோ மஹர்ஷப⁴꞉|
ஸ ராம꞉ பர்ண ஷா²லாயாம் ஆஸீந꞉ ஸஹ ஸீதயா || 3-1-7-3

விரராஜ மஹா பா³ஹு꞉ சித்ரயா சந்த்³ரமா இவ |
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா சகார விவிதா⁴꞉ கதா²꞉ || 3-17-4

ததா³ ஆஸீநஸ்ய ராமஸ்ய கதா² ஸம்ʼஸக்த சேதஸ꞉ |
தம் தே³ஷ²ம் ராக்ஷஸீ காசித்³ ஆஜகா³ம யத்³ருʼச்ச்²ஹயா || 3-17-5

ஸா து ஷூ²ர்பணகா² நாம த³ஷ²க்³ரீவஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ |
ப⁴கி³நீ ராமம் ஆஸாத்³ய த³த³ர்ஷ² த்ரித³ஷ² உபமம் || 3-17-6

தீ³ப்தாஸ்யம் ச மஹாபா³ஹும் பத்³ம பத்ராயத ஈக்ஷணம் |
க³ஜ விக்ராம்ʼத க³மநம் ஜடா மண்த³ள தா⁴ரிணம் || 3-17-7

ஸுகுமாரம் மஹா ஸத்த்வம் பார்தி²வ வ்யம்ʼஜந அந்விதம் |
ராமம் இந்தீ³வர ஷ்²யாமம் கந்த³ர்ப ஸத்³ருʼஷ² ப்ரப⁴ம் || 3-17-8

ப³பூ⁴வ இந்த்³ரோபமம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராக்ஷஸீ காம மோஹிதா |
ஸுமுக²ம் து³ர்முகீ² ராமம் வ்ருʼத்த மத்⁴யம் மஹோத³ரீ || 3-17-9

விஷா²லாக்ஷம் விரூபாக்ஷீ ஸுகேஷ²ம் தாம்ர மூர்த⁴ஜா |
ப்ரியரூபம் விரூபா ஸா ஸுஸ்வரம் பை⁴ரவ ஸ்வநா || 3-17-10

தருணம் தா³ருணா வ்ருʼத்³தா⁴ த³க்ஷிணம் வாம பா⁴ஷிணீ |
ந்யாய வ்ருʼத்தம் ஸுது³ர்வ்ருʼத்தா ப்ரியம் அப்ரிய த³ர்ஷ²நா || 3-17-11

ஷ²ரீரஜ ஸமாவிஷ்டா ராக்ஷஸீ ராமம் அப்³ரவீத் |
ஜடீ தாபஸ ரூபேண ஸபா⁴ர்ய꞉ ஷ²ர சாப த்⁴ருʼக் || 3-17-12

ஆக³த꞉ த்வம் இமம் தே³ஷ²ம் கத²ம் ராக்ஷஸ ஸேவிதம் |
கிம் ஆக³மந க்ருʼத்யம் தே தத் த்வம் ஆக்²யாதும் அர்ஹஸி || 3-17-13

ஏவம் உக்த꞉ து ராக்ஷஸ்யா ஷூ²ர்பணக்²யா பரம்ʼதப꞉ |
ருʼஜு பு³த்³தி⁴தயா ஸர்வம் ஆக்²யாதும் உபசக்ரமே || 3-17-14

ஆஸீத் த³ஷ²ரதோ² நாம ராஜா த்ரித³ஷ² விக்ரம꞉ |
தஸ்ய அஹம் அக்³ரஜ꞉ புத்ரோ ராமோ நாம ஜநை꞉ ஷ்²ருத꞉ || 3-17-15

ப்⁴ராதா அயம் லக்ஷ்மணோ நாம யவீயான் மாம் அநுவ்ரத꞉ |
இயம் பா⁴ர்யா ச வைதே³ஹீ மம ஸீதேதி விஷ்²ருதா || 3-17-16

நியோகா³த் து நரேந்த்³ரஸ்ய பிதுர் மாது꞉ ச யம்ʼத்ரித꞉ |
த⁴ர்மார்த²ம் த⁴ர்மகாம்ʼக்ஷீ ச வநம் வஸ்தும் இஹ ஆக³த꞉ || 3-17-17

த்வாம் து வேதி³தும் இச்ச்²ஹாமி கஸ்ய த்வம் கா அஸி கஸ்ய வா |
த்வம் ஹி தாவந்மநோஜ்ஞா.ம்ʼகீ³ ராக்ஷஸீ ப்ரதிபா⁴ஸி மே || 3-17-18

இஹ வா கிம் நிமித்தம் த்வம் ஆக³தா ப்³ரூஹி தத்த்வத꞉ |
ஸா அப்³ரவீத் வசநம் ஷ்²ருத்வா ராக்ஷஸீ மத³ந அர்தி³தா || 3-17-19

ஷ்²ரூயதாம் ராம வக்ஷ்யாமி தத்த்வார்த²ம் வசநம் மம |
அஹம் ஷூ²ர்பணகா² நாம ராக்ஷஸீ காமரூபிணீ || 3-17-20

அரண்யம் விசராமி இத³ம் ஏகா ஸர்வ ப⁴யம்ʼகரா |
ராவணோ நாம மே ப்⁴ராதா பலீயாந்ராக்ஷஸேஷ்வர || 3-17-21

வீரோ விஷ்²ரவஸ꞉ புத்ரோ யதி³ தே ஷ்²ரோத்ரம் ஆக³த꞉ |
ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ நித்³ர꞉ ச ஸதா³ கும்ʼப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ || 3-17-22

விபீ⁴ஷண꞉ து த⁴ர்மாத்மா ந து ராக்ஷஸ சேஷ்டித꞉ |
ப்ரக்²யாத வீர்யௌ ச ரணே ப்⁴ராதரௌ க²ர தூ³ஷணௌ || 3-17-23

தான் அஹம் ஸமதிக்ராந்தா ராம த்வா பூர்வ த³ர்ஷ²நாத் |
ஸமுபேதா அஸ்மி பா⁴வேந ப⁴ர்தாரம் புருஷோத்தமம் || 3-17-24

அஹம் ப்ரபா⁴வ ஸம்ʼபந்நா ஸ்வச்ச்²ஹம்ʼத³ ப³ல கா³மிநீ |
சிராய ப⁴வ ப⁴ர்தா மே ஸீதயா கிம் கரிஷ்யஸி || 3-17-25

விக்ருʼதா ச விரூபா ச ந ஸா இயம் ஸத்³ருʼஷீ² தவ |
அஹம் ஏவ அநுரூபா தே பா⁴ர்யா ரூபேண பஷ்²ய மாம் || 3-17-26

இமாம் விரூபாம் அஸதீம் கராளாம் நிர்ணத உத³ரீம் |
அநேந ஸஹ தே ப்⁴ராத்ரா ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி மாநுஷீம் || 3-17-27

தத꞉ பர்வத ஷ்²ருʼ.ம்ʼகா³ணி வநாநி விவிதா⁴நி ச |
பஷ்²யந்ஸஹமயாகாமீத³ண்ட³காந்விசரிஷ்யஸி - யத்³வா -
பஷ்²யன் ஸஹ மயா காமீ த³ண்ட³கான் விசரிஷ்யஸி || 3-17-28

இதி ஏவம் உக்த꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ப்ரஹஸ்ய மதி³ர ஈக்ஷணாம் |
இத³ம் வசநம் ஆரேபே⁴ வக்தும் வாக்ய விஷா²ரத³꞉ || 3-17-29

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஸப்தத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை