Thursday 9 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 15ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼசத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sita Rama Lakshmana seeing Panchavati

தத꞉ பம்ʼசவடீம் க³த்வா நாநா வ்யாள ம்ருʼகா³யுதாம் |
உவாச ப்⁴ராதரம் ராமோ லக்ஷ்மணம் தீ³ப்த தேஜஸம் || 3-15-1

ஆக³தா꞉ ஸ்ம யதா² உத்³தி³ஷ்டம் யம் தே³ஷ²ம் முநி꞉ அப்³ரவீத் |
அயம் பம்ʼசவடீ தே³ஷ²꞉ ஸௌம்ய புஷ்பித காநந꞉ || 3-15-2

ஸர்வத꞉ சார்யதாம் த்³ருʼஷ்டி꞉ காநநே நிபுணோ ஹி அஸி |
ஆஷ்²ரம꞉ கதர அஸ்மின் ந꞉ தே³ஷே² ப⁴வதி ஸம்மத꞉ || 3-15-3

ரமதே யத்ர வைதே³ஹீ த்வம் அஹம் சைவ லக்ஷ்மண |
தாத்³ருʼஷோ² த்³ருʼஷ்²யதாம் தே³ஷ²꞉ ஸம்ʼநிக்ருʼஷ்ட ஜலாஷ²ய꞉ || 3-15-4

வந ராமண்யகம் யத்ர ஜல ராமண்யகம் ததா² |
ஸம்ʼநிக்ருʼஷ்டம் ச யஸ்மின் து ஸமித் புஷ்ப குஷ² உத³கம் || 3-15-5

ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண லக்மண꞉ ஸம்ʼயத அம்ʼஜலி꞉ |
ஸீதா ஸமக்ஷம் காகுத்ஸ்த²ம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 3-15-6

பரவான் அஸ்மி காகுத்ஸ்த² த்வயி வர்ஷ ஷ²தம் ஸ்தி²தே |
ஸ்வயம் து ருசிரே தே³ஷே² க்ரியதாம் இதி மாம் வத³ || 3-15-7

ஸுப்ரீத꞉ தேந வாக்யேந லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாத்³யுதி꞉ |
விம்ருʼஷ²ன் ரோசயாமாஸ தே³ஷ²ம் ஸர்வ கு³ண அந்விதம் || 3-15-8

ஸ தம் ருசிரம் ஆக்ரம்ய தே³ஷ²ம் ஆஷ்²ரம கர்மணி |
ஹஸ்தே க்³ருʼஹீத்வா ஹஸ்தேந ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் அப்³ரவீத் || 3-15-9

அயம் தே³ஷ²꞉ ஸம꞉ ஷ்²ரீமான் புஷ்பிதைர் தருபி⁴ர் வ்ருʼத꞉ |
இஹ ஆஷ்²ரம பத³ம் ஸௌம்ய யதா²வத் கர்தும் அர்ஹஸி || 3-15-10

இயம் ஆதி³த்ய ஸம்ʼகாஷை²꞉ பத்³மை꞉ ஸுரபி⁴ க³ம்ʼதி⁴பி⁴꞉ |
அதூ³ரே த்³ருʼஷ்²யதே ரம்யா பத்³மிநீ பத்³ம ஷோ²பி⁴தா || 3-5-11

யதா² ஆக்²யாதம் அக³ஸ்த்யேந முநிநா பா⁴விதாத்மநா |
இயம் கோ³தா³வரீ ரம்யா புஷ்பிதை꞉ தருபி⁴ர் வ்ருʼதா || 3-15-12

ஹம்ʼஸ காரண்ட³வ ஆகீர்ணா சக்ரவாக உபஷோ²பி⁴தா |
ந அதிதூ³ரே ந ச ஆஸந்நே ம்ருʼக³ யூத² நிபீடி³தா || 3-15-13

மயூர நாதி³தா ரம்யா꞉ ப்ராம்ʼஷ²வோ ப³ஹு கம்ʼத³ரா꞉ |
த்³ருʼஷ்²யந்தே கி³ரய꞉ ஸௌம்ய பு²ல்லை꞉ தருபி⁴ர் ஆவ்ருʼதா꞉ || 3-15-14

ஸௌவர்ணை ராஜதை꞉ தாம்ரை꞉ தே³ஷே² தே³ஷே² ச தா⁴துபி⁴꞉ |
க³வாக்ஷிதா இவ ஆபா⁴ந்தி க³ஜா꞉ பரம ப⁴க்திபி⁴꞉ || 3-15-15

ஸாலை꞉ தாலை꞉ தமாலை꞉ ச க²ர்ஜூரை꞉ பநஸை꞉ த்³ருமை꞉ |
நீவாரை꞉ திநிஷை²꞉ சைவ புந்நாகை³꞉ ச உபஷோ²பி⁴தா꞉ || 3-15-16

சூதைர் அஷோ²கை꞉ திலகை꞉ கேதகைர் அபி சம்ʼபகை꞉ |
புஷ்ப கு³ள்ம லதா உபேதை꞉ தை꞉ தை꞉ தருபி⁴ர் ஆவ்ருʼதா꞉ || 3-15-17

ஸ்யந்த³நை꞉ சம்ʼத³நை꞉ நீபை꞉ பர்ணாஸை꞉ லகுசை꞉ அபி |
த⁴வ அஷ்²வகர்ண க²தி³ரை꞉ ஷ²மீ கிம்ʼஷு²க பாடலை꞉ || 3-15-18

இத³ம் புண்யம் இத³ம் ரம்யம் இத³ம் ப³ஹு ம்ருʼக³ த்³விஜம் |
இஹ வத்ஸ்யாம ஸௌமித்ரே ஸார்த⁴ம் ஏதேந பக்ஷிணா || 3-15-19

ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா |
அசிரேண ஆஷ்²ரமம் ப்⁴ராது꞉ சகார ஸுமஹாப³ல꞉ || 3-15-20

பர்ணஷா²லாம் ஸுவிபுலாம் தத்ர ஸம்ʼகா⁴த ம்ருʼத்திகாம் |
ஸுஸ்தம்ʼபா⁴ம் மஸ்கரைர் தீ³ர்கை⁴꞉ க்ருʼத வம்ʼஷா²ம் ஸுஷோ²ப⁴நாம் || 3-15-21

ஷ²மீ ஷா²கா²பி⁴꞉ ஆஸ்தீர்ய த்⁴ருʼட⁴ பாஷா²வபாஷி²தம் |
குஷ² காஷ² ஷ²ரை꞉ பர்ணை꞉ ஸுபரிச்ச்²ஹாதி³தாம் ததா² || 3-15-22

ஸமீக்ருʼத தலாம் ரம்யாம் சகார ஸுமஹாப³ல꞉ |
நிவாஸம் ராக⁴வஸ்ய அர்தே² ப்ரேக்ஷ்ணீயம் அநுத்தமம் || 3-15-23

ஸ க³த்வா லக்ஷ்மண꞉ ஷ்²ரீமான் நதீ³ம் கோ³தா³வரீம் ததா³ |
ஸ்நாத்வா பத்³மாநி ச ஆதா³ய ஸப²ல꞉ புநர் ஆக³த꞉ || 3-15-24

தத꞉ புஷ்ப ப³லிம் க்ருʼத்வா ஷா²ந்திம் ச ஸ யதா²விதி⁴ |
த³ர்ஷ²யாமாஸ ராமாய தத்³ ஆஷ்²ரம பத³ம் க்ருʼதம் || 3-15-25

ஸ தம் த்³ருʼஷ்ட்வா க்ருʼதம் ஸௌம்யம் ஆஷ்²ரமம் ஸஹ ஸீதயா |
ராக⁴வ꞉ பர்ணஷா²லாயாம் ஹர்ஷம் ஆஹாரயத் பரம் || 3-15-26

ஸுஸம்ʼஹ்ருʼஷ்ட꞉ பரிஷ்வஜ்ய பா³ஹுப்⁴யாம் லக்ஷ்மணம் ததா³ |
அதி ஸ்நிக்³த⁴ம் ச கா³ட⁴ம் ச வசநம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-15-27

ப்ரீதோ அஸ்மி தே மஹத் கர்ம த்வயா க்ருʼதம் இத³ம் ப்ரபோ⁴ |
ப்ரதே³யோ யன் நிமித்தம் தே பரிஷ்வ.ம்ʼகோ³ மயா க்ருʼத꞉ || 3-15-28

பா⁴வஜ்ஞேந க்ருʼதஜ்ஞேந த⁴ர்மஜ்ஞேந ச லக்ஷ்மண |
த்வயா புத்ரேண த⁴ர்மாத்மா ந ஸம்ʼவ்ருʼத்த꞉ பிதா மம || 3-15-29

ஏவம் லக்ஷ்மணம் உக்த்வா து ராக⁴வோ லக்ஷ்மிவர்த⁴ந꞉ |
தஸ்மின் தே³ஷே² ப³ஹு ப²லே ந்யவஸத் ஸ ஸுக²ம் ஸுகீ² || 3-15-30

கம்ʼசித் காலம் ஸ த⁴ர்மாத்மா ஸீதயா லக்ஷ்மணேந ச
அந்வாஸ்யமாநோ ந்யவஸத் ஸ்வர்க³ லோகே யதா² அமர꞉ || 3-15-31

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼசத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை