Wednesday 8 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 14ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seeing Jataayu

அத² பம்ʼசவடீம் க³ச்சந்ன் அந்தரா ரகு⁴நந்த³ந꞉ |
ஆஸஸாத³ மஹாகாயம் க்³ருʼத்⁴ரம் பீ⁴ம பராக்ரமம் || 3-14-1

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா தௌ மஹாபா⁴கௌ³ வநஸ்த²ம் ராம லக்ஷ்மணௌ |
மேநாதே ராக்ஷஸம் பக்ஷிம் ப்³ருவாணௌ கோ ப⁴வான் இதி || 3-14-2

ஸ தௌ மது⁴ரயா வாசா ஸௌம்யயா ப்ரீணயந்ன் இவ |
உவாச வத்ஸ மாம் வித்³தி⁴ வயஸ்யம் பிதுர் ஆத்மந꞉ || 3-14-3

ஸ தம் பித்ருʼ ஸக²ம் மத்வா பூஜயாமாஸ ராக⁴வ꞉ |
ஸ தஸ்ய குலம் அவ்யக்³ரம் அத² பப்ரச்ச்²ஹ நாம ச || 3-14-4

ராமஸ்ய வசநம் ஷ்²ருத்வா குலம் ஆத்மாநம் ஏவ ச |
ஆசசக்ஷே த்³விஜ꞉ தஸ்மை ஸர்வபூ⁴த ஸமுத்³ப⁴வம் || 3-14-5

பூர்வகாலே மஹாபா³ஹோ யே ப்ரஜாபதயோ அப⁴வன் |
தான் மே நிக³த³த꞉ ஸர்வான் ஆதி³த꞉ ஷ்²ருʼணு ராக⁴வ || 3-14-6

கர்த³ம꞉ ப்ரத²ம꞉ தேஷாம் விக்ருʼத꞉ தத்³ அநந்தரம் |
ஷே²ஷ꞉ ச ஸம்ʼஷ்²ரய꞉ சைவ ப³ஹு புத்ர꞉ ச வீர்யவான் || 3-14-7

ஸ்தா²ணுர் மரீசிர் அத்ரி꞉ ச க்ரது꞉ சைவ மஹாப³ல꞉ |
புலஸ்த்ய꞉ ச அ.ம்ʼகி³ரா꞉ சைவ ப்ரசேதா꞉ புலஹ꞉ ததா² || 3-14-8

த³க்ஷோ விவஸ்வான் அபரோ அரிஷ்டநேமி꞉ ச ராக⁴வ |
கஷ்²யப꞉ ச மஹாதேஜா꞉ தேஷாம் ஆஸீத் ச பஷ்²சிம꞉ || 3-14-9

ப்ரஜாபதே꞉ து த³க்ஷஸ்ய ப³பூ⁴வுர் இதி விஷ்²ருதம் |
ஷஷ்டிர் து³ஹிதரோ ராம யஷ²ஸ்விந்யோ மஹாயஷ²꞉ || 3-14-10

கஷ்²யப꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ தாஸாம் அஷ்டௌ ஸுமத்⁴யமா꞉ |
அதி³திம் ச தி³திம் சைவ த³நூம் அபி ச காலகாம் || 3-14-11

தாம்ராம் க்ரோத⁴ வஷா²ம் சைவ மநும் ச அப்ய் அநலாம் அபி |
தா꞉ து கந்யா꞉ தத꞉ ப்ரீத꞉ கஷ்²யப꞉ புநர் அப்³ரவீத் || 3-14-12

புத்ராம꞉ த்ரைலோக்ய ப⁴ர்த்ரூʼன் வை ஜநயிஷ்யத² மத் ஸமான் |
அதி³தி꞉ தன் மநா ராம தி³தி꞉ ச த³நுர் ஏவ ச || 3-14-13

காலகா ச மஹாபா³ஹோ ஷே²ஷா꞉ து அமநஸோ அப⁴வன் |
அதி³த்யாம் ஜஜ்ஞிரே தே³வா꞉ த்ரய꞉ த்ரிம்ʼஷ²த் அரிம்ʼத³ம || 3-14-14

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ரா அஷ்²விநௌ ச பரம்ʼதப |
தி³தி꞉ து அஜநயத் புத்ரான் தை³த்யாம் தாத யஷ²ஸ்விந꞉ || 3-14-15

தேஷாம் இயம் வஸுமதீ புரா ஆஸீத் ஸ வந அர்ணவா |
த³நு꞉ து அஜநயத் புத்ரம் அஷ்²வக்³ரீவம் அரிம்ʼத³ம || 3-14-16

நரகம் காலகம் சைவ காலகா அபி வ்யஜாயத |
க்ரௌந்சீம் பா⁴ஸீம் ததா² ஷ்²யேநீம் த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரீம் ததா² ஷு²கீம் || 3-14-17

தாம்ரா து ஸுஷுவே கந்யா꞉ பம்ʼச ஏதா லோகவிஷ்²ருதா꞉ |
உலூகான் ஜநயத் க்ரௌந்சீ பா⁴ஸீ பா⁴ஸான் வ்யஜாயத || 3-14-18

ஷ்²யேநீ ஷ்²யேநாம் ச க்³ருʼத்⁴ராம ச வ்யஜாயத ஸுதேஜஸ꞉ |
த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரீ து ஹம்ʼஸாம் ச கலஹம்ʼஸாம் ச ஸர்வஷ²꞉ || 3-14-19

சக்ரவாகாம் ச ப⁴த்³ரம் தே விஜஜ்ஞே ஸா அபி பா⁴மிநீ |
ஷு²கீ நதாம் விஜஜ்ஞே து நதாயா விநதா ஸுதா || 3-14-20

த³ஷ² க்ரோத⁴வஷா² ராம விஜஜ்ஞே அபி ஆத்மஸம்ʼப⁴வா꞉ |
ம்ருʼகீ³ம் ச ம்ருʼக³மம்ʼதா³ம் ச ஹரீம் ப⁴த்³ரமதா³ம் அபி || 3-14-21

மாத.ம்ʼகீ³ம் அத² ஷா²ர்தூ³ளீம் ஷ்²வேதாம் ச ஸுரபீ⁴ம் ததா² |
ஸர்வ லக்ஷண ஸம்ʼபந்நாம் ஸுரஸாம் கத்³ருகாம் அபி || 3-14-22

அபத்யம் து ம்ருʼகா³꞉ ஸர்வே ம்ருʼக்³யா நரவரோத்தம |
ருʼக்ஷா꞉ ச ம்ருʼக³மம்ʼதா³யா꞉ ஸ்ருʼமரா꞉ சமரா꞉ ததா² || 3-14-23

தத꞉ து இராவதீம் நாம ஜஜ்ஞே ப⁴த்³ரமதா³ ஸுதாம் |
தஸ்யா꞉ து ஐராவத꞉ புத்ரோ லோகநாதோ² மஹாக³ஜ꞉ || 3-14-24

ஹர்யா꞉ ச ஹரயோ அபத்யம் வாநரா꞉ ச தபஸ்விந꞉ |
கோ³ளா.ம்ʼகூ³ளா꞉ ச ஷா²ர்தூ³ளீ வ்யாக்⁴ராம் ச அஜநயத் ஸுதான் || 3-14-25

மாத.ம்ʼக்³யா꞉ து அத² மாதம்ʼகா³அபத்யம் மநுஜ ருʼஷப⁴ |
தி³ஷா²க³ஜம் து ஷ்²வேத காகுத்ஸ்த² ஷ்²வேதா வ்யஜநயத் ஸுதம் || 3-14-26

ததோ து³ஹிதரௌ ராம ஸுரபி⁴ர் த்³வே வி அஜாயத |
ரோஹிணீம் நாம ப⁴த்³ரம் தே க³ந்த⁴ர்வீம் ச யஷ²ஸ்விநீம் || 3-14-27

ரோஹிணி அஜநயத்³ கா³வோ க³ந்த⁴ர்வீ வாஜிந꞉ ஸுதான் |
ஸுரஸா அஜநயன் நாகா³ன் ராம கத்³ரூ꞉ ச பந்நகா³ன் || 3-124-28

மநுர் மநுஷ்யான் ஜநயத் கஷ்²யபஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ப்³ராஹ்மணான் க்ஷத்ரியான் வைஷ்²யான் ஷூ²த்³ராம் ச மநுஜர்ஷப⁴ || 3-14-29

முக²தோ ப்³ராஹ்மணா ஜாதா உரஸ꞉ க்ஷத்ரியா꞉ ததா² |
ஊருப்⁴யாம் ஜஜ்ஞிரே வைஷ்²யா꞉ பத்³ப்⁴யாம் ஷூ²த்³ரா இதி ஷ்²ருதி꞉ || 3-14-30

ஸர்வான் புண்ய ப²லான் வ்ருʼக்ஷான் அநலா அபி வ்யஜாயத |
விநதா ச ஷு²கீ பௌத்ரீ கத்³ரூ꞉ ச ஸுரஸா ஸ்வஸா || 3-14-31

கத்³ரூர் நாக³ ஸஹஸ்ரம் து விஜஜ்ஞே த⁴ரணீத⁴ரன் |
த்³வௌ புத்ரௌ விநதாயா꞉ து க³ருடோ³ அருண ஏவ ச || 3-14-32

தஸ்மாத் ஜாதோ அஹம் அருணாத் ஸம்ʼபாதி꞉ ச மம அக்³ரஜ꞉ |
ஜடாயுர் இதி மாம் வித்³தி⁴ ஷ்²யேநீ புத்ரம் அரிம்ʼத³ம || 3-14-33

ஸோ அஹம் வாஸ ஸஹாய꞉ தே ப⁴விஷ்யாமி யதி³ இச்ச்²ஹஸி |
இத³ம் து³ர்க³ம் ஹி காந்தாரம் ம்ருʼக³ ராக்ஷஸ ஸேவிதம்
ஸீதாம் ச தாத ரக்ஷிஷ்யே த்வயி யாதே ஸலக்ஷ்மணே || 3-14-34

ஜடாயுஷம் து ப்ரதிபூஜ்ய ராக⁴வோ
முதா³ பரிஷ்வஜ்ய ச ஸந்நதோ அப⁴வத் |
பிதுர் ஹி ஷு²ஷ்²ராவ ஸகி²த்வம் ஆத்மவான்
ஜடாயுஷா ஸம்ʼகதி²தம் புந꞉ புந꞉ || 3-14-35

ஸ தத்ர ஸீதாம் பரிதா³ய மைதி²லீம்
ஸஹ ஏவ தேந அதிப³லேந பக்ஷிணா |
ஜகா³ம தாம் பம்ʼசவடீம் ஸலக்ஷ்மணோ
ரிபூன் தி³த⁴க்ஷன் ஷ²லபா⁴ன் இவ அநல꞉ || 3-14-36

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை