Friday 3 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 11ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Mandakarni and Five apsaras

அக்³ரத꞉ ப்ரயயௌ ராம꞉ ஸீதா மத்⁴யே ஸுஷோ²ப⁴நா |
ப்ருʼஷ்ட²த꞉ து த⁴நுஷ்பாணி꞉ லக்ஷ்மண꞉ அநுஜகா³ம ஹ || 3-11-1

தௌ பஷ்²யமாநௌ விவிதா⁴ன் ஷை²ல ப்ரஸ்தா²ன் வநாநி ச |
நதீ³꞉ ச விவிதா⁴ ரம்யா ஜக்³மது꞉ ஸஹ ஸீதயா || 3-11-2

ஸாரஸான் சக்ரவாகாம்ʼ ச நதீ³ புலிந சாரிண꞉ |
ஸராம்ʼஸி ச ஸபத்³மாநி யுதாநி ஜலஜை꞉ க²கை³꞉ || 3-11-3

யூத² ப³த்³தா⁴ம் ச ப்ருʼஷதான் மத³ உந்மத்தான் விஷாணிந꞉ |
மஹிஷாம் ச வராஹாம் ச க³ஜாம் ச த்³ரும வைரிண꞉ || 3-11-4

தே க³த்வா தூ³ரம் அத்⁴வாநம் லம்ʼப³மாநே தி³வாகரே |
த³த்³ருʼஷு²꞉ ஸஹிதா ரம்ʼயம் தடாகம் யோஜந ஆயுதம் || 3-11-5

பத்³ம புஷ்கர ஸம்ʼபா³த⁴ம் க³ஜ யூதை²꞉ அலம்ʼக்ருʼதம் |
ஸாரஸை꞉ ஹம்ʼஸ காத³ம்பை³꞉ ஸம்ʼகுலம் ஜல ஜாதிபி⁴꞉ || 3-11-6

ப்ரஸந்ந ஸலிலே ரம்யே தஸ்மின் ஸரஸி ஷு²ஷ்²ருவே |
கீ³த வாதி³த்ர நிர்கோ⁴ஷோ ந து கஷ்²சந த்³ருʼஷ்²யதே || 3-11-7

தத꞉ கௌதூஹலாத் ராமோ லக்ஷ்மண꞉ ச மஹாரத²꞉ |
முநிம் த⁴ர்மப்⁴ருʼதம் நாம ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே || 3-11-8

இத³ம் அத்யத்³பு⁴தம் ஷ்²ருத்வா ஸர்வேஷாம் நோ மஹாமுநே |
கௌதூஹலம் மஹத் ஜாதம் கிம் இத³ம் ஸாது⁴ கத்²யதாம் || 3-11-9

தேந ஏவம் உக்தோ த⁴ர்மாத்மா ராக⁴வேண முநி꞉ ததா³ |
ப்ரபா⁴வம் ஸரஸ꞉ க்ஷிப்ரம் ஆக்²யாதும் உபசக்ரமே || 3-11-10

இத³ம் பம்ʼச அப்ஸரோ நாம தடாகம் ஸார்வ காளிகம் |
நிர்மிதம் தபஸா ராம முநிநா மாண்ட³கர்ணிநா || 3-11-11

ஸ ஹி தேபே தப꞉ தீவ்ரம் மாண்ட³கர்ணி꞉ மஹாமுநி꞉ |
த³ஷ² வர்ஷ ஸஹஸ்ராணி வாயு ப⁴க்ஷோ ஜலாஷ²யே || 3-11-12

தத꞉ ப்ரவ்யதி²தா꞉ ஸர்வே தே³வா꞉ ஸ அக்³நி புரோக³மா꞉ |
அப்³ருவன் வசநம் ஸர்வே பரஸ்பர ஸமாக³தா꞉ || 3-11-13

அஸ்மகம் கஸ்யசித் ஸ்தா²நம் ஏஷ ப்ரார்த²யதே முநி꞉ |
இதி ஸம்ʼவிக்³ந மநஸ꞉ ஸர்வே தத்ர தி³வௌகஸ꞉ || 3-11-14

தத꞉ கர்தும் தபோ விக்⁴நம் ஸர்வ தே³வை꞉ நியோஜிதா꞉ |
ப்ரதா⁴ந அப்ஸரஸ꞉ பம்ʼச வித்³யுத் சலித வர்சஸ꞉ || 3-11-15

அப்ஸரோபி⁴꞉ தத꞉ தாபி⁴꞉ முநி꞉ த்³ருʼஷ்ட பராவர꞉ |
நீதோ மத³ந வஷ்²யத்வம் தே³வாநாம் கார்ய ஸித்³த⁴யே || 3-11-16

தா꞉ சைவ அப்ஸரஸ꞉ பம்ʼச முநே꞉ பத்நீத்வம் ஆக³தா꞉ |
தடாகே நிர்மிதம் தாஸாம் தஸ்மின் அந்தர்ஹிதம் க்³ருʼஹம் || 3-11-17

தத்ர ஏவ அப்ஸரஸ꞉ பம்ʼச நிவஸந்த்யோ யதா² ஸுக²ம் |
ரமயந்தி தபோயோகா³த் முநிம் யௌவநம் ஆஸ்தி²தம் || 3-11-18

தாஸாம் ஸம்ʼக்ரீட³ மாநாநாம் ஏஷ வாதி³த்ர நி꞉ஸ்வந꞉ |
ஷ்²ரூயதே பூ⁴ஷண உந்மிஷ்²ர꞉ கீ³த ஷ²ப்³த³꞉ மநோஹர꞉ || 3-11-19

ஆஷ்²சர்யம் இதி தஸ்ய ஏதத்³ வசநம் பா⁴விதாத்மந꞉ |
ராக⁴வ꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ ஸஹ ப்⁴ராத்ரா மஹா யஷா²꞉ || 3-11-20

ஏவம் கத²யமாந꞉ ஸ த³த³ர்ஷ² ஆஷ்²ரம மண்ட³லம் |
குஷ² சீர பரிக்ஷிப்தம் ப்³ராஹ்ம்யா லக்ஷ்ம்யா ஸமாவ்ருʼதம் || 3-11-21

ப்ரவிஷ்²ய ஸஹ வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணேந ச ராக⁴வ꞉ |
ததா³ தஸ்மின் ஸ காகுத்ஸ்த²꞉ ஷ்²ரீமதி ஆஷ்²ரம மண்ட³லே || 3-11-22

உஷித்வா ஸ ஸுக²ம் தத்ர பூர்ஜ்யமாநோ மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
ஜகா³ம ச ஆஷ்²ரமான் தேஷாம் பர்யாயேண தபஸ்விநாம் |3-11-23

யேஷாம் உஷிதவான் பூர்வம் ஸகாஷே² ஸ மஹாஸ்த்ரவித் |
க்வசித் பரித³ஷா²ன் மாஸான் ஏக ஸம்ʼவத்ஸரம் க்வசித் || 3-11-24

க்வசித் ச சதுரோ மாஸான் பம்ʼச ஷட் ச பரான் க்வசித் |
அபரத்ர அதி⁴கான் மாஸான் அத்⁴யர்த⁴ம் அதி⁴கம் க்வசித் || 3-11-25

த்ரீன் மாஸான் அஷ்ட மாஸான் ச ராக⁴வோ ந்யவஸத் ஸுக²ம் |
தத்ர ஸம்ʼவஸத꞉ தஸ்ய முநீநாம் ஆஷ்²ரமேஷு வை || 3-11-26

ரமத꞉ ச ஆநுகூல்யேந யயு꞉ ஸம்ʼவத்ஸரா த³ஷ² |
பரிஸ்ருʼத்ய ச த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ராக⁴வ꞉ ஸஹ ஸீதயா || 3-11-27

ஸுதீக்ஷ்ணஸ்ய ஆஷ்²ரமம் ஷ்²ரீமான் புநர் ஏவ ஆஜகா³ம ஹ |
ஸ தம் ஆஷ்²ரமம் ஆக³ம்ய முநிபி⁴꞉ பரிபூஜித꞉ || 3-11-28

தத்ர அபி ந்யவஸத் ராம꞉ கம்ʼசித் காலம் அரிந்த³ம꞉ |
அத² ஆஷ்²ரமஸ்தோ² விநயாத் கதா³சித் தம் மஹாமுநிம் || 3-11-29

உபாஸீந꞉ ஸ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸுதீக்ஷ்ணம் இத³ம் அப்³ரவீத் |
அஸ்மின் அரண்யே ப⁴க³வன் அக³ஸ்த்யோ முநிஸத்தம꞉ || 3-11-30

வஸதி இதி மயா நித்யம் கதா²꞉ கத²யதாம் ஷ்²ருதம் |
ந து ஜாநாமி தம் தே³ஷ²ம் வநஸ்ய அஸ்ய மஹத்தயா || 3-11-31

குத்ர ஆஷ்²ரம பத³ம் புண்யம் மஹர்ஷே꞉ தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ப்ரஸாத³ அர்த²ம் ப⁴க³வத꞉ ஸாநுஜ꞉ ஸஹ ஸீதயா || 3-11-32

அக³ஸ்த்யம் அபி⁴க³ச்ச்²ஹேயம் அபி⁴வாத³யிதும் முநிம் |
மநோரதோ² மஹான் ஏஷ ஹ்ருʼதி³ பரிவர்ததே || 3-11-33

யதி³ அஹம் தம் முநிவரம் ஷு²ஷ்²ரூஷேயம் அபி ஸ்வயம் |
இதி ராமஸ்ய ஸ முநி꞉ ஷ்²ருத்வா த⁴ர்மாத்மநோ வச꞉ || 3-11-34

ஸுதீக்ஷ்ண꞉ ப்ரத்யுவாச இத³ம் ப்ரீதோ த³ஷ²ரதா²த்மஜம் |
அஹம் அபி ஏதத்³ ஏவ த்வாம் வக்து காம꞉ ஸ லக்ஷ்மணம் || 4-1-35

அக³ஸ்த்யம் அபி⁴க³ச்ச்²ஹ இதி ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வ |
தி³ஷ்ட்யா து இதா³நீம் அர்தே² அஸ்மின் ஸ்வயம் ஏவ ப்³ரவீஷி மாம் || 3-11-36

அயம் ஆக்²யாமி தே ராம யத்ர அக³ஸ்த்யோ மஹாமுநி꞉ |
யோஜநாநி ஆஷ்²ரமாத் தாத யாஹி சத்வாரி வை தத꞉ |
த³க்ஷிணேந மஹான் ஷ்²ரீமான் அக³ஸ்த்ய ப்⁴ராதுர் ஆஷ்²ரம꞉ || 3-11-37

ஸ்த²லீ ப்ராய வநோத்³தே³ஷே² பிப்பலீ வந ஷோ²பி⁴தே |
ப³ஹு புஷ்ப ப²லே ரம்யே நாநா விஹக³ நாதி³தே || 3-11-38

பத்³மிந்யோ விவிதா⁴꞉ தத்ர ப்ரஸந்ந ஸலில ஆஷ²யா꞉ |
ஹம்ʼஸ காரண்ட³வ ஆகீர்ணா꞉ சக்ரவாக உபஷோ²பி⁴தா꞉ || 3-11-39

தத்ர ஏகாம் ரஜநீம் வ்யுஷ்ய ப்ரபா⁴தே ராம க³ம்யதாம் |
த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் ஆஸ்தா²ய வந ஷண்ட³ஸ்ய பார்ஷ்²வத꞉ || 3-11-40

தத்ர அக³ஸ்த்ய ஆஷ்²ரம பத³ம் க³த்வா யோஜநம் அந்தரம் |
ரமணீயே வநோத்³தே³ஷே² ப³ஹு பாத³ப ஷோ²பி⁴தே || 3-11-41

ரம்ʼஸ்யதே தத்ர வைதே³ஹீ லக்ஷ்மண꞉ ச த்வயா ஸஹ |
ஸ ஹி ரம்யோ வநௌத்³தே³ஷோ² ப³ஹு பாத³ப ஸம்ʼயுத꞉ || 3-11-42

யதி³ பு³த்³தி⁴꞉ க்ருʼதா த்³ரஷ்டும் அக³ஸ்த்யம் தம் மஹாமுநிம் |
அத்³ய ஏவ க³மநே பு³த்³தி⁴ம் ரோசயஸ்வ மஹாமதே || 3-11-43

இதி ராமோ முநே꞉ ஷ்²ருத்வா ஸஹ ப்⁴ராத்ரா அபி⁴வாத்³ய ச |
ப்ரதஸ்தே² அக³ஸ்த்யம் உத்³தி³ஷ்²ய ஸாநுக³꞉ ஸஹ ஸீதயா || 3-11-44

பஷ்²யன் வநாநி சித்ராணி பர்வதாம்ʼ ச அப்⁴ர ஸம்ʼநிபா⁴ன் |
ஸராம்ʼஸி ஸரித꞉ சைவ பதி² மார்க³ வஷ² அநுக³தான் || 3-11-45

ஸுதீக்ஷ்ணேந உபதி³ஷ்டேந க³த்வா தேந பதா² ஸுக²ம் |
இத³ம் பரம ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டோ வாக்யம் லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 3-11-46

ஏதத்³ ஏவ ஆஷ்²ரம பத³ம் நூநம் தஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
அக³ஸ்த்யஸ்ய முநேர் ப்⁴ராதுர் த்³ருʼஷ்²யதே புண்ய கர்மண꞉ || 3-11-47

யதா² ஹி இமே வநஸ்ய அஸ்ய ஜ்ஞாதா꞉ பதி² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ஸம்ʼநதா꞉ ப²ல ப⁴ரேண புஷ்ப பா⁴ரேண ச த்³ருமா꞉ || 3-11-48

பிப்பலீநாம் ச பக்வாநாம் வநாத்³ அஸ்மாத்³ உபாக³த꞉ |
க³ந்தோ⁴ அயம் பவந உத்க்ஷிப்த꞉ ஸஹஸா கடுகோத³ய꞉ || 3-11-49

தத்ர தத்ர ச த்³ருʼஷ்²யந்தே ஸம்ʼக்ஷிப்தா꞉ காஷ்ட² ஸம்ʼசயா꞉ |
லூநா꞉ ச பரித்³ருʼஷ்²யந்தே த³ர்பா⁴ வைதூ³ர்ய வர்சஸ꞉ || 3-11-50

ஏதத் ச வந மத்⁴யஸ்த²ம் க்ருʼஷ்ண அப்⁴ர ஷி²க²ர உபமம் |
பாவகஸ்ய ஆஷ்²ரமஸ்த²ஸ்ய தூ⁴மாக்³ரம் ஸம்ʼப்ரத்³ருʼஷ்²யதே || 3-11-51

விவிக்தேஷு ச தீர்தே²ஷு க்ருʼத ஸ்நாநா த்³விஜாதய꞉ |
புஷ்ப உபஹாரம் குர்வந்தி குஸுமை꞉ ஸ்வயம் ஆர்ஜிதை꞉ || 3-11-52

தத꞉ ஸுதீக்ஷ்ணஸ்ய வசநம் யதா² ஸௌம்ய மயா ஷ்²ருதம் |
அக³ஸ்த்யஸ்ய ஆஷ்²ரமோ ப்⁴ராதுர் நூநம் ஏஷ ப⁴விஷ்யதி || 3-11-53

நிக்³ருʼஹ்ய தரஸா ம்ருʼத்யும் லோகாநாம் ஹித காம்யயா |
யஸ்ய ப்⁴ராத்ரா க்ருʼதா இயம் தி³க் ஷ²ரண்யா புண்ய கர்மணா || 3-11-54

இஹ ஏகதா³ கில க்ரூரோ வாதாபி꞉ அபி ச இல்வல꞉ |
ப்⁴ராதரௌ ஸஹிதௌ ஆஸ்தாம் ப்³ராஹ்மணக்⁴நௌ மஹா அஸுரௌ || 3-11-55

தா⁴ரயன் ப்³ராஹ்மணம் ரூபம் இல்வல꞉ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதம் வத³ன் |
ஆமம்ʼத்ரயதி விப்ரான் ஸ ஷ்²ராத்³த⁴ம் உத்³தி³ஷ்²ய நிர்க்⁴ருʼண꞉ || 3-11-56

ப்⁴ராதரம் ஸம்ʼஸ்க்ருʼதம் க்ருʼத்வா தத꞉ தம் மேஷ ரூபிணம் |
தான் த்³விஜான் போ⁴ஜயாமாஸ ஷ்²ராத்³த⁴ த்³ருʼஷ்டேந கர்மணா || 3-11-57

ததோ பு⁴க்தவதாம் தேஷாம் விப்ராணாம் இல்வலோ அப்³ரவீத் |
வாதாபே நிஷ்க்ரமஸ்வ இதி ஸ்வரேண மஹதா வத³ன் || 3-11-58

ததோ ப்⁴ராதுர் வச꞉ ஷ்²ருத்வா வாதாபி꞉ மேஷவத் நத³ன் |
பி⁴த்த்வா பி⁴த்வா ஷ²ரீராணி ப்³ராஹ்மணாநாம் விநிஷ்பதத் || 3-11-59

ப்³ராஹ்மணாநாம் ஸஹஸ்ராணி தை꞉ ஏவம் காம ரூபிபி⁴꞉ |
விநாஷி²தாநி ஸம்ʼஹத்ய நித்யஷ²꞉ பிஷி²த அஷ²நை꞉ || 3-11-60


அக³ஸ்த்யேந ததா³ தே³வை꞉ ப்ரார்தி²தேந மஹர்ஷிணா |
அநுபூ⁴ய கில ஷ்²ராத்³தே⁴ ப⁴க்ஷித꞉ ஸ மஹா அஸுர꞉ || 3-11-61

தத꞉ ஸம்ʼபந்நம் இதி உக்த்வா த³த்த்வா ஹஸ்தே அவநேஜநம் |
ப்⁴ராதரம் நிஷ்க்ரமஸ்வ இதி ச இல்வல꞉ ஸமபா⁴ஷத || 3-11-62

ஸ ததா³ பா⁴ஷமாணம் து ப்⁴ராதரம் விப்ர கா⁴திநம் |
அப்³ரவீத் ப்ரஹஸன் தீ⁴மான் அக³ஸ்த்யோ முநி ஸத்தம꞉ || 3-11-63

குதோ நிஷ்க்ரமிதும் ஷ²க்திர் மயா ஜீர்ணஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ |
ப்⁴ராது꞉ தே மேஷ ரூபஸ்ய க³தஸ்ய யம ஸாத³நம் || 3-11-64

அத² தஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ப்⁴ராதுர் நித⁴ந ஸம்ʼஷ்²ரிதம் |
ப்ரத⁴ர்ஷயிதும் ஆரேபே⁴ முநிம் க்ரோதா⁴த் நிஷா² சர꞉ || 3-11-65

ஸோ அப்⁴யத்³ரவத் த்³விஜேம்ʼத்³ரம் தம் முநிநா தீ³ப்த தேஜஸா |
சக்ஷுஷா அநல கல்பேந நிர்த³க்³தோ⁴ நித⁴நம் க³த꞉ || 3-11-66

தஸ்ய அயம் ஆஷ்²ரமோ ப்⁴ராது꞉ தடாக வந ஷோ²பி⁴த꞉ |
விப்ர அநுகம்ʼபயா யேந கர்ம இத³ம் து³ஷ்கரம் க்ருʼதம் || 3-11-67

ஏவம் கத²யமாநஸ்ய தஸ்ய ஸௌமித்ரிணா ஸஹ |
ராமஸ்ய அஸ்தம் க³த꞉ ஸூர்ய꞉ ஸம்ʼத்⁴யா காலோ அப்⁴யவர்தத || 3-11-68

உபாஸ்ய பஷ்²சிமாம் ஸம்ʼத்⁴யாம் ஸஹ ப்⁴ராத்ரா யதா² விதி⁴ |
ப்ரவிவேஷ² ஆஷ்²ரம பத³ம் தம் ருʼஷிம் ச அப்⁴யவாத³யத் || 3-11-69

ஸம்யக் ப்ரதிக்³ருʼஹீத꞉ து முநிநா தேந ராக⁴வ꞉ |
ந்யவஸத் தாம் நிஷா²ம் ஏகாம் ப்ராஷ்²ய மூல ப²லாநி ச || 3-11-70

தஸ்யாம் ராத்ர்யாம் வ்யதீதாயாம் உதி³தே ரவி மண்ட³லே |
ப்⁴ராதரம் தம் அக³ஸ்த்யஸ்ய ஆமம்ʼத்ரயத ராக⁴வ꞉ || 3-11-71

அபி⁴வாத³யே த்வாம் ப⁴க³வன் ஸுக²ம் ஸ்ம உஷ்யதோ நிஷா²ம் |
ஆமம்ʼத்ரயே த்வாம் க³ச்ச்²ஹாமி கு³ரும் தே த்³ரஷ்டும் அக்³ரஜம் || 3-11-72

க³ம்யதாம் இதி தேந உக்தோ ஜகா³ம ரகு⁴ நந்த³ந꞉ |
யதா² உத்³தி³ஷ்டேந மார்கே³ண வநம் தத் ச அவலோகயன் || 3-11-73

நீவாரான் பநஸான் ஸாலான் வந்ஜுளான் திநிஷா²ன் ததா² |
சிரி பி³ல்வான் மதூ⁴கான் ச பி³ல்வான் அத² ச திந்து³கான் || 3-11-74

புஷ்பிதான் புஷ்பித அக்³ராபி⁴ர் லதாபி⁴ர் உபஷோ²பி⁴தான் |
த³த³ர்ஷ² ராம꞉ ஷ²தஷ²꞉ தத்ர காந்தார பாத³பான் || 3-11-75

ஹஸ்தி ஹஸ்தை꞉ விம்ருʼதி³தான் வாநரை꞉ உபஷோ²பி⁴தான் |
மத்தை꞉ ஷ²குநி ஸம்ʼகை⁴꞉ ச ஷ²தஷ²꞉ ப்ரதி நாதி³தான் || 3-11-76

ததோ அப்³ரவீத் ஸமீபஸ்த²ம் ராமோ ராஜீவ லோசந꞉ |
ப்ருʼஷ்ட²தோ அநுக³தம் வீரம் லக்ஷ்மணம் லக்ஷ்மிவர்த⁴நம் || 3-11-77

ஸ்நிக்³த⁴ பத்ரா யதா² வ்ருʼக்ஷா யதா² க்ஷாந்தா ம்ருʼக³ த்³விஜா꞉ |
ஆஷ்²ரமோ ந அதிதூ³ரஸ்தோ² மஹர்ஷேர் பா⁴வித ஆத்மந꞉ || 3-11-78

அக³ஸ்த்ய இதி விக்²யாதோ லோகே ஸ்வேந ஏவ கர்மணா |
ஆஷ்²ரமோ த்³ருʼஷ்²யதே தஸ்ய பரிஷ்²ராந்த ஷ்²ரம அபஹ꞉ || 3-11-79

ப்ராஜ்ய தூ⁴ம ஆகுல வந꞉ சீர மாலா பரிஷ்க்ருʼத꞉ |
ப்ரஷா²ந்த ம்ருʼக³ யூத²꞉ ச நாநா ஷ²குநி நாதி³த꞉ || 3-11-80

நிக்³ருʼஹ்ய தரஸா ம்ருʼத்யும் லோகாநாம் ஹித காம்யயா |
த³க்ஷிணா தி³க் க்ருʼதா யேந ஷ²ரண்யா புண்ய கர்மணா || 3-11-81

தஸ்ய இத³ம் ஆஷ்²ரம பத³ம் ப்ரபா⁴வாத்³ யஸ்ய ராக்ஷஸை꞉ |
தி³க் இயம் த³க்ஷிணா த்ராஸாத்³ த்³ருʼஷ்²யதே ந உபபு⁴ஜ்யதே || 3-11-82

யதா³ ப்ரப்⁴ருʼதி ச ஆக்ராந்தா தி³க்³ இயம் புண்ய கர்மணா |
ததா³ ப்ரப்⁴ருʼதி நிர் வைரா꞉ ப்ரஷா²ந்தா ரஜநீ சரா꞉ || 3-11-83

நாம்நா ச இயம் ப⁴க³வதோ த³க்ஷிணா தி³க் ப்ரத³க்ஷிணா |
ப்ரதி²தா த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்த⁴ர்ஷா க்ரூர கர்மபி⁴꞉ || 3-11-84

மார்க³ம் நிரோத்³து⁴ம் ஸததம் பா⁴ஸ்கரஸ்ய அசல உத்தம꞉ |
ஸம்ʼதே³ஷ²ம் பாலயன் தஸ்ய விம்ʼத்⁴ய ஷை²லோ ந வர்த⁴தே || 3-11-85

அயம் தீ³ர்க⁴ ஆயுஷ꞉ தஸ்ய லோகே விஷ்²ருத கர்மண꞉ |
அக³ஸ்த்யஸ்ய ஆஷ்²ரம꞉ ஷ்²ரீமான் விநீத ம்ருʼக³ ஸேவித꞉ || 3-11-86

ஏஷ லோக அர்சித꞉ ஸாது⁴꞉ ஹிதே நித்யம் ரத꞉ ஸதாம் |
அஸ்மான் அதி⁴க³தான் ஏஷ ஷ்²ரேயஸா யோஜயிஷ்யதி || 3-11-87

ஆராத⁴யிஷ்யாமி அத்ர அஹம் அக³ஸ்த்யம் தம் மஹாமுநிம் |
ஷே²ஷம் ச வந வாஸஸ்ய ஸௌம்ய வத்ஸ்யாமி அஹம் ப்ரபோ⁴ || 3-11-88

அத்ர தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ச பரம ருʼஷய꞉ |
அக³ஸ்த்யம் நியத ஆஹாரா꞉ ஸததம் பர்யுபாஸதே || 3-11-89

ந அத்ர ஜீவேத் ம்ருʼஷாவாதீ³ க்ரூரோ வா யதி³ வா ஷ²ட²꞉ |
ந்ருʼஷ²ம்ʼஸ꞉ பாப வ்ருʼத்தோ வா முநி꞉ ஏஷ ததா² வித⁴꞉ || 3-11-90

அத்ர தே³வா꞉ ச யக்ஷா꞉ ச நாகா³꞉ ச பதகை³꞉ ஸஹ |
வஸந்தி நியத ஆஹாரா த⁴ர்மம் ஆராத⁴யிஷ்ணவ꞉ || 3-11-91

அத்ர ஸித்³தா⁴ மஹாத்மாநோ விமாநை꞉ ஸூர்ய ஸந்நிபை⁴꞉ |
த்யக்த்வா தே³ஹான் நவைர் தே³ஹை꞉ ஸ்வர் யாதா꞉ பரம ருʼஷய꞉ || 3-11-92

யக்ஷத்வம் அமரத்வம் ச ராஜ்யாநி விவிதா⁴நி ச |
அத்ர தே³வா꞉ ப்ரயச்ச்²ஹந்தி பூ⁴தை꞉ ஆராதி⁴தா꞉ ஷு²பை⁴꞉ || 3-11-93

ஆக³தா꞉ ஸ்ம ஆஷ்²ரம பத³ம் ஸௌமித்ரே ப்ரவிஷ² அக்³ரத꞉ |
நிவேத³ய இஹ மாம் ப்ராப்தம் ருʼஷயே ஸஹ ஸீதயா || 3-11-94

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை