Tuesday, 21 February 2023

ஆரண்ய காண்டம் 04ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Lakshmana mutilates Viradha with their swords வாளால் விராதனின் கைகளை வெட்டிய ராமலக்ஷ்மணர்கள்

ஹ்ரியமாணௌ து காகுத்ஸ்தௌ² த்³ருʼஷ்ட்வா ஸீதா ரகூ⁴த்தமௌ |
உச்சை꞉ ஸ்வரேண சுக்ரோஷ² ப்ரக்³ருʼஹ்ய ஸு மஹாபு⁴ஜௌ || 3-4-1

{ஹ்ரியமாணௌ து தௌ தரிஷ்ட்வா வைதேஹீ ராமலக்ஷ்மணௌ.
உச்சை꞉ ஸ்வரேண சுக்ரோஷ² ப்ரக்³ருʼஹ்ய ஸு மஹாபு⁴ஜௌ || 3-4-1} வேறு பதிப்பு

ஏஷ தா³ஷ²ரதீ² ராம꞉ ஸத்யவான் ஷீ²லவான் ஷு²சி꞉ |
ரக்ஷஸா ரௌத்³ர ரூபேண ஹ்ரியதே ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ || 3-4-2

மாம் ருʼகா ப⁴க்ஷ இஷ்யந்தி ஷா²ர்தூ³ள த்³வீபிந꞉ ததா² |
மாம் ஹர꞉ உத்ஸ்ருʼஜ்ய காகுத்ஸ்தௌ² நமஸ்தே ராக்ஷஸோத்தம꞉ || 3-4-3

தஸ்யா꞉ தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா வைதே³ஹ்யா꞉ ராம லக்ஷ்மணௌ |
வேக³ம் ப்ரசக்ரதுர் வீரௌ வதே⁴ தஸ்ய து³ராத்மந꞉ || 3-4-4

தஸ்ய ரௌத்³ரஸ்ய ஸௌமித்ரி꞉ ஸவ்யம் பா³ஹும் ப³ப⁴ஞ்ஜ ஹ |
ராம꞉ து த³க்ஷிணம் பா³ஹும் தரஸா தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ || 3-4-5

ஸ꞉ ப⁴க்³ந ப³ஹு꞉ ஸம்ʼவிக்³ந꞉ பபாத ஆஷு² விமூர்சி²த꞉ |
த⁴ரண்யாம் மேக⁴ ஸம்ʼகாஷோ² வஜ்ர பி⁴ந்ந இவ அசல꞉ || 3-4-6

முஷ்டிபி⁴ர் பா³ஹுபி⁴ர் பத்³பி⁴꞉ ஸூத³யந்தௌ து ராக்ஷஸம் |
உத்³யம்ʼயோத்³யம்ʼய ச அபி ஏநம் ஸ்த²ண்டி³லே நிஷ்பிபேஷது꞉ || 3-4-7

ஸ வித்³தோ⁴ ப³ஹுபி⁴ர் பா³ணை꞉ க²ட்³கா³ப்⁴யாம் ச பரிக்ஷத꞉ |
நிஷ்பிஷ்டோ ப³ஹுதா⁴ பூ⁴மௌ ந மமார ஸ ராக்ஷஸ꞉ || 3-4-8

தம் ப்ரேக்ஷ்ய ராம꞉ ஸுப்⁴ருʼஷ²ம் அவத்⁴யம் அசல உபமம் |
ப⁴யேஷு அப⁴ய த³꞉ ஷ்²ரீமான் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 3-4-9

தபஸா புருஷவ்யாக்⁴ர ராக்ஷஸோ(அ)யம் ந ஷ²க்யதே |
ஷ²ஸ்த்ரேண யுதி⁴ நிர்ஜேதும் ராக்ஷஸம் நிக²நாவஹே || 3-4-10

கும்ʼஜர்ஸ்ய இவ ரௌத்³ரஸ்ய ராக்ஷஸஸ்ய அஸ்ய லக்ஷ்மண! |
வநே அஸ்மின் ஸுமஹத்³ ஷ்²வப்⁴ரம் க²ந்யதாம் ரௌத்³ரவர்சஸ꞉ || 3-4-11

இதி உக்த்வா லக்ஷ்மணம் ராம꞉ ப்ரத³ர꞉ க²ந்யதாம் இதி |
தஸ்தௌ² விராத⁴ம் ஆக்ர்ம்ʼய கண்டே² பாதே³ந வீர்யவான் || 3-4-12

தத் ஷ்²ருத்வா ராக⁴வேண உக்தம் ராக்ஷஸ꞉ ப்ரஷ்²ரிதம் வச꞉ |
இத³ம் ப்ரோவாச காகுத்ஸ்த²ம் விராத⁴꞉ புருஷர்ஷப⁴ம் || 3-4-13

ஹதோ(அ)ஹம் புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஷ²க்ர துல்ய ப³லேந வை |
மயா து பூர்வம் த்வம் மோஹான் ந ஜ்ஞாத꞉ புருஷர்ஷப⁴꞉ || 3-4-14

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜாத꞉ தாத ராம꞉ த்வம் விதி³தோ மயா |
வைதே³ஹீ ச மஹாபா⁴கா³ லக்ஷ்மண꞉ ச மஹாயஷா²꞉ || 3-4-15

அபி⁴ ஷா²பாத்³ அஹம் கோ⁴ரம் ப்ரவிஷ்டோ ராக்ஷ்ஸீம் தநும் |
தும்ʼபு³ரு꞉ நாம க³ந்த⁴ர்வ꞉ ஷ²ப்தோ வைஷ்²ரவணேந ஹி || 4-3-16

ப்ரஸாத்³யமாந꞉ ச மயா ஸோ(அ)ப்³ரவீத் மாம் மஹாயஷா²꞉ |
யதா³ தா³ஷ²ரதீ² ரம꞉ த்வாம் வதி⁴ஷ்யதி ஸம்ʼயுகே³ || 3-4-17

ததா³ ப்ரக்ருʼதிம் ஆபந்நோ ப⁴வான் ஸ்வர்க³ம் க³மிஷ்யதி |
அநுபஸ்தீ²யமாநோ மாம் ஸ க்ருத்³தோ⁴ வ்யாஜஹார ஹ || 3-4-18

இதி வைஷ்²ரவணோ ராஜா ரம்ʼப⁴ ஆஸக்தம் உவாச ஹ |
தவ ப்ரஸாதா³ன் முக்தோ அஹம் அபி⁴ஷா²பாத் ஸு தா³ருணாத் || 3-4-19

பு⁴வநம் ஸ்வம் க³மிஷ்யாமி ஸ்வஸ்தி வோ(அ)ஸ்து பரம்ʼதப |
இதோ வஸதி த⁴ர்மாத்மா ஷ²ரப⁴ங்க³꞉ ப்ரதாபவான் || 3-4-20

அத்⁴யர்த² யோஜநே தாத꞉ மஹர்ஷி꞉ ஸூர்ய ஸம்ʼநிப⁴꞉ |
தம் க்ஷிப்ரம் அபி⁴க³ச்ச² த்வம் ஸ தே ஷ்²ரேயோ அபி⁴தா⁴ஸ்யதி || 3-4-21

அவடே ச அபி மாம் ராம நிக்ஷிப்ய குஷ²லீ வ்ரஜ |
ரக்ஷஸாம் க³த ஸத்த்வாநாம் ஏஷ த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ || 3-4-22

அவடே யே நிதீ⁴யந்தே தேஷாம் லோகா꞉ ஸநாதநா꞉ |
ஏவம் உக்த்வா து காகுத்ஸ்த²ம் விராத⁴꞉ ஷ²ர பீடி³த꞉ || 3-4-23

ப³பூ⁴வ ஸ்வர்க³ ஸம்ʼப்ராப்தோ ந்யஸ்த தே³ஹோ மஹாப³ல꞉ |
தத் ஷ்²ருத்வா ராக⁴வ꞉ வாக்யம் லக்ஷ்மணம் வ்யாதி³தே³ஷ² ஹ || 3-4-24

கும்ʼஜர்ஸ்ய இவ ரௌத்³ரஸ்ய ராக்ஷஸஸ்ய அஸ்ய லக்ஷ்மண! |
வநே அஸ்மின் ஸுமஹத் ஷ்²வப்⁴ரம் க²ந்யதாம் ரௌத்³ரகர்மண꞉|| 3-4-25

இதி உக்த்வா லக்ஷ்மணம் ராம꞉ ப்ரத³ர꞉ க²ந்யதாம் இதி |
தஸ்தௌ² விராத⁴ம் ஆக்ரம்ʼய கண்டே² பாதே³ந வீர்யவான் || 3-4-26

தத꞉ க²நித்ரம் ஆதா³ய லக்ஷ்மண꞉ ஷ்²வப்⁴ரம் உத்தமம் |
அக²நத் பார்ஷ்²வத꞉ தஸ்ய விராத⁴ஸ்ய மஹாத்மந꞉ || 3-4-27

தம் முக்த கண்ட²ம் உத்க்ஷிப்ய ஷ²ங்கு கர்ணம் மஹாஸ்வநம் |
விராத⁴ம் ப்ராக்ஷிபத் ஷ்²வப்⁴ரே நத³ந்தம் பை⁴ரவ ஸ்வநம் || 3-4-28

தம் ஆஹவே தா³ருணம் ஆஷு² விக்ரமௌ
ஸ்தி²ரௌ உபௌ⁴ ஸம்ʼயதி ராம லக்ஷ்மணௌ |
முதா³ந்விதௌ சிக்ஷிபதுர் ப⁴யாவஹம்
நத³ந்தம் உத்க்ஷிப்ய பி³லேந ராக்ஷ்ஸம் || 3-4-29

அவத்⁴யதாம் ப்ரேக்ஷ்ய மஹாஸுரஸ்ய தௌ
ஷி²தேந ஷ²ஸ்த்ரேண ததா³ நரர்ஷபௌ⁴ |
ஸமர்த்²ய ச அத்யர்த² விஷா²ரதௌ³ உபௌ⁴
பி³லே விரத⁴ஸ்ய வத⁴ம் ப்ரசக்ரது꞉ || 3-4-30

ஸ்வயம் விராதே⁴ந ஹி ம்ருʼத்யும் ஆத்மந꞉
ப்ரஸஹ்ய ராமேண வதா⁴ர்த²ம் ஈப்ஸித꞉ |
நிவேதி³த꞉ காநந சாரிணா ஸ்வயம்
ந மே வத⁴꞉ ஷ²ஸ்த்ர க்ருʼதோ ப⁴வேத் இதி || 3-4-31

ததே³வ ராமேண நிஷ²ம்ʼய பா⁴ஷிதம்
க்ருʼதா மதி꞉ தஸ்ய பி³ல ப்ரவேஷ²நே |
பி³லம் ச தேந அதி ப³லேந ரக்ஷஸா
ப்ரவேஷ்²யமாநேந வநம் விநாதி³தம் || 3-4-32

ப்ரஹ்ருʼஷ்ட ரூபௌ இவ ராம லக்ஷ்மணௌ
விராத⁴ம் உர்வ்யாம் ப்ரத³ரே நிபாத்ய தம் |
நநந்த³து꞉ வீத ப⁴யௌ மஹாவநே
ஷி²லாபி⁴꞉ அந்தர் த³த⁴து꞉ ச ராக்ஷஸம் || 3-4-33

தத꞉ து தௌ காம்ʼசந சித்ர கார்முகௌ
நிஹத்ய ரக்ஷ꞉ பரிக்³ருʼஹ்ய மைதி²லீம் |
விஜஹ்ரது꞉ தௌ முதி³தௌ மஹாவநே
தி³வி ஸ்தி²தௌ சந்த்³ர தி³வாகரௌ இவ || 3-4-34

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் குஹன் கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சரபங்கர் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விராதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஹனுமான் ஹிமவான்