Tuesday 21 February 2023

ஆரண்ய காண்டம் 03ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ருʼதீய꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Lakshmana fights with Viradha who tries to abduct Seetha

இத்யுக்த்வா லக்ஷ்மணஷ்²ஷ்²ரீமாந்விராதே⁴ ப்ரஹஸந்நிவ.
கோப⁴வாந்வநமப்⁴யேத்ய சரிஷ்யஸி யதா²ஸுக²ம் || {3-3-1}

அத² உவாச புநர் வாக்யம் விராத⁴꞉ பூரயன் வநம் |
ப்ருʼச்ச²தோ மம ஹி ப்³ரூதம் கௌ யுவாம் க்வ க³மிஷ்யத²꞉ || 3-3-1

தம் உவாச ததோ ராமோ ராக்ஷஸம் ஜ்வலித ஆநநம் |
ப்ருʼச்ச²ந்தம் ஸுமஹாதேஜா இக்ஷ்வாகு குலம் ஆத்மந꞉ || 3-3-2

க்ஷத்ரியௌ வ்ருʼத்த ஸம்ʼபந்நௌ வித்³தி⁴ நௌ வநகோ³சரௌ |
த்வாம் து வேதி³தும் இச்சா²வ꞉ க꞉ த்வம் சரஸி த³ண்ட³கான் || 3-3-3

தம் உவாச விராத⁴꞉ து ராமம் ஸத்ய பராக்ரமம் |
ஹந்த வக்ஷ்யாமி தே ராஜன் நிபோ³த⁴ மம ராக⁴வ || 3-3-4

புத்ர꞉ கில ஜவஸ்ய அஹம் மாதா மம ஷ²தஹ்ரதா³ |
விராத⁴ இதி மாம் ஆஹு꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம் ஸர்வ ராக்ஷஸா꞉ || 3-3-5

தபஸா ச அபி⁴ ஸம்ʼப்ராப்தா ப்³ரஹ்மணோ ஹி ப்ரஸாத³ஜா |
ஷ²ஸ்த்ரேண அவத்⁴யதா லோகே அச்சே²த்³ய அபே⁴த்³யத்வம் ஏவ ச || 3-3-6

உத்ஸ்ருʼஜ்ய ப்ரமதா³ம் ஏநாம் அநபேக்ஷௌ யதா² ஆக³தம் |
த்வரமாணௌ பலாயேதா²ம் ந வாம் ஜீவிதம் ஆத³தே³ || 3-3-7

தம் ராம꞉ ப்ரதி உவாச இத³ம் கோப ஸம்ʼரக்த லோசந꞉ |
ராக்ஷஸம் விக்ருʼத ஆகாரம் விராத⁴ம் பாப சேதஸம் || 3-3-8

க்ஷுத்³ர தி⁴க்த்வாம் து ஹீநார்த²ம் ம்ருʼத்யும் அந்வேஷஸே த்⁴ருவம் |
ரணே ப்ராப்ஸ்யஸி ஸம்ʼதிஷ்ட² ந மே ஜீவன் விமோக்ஷ்யஸே || 3-3-9

தத꞉ ஸஜ்யம் த⁴நு꞉ க்ருʼத்வா ராம꞉ ஸுநிஷி²தான் ஷ²ரான் |
ஸு ஷீ²க்⁴ரம் அபி⁴ஸம்ʼதா⁴ய ராக்ஷஸம் நிஜகா⁴ந ஹ || 3-3-10

த⁴நுஷா ஜ்யா கு³ணவதா ஸப்த பா³ணான் முமோச ஹ |
ருக்ம பும்ʼகா²ன் மஹாவேகா³ன் ஸுபர்ண அநில துல்ய கா³ன் || 3-3-11

தே ஷ²ரீரம் விராத⁴ஸ்ய பி⁴த்த்வா ப³ர்ஹிண வாஸஸ꞉ |
நிபேது꞉ ஷோ²ணிதா தி³க்³தா⁴ த⁴ரண்யாம் பாவகோபமா꞉ || 3-3-12

ஸ வித்³தோ⁴ ந்யஸ்ய வைதே³ஹீம் ஷூ²லம் உத்³யம்ʼய ராக்ஷஸ꞉ |
அப்⁴யத்³ரவத் ஸுஸம்ʼக்ருத்³த⁴꞉ ததா³ ராமம் ஸ லக்ஷ்மணம் || 3-3-13

ஸ விநத்³ய மஹாநாத³ம் ஷூ²லம் ஷ²க்ர த்⁴வஜ உபமம் |
ப்ரக்³ருʼஹ்ய அஷோ²ப⁴த ததா³ வ்யாத்தாநந இவ அம்ʼதக꞉ || 3-3-14

அத² தௌ ப்⁴ராதரௌ தீ³ப்தம் ஷ²ர வர்ஷம் வவர்ஷது꞉ |
விராதே⁴ ராக்ஷஸே தஸ்மின் காலாம்ʼதக அயம் உபமே || 3-3-15

ஸ ப்ரஹஸ்ய மஹா ரௌத்³ர꞉ ஸ்தி²த்வா அஜ்ருʼம்ப⁴த ராக்ஷஸ꞉ |
ஜ்ருʼம்ʼப⁴மாணஸ்ய தே பா³ணா꞉ காயாத் நிஷ்பேதுர் அஷு²கா³꞉ || 3-3-16

ஸ்பர்ஷா²த் து வர தா³நேந ப்ராணான் ஸம்ʼரோத்⁴ய ராக்ஷஸ꞉ |
விராத⁴꞉ ஷூ²லம் உத்³யம்ʼய ராக⁴வௌ அப்⁴யதா⁴வத || 3-3-17

தத் ஷூ²லம் வஜ்ர ஸம்ʼகாஷ²ம் க³க³நே ஜ்வலந உபமம் |
த்³வாப்⁴யாம் ஷ²ராப்⁴யாம் சிச்சே²த³ ராம꞉ ஷ²ஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம் வர꞉ || 3-3-18

தத் ராம விஷி²கை²꞉ சி²ந்நம் ஷூ²லம் தஸ்ய ஆபதத் பு⁴வி꞉ |
பபாத அஷ²நிநா சிந்நம் மேரோர் இவ ஷி²லா தலம் || 3-3-19

தௌ க²ட்³கௌ³ க்ஷிப்ரம் உத்³யம்ʼய க்ருʼஷ்ண ஸர்பௌ இவ உத்³யதௌ |
தூர்ணம் ஆபேதது꞉ தஸ்ய ததா³ ப்ரஹாரதாம் ப³லாத் || 3-3-20

ஸ வத்⁴யமாந ஸுப்⁴ருʼஷ²ம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் பரிக்³ருʼஹ்ய தௌ |
அப்ரகம்ʼப்யௌ நரவ்யாக்⁴ரௌ ரௌத்³ர꞉ ப்ரஸ்தா²தும் ஐச்ச²த || 3-3-21

தஸ்ய அபி⁴ப்ராயம் அஜ்ஞாய ராமோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் |
வஹது அயம் அலம் தாவத் பதா²நேந து ராக்ஷஸ꞉ || 3-3-22

யதா² ச இச்ச²தி ஸௌமித்ரே ததா² வஹது ராக்ஷஸ꞉ |
அயம் ஏவ ஹி ந꞉ பந்தா² யேந யாதி நிஷா²சர꞉ || 3-3-23

ஸ து ஸ்வ ப³ல வீர்யேண ஸமுத்க்ஷிப்ய நிஷா²சர꞉ |
பா³லா꞉ இவ ஸ்கந்த⁴ க³தௌ சகார அதி ப³லோத்³த⁴த꞉ || 3-3-24

தௌ ஆரோப்ய தத꞉ ஸ்கந்த⁴ம் ராக⁴வோ ரஜநீ சர꞉ |
விராதோ⁴ விநத³ன் கோ⁴ரம் ஜகா³ம அபி⁴முகோ² வநம் || 3-3-25

வநம் மஹா மேக⁴ நிப⁴ம் ப்ரவிஷ்டோ
த்³ருமை꞉ மஹத்³பி⁴꞉ விவிதை⁴꞉ உபேதம் |
நாநா விதை⁴꞉ பக்ஷி குலை꞉ விசித்ரம்
ஷி²வ ஆயுதம் வ்யாள ம்ருʼகை³꞉ விகீர்ணம் || 3-3-26

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ருʼதீய꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை