Thursday 23 February 2023

ஆரண்ய காண்டம் 05ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉

Having said Lakshmana to wait with Seetha Rama goes to Sharabhanga's ashrama

ஹத்வா து தம் பீ⁴ம ப³லம் விராத⁴ம் ராக்ஷஸம் வநே |
தத꞉ ஸீதாம் பரிஷ்வஜ்ய ஸமாஷ்²வாஸ்ய ச வீர்யவான் || 3-5-1

அப்³ரவீத் ப்⁴ராதரம் ராமோ லக்ஷ்மணம் தீ³ப்த தேஜஸம் |
கஷ்டம் வநம் இத³ம் து³ர்க³ம் ந ச ஸ்மோ வந கோ³சரா꞉ || 3-5-2

அபி⁴க³ச்சா²மஹே ஷீ²க்⁴ரம் ஷ²ரப⁴ங்க³ம் தபோ த⁴நம் |
ஆஷ்²ரமம் ஷ²ரப⁴ந்க³ஸ்ய ராக⁴வோ(அ)பி⁴ஜகா³ம ஹ || 3-5-3

தஸ்ய தே³வ ப்ரபா⁴வஸ்ய தபஸா பா⁴வித ஆத்மந꞉ |
ஸமீபே ஷ²ரப⁴ம்ʼக³ஸ்ய த³த³ர்ஷ² மஹத் அத்³பு⁴தம் ||3-5-4

விப்⁴ராஜமாநம் வபுஷா ஸூர்ய வைஷ்²வாநர ப்ரப⁴ம் |
ரத² ப்ரவரம் ஆரூட⁴ம் ஆகாஷே² விபு³த⁴ அநுக³ம் || 3-5-5

அஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ²ந்தம் வஸுதா⁴ம் த³த³ர்ஷ² விபு³த⁴ ஈஷ்²வரம் |
ஸம்ʼப்ரப⁴ ஆப⁴ரணம் தே³வம் விரஜோ அம்ʼப³ர தா⁴ரிணம் || 3-5-6

தத் விதை⁴꞉ ஏவ ப³ஹுபி⁴ர் பூஜ்யமாநம் மஹாத்மபி⁴꞉ |
ஹரிதை꞉ வாஜிபி⁴ர் யுக்தம் அம்ʼதரிக்ஷ க³தம் ரத²ம் || 3-5-7

த³த³ர்ஷ² அதூ³ரத꞉ தஸ்ய தருண ஆதி³த்ய ஸம்ʼநிப⁴ம் |
பாண்டு³ர அப்⁴ர க⁴ந ப்ரக்²யம் சந்த்³ர மண்ட³ல ஸம்ʼநிப⁴ம் || 3-5-8

அபஷ்²யத் விமலம் ச²த்ரம் சித்ர மால்ய உபஷோ²பி⁴தம் |
சாமர வ்யஜநே ச அக்³ர்யே ருக்ம த³ண்டே³ மஹாத⁴நே || 3-5-9

க்³ருʼஹீதே வர நாரீப்⁴யாம் தூ⁴யமாநே ச மூர்த⁴நி |
க³ந்த⁴ர்வ அமர ஸித்³தா⁴꞉ ச ப³ஹவ꞉ பரம ருʼஷய꞉ || 3-5-10

அந்தரிக்ஷ க³தம் தே³வம் கீ³ர்பி⁴ர் அக்³ர்யாபி⁴ர் ஐடி³யன் |
ஸஹ ஸம்ʼபா⁴ஷமாணே து ஷ²ரப⁴ம்ʼகே³ந வாஸவே || 3-5-11

த்³ருʼஷ்ட்வா ஷ²த க்ரதும் தத்ர ராமோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் |
ராமோ(அ)த² ரத²ம் உத்³தி³ஷ்²ய ப்⁴ராதுர் த³ர்ஷ²யத அத்³பு⁴தம் || 3-5-12

அர்சிஷ்மந்தம் ஷ்²ரியா ஜுஷ்டம் அத்³பு⁴தம் பஷ்²ய லக்ஷ்மண |
ப்ரதபந்தம் இவ ஆதி³த்யம் அந்தரிக்ஷ க³தம் ரத²ம் || 3-5-13

யே ஹயா꞉ புரு ஹூதஸ்ய புரா ஷ²க்ரஸ்ய ந꞉ ஷ்²ருதா꞉ |
அந்தரிக்ஷ க³தா தி³வ்யா꞉ தே இமே ஹரயோ த்⁴ருவம் || 3-5-14

இமே ச புருஷ வ்யாக்⁴ர யே திஷ்ட²ந்தி அபி⁴த꞉ தி³ஷ²ம் |
ஷ²தம் ஷ²தம் குண்ட³லிநோ யுவாந꞉ க²ட்³க³ பாணய꞉ || 3-5-15

விஸ்தீர்ண விபுல உரஸ்கா꞉ பரிகா⁴யத பா³ஹவ꞉ |
ஷோ²ணாம்ʼஷு² வஸநா꞉ ஸர்வே வ்யாக்⁴ர இவ து³ராஸதா³꞉ || 3-5-16

உரோ தே³ஷே²ஷு ஸர்வேஷாம் ஹாரா ஜ்வலந ஸம்ʼநிபா⁴꞉ |
ரூபம் பி³ப்⁴ரதி ஸௌமித்ரே பம்ʼச விம்ʼஷ²தி வார்ஷிகம் || 3-5-17

ஏதத்³தி⁴ கில தே³வாநாம் வயோ ப⁴வதி நித்யதா³ |
யதா² இமே புருஷ வ்யாக்⁴ரா த்³ருʼஷ்²யந்தே ப்ரிய த³ர்ஷ²நா꞉ || 3-5-18

இஹ ஏவ ஸஹ வைதே³ஹ்யா முஹூர்தம் திஷ்ட² லக்ஷ்மண |
யாவத் ஜாநாமி அஹம் வ்யக்தம் க ஏஷ த்³யுதிமான் ரதே² || 3-5-19

தம் ஏவம் உக்த்வா ஸௌமித்ரிம் இஹ ஏவ ஸ்தீ²யதாம் இதி |
அபி⁴சக்ராம காகுத்ஸ்த²꞉ ஷ²ரப⁴ம்ʼக³ ஆஷ்²ரமம் ப்ரதி || 3-5-20

தத꞉ ஸமபி⁴க³ச்ச²ந்தம் ப்ரேக்ஷ்ய ராமம் ஷ²சீ பதி꞉ |
ஷ²ரப⁴ம்ʼக³ம் அநுஜ்ஞாப்ய விபு³தா⁴ன் இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-5-21

இஹ உபயாதி அஸௌ ராமோ யாவன் மாம் ந அபி⁴பா⁴ஷதே |
நிஷ்டா²ம் நயத தாவத் து ததோ மா த்³ரஷ்டும் அர்ஹதி || 3-5-22

ஜிதவந்தம் க்ருʼதார்த²ம் ஹி ததா³ அஹம் அசிராத்³ இமம் |
கர்ம ஹி அநேந கர்தவ்யம் மஹத் அந்யை꞉ ஸுது³ஷ்கரம் || 3-5-23

அத² வஜ்ரீ தம் ஆமம்ʼத்ர்ய மாநயித்வா ச தாபஸம் |
ரதே²ந ஹய யுக்தேந யயௌ தி³வம் அரிந்த³ம꞉ || 3-5-24

ப்ரயாதே து ஸஹஸ்ராக்ஷே ராக⁴வ꞉ ஸபரிச்ச²த³꞉ |
அக்³நி ஹோத்ரம் உபாஸீநம் ஷ²ரப⁴ம்ʼக³ம் உபாக³மத் || 3-5-25

தஸ்ய பாதௌ³ ச ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய ராம꞉ ஸீதா ச லக்ஷ்மண꞉ |
நிஷேது³꞉ தத்³ அநுஜ்ஞாதா லப்³த⁴ வாஸா நிமம்ʼத்ரிதா꞉ || 3-5-26

தத꞉ ஷ²க்ர உபயாநம் து பர்யப்ருʼச்ச²த ராக⁴வ꞉ |
ஷ²ரப⁴ம்ʼக³꞉ ச தத் ஸர்வம் ராக⁴வாய ந்யவேத³யத் || 3-5-27

மாம் ஏஷ வரதோ³ ராம ப்³ரஹ்ம லோகம் நிநீஷதி |
ஜிதம் உக்³ரேண தபஸா து³ஷ்ப்ராபம் அக்ருʼத ஆத்மபி⁴꞉ || 3-5-28

அஹம் ஜ்ஞாத்வா நர வ்யாக்⁴ர வர்தமாநம் அதூ³ரத꞉ |
ப்³ரஹ்ம லோகம் ந க³ச்சா²மி த்வாம் அத்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரிய அதிதி²ம் || 3-5-29

த்வயா அஹம் புருஷவ்யாக்⁴ர தா⁴ர்மிகேண மஹத்மநாஅ |
ஸமாக³ம்ʼய க³மிஷ்யாமி த்ரிதி³வம் ச அவரம் பரம் || 3-5-30

அக்ஷயா நர ஷா²ர்தூ³ள ஜிதாலோகா மயா ஷு²பா⁴꞉ |
ப்³ராஹ்ம்ʼயா꞉ ச நாக ப்ருʼஷ்ட்²யா꞉ ச ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீஷ்வ மாமகான் || 3-5-31

ஏவம் உக்தோ நரவ்யாக்⁴ர꞉ ஸர்வ ஷா²ஸ்த்ர விஷா²ரத³꞉ |
ருʼஷிணா ஷ²ரப⁴ம்ʼகே³ந ராக⁴வோ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 3-5-32

அஹம் ஏவ ஆஹரிஷ்யாமி ஸர்வான் லோகான் மஹாமுநே |
ஆவாஸம் து அஹம் இச்சா²மி ப்ரதி³ஷ்டம் இஹ காநநே || 3-5-33

ராக⁴வேண ஏவம் உக்த꞉ து ஷ²க்ர துல்ய ப³லேந வை |
ஷ²ரப⁴ம்ʼகோ³ மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ புநர் ஏவ அப்³ரவீத் வச꞉ || 3-5-34

இஹ ராம மஹாதேஜா꞉ ஸுதீக்ஷ்ணோ நம தா⁴ர்மிக꞉ |
வஸதி அரண்யே நியத꞉ ஸ தே ஷ்²ரேயோ விதா⁴ஸ்யதி || 3-5-35

ஸுதீக்ஷ்ணம் அபி⁴க³ச்ச² த்வம் ஷு²சௌ தே³ஷே² தபஸ்விநம் |
ரமணீயே வநோத்³தே³ஷே² ஸ தே வாஸம் விதா⁴ஸ்யதி || 3-5-36

இமாம் மந்தா³கிநீம் ராம ப்ரதிஸ்ரோதம் அநுவ்ரஜ |
நதீ³ம் புஷ்போடு³ப வஹாம் தத꞉ தத்ர க³மிஷ்யஸி || 3-5-37

ஏஷ பந்தா² நரவ்யாக்⁴ர முஹூர்தம் பஷ்²ய தாத மாம் |
யாவத் ஜஹாமி கா³த்ராணி ஜீர்ணாம் த்வசம் இவ உரக³꞉ || 3-5-38

ததோ அக்³நிம் ஸு ஸமாதா⁴ய ஹுத்வா ச ஆஜ்யேந மம்ʼத்ரவித் |
ஷ²ரப⁴ம்ʼகோ³ மஹாதேஜா꞉ ப்ரவிவேஷ² ஹுதாஷ²நம் || 3-5-39

தஸ்ய ரோமாணி கேஷா²ம் ச ததா³ வஹ்நி꞉ மஹாத்மந꞉ |
ஜீர்ணம் த்வசம் தத்³ அஸ்தீ²நி யத் ச மாம்ʼஸம் ச ஷோ²ணிதம் || 3-5-40

ஸ ச பாவக ஸம்ʼகாஷ²꞉ குமார꞉ ஸமபத்³யத |
உத்தா²ய அக்³நிசயாத் தஸ்மாத் ஷ²ரப⁴ம்ʼகோ³ வ்யரோசத || 3-5-41

ஸ லோகான் ஆஹிதாக்³நீநாம் ருʼஷீணாம் ச மஹாத்மநாம் |
தே³வாநாம் ச வ்யதிக்ரம்ʼய ப்³ரஹ்ம லோகம் வ்யரோஹத || 3-5-42

ஸ புண்ய கர்மா பு⁴வநே த்³விஜர்ஷப⁴꞉
பிதாமஹம் ஸாநுசரம் த³த³ர்ஷ² ஹ |
பிதாமஹ꞉ ச அபி ஸமீக்ஷ்ய தம் த்³விஜம்
நநந்த³ ஸுஸ்வாக³தம் இதி உவாச ஹ || 3-5-43

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை