Monday 7 November 2022

அயோத்யா காண்டம் 091ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharadwaja's hospitality to Bharata

க்ருத பு³த்³தி⁴ம் நிவாஸாய ததை²வ ஸ முநி꞉ ததா³ |
ப⁴ரதம் கைகயீ புத்ரம் ஆதித்²யேந ந்யமந்த்ரயத் || 2-91-1

அப்³ரவீத்³ ப⁴ரத꞉ து ஏநம் நநு இத³ம் ப⁴வதா க்ருதம் |
பாத்³யம் அர்க்⁴யம் ததா² ஆதித்²யம் வநே யத்³ ஊபபத்³யதே || 2-91-2

அத² உவாச ப⁴ரத்³வாஜோ ப⁴ரதம் ப்ரஹஸந்ன் இவ |
ஜாநே த்வாம் ப்ரீதி ஸம்யுக்தம் துஷ்யே꞉ த்வம் யேந கேநசித் || 2-91-3

ஸேநாயா꞉ து தவ ஏதஸ்யா꞉ கர்தும் இக்³ச்சா²மி போ⁴ஜநம் |
மம ப்ரிதிர் யதா² ரூபா த்வம் அர்ஹோ மநுஜ ருஷப⁴ || 2-91-4

கிம் அர்த²ம் ச அபி நிக்ஷிப்ய தூ³ரே ப³லம் இஹ ஆக³த꞉ |
கஸ்மான் ந இஹ உபயாதோ அஸி ஸப³ல꞉ புருஷ ருஷப⁴ || 2-91-5

ப⁴ரத꞉ ப்ரத்யுவாச இத³ம் ப்ராந்ஜலி꞉ தம் தபோ த⁴நம் |
ஸஸைந்யோ ந உபயாதோ அஸ்மி ப⁴க³வன் ப⁴க³வத்³ ப⁴யாத் || 2-91-6

ராஜ்ஞா ச ப⁴க³வந்நித்யம் ராஜபுத்ரேண வா ஸதா³ |
யத்நத꞉ பரிஹர்தவ்யா விஷயேஷு தபஸ்விந꞉ || 2-91-7

வாஜி முக்²யா மநுஷ்யா꞉ ச மத்தா꞉ ச வர வாரணா꞉ |
ப்ரக்³ச்சா²த்³ய மஹதீம் பூ⁴மிம் ப⁴க³வந்ன் அநுயாந்தி மாம் || 2-91-8

தே வ்ருக்ஷான் உத³கம் பூ⁴மிம் ஆஷ்²ரமேஷு உடஜாம꞉ ததா² |
ந ஹிம்ஸ்யுர் இதி தேந அஹம் ஏக ஏவ ஆக³த꞉ தத꞉ || 2-91-9

ஆநீயதாம் இத꞉ ஸேநா இத்ய் ஆஜ்நப்த꞉ பரம ருஷிணா |
ததா² து சக்ரே ப⁴ரத꞉ ஸேநாயா꞉ ஸமுபாக³மம் || 2-91-10

அக்³நி ஷா²லாம் ப்ரவிஷ்²ய அத² பீத்வா அப꞉ பரிம்ருஜ்ய ச |
ஆதித்²யஸ்ய க்ரியா ஹேதோர் விஷ்²வ கர்மாணம் ஆஹ்வயத் || 2-91-11

ஆஹ்வயே விஷ்²வ கர்மாணம் அஹம் த்வஷ்டாரம் ஏவ ச |
ஆதித்²யம் கர்தும் இக்³ச்சா²மி தத்ர மே ஸம்விதீ⁴யதாம் || 2-91-12

அஹ்வயே லோகபாலாம் ஸ்த்ரீன் தே³வான் ஷ²க்ரமுகா²ம்ஸ்ததா² |
ஆதித்²யம் கர்துமிச்சாமி தத்ர மே ஸம்விதீ⁴யதாம் || 2-91-13

ப்ராக் ஸ்ரோதஸ꞉ ச யா நத்³ய꞉ ப்ரத்யக் ஸ்ரோதஸ ஏவ ச |
ப்ருதி²வ்யாம் அந்தரிக்ஷே ச ஸமாயாந்து அத்³ய ஸர்வஷ²꞉ || 2-91-14

அந்யா꞉ ஸ்ரவந்து மைரேயம் ஸுராம் அந்யா꞉ ஸுநிஷ்டி²தாம் |
அபரா꞉ ச உத³கம் ஷீ²தம் இக்ஷு காண்ட³ ரஸ உபமம் || 2-91-15

ஆஹ்வயே தே³வ க³ந்த⁴ர்வான் விஷ்²வா வஸு ஹஹா ஹுஹூன் |
ததை²வ அப்ஸரஸோ தே³வீர் க³ந்த⁴ர்வீ꞉ ச அபி ஸர்வஷ²꞉ || 2-91-16

க்⁴ருதாசீம் அத² விஷ்²வாசீம் மிஷ்²ர கேஷீ²ம் அலம்பு³ஸாம் |
நாக³த³ந்தாம் ச ஹேமாம் ச ஹிமாமத்³ரிக்ருதஸ்த²லாம் || 2-91-17

ஷ²க்ரம் யா꞉ ச உபதிஷ்ட²ந்தி ப்³ரஹ்மாணம் யா꞉ ச பா⁴மிநீ꞉ |
ஸர்வா꞉ தும்பு³ருணா ஸார்த⁴ம் ஆஹ்வயே ஸபரிக்³ச்ச²தா³꞉ || 2-91-18

வநம் குருஷு யத்³ தி³வ்யம் வாஸோ பூ⁴ஷண பத்ரவத் |
தி³வ்ய நாரீ ப²லம் ஷ²ஷ்²வத் தத் கௌபே³ரம் இஹ ஏவ து || 2-91-19

இஹ மே ப⁴க³வான் ஸோமோ வித⁴த்தாம் அந்நம் உத்தமம் |
ப⁴க்ஷ்யம் போ⁴ஜ்யம் ச சோஷ்யம் ச லேஹ்யம் ச விவித⁴ம் ப³ஹு || 2-91-20

விசித்ராணி ச மால்யாநி பாத³ப ப்ரச்யுதாநி ச |
ஸுரா ஆதீ³நி ச பேயாநி மாம்ஸாநி விவிதா⁴நி ச || 2-91-21

ஏவம் ஸமாதி⁴நா யுக்த꞉ தேஜஸா அப்ரதிமேந ச |
ஷி²க்ஷா ஸ்வர ஸமாயுக்தம் தபஸா ச அப்³ரவீன் முநி꞉ || 2-91-22

மநஸா த்⁴யாயத꞉ தஸ்ய ப்ரான் முக²ஸ்ய க்ருத அந்ஜலே꞉ |
ஆஜக்³மு꞉ தாநி ஸர்வாணி தை³வதாநி ப்ருத²க் ப்ருத²க் || 2-91-23

மலயம் து³ர்து³ரம் சைவ தத꞉ ஸ்வேத³ நுதோ³ அநில꞉ |
உபஸ்ப்ருஷ்²ய வவௌ யுக்த்யா ஸுப்ரிய ஆத்மா ஸுக²꞉ ஷி²வ꞉ || 2-91-24

ததோ அப்⁴யவர்தந்த க⁴நா தி³வ்யா꞉ குஸும வ்ருஷ்டய꞉ |
தே³வ து³ந்து³பி⁴ கோ⁴ஷ꞉ ச தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ஷு²ஷ்²ருவே || 2-91-25

ப்ரவவு꞉ ச உத்தமா வாதா நந்ருது꞉ ச அப்ஸரோ க³ணா꞉ |
ப்ரஜகு³ர் தே³வ க³ந்த⁴ர்வா வீணா ப்ரமுமுசு꞉ ஸ்வரான் || 2-91-26

ஸ ஷ²ப்³தோ³ த்³யாம் ச பூ⁴மிம் ச ப்ராணிநாம் ஷ்²ரவணாநி ச |
விவேஷ² உச்சாரித꞉ ஷ்²லக்ஷ்ண꞉ ஸமோ லய கு³ண அந்வித꞉ || 2-91-27

தஸ்மிந்ன் உபரதே ஷ²ப்³தே³ தி³வ்யே ஷ்²ரோத்ர ஸுகே² ந்ருணாம் |
த³த³ர்ஷ² பா⁴ரதம் ஸைந்யம் விதா⁴நம் விஷ்²வ கர்மண꞉ || 2-91-28

ப³பூ⁴வ ஹி ஸமா பூ⁴மி꞉ ஸமந்தாத் பந்ச யோஜநம் |
ஷா²த்³வலைர் ப³ஹுபி⁴꞉ சந்நா நீல வைதூ³ர்ய ஸம்நிபை⁴꞉ || 2-91-29

தஸ்மின் பி³ல்வா꞉ கபித்தா²꞉ ச பநஸா பீ³ஜ பூரகா꞉ |
ஆமலக்யோ ப³பூ⁴வு꞉ ச சூதா꞉ ச ப²ல பூ⁴ஷணா꞉ || 2-91-30

உத்தரேப்⁴ய꞉ குருப்⁴ய꞉ ச வநம் தி³வ்ய உபபோ⁴க³வத் |
ஆஜகா³ம நதீ³ தி³வ்யா தீரஜைர் ப³ஹுபி⁴ர் வ்ருதா || 2-91-31

சது꞉ ஷா²லாநி ஷு²ப்⁴ராணி ஷா²லா꞉ ச க³ஜ வாஜிநாம் |
ஹர்ம்ய ப்ராஸாத³ ஸம்கா⁴தா꞉ தோரணாநி ஷு²பா⁴நி ச || 2-91-32

ஸித மேக⁴ நிப⁴ம் ச அபி ராஜ வேஷ்²ம ஸுதோரணம் |
ஷு²க்ல மால்ய க்ருத ஆகாரம் தி³வ்ய க³ந்த⁴ ஸமுக்ஷிதம் || 2-91-33

சதுர் அஸ்ரம் அஸம்பா³த⁴ம் ஷ²யந ஆஸந யாநவத் |
தி³வ்யை꞉ ஸர்வ ரஸைர் யுக்தம் தி³வ்ய போ⁴ஜந வஸ்த்ரவத் || 2-91-34

உபகல்பித ஸர்வ அந்நம் தௌ⁴த நிர்மல பா⁴ஜநம் |
க்ல்ருப்த ஸர்வ ஆஸநம் ஷ்²ரீமத் ஸ்வாஸ்தீர்ண ஷ²யந உத்தமம் || 2-91-35

ப்ரவிவேஷ² மஹா பா³ஹுர் அநுஜ்நாதோ மஹர்ஷிணா |
வேஷ்²ம தத்³ ரத்ந ஸம்பூர்ணம் ப⁴ரத꞉ கைகயீ ஸுத꞉ || 2-91-36

அநுஜக்³மு꞉ ச தம் ஸர்வே மந்த்ரிண꞉ ஸபுரோஹிதா꞉ |
ப³பூ⁴வு꞉ ச முதா³ யுக்தா தம் த்³ருஷ்ட்வா வேஷ்²ம ஸம்விதி⁴ம் || 2-91-37

தத்ர ராஜ ஆஸநம் தி³வ்யம் வ்யஜநம் சத்ரம் ஏவ ச |
ப⁴ரதோ மந்த்ரிபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் அப்⁴யவர்தத ராஜவத் || 2-91-38

ஆஸநம் பூஜயாம் ஆஸ ராமாய அபி⁴ப்ரணம்ய ச |
வால வ்யஜநம் ஆதா³ய ந்யஷீத³த் ஸசிவ ஆஸநே || 2-91-39

ஆநுபூர்வ்யான் நிஷேது³꞉ ச ஸர்வே மந்த்ர புரோஹிதா꞉ |
தத꞉ ஸேநா பதி꞉ பஷ்²சாத் ப்ரஷா²ஸ்தா ச நிஷேத³து꞉ || 2-91-40

தத꞉ தத்ர முஹூர்தேந நத்³ய꞉ பாயஸ கர்த³மா꞉ |
உபாதிஷ்ட²ந்த ப⁴ரதம் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஷா²ஸநத் || 2-91-41

தாஸாம் உப⁴யத꞉ கூலம் பாண்டு³ ம்ருத்திக லேபநா꞉ |
ரம்யா꞉ ச ஆவஸதா² தி³வ்யா ப்³ரஹ்மண꞉ து ப்ரஸாத³ஜா꞉ || 2-91-42

தேந ஏவ ச முஹூர்தேந தி³வ்ய ஆப⁴ரண பூ⁴ஷிதா꞉ |
ஆகு³ர் விம்ஷ²தி ஸாஹஸ்ரா꞉ ப்³ராஹ்மணா ப்ரஹிதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 2-91-43

ஸுவர்ண மணி முக்தேந ப்ரவாலேந ச ஷோ²பி⁴தா꞉ |
ஆகு³ர் விம்ஷ²தி ஸாஹஸ்ரா꞉ குபே³ர ப்ரஹிதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 2-91-44

யாபி⁴ர் க்³ருஹீத꞉ புருஷ꞉ ஸ உந்மாத³ இவ லக்ஷ்யதே |
ஆகு³ர் விம்ஷ²தி ஸாஹஸ்ரா நந்த³நாத்³ அப்ஸரோ க³ணா꞉ || 2-91-45

நாரத³꞉ தும்பு³ருர் கோ³ப꞉ பர்வத꞉ ஸூர்ய வர்சஸ꞉ |
ஏதே க³ந்த⁴ர்வ ராஜாநோ ப⁴ரதஸ்ய அக்³ரதோ ஜகு³꞉ || 2-91-46

அலம்பு³ஸா மிஷ்²ர கேஷீ² புண்ட³ரீகா அத² வாமநா |
உபாந்ருத்யம꞉ து ப⁴ரதம் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஷா²ஸநாத் || 2-91-47

யாநி மால்யாநி தே³வேஷு யாநி சைத்ரரதே² வநே |
ப்ரயாகே³ தாந்ய் அத்³ருஷ்²யந்த ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஷா²ஸநாத் || 2-91-48

பி³ல்வா மார்த³ந்கி³கா ஆஸன் ஷ²ம்யா க்³ராஹா பி³பீ⁴தகா꞉ |
அஷ்²வத்தா² நர்தகா꞉ ச ஆஸன் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய தேஜஸா || 2-91-49

தத꞉ ஸரல தாலா꞉ ச திலகா நக்த மாலகா꞉ |
ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ தத்ர ஸம்பேது꞉ குப்³ஜா பூ⁴தா அத² வாமநா꞉ || 2-91-50

ஷி²ம்ஷ²பா ஆமலகீ ஜம்பூ³ர் யா꞉ ச அந்யா꞉ காநநே லதா꞉ |
மாலதீ மல்லிகா ஜாதிர்யாஷ்²சாந்யா꞉ காநநே லதா꞉ || 2-91-51

ப்ரமதா³ விக்³ரஹம் க்ருத்வா ப⁴ரத்³வாஜ ஆஷ்²ரமே அவஸன் |
ஸுராம் ஸுராபா꞉ பிப³த பாயஸம் ச பு³பு⁴க்ஷிதா꞉ || 2-91-52

மாம்ஸநி ச ஸுமேத்⁴யாநி ப⁴க்ஷ்யந்தாம் யாவத்³ இக்³ச்ச²த² || 2-91-53

உத்ஸாத்³ய ஸ்நாபயந்தி ஸ்ம நதீ³ தீரேஷு வல்கு³ஷு |
அப்ய் ஏகம் ஏகம் புருஷம் ப்ரமதா³꞉ ஸத்ப ச அஷ்ட ச || 2-91-54

ஸம்வஹந்த்ய꞉ ஸமாபேதுர் நார்யோ ருசிர லோசநா꞉ |
பரிம்ருஜ்ய ததா² ந்யாயம் பாயயந்தி வர அந்க³நா꞉ || 2-91-55

ஹயான் க³ஜான் க²ரான் உஷ்ட்ராம꞉ ததை²வ ஸுரபே⁴꞉ ஸுதான் |
அபோ⁴ஜயன் வாஹநபாஸ்தேஷாம் போ⁴ஜ்யம் யதா²விதி⁴ || 2-91-56

இக்ஷூம꞉ ச மது⁴ ஜாலாம꞉ ச போ⁴ஜயந்தி ஸ்ம வாஹநான் |
இக்ஷ்வாகு வர யோதா⁴நாம் சோத³யந்தோ மஹா ப³லா꞉ || 2-91-57

ந அஷ்²வ ப³ந்தோ⁴ அஷ்²வம் ஆஜாநான் ந க³ஜம் குந்ஜர க்³ரஹ꞉ |
மத்த ப்ரமத்த முதி³தா சமூ꞉ ஸா தத்ர ஸம்ப³பௌ⁴ || 2-91-58

தர்பிதா ஸர்வ காமை꞉ தே ரக்த சந்த³ந ரூஷிதா꞉ |
அப்ஸரோ க³ண ஸம்யுக்தா꞉ ஸைந்யா வாசம் உதை³ரயன் || 2-91-59

ந ஏவ அயோத்⁴யாம் க³மிஷ்யாமோ ந க³மிஷ்யாம த³ண்ட³கான் |
குஷ²லம் ப⁴ரதஸ்ய அஸ்து ராமஸ்ய அஸ்து ததா² ஸுக²ம் || 2-91-60

இதி பாதா³த யோதா⁴꞉ ச ஹஸ்த்ய் அஷ்²வ ஆரோஹ ப³ந்த⁴கா꞉ |
அநாதா²꞉ தம் விதி⁴ம் லப்³த்⁴வா வாசம் ஏதாம் உதை³ரயன் || 2-91-61

ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டா விநேது³꞉ தே நரா꞉ தத்ர ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ப⁴ரதஸ்ய அநுயாதார꞉ ஸ்வர்கே³ அயம் இதி ச அப்³ருவன் || 2-91-62

பரதனின் படையினர் மதுவுடனும் இறைச்சியுடனும் பெண்களுடனும் மகிழ்ந்திருந்தது

ந்ருத்யந்தி ஸ்ம ஹஸந்திஸ்ம கா³யந்தி ஸ்ம ச ஸைநிகா꞉ |
ஸமந்தாத் பரிதா⁴வந்தி மால்யோ பேதா꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 2-91-63

ததோ பு⁴க்தவதாம் தேஷாம் தத்³ அந்நம் அம்ருத உபமம் |
தி³வ்யான் உத்³வீக்ஷ்ய ப⁴க்ஷ்யாம꞉ தான் அப⁴வத்³ ப⁴க்ஷணே மதி꞉ || 2-91-64

ப்ரேஷ்யா꞉ சேட்ய꞉ ச வத்⁴வ꞉ ச ப³லஸ்தா²꞉ ச அபி ஸர்வஷ²꞉ |
ப³பூ⁴வு꞉ தே ப்⁴ருஷ²ம் த்ருப்தா꞉ ஸர்வே ச ஆஹத வாஸஸ꞉ || 2-91-65

குந்ஜரா꞉ ச க²ர உஷ்ட்ர꞉ ச கோ³ அஷ்²வா꞉ ச ம்ருக³ பக்ஷிண꞉ |
ப³பூ⁴வு꞉ ஸுப்⁴ருதா꞉ தத்ர ந அந்யோ ஹ்ய் அந்யம் அகல்பயத் || 2-91-66

ந அஷு²க்ல வாஸா꞉ தத்ர ஆஸீத் க்ஷுதி⁴தோ மலிநோ அபி வா |
ரஜஸா த்⁴வஸ்த கேஷோ² வா நர꞉ கஷ்²சித்³ அத்³ருஷ்²யத || 2-91-67

ஆஜை꞉ ச அபி ச வாராஹைர் நிஷ்டாந வர ஸஞ்சயை꞉ |
ப²ல நிர்யூஹ ஸம்ஸித்³தை⁴꞉ ஸூபைர் க³ந்த⁴ ரஸ அந்விதை꞉ || 2-91-68

புஷ்ப த்⁴வஜவதீ꞉ பூர்ணா꞉ ஷு²க்லஸ்ய அந்நஸ்ய ச அபி⁴த꞉ |
த³த்³ருஷு²ர் விஸ்மிதா꞉ தத்ர நரா லௌஹீ꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 2-91-69

ப³பூ⁴வுர் வந பார்ஷ்²வேஷு கூபா꞉ பாயஸ கர்த³மா꞉ |
தா꞉ ச காமது³கா⁴ கா³வோ த்³ருமா꞉ ச ஆஸன் மது⁴ஷ்²ச்யுத꞉ || 2-91-70

வாப்யோ மைரேய பூர்ணா꞉ ச ம்ருஷ்ட மாம்ஸ சயைர் வ்ருதா꞉ |
ப்ரதப்த பிட²ரை꞉ ச அபி மார்க³ மாயூர கௌக்குடை꞉ || 2-91-71

பாத்ரீணாம் ச ஸஹஸ்ராணி ஷா²த கும்ப⁴மயாநி ச |
ஸ்தா²ல்ய꞉ கும்ப்⁴ய꞉ கரம்ப்⁴ய꞉ ச த³தி⁴ பூர்ணா꞉ ஸுஸம்ஸ்க்ருதா꞉ || 2-91-72

யௌவநஸ்த²ஸ்ய கௌ³ரஸ்ய கபித்த²ஸ்ய ஸுக³ந்தி⁴ந꞉ |
ஹ்ரதா³꞉ பூர்ணா ரஸாலஸ்ய த³த்⁴ந꞉ ஷ்²வேதஸ்ய ச அபரே |
ப³பூ⁴வு꞉ பாயஸஸ்ய அந்தே ஷ²ர்கராயா꞉ ச ஸஞ்சயா꞉ || 2-91-73

கல்காம꞉ சூர்ண கஷாயாம꞉ ச ஸ்நாநாநி விவிதா⁴நி ச |
த³த்³ருஷு²ர் பா⁴ஜநஸ்தா²நி தீர்தே²ஷு ஸரிதாம் நரா꞉ || 2-91-74

கல்கான் சூர்ணகஷாயாம்ஷ்²ச ஸ்நாநாநி விவிதா⁴நி ச |
த³த்³ருஷு²ர்பா⁴ஜநஸ்தா²நி தீர்தே²ஷு ஸரிதாம் நரா꞉ || 2-91-75

ஷு²க்லான் அம்ஷு²மத꞉ ச அபி த³ந்த தா⁴வந ஸஞ்சயான் |
ஷு²க்லாம꞉ சந்த³ந கல்காம꞉ ச ஸமுத்³கே³ஷு அவதிஷ்ட²த꞉ || 2-91-76

த³ர்பணான் பரிம்ருஷ்டாம꞉ ச வாஸஸாம் ச அபி ஸஞ்சயான் |
பாது³க உபாநஹாம் சைவ யுக்³மான் யத்ர ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-91-77

ஆந்ஜநீ꞉ கந்கதான் கூர்சாம꞉ சத்ராணி ச த⁴நூம்ஷி ச |
மர்ம த்ராணாநி சித்ராணி ஷ²யநாந்ய் ஆஸநாநி ச || 2-91-78

ப்ரதிபாந ஹ்ரதா³ன் பூர்ணான் க²ர உஷ்ட்ர க³ஜ வாஜிநாம் |
அவகா³ஹ்ய ஸுதீர்தா²ம꞉ ச ஹ்ரதா³ன் ஸ உத்பல புஷ்கரான் || 2-91-79

நீல வைதூ³ர்ய வர்ணாம꞉ ச ம்ருதூ³ன் யவஸ ஸஞ்சயான் |
நிர்வாப அர்த²ம் பஷூ²நாம் தே த³த்³ருஷு²꞉ தத்ர ஸர்வஷ²꞉ || 2-91-80

வ்யஸ்மயந்த மநுஷ்யஸ்தே ஸ்வப்நகல்ப²ம் தத³த்³பு⁴தம் |
த்³ருஷ்ட்வா(அ)தித்²யம் க்ருதம் தாத்³ருக்³ப⁴ரதஸ்ய மஹார்ஷிணா 2-91-81

இத்ய் ஏவம் ரமமாணாநாம் தே³வாநாம் இவ நந்த³நே |
ப⁴ரத்³வாஜ ஆஷ்²ரமே ரம்யே ஸா ராத்ரிர் வ்யத்யவர்தத || 2-91-82

ப்ரதிஜக்³மு꞉ ச தா நத்³யோ க³ந்த⁴ர்வா꞉ ச யதா² ஆக³தம் |
ப⁴ரத்³வாஜம் அநுஜ்நாப்ய தா꞉ ச ஸர்வா வர அந்க³நா꞉ || 2-91-83

ததை²வ மத்தா மதி³ர உத்கடா நரா꞉ |
ததை²வ தி³வ்ய அகு³ரு சந்த³ந உக்ஷிதா꞉ |
ததை²வ தி³வ்யா விவிதா⁴꞉ ஸ்ரக்³ உத்தமா꞉ |
ப்ருத²க் ப்ரகீர்ணா மநுஜை꞉ ப்ரமர்தி³தா꞉ || 2-91-84

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை