Saturday 22 October 2022

அயோத்யா காண்டம் 086ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட³ஷீ²திதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Lakshmana matted their hair with the latex of a banyan tree

ஆசசக்ஷே அத² ஸத்³பா⁴வம் லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ப⁴ரதாய அப்ரமேயாய கு³ஹோ க³ஹந கோ³சர꞉ || 2-86-1

தம் ஜாக்³ரதம் கு³ணைர் யுக்தம் வர சாப இஷு தா⁴ரிணம் |
ப்⁴ராத்ரு கு³ப்த்ய் அர்த²ம் அத்யந்தம் அஹம் லக்ஷ்மணம் அப்³ரவம் || 2-86-2

இயம் தாத ஸுகா² ஷ²ய்யா த்வத்³ அர்த²ம் உபகல்பிதா |
ப்ரத்யாஷ்²வஸிஹி ஷே²ஷ்வ அஸ்யாம் ஸுக²ம் ராக⁴வ நந்த³ந || 2-86-3

உசிதோ அயம் ஜந꞉ ஸர்வே து³ஹ்கா²நாம் த்வம் ஸுக² உசித꞉ |
த⁴ர்ம ஆத்மம꞉ தஸ்ய கு³ப்த்ய் அர்த²ம் ஜாக³ரிஷ்யாமஹே வயம் || 2-86-4

ந ஹி ராமாத் ப்ரியதரோ மம அஸ்தி பு⁴வி கஷ்²சந |
மா உத்ஸுகோ பூ⁴ர் ப்³ரவீம்ய் ஏதத்³ அப்ய் அஸத்யம் தவ அக்³ரத꞉ || 2-86-5

அஸ்ய ப்ரஸாதா³த்³ ஆஷ²ம்ஸே லோகே அஸ்மின் ஸுமஹத்³ யஷ²꞉ |
த⁴ர்ம அவாப்திம் ச விபுலாம் அர்த² அவாப்திம் ச கேவலாம் || 2-86-6

ஸோ அஹம் ப்ரிய ஸக²ம் ராமம் ஷ²யாநம் ஸஹ ஸீதயா |
ரக்ஷிஷ்யாமி த⁴நுஷ் பாணி꞉ ஸர்வை꞉ ஸ்வைர் ஜ்நாதிபி⁴꞉ ஸஹ || 2-86-7

ந ஹி மே அவிதி³தம் கிஞ்சித்³ வநே அஸ்மிம꞉ சரத꞉ ஸதா³ |
சதுர் அந்க³ம் ஹ்ய் அபி ப³லம் ப்ரஸஹேம வயம் யுதி⁴ || 2-86-8

ஏவம் அஸ்மாபி⁴ர் உக்தேந லக்ஷ்மணேந மஹாத்மநா |
அநுநீதா வயம் ஸர்வே த⁴ர்மம் ஏவ அநுபஷ்²யதா || 2-86-9

கத²ம் தா³ஷ²ரதௌ² பூ⁴மௌ ஷ²யாநே ஸஹ ஸீதயா |
ஷ²க்யா நித்³ரா மயா லப்³து⁴ம் ஜீவிதம் வா ஸுகா²நி வா || 2-86-10

யோ ந தே³வ அஸுரை꞉ ஸர்வை꞉ ஷ²க்ய꞉ ப்ரஸஹிதும் யுதி⁴ |
தம் பஷ்²ய கு³ஹ ஸம்விஷ்டம் த்ருணேஷு ஸஹ ஸீதயா || 2-86-11

மஹதா தபஸா லப்³தோ⁴ விவிதை⁴꞉ ச பரிஷ்²ரமை꞉ |
ஏகோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஏஷ புத்ர꞉ ஸத்³ருஷ² லக்ஷண꞉ || 2-86-12

அஸ்மின் ப்ரவ்ராஜிதே ராஜா ந சிரம் வர்தயிஷ்யதி |
வித⁴வா மேதி³நீ நூநம் க்ஷிப்ரம் ஏவ ப⁴விஷ்யதி || 2-86-13

விநத்³ய ஸுமஹா நாத³ம் ஷ்²ரமேண உபரதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
நிர்கோ⁴ஷ உபரதம் நூநம் அத்³ய ராஜ நிவேஷ²நம் || 2-86-14

கௌஸல்யா சைவ ராஜா ச ததா² ஏவ ஜநநீ மம |
ந ஆஷ²ம்ஸே யதி³ தே ஸர்வே ஜீவேயு꞉ ஷ²ர்வரீம் இமாம் || 2-86-15

ஜீவேத்³ அபி ஹி மே மாதா ஷ²த்ருக்⁴நஸ்ய அந்வவேக்ஷயா |
து³ஹ்கி²தா யா து கௌஸல்யா வீரஸூர் விநஷி²ஷ்யதி || 2-86-16

அதிக்ராந்தம் அதிக்ராந்தம் அநவாப்ய மநோ ரத²ம் |
ராஜ்யே ராமம் அநிக்ஷிப்ய பிதா மே விநஷி²ஷ்யதி || 2-86-17

ஸித்³த⁴ அர்தா²꞉ பிதரம் வ்ருத்தம் தஸ்மின் காலே ஹ்ய் உபஸ்தி²தே |
ப்ரேத கார்யேஷு ஸர்வேஷு ஸம்ஸ்கரிஷ்யந்தி பூ⁴மிபம் || 2-86-18

ரம்ய சத்வர ஸம்ஸ்தா²நாம் ஸுவிப⁴க்த மஹா பதா²ம் |
ஹர்ம்ய ப்ராஸாத³ ஸம்பந்நாம் ஸர்வ ரத்ந விபூ⁴ஷிதாம் || 2-86-19

க³ஜ அஷ்²வ ரத² ஸம்பா³தா⁴ம் தூர்ய நாத³ விநாதி³தாம் |
ஸர்வ கல்யாண ஸம்பூர்ணாம் ஹ்ருஷ்ட புஷ்ட ஜந ஆகுலாம் || 2-86-20

ஆராம உத்³யாந ஸம்பூர்ணாம் ஸமாஜ உத்ஸவ ஷா²லிநீம் |
ஸுகி²தா விசரிஷ்யந்தி ராஜ தா⁴நீம் பிதுர் மம || 2-86-21

அபி ஸத்ய ப்ரதிஜ்நேந ஸார்த⁴ம் குஷ²லிநா வயம் |
நிவ்ருத்தே ஸமயே ஹ்ய் அஸ்மின் ஸுகி²தா꞉ ப்ரவிஷே²மஹி || 2-86-22

பரிதே³வயமாநஸ்ய தஸ்ய ஏவம் ஸுமஹாத்மந꞉ |
திஷ்ட²தோ ராஜ புத்ரஸ்ய ஷ²ர்வரீ ஸா அத்யவர்தத || 2-86-23

ப்ரபா⁴தே விமலே ஸூர்யே காரயித்வா ஜடா உபௌ⁴ |
அஸ்மின் பா⁴கீ³ரதீ² தீரே ஸுக²ம் ஸம்தாரிதௌ மயா || 2-86-24

ஜடா த⁴ரௌ தௌ த்³ரும சீர வாஸஸௌ |
மஹா ப³லௌ குந்ஜர யூத²ப உபமௌ |
வர இஷு சாப அஸி த⁴ரௌ பரம் தபௌ |
வ்யவேக்ஷமாணௌ ஸஹ ஸீதயா க³தௌ ||2-86-25

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட³ஷீ²திதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை