Tuesday 14 June 2022

அயோத்யா காண்டம் 048ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டசத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Sita


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தேஷாமேவம் விஷ்ண்ணாநாம்பீடி³தாநாமதீவ ச |
பா³ஷ்பவிப்லுதநேத்ராணாம் ஸஷோ²காநாம் முமூர்ஷயா || 2-48-1

அநுக³ம்ய நிவ்ருத்தாநாம் ராமம் நக³ர வாஸிநாம் |
உத்³க³தாநி இவ ஸத்த்வாநி ப³பூ⁴வுர் அமநஸ்விநாம் || 2-48-2

ஸ்வம் ஸ்வம் நிலயம் ஆக³ம்ய புத்ர தா³ரை꞉ ஸமாவ்ருதா꞉ |
அஷ்²ரூணி முமுசு꞉ ஸர்வே பா³ஷ்பேண பிஹித ஆநநா꞉ || 2-48-3

ந ச ஆஹ்ருஷ்யன் ந ச அமோத³ன் வணிஜோ ந ப்ரஸாரயன் |
ந ச அஷோ²ப⁴ந்த பண்யாநி ந அபசன் க்³ருஹ மேதி⁴ந꞉ || 2-48-4

நஷ்டம் த்³ருஷ்ட்வா ந அப்⁴யநந்த³ன் விபுலம் வா த⁴ந ஆக³மம் |
புத்ரம் ப்ரத²மஜம் லப்³த்⁴வா ஜநநீ ந அப்⁴யநந்த³த || 2-48-5

க்³ருஹே க்³ருஹே ருத³ந்த்ய꞉ ச ப⁴ர்தாரம் க்³ருஹம் ஆக³தம் |
வ்யக³ர்ஹயந்த꞉ து³ஹ்க² ஆர்தா வாக்³பி⁴ஸ் தோத்ரை꞉ இவ த்³விபான் || 2-48-6

கிம் நு தேஷாம் க்³ருஹை꞉ கார்யம் கிம் தா³ரை꞉ கிம் த⁴நேந வா |
புத்ரை꞉ வா கிம் ஸுகை²꞉ வா அபி யே ந பஷ்²யந்தி ராக⁴வம் || 2-48-7

ஏக꞉ ஸத் புருஷோ லோகே லக்ஷ்மண꞉ ஸஹ ஸீதயா |
யோ அநுக³ச்சதி காகுத்ஸ்த²ம் ராமம் பரிசரன் வநே || 2-48-8

ஆபகா³꞉ க்ருத புண்யா꞉ தா꞉ பத்³மிந்ய꞉ ச ஸராம்ஸி ச |
யேஷு ஸ்நாஸ்யதி காகுத்ஸ்தோ² விகா³ஹ்ய ஸலிலம் ஷு²சி || 2-48-9

ஷோ²ப⁴யிஷ்யந்தி காகுத்ஸ்த²ம் அடவ்யோ ரம்ய காநநா꞉ |
ஆபகா³꞉ ச மஹா அநூபா꞉ ஸாநுமந்த꞉ ச பர்வதா꞉ || 2-48-10

காநநம் வா அபி ஷை²லம் வா யம் ராம꞉ அபி⁴க³மிஷ்யதி |
ப்ரிய அதிதி²ம் இவ ப்ராப்தம் ந ஏநம் ஷ²க்ஷ்யந்தி அநர்சிதும் || 2-48-11

விசித்ர குஸும ஆபீடா³ ப³ஹு மந்ஜலி தா⁴ரிண꞉ |
அகாலே ச அபி முக்²யாநி புஷ்பாணி ச ப²லாநி ச || 2-48-12

அகாலே சாபி முக்²யாநி புஷ்பாணி ச ப²லாநி ச |
த³ர்ஷ²யிஷ்யந்தி அநுக்ரோஷா²த் கி³ரயோ ராமம் ஆக³தம் || 2-48-13

ப்ரஸ்ரவிஷ்யந்தி தோயாநி விமலாநி மஹீத⁴ரா꞉ |
வித³ர்ஷ²யந்த꞉ விவிதா⁴ன் பூ⁴ய꞉ சித்ராம꞉ ச நிர்ஜ²ரான் || 2-48-14

பாத³பா꞉ பர்வத அக்³ரேஷு ரமயிஷ்யந்தி ராக⁴வம் |
யத்ர ராம꞉ ப⁴யம் ந அத்ர ந அஸ்தி தத்ர பராப⁴வ꞉ || 2-48-15

ஸ ஹி ஷூ²ர꞉ மஹா பா³ஹு꞉ புத்ர꞉ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச |
புரா ப⁴வதி நோ தூ³ராத் அநுக³ச்சாம ராக⁴வம் || 2-48-16

பாத³ச் சாயா ஸுகா² ப⁴ர்துஸ் தாத்³ருஷ²ஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ஸ ஹி நாதோ² ஜநஸ்ய அஸ்ய ஸ க³தி꞉ ஸ பராயணம் || 2-48-17

வயம் பரிசரிஷ்யாம꞉ ஸீதாம் யூயம் து ராக⁴வம் |
இதி பௌர ஸ்த்ரியோ ப⁴ர்த்ருருன் து³ஹ்க² ஆர்தா꞉ தத் தத் அப்³ருவன் || 2-48-18

யுஷ்மாகம் ராக⁴வோ அரண்யே யோக³ க்ஷேமம் விதா⁴ஸ்யதி |
ஸீதா நாரீ ஜநஸ்ய அஸ்ய யோக³ க்ஷேமம் கரிஷ்யதி || 2-48-19

கோ ந்வ் அநேந அப்ரதீதேந ஸ உத்கண்டி²த ஜநேந ச |
ஸம்ப்ரீயேத அமநோஜ்ஞேந வாஸேந ஹ்ருத சேதஸா || 2-48-20

கைகேய்யா யதி³ சேத்³ ராஜ்யம் ஸ்யாத் அத⁴ர்ம்யம் அநாத²வத் |
ந ஹி நோ ஜீவிதேந அர்த²꞉ குத꞉ புத்ரை꞉ குத꞉ த⁴நை꞉ || 2-48-21

யயா புத்ர꞉ ச ப⁴ர்தா ச த்யக்தாவ் ஐஷ்²வர்ய காரணாத் |
கம் ஸா பரிஹரேத்³ அந்யம் கைகேயீ குல பாம்ஸநீ || 2-48-22

கைகேய்யா ந வயம் ராஜ்யே ப்⁴ருதகா நிவஸேமஹி |
ஜீவந்த்யா ஜாது ஜீவந்த்ய꞉ புத்ரை꞉ அபி ஷ²பாமஹே || 2-48-23

யா புத்ரம் பார்தி²வ இந்த்³ரஸ்ய ப்ரவாஸயதி நிர்க்⁴ருணா |
க꞉ தாம் ப்ராப்ய ஸுக²ம் ஜீவேத்³ அத⁴ர்ம்யாம் து³ஷ்ட சாரிணீம் || 2-48-24

உபத்³ருதமித³ம் ஸர்வமநாலம்ப³மநாயகம் |
கைகேய்யா ஹி க்ருதே ஸர்வம் விநாஷ²முபயாஸ்யதி || 2-48-25

ந ஹி ப்ரவ்ரஜிதே ராமே ஜீவிஷ்யதி மஹீ பதி꞉ |
ம்ருதே த³ஷ²ரதே² வ்யக்தம் விலோப꞉ தத் அநந்தரம் || 2-48-26

தே விஷம் பிப³த ஆலோட்³ய க்ஷீண புண்யா꞉ ஸுது³ர்க³தா꞉ |
ராக⁴வம் வா அநுக³ச்சத்⁴வம் அஷ்²ருதிம் வா அபி க³ச்சத || 2-48-27

மித்²யா ப்ரவ்ராஜித꞉ ராம꞉ ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
ப⁴ரதே ஸம்நிஷ்ருஷ்டா꞉ ஸ்ம꞉ ஸௌநிகே பஷ²வோ யதா² || 2-48-28

பூர்ணசந்த்³ராநந꞉ ஷ்²யாமோ கூ³ட⁴ஜத்ருரரிந்த³ம꞉ |
ஆஜாநுபா³ஹு꞉ பத்³மாக்ஷோ ராமோ லக்ஷ்மநபூர்வஜ꞉ || 2-48-29

பூர்வாபி⁴பா⁴ஷீ மது⁴ர꞉ ஸத்யவாதீ³ மஹாப³ல꞉ |
ஸௌம்ய꞉ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய சந்த்³ரவத்ப்ரியத³ர்ஷ²ந꞉ || 2-48-30

நூநம் புருஷஷா²ர்தூ³லோ மத்தமாதங்க³விக்ரம꞉ |
ஷோ²ப⁴யுஷ்²யத்யரண்யாநி விசரன் ஸ மஹாரத²꞉ || 2-48-31

தாஸ்ததா² விலபந்த்யஸ்து நக³ரே நாக³ரஸ்த்ரிய꞉ |
சுக்ருஷு²ர்து³꞉க²ஸம்தப்தாம்ருத்யோரிவ ப⁴யாக³மே || 2-48-32

இத்யேவ விலபந்தீநாம் ஸ்த்ரீணாம் வேஷ்²மஸு ராக⁴வம் |
ஜகா³மாஸ்தம் தி³நகரோ ரஜநீ சாப்⁴யவர்தத || 2-48-33

நஷ்டஜ்வலநஸம்பாதா ப்ரஷா²ந்தாத்⁴யாயஸத்கதா² |
திமிரேணாபி⁴லிப்தேவ ததா³ ஸா நக³ரீ ப³பௌ⁴ || 2-48-34

உபஷா²ந்தவணிக்பண்யா நஷ்டஹர்ஷா நிராஷ்²ரயா |
அயோத்⁴யா நக³ரீ சாஸீந்நஷ்டதாரமிவாம்ப³ரம் || 2-48-35

ததா² ஸ்த்ரியோ ராம நிமித்தம் ஆதுரா |
யதா² ஸுதே ப்⁴ராதரி வா விவாஸிதே |
விலப்ய தீ³நா ருருது³ர் விசேதஸ꞉ |
ஸுதை꞉ ஹி தாஸாம் அதி⁴கோ ஹி ஸோ அப⁴வத் || 2-48-36

ப்ரஷா²ந்தகீ³தோத்ஸவ ந்ருத்தவாத³நா |
வ்யபாஸ்தஹர்ஷா பிஹிதாபணோத³யா |
ததா³ ஹ்யயோத்⁴யா நக³ரீ ப³பூ⁴வ ஸா |
மஹார்ணவ꞉ ஸம்க்ஷபிதோத³கோ யதா² ||2-48-37

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ அஷ்டசத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை