Tuesday 3 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 026ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்³விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Sita


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


அபி⁴வாத்³ய து கௌஸல்யாம் ராம꞉ ஸம்ப்ரஸ்தி²த꞉ வநம் |
க்ருத ஸ்வஸ்த்யயநோ மாத்ரா த⁴ர்மிஷ்டே² வர்த்மநி ஸ்தி²த꞉ || 2-26-1

விராஜயன் ராஜ ஸுத꞉ ராஜ மார்க³ம் நரை꞉ வ்ருதம் |
ஹ்ருத³யாநி ஆமமந்த² இவ ஜநஸ்ய கு³ணவத்தயா || 2-26-2

வைதே³ஹீ ச அபி தத் ஸர்வம் ந ஷு²ஷ்²ராவ தபஸ்விநீ |
தத் ஏவ ஹ்ருதி³ தஸ்யா꞉ ச யௌவராஜ்ய அபி⁴ஷேசநம் || 2-26-3

தே³வ கார்யம் ஸ்ம ஸா க்ருத்வா க்ருதஜ்ஞா ஹ்ருஷ்ட சேதநா |
அபி⁴ஜ்ஞா ராஜ த⁴ர்மாநாம் ராஜ புத்ரம் ப்ரதீக்ஷதே || 2-26-4

ப்ரவிவேஷ² அத² ராம꞉ து ஸ்வ வேஷ்²ம ஸுவிபூ⁴ஷிதம் |
ப்ரஹ்ருஷ்ட ஜந ஸம்பூர்ணம் ஹ்ரியா கிஞ்சித் அவான் முக²꞉ || 2-26-5

அத² ஸீதா ஸமுத்பத்ய வேபமாநா ச தம் பதிம் |
அபஷ்²யத் ஷோ²க ஸம்தப்தம் சிந்தா வ்யாகுலில இந்த்³ரியம் || 2-26-6

தாம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ ஹி த⁴ர்மாத்மா ந ஷ²ஷா²க மநோக³தம் |
தம் ஷோ²கம் ராக⁴வஹ் ஸோடு⁴ம் ததோ விவ்ருததாம் க³த꞉ || 2-26-7

விவர்ண வத³நம் த்³ருஷ்ட்வா தம் ப்ரஸ்விந்நம் அமர்ஷணம் |
ஆஹ து³ஹ்க² அபி⁴ஸம்தப்தா கிம் இதா³நீம் இத³ம் ப்ரபோ⁴ || 2-26-8

அத்³ய பா³ர்ஹஸ்பத꞉ ஷ்²ரீமான் யுக்த꞉ புஷ்யோ ந ராக⁴வ |
ப்ரோச்யதே ப்³ராஹ்மணை꞉ ப்ராஜ்ஞை꞉ கேந த்வம் அஸி து³ர்மநா꞉ || 2-26-9

ந தே ஷ²த ஷ²லாகேந ஜல பே²ந நிபே⁴ந ச |
ஆவ்ருதம் வத³நம் வல்கு³ சத்ரேண அபி⁴விராஜதே || 2-26-10

வ்யஜநாப்⁴யாம் ச முக்²யாப்⁴யாம் ஷ²த பத்ர நிப⁴ ஈக்ஷணம் |
சந்த்³ர ஹம்ஸ ப்ரகாஷா²ப்⁴யாம் வீஜ்யதே ந தவ ஆநநம் || 2-26-11

வாக்³மிநோ ப³ந்தி³ந꞉ ச அபி ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ த்வம் நர ருஷப⁴ |
ஸ்துவந்த꞉ ந அத்³ய த்³ருஷ்²யந்தே மந்க³லை꞉ ஸூத மாக³தா⁴꞉ || 2-26-12

ந தே க்ஷௌத்³ரம் ச த³தி⁴ ச ப்³ராஹ்மணா வேத³ பாரகா³꞉ |
மூர்த்⁴நி மூர்த⁴ அவஸிக்தஸ்ய த³த⁴தி ஸ்ம விதா⁴நத꞉ || 2-26-13

ந த்வாம் ப்ரக்ருதய꞉ ஸர்வா ஷ்²ரேணீ முக்²யா꞉ ச பூ⁴ஷிதா꞉ |
அநுவ்ரஜிதும் இச்சந்தி பௌர ஜாபபதா³꞉ ததா² || 2-26-14

சதுர்பி⁴ர் வேக³ ஸம்பந்நை꞉ ஹயை꞉ காந்சந பூ⁴ஷணை꞉ |
முக்²ய꞉ புஷ்ய ரதோ² யுக்த꞉ கிம் ந க³ச்சதி தே அக்³ரத꞉ || 2-26-15

ந ஹஸ்தீ ச அக்³ரத꞉ ஷ்²ரீமாம்ஸ் தவ லக்ஷண பூஜித꞉ |
ப்ரயாணே லக்ஷ்யதே வீர க்ருஷ்ண மேக⁴ கி³ரி ப்ரப⁴꞉ || 2-26-16

ந ச காந்சந சித்ரம் தே பஷ்²யாமி ப்ரிய த³ர்ஷ²ந |
ப⁴த்³ர ஆஸநம் புர꞉ க்ருத்ய யாந்தம் வீர புரஹ்ஸரம் || 2-26-17

அபி⁴ஷேகோ யதா³ ஸஜ்ஜ꞉ கிம் இதா³நீம் இத³ம் தவ |
அபூர்வோ முக² வர்ண꞉ ச ந ப்ரஹர்ஷ꞉ ச லக்ஷ்யதே || 2-26-18

இதி இவ விலபந்தீம் தாம் ப்ரோவாச ரகு⁴ நந்த³ந꞉ |
ஸீதே தத்ரப⁴வாம்ஸ் தாத ப்ரவ்ராஜயதி மாம் வநம் || 2-26-19

குலே மஹதி ஸம்பூ⁴தே த⁴ர்மஜ்ஞே த⁴ர்ம சாரிணி |
ஷ்²ருணு ஜாநகி யேந இத³ம் க்ரமேண அப்⁴யாக³தம் மம || 2-26-20

ராஜ்ஞா ஸத்ய ப்ரதிஜ்ஞேந பித்ரா த³ஷ²ரதே²ந மே |
கைகேய்யை ப்ரீத மநஸா புரா த³த்தௌ மஹா வரௌ || 2-26-21

தயா அத்³ய மம ஸஜ்ஜே அஸ்மிந்ன் அபி⁴ஷேகே ந்ருப உத்³யதே |
ப்ரசோதி³த꞉ ஸ ஸமயோ த⁴ர்மேண ப்ரதிநிர்ஜித꞉ || 2-26-22

சதுர்த³ஷ² ஹி வர்ஷாணி வஸ்தவ்யம் த³ண்ட³கே மயா |
பித்ரா மே ப⁴ரத꞉ ச அபி யௌவராஜ்யே நியோஜித꞉ || 2-26-23

ஸோ அஹம் த்வாம் ஆக³த꞉ த்³ரஷ்டும் ப்ரஸ்தி²த꞉ விஜநம் வநம் |
ப⁴ரதஸ்ய ஸமீபே தே ந அஹம் கத்²ய꞉ கதா³சந || 2-26-24

ருத்³தி⁴ யுக்தா ஹி புருஷா ந ஸஹந்தே பர ஸ்தவம் |
தஸ்மான் ந தே கு³ணா꞉ கத்²யா ப⁴ரதஸ்ய அக்³ரத꞉ மம || 2-26-25

ந அபி த்வம் தேந ப⁴ர்தவ்யா விஷே²ஷேண கதா³சந
அநுகூலதயா ஷ²க்யம் ஸமீபே தஸ்ய வர்திதும் || 2-26-26

தஸ்மை த³த்தம் ந்ருவதிநா யௌவராஜ்யம் ஸநாதநம் |
ஸ ப்ரஸாத்³யஸ்த்வயா ஸீதே ந்ருபதிஷ்²ச விஷே²ஷத꞉ || 2-26-27

அஹம் ச அபி ப்ரதிஜ்ஞாம் தாம் கு³ரோஹ் ஸமநுபாலயன் |
வநம் அத்³ய ஏவ யாஸ்யாமி ஸ்தி²ரா ப⁴வ மநஸ்விநி || 2-26-28

யாதே ச மயி கல்யாணி வநம் முநி நிஷேவிதம் |
வ்ரத உபவாஸ ரதயா ப⁴விதவ்யம் த்வயா அநகே⁴ || 2-26-29

கால்யம் உத்தா²ய தே³வாநாம் க்ருத்வா பூஜாம் யதா² விதி⁴ |
வந்தி³தவ்யோ த³ஷ²ரத²꞉ பிதா மம நர ஈஷ்²வர꞉ || 2-26-30

மாதா ச மம கௌஸல்யா வ்ருத்³தா⁴ ஸம்தாப கர்ஷி²தா |
த⁴ர்மம் ஏவ அக்³ரத꞉ க்ருத்வா த்வத்த꞉ ஸம்மாநம் அர்ஹதி || 2-26-31

வந்தி³தவ்யா꞉ ச தே நித்யம் யா꞉ ஷே²ஷா மம மாதர꞉ |
ஸ்நேஹ ப்ரணய ஸம்போ⁴கை³꞉ ஸமா ஹி மம மாதர꞉ || 2-26-32

ப்⁴ராத்ரு புத்ர ஸமௌ ச அபி த்³ரஷ்டவ்யௌ ச விஷே²ஷத꞉ |
த்வயா லக்ஷ்மண ஷ²த்ருக்⁴நௌ ப்ராணை꞉ ப்ரியதரௌ மம || 2-26-33

விப்ரியம் ந ச கர்தவ்யம் ப⁴ரதஸ்ய கதா³சந |
ஸ ஹி ராஜா ப்ரபு⁴꞉ சைவ தே³ஷ²ஸ்ய ச குலஸ்ய ச || 2-26-34

ஆராதி⁴தா ஹி ஷீ²லேந ப்ரயத்நை꞉ ச உபஸேவிதா꞉ |
ராஜாந꞉ ஸம்ப்ரஸீத³ந்தி ப்ரகுப்யந்தி விபர்யயே || 2-26-35

ஔரஸான் அபி புத்ரான் ஹி த்யஜந்தி அஹித காரிண꞉ |
ஸமர்தா²ன் ஸம்ப்ரக்³ருஹ்ணந்தி ஜநான் அபி நர அதி⁴பா꞉ || 2-26-36

ஸா த்வம் வஸேஹ கல்யாணி ராஜ்ஞ꞉ ஸமநுவர்திநீ |
ப⁴ரதஸ்ய ரதா த⁴ர்மே ஸத்யவ்ரதபராயணா || 2-26-37

அஹம் க³மிஷ்யாமி மஹா வநம் ப்ரியே |
த்வயா ஹி வஸ்தவ்யம் இஹ ஏவ பா⁴மிநி |
யதா² வ்யலீகம் குருஷே ந கஸ்யசித் |
ததா² த்வயா கார்யம் இத³ம் வசோ மம || 2-26-38

|| இதி ஷ்²ரி மத்³ராமயணே அயோத்⁴யகாண்டே³ ஷட்³விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉ ||


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை