Sunday 14 November 2021

பாலகாண்டம் 66ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷட்ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Shivas bow in Ramayana


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே க்ருதகர்மா நராதி⁴ப꞉ |
விஷ்²வாமித்ரம் மஹாத்மானமாஜுஹாவ ஸராக⁴வம் || 1-66-1

தமர்சயித்வா த⁴ர்மாத்மா ஷா²ஸ்த்ரத்³ருஷ்டேன கர்மணா |
ராக⁴வௌ ச மஹாத்மானௌ ததா³ வாக்யமுவாச ஹ || 1-66-2

ப⁴க³வன் ஸ்வாக³தம் தே(அ)ஸ்து கிம் கரோமி தவானக⁴ |
ப⁴வானாஜ்ஞாபயது மாமாஜ்ஞாப்யோ ப⁴வதாஹ்யஹம் || 1-66-3

ஏவமுக்த꞉ ஸ த⁴ர்மாத்மா ஜனகேன மஹாத்மனா |
ப்ரத்யுவாச முநிர்வீரம் வாக்யம் வாக்யவிஷா²ரத³꞉ || 1-66-4

புத்ரௌ த³ஷ²ரத²ஸ்யேமௌ க்ஷத்ரியௌ லோகவிஷ்²ருதௌ |
த்³ரஷ்டுகாமௌ த⁴னு꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²ம் யதே³தத்த்வயி திஷ்ட²தி || 1-66-5

ஏதத்³த³ர்ஷ²ய ப⁴த்³ரம் தே க்ருதகாமௌ ந்ருபாத்மஜௌ |
த³ர்ஷ²நாத³ஸ்ய த⁴னுஷோ யதே²ஷ்டம் ப்ரதியாஸ்யத꞉ || 1-66-6

ஏவமுக்தஸ்து ஜனக꞉ ப்ரத்யுவாச மஹாமுனிம் |
ஷ்²ரூயதாமஸ்ய த⁴னுஷோ யத³ர்த²மிஹ திஷ்ட²தி || 1-66-7


தே³வராத இதி க்²யாதோ நிமே꞉ ஷஷ்டோ² மஹீபதி꞉ |
ந்யாஸோ(அ)யம் தஸ்ய ப⁴க³வன் ஹஸ்தே த³த்தோ மஹாத்மனா || 1-66-8

த³க்ஷயஜ்ஞவதே⁴ பூர்வம் த⁴னுராயம்ய வீர்யவான் |
ருத்³ரஸ்து த்ரித³ஷா²ன் ரோஷாத் ஸலீலமித³மப்³ரவீத் || 1-66-9

யஸ்மாத்³பா⁴கா³ர்தி²னோ பா⁴க³ம் நாகல்பயத மே ஸுரா꞉ |
வராங்கா³ணி மஹார்ஹாணி த⁴னுஷா ஷா²தயாமி வ꞉ || 1-66-10

ததோ விமனஸ꞉ ஸர்வே தே³வா வை முனிபுங்க³வ |
ப்ரஸாத³யந்தி தே³வேஷ²ம் தேஷாம் ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்³ப⁴வ꞉ || 1-66-11

ப்ரீதியுக்தஸ்து ஸர்வேஷாம் த³தௌ³ தேஷாம் மஹாத்மனாம் |
ததே³தத்³தே³வதே³வஸ்ய த⁴னூரத்னம் மஹாத்மன꞉ || 1-66-12

ந்யாஸபூ⁴தம் ததா³ ந்யஸ்தமஸ்மாகம் பூர்வஜே விபோ⁴ |
அத² மே க்ருஷத꞉ க்ஷேத்ரம் லாங்க³லாது³த்தி²தா மம || 1-66-13

க்ஷேத்ரம் ஷோ²த⁴யதா லப்³தா⁴ நாம்னா ஸீதேதி விஷ்²ருதா |
பூ⁴தலாது³த்தி²தா ஸா து வ்யவர்த⁴த மமாத்மஜா || 1-66-14

வீர்யஷு²ல்கேதி மே கன்யா ஸ்தா²பிதேயமயோநிஜா |
பூ⁴தலாது³த்தி²தாம் தாம் து வர்த⁴மானாம் மமாத்மஜாம் || 1-66-15

வரயாமாஸுராக³ம்ய ராஜானோ முனிபுங்க³வ |
தேஷாம் வரயதாம் கன்யாம் ஸர்வேஷாம் ப்ருதி²வீக்ஷிதாம் || 1-66-16

வீர்யஷு²ல்கேதி ப⁴க³வன்ன த³தா³மி ஸுதாமஹம் |
தத꞉ ஸர்வே ந்ருபதய꞉ ஸமேத்ய முனிபுங்க³வ || 1-66-17

மிதி²லாமப்⁴யுபாக³ம்ய வீர்யம் ஜிஜ்ஞாஸவஸ்ததா³ |
தேஷாம் ஜிஜ்ஞாஸமானானாம் ஷை²வம் த⁴னுருபாஹ்ருதம் || 1-66-18

ந ஷே²குர்க்³ரஹணே தஸ்ய த⁴னுஷஸ்தோலனே(அ)பி வா |
தேஷாம் வீர்யவதாம் வீர்யமல்பம் ஜ்ஞாத்வா மஹாமுனே || 1-66-19

ப்ரத்யாக்²யாதா ந்ருபதயஸ்தந்நிபோ³த⁴ தபோத⁴ன |
தத꞉ பரமகோபேன ராஜானோ முனிபுங்க³வ || 1-66-20

அருந்த⁴ன் மிதி²லாம் ஸர்வே வீர்யஸந்தே³ஹமாக³தா꞉ |
ஆத்மானமவதூ⁴தம் தே விஜ்ஞாய முனிபுங்க³வ || 1-66-21

ரோஷேண மஹதாவிஷ்டா꞉ பீட³யன் மிதி²லாம் புரீம் |
தத꞉ ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே க்ஷயம் யாதானி ஸர்வஷ²꞉ || 1-66-22

ஸாத⁴னானி முநிஷ்²ரேஷ்ட² ததோ(அ)ஹம் ப்⁴ருஷ²து³꞉கி²த꞉ |
ததோ தே³வக³ணான் ஸர்வாம்ஸ்தபஸாஹம் ப்ரஸாத³யம் || 1-66-23

த³து³ஷ்²ச பரமப்ரீதாஷ்²சதுரங்க³ப³லம் ஸுரா꞉ |
ததோ ப⁴க்³னா ந்ருபதயோ ஹன்யமானா தி³ஷோ² யயு꞉ || 1-66-24

அவீர்யா வீர்யஸந்தி³க்³தா⁴꞉ ஸாமாத்யா꞉ பாபகாரிண꞉ |
ததே³தன்முநிஷா²ர்தூ³ல த⁴னு꞉ பரமபா⁴ஸ்வரம் || 1-66-25

ராமலக்ஷ்மணயோஷ்²சாபி த³ர்ஷ²யிஷ்யாமி ஸுவ்ரத |
யத்³யஸ்ய த⁴னுஷோ ராம꞉ குர்யாதா³ரோபணம் முனே |
ஸுதாமயோநிஜாம் ஸீதாம் த³த்³யாம் தா³ஷ²ரதே²ரஹம் || 1-66-26

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷட்ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை