Wednesday 17 November 2021

பாலகாண்டம் 67ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama breaking the bow


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஜநகஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா விஷ்²வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ |
த⁴நுர்த³ர்ஷ²ய ராமாய இதி ஹோவாச பார்தி²வம் || 1-67-1

தத꞉ ஸ ராஜா ஜநக꞉ ஸசிவான் வ்யாதி³தே³ஷ² ஹ |
த⁴நுராநீயதாம் தி³வ்யம் க³ந்த⁴மால்யாநுலேபிதம் || 1-67-2

ஜநகேந ஸமாதி³ஷ்டா²꞉ ஸசிவா꞉ ப்ராவிஷ²ன் புரம் |
தத்³த⁴நு꞉ புரத꞉ க்ருத்வா நிர்ஜக்³முரமிதௌஜஸ꞉ || 1-67-3

ந்ருணாம் ஷ²தாநி பஞ்சாஷ²த்³வ்யாயதாநாம் மஹாத்மநாம் |
மஞ்ஜூஷாமஷ்டசக்ராம் தாம் ஸமூஹுஸ்தே கத²ஞ்சந || 1-67-4

தாமாதா³ய து மஞ்ஜூஷாமாயஸீம் யத்ர தத்³த⁴நு꞉ |
ஸுரோபமம் தே ஜநகமூசுர்ந்ருபதிமந்த்ரிண꞉ || 1-67-5

இத³ம் த⁴நுர்வரம் ராஜன் பூஜிதம் ஸர்வராஜபி⁴꞉ |
மிதி²லாதி⁴ப ராஜேந்த்³ர த³ர்ஷ²நீயம் யதி³ச்ச²ஸி || 1-67-6

தேஷாம் ந்ருபோ வச꞉ ஷ்²ருத்வா க்ருதாஞ்ஜலிரபா⁴ஷத |
விஷ்²வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் தாவுபௌ⁴ ராமலக்ஷ்மணௌ || 1-67-7

இத³ம் த⁴நுர்வரம் ப்³ரஹ்மன் ஜநகைரபி⁴பூஜிதம் |
ராஜபி⁴ஷ்²ச மஹாவீர்யைரஷ²க்தை꞉ பூரிதம் ததா³ || 1-67-8

நைதத் ஸுரக³ணா꞉ ஸர்வே ஸாஸுரா ந ச ராக்ஷஸா꞉ |
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷப்ரவரா꞉ ஸகிந்நரமஹோரகா³꞉ || 1-67-9

க்வ க³திர்மாநுஷாணாம் ச த⁴நுஷோ(அ)ஸ்ய ப்ரபூரணே |
ஆரோபணே ஸமாயோகே³ வேபநே தோலநே(அ)பி வா || 1-67-10

ததே³தத்³த⁴நுஷாம் ஷ்²ரேஷ்ட²மாநீதம் முநிபுங்க³வ |
த³ர்ஷ²யைதந்மஹாபா⁴க³ அநயோ ராஜபுத்ரயோ꞉ || 1-67-11

விஷ்²வாமித்ர꞉ ஸராமஸ்து ஷ்²ருத்வா ஜநகபா⁴ஷிதம் |
வத்ஸ ராம த⁴நு꞉ பஷ்²ய இதி ராக⁴வமப்³ரவீத் || 1-67-12

மஹர்ஷேர்வசநாத்³ராமோ யத்ர திஷ்ட²தி தத்³த⁴நு꞉ |
மஞ்ஜூஷாம் தாமபாவ்ருத்ய த்³ருஷ்ட்வா த⁴நுரதா²ப்³ரவீத் || 1-67-13

இத³ம் த⁴நுர்வரம் ப்³ரஹ்மன் ஸம்ஸ்ப்ருஷா²மீஹ பாணிநா |
யத்நவாம்ஷ்²ச ப⁴விஷ்யாமி தோலநே பூரணே(அ)பி வா || 1-67-14

பா³ட⁴மித்யேவ தம் ராஜா முநிஷ்²ச ஸமபா⁴ஷத |
லீலயா ஸ த⁴நுர்மத்⁴யே ஜக்³ராஹ வசநாந்முநே꞉ || 1-67-15

பஷ்²யதாம் ந்ருஸஹஸ்ராணாம் ப³ஹூநாம் ரகு⁴நந்த³ந꞉ |
ஆரோபயத்ஸ த⁴ர்மாத்மா ஸலீலமிவ தத்³த⁴நு꞉ || 1-67-16

ஆரோபயித்வா மௌர்வீம் ச பூரயாமாஸ வீர்யவான் |
தத்³ப³ப⁴ஞ்ஜ த⁴நுர்மத்⁴யே நரஷ்²ரேஷ்டோ² மஹாயஷா²꞉ || 1-67-17

தஸ்ய ஷ²ப்³தோ³ மஹாநாஸீந்நிர்கா⁴தஸமநி꞉ஸ்வந꞉ |
பூ⁴மிகம்பஷ்²ச ஸுமஹான் பர்வதஸ்யேவ தீ³ர்யத꞉ || 1-67-18

நிபேதுஷ்²ச நரா꞉ ஸர்வே தேந ஷ²ப்³தே³ந மோஹிதா꞉ |
வ்ரஜயித்வா முநிவரம் ராஜாநம் தௌ ச ராக⁴வௌ || 1-67-19

ப்ரத்யாஷ்²வஸ்தோ ஜநே தஸ்மின் ராஜா விக³தஸாத்⁴வஸ꞉ |
உவாச ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யம் வாக்யஜ்ஞோ முநிபுங்க³வம் || 1-67-20

ப⁴க³வன் த்³ருஷ்டவீர்யோ மே ராமோ த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ |
அத்யத்³பு⁴தமசிந்த்யம் சாதர்கிதமித³ம் மயா || 1-67-21

ஜநகாநாம் குலே கீர்திமாஹரிஷ்யதி மே ஸுதா |
ஸீதா ப⁴ர்தாரமாஸாத்³ய ராமம் த³ஷ²ரதா²த்மஜம் || 1-67-22

மம ஸத்யா ப்ரதிஜ்ஞா ஸா வீர்யஷு²ல்கேதி கௌஷி²க |
ஸீதா ப்ராணைர்ப³ஹுமதா தே³யா ராமாய மே ஸுதா || 1-67-23

ப⁴வதோ(அ)நுமதே ப்³ரஹ்மன் ஷீ²க்⁴ரம் க³ச்ச²ந்து மந்த்ரிண꞉ |
மம கௌஷி²க ப⁴த்³ரம் தே அயோத்⁴யாம் த்வரிதா ரதை²꞉ || 1-67-24

ராஜாநம் ப்ரஷ்²ரிதைர்வாக்யைராநயந்து புரம் மம |
ப்ரதா³நம் வீர்யஷு²க்லாயா꞉ கத²யந்து ச ஸர்வஷ²꞉ || 1-67-25

முநிகு³ப்தௌ ச காகுத்ஸ்தௌ² கத²யந்து ந்ருபாய வை |
ப்ரீதியுக்தம் து ராஜாநமாநயந்து ஸுஷீ²க்⁴ரகா³꞉ || 1-67-26

கௌஷி²கஷ்²ச ததே²த்யாஹ ராஜா சாபா⁴ஷ்ய மந்த்ரிண꞉ |
அயோத்⁴யாம் ப்ரேஷயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா க்ருதஷா²ஸநான் |
யதா²வ்ருத்தம் ஸமாக்²யாதுமாநேதும் ச ந்ருபம் ததா² || 1-67-27

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை