Monday 18 October 2021

பாலகாண்டம் 55ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


விஷ்வாமித்ரரை நோக்கி தண்டம் உயர்த்திய வசிஷ்டர்


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ததஸ்தாநாகுலான் த்³ருஷ்ட்வா விஷ்²வாமித்ராஸ்த்ரமோஹிதான் |
வஸிஷ்ட²ஷ்²சோத³யாமாஸ காமது⁴க் ஸ்ருஜ யோக³த꞉ || 1-55-1

தஸ்யா ஹுங்காரதோ ஜாதா꞉ காம்போ³ஜா ரவிஸந்நிபா⁴꞉ |
ஊத⁴ஸஸ்த்வத² ஸஞ்ஜாதா꞉ பஹ்லவா꞉ ஷ²ஸ்த்ரபாணய꞉ || 1-55-2

யோநிதே³ஷா²ச்ச யவநா꞉ ஷ²க்ருதே³ஷா²ச்ச²காஸ்ததா² |
ரோமகூபேஷு ம்லேச்சா²ஷ்²ச ஹாரீதா꞉ ஸகிராதகா꞉ || 1-55-3

தைஸ்தந்நிஷூதி³தம் ஸைந்யம் விஷ்²வமித்ரஸ்ய தத்க்ஷணாத் |
ஸபதா³திக³ஜம் ஸாஷ்²வம் ஸரத²ம் ரகு⁴நந்த³ந || 1-55-4

த்³ருஷ்ட்வா நிஷூதி³தம் ஸைந்யம் வஸிஷ்டே²ந மஹாத்மநா |
விஷ்²வாமித்ரஸுதாநாம் து ஷ²தம் நாநாவிதா⁴யுத⁴ம் || 1-55-5

அப்⁴யதா⁴வத் ஸுஸங்க்ரத்³த⁴ம் வஸிஷ்ட²ம் ஜபதாம் வரம் |
ஹுங்காரேணைவ தான் ஸர்வான் நிர்த³தா³ஹ மஹாந்ருஷி꞉ || 1-55-6

தே ஸாஷ்²வரத²பாதா³தா வஸிஷ்டே²ந மஹாத்மநா |
ப⁴ஸ்மீக்ருதா முஹூர்தேந விஷ்²வாமித்ரஸுதாஸ்ததா³ || 1-55-7

த்³ருஷ்ட்வா விநாஷி²தான் புத்ரான் ப³லம் ச ஸுமஹாயஷா²꞉ |
ஸவ்ரீட³ஷ்²சிந்தயாவிஷ்டோ விஷ்²வாமித்ரோ(அ)ப⁴வத்ததா³ || 1-55-8

ஸமுத்³ர இவ நிர்வேகோ³ ப⁴க்³நத³ம்ஷ்ட்ர இவோரக³꞉ |
உபரக்த இவாதி³த்ய꞉ ஸத்³யோ நிஷ்ப்ரப⁴தாம் க³த꞉ || 1-55-9

ஹதபுத்ரப³லோ தீ³நோ லூநபக்ஷ இவ த்³விஜ꞉ |
ஹதஸர்வப³லோத்ஸாஹோ நிர்வேத³ம் ஸமபத்³யத || 1-55-10

ஸ புத்ரமேகம் ராஜ்யாய பாலயேதி நியுஜ்ய ச |
ப்ருதி²வீம் க்ஷத்ரத⁴ர்மேண வநமேவாந்வபத்³யத || 1-55-11

ஸ க³த்வா ஹிமவத்பாரர்ஷ்²வம் கிம்நரோரக³ஸேவிதம் |
மஹாதே³வப்ரஸாதா³ர்த²ம் தபஸ்தேபே மஹாதபா꞉ || 1-55-12

கேநசித்த்வத² காலேந தே³வேஷோ² வ்ருஷப⁴த்⁴வஜ꞉ |
த³ர்ஷ²யாமாஸ வரதோ³ விஷ்²வாமித்ரம் மஹாமுநிம் || 1-55-13

கிமர்த²ம் தப்யஸே ராஜன் ப்³ரூஹி யத்தே விவக்ஷிதம் |
வரதோ³(அ)ஸ்மி வரோ யஸ்தே காங்க்ஷித꞉ ஸோ(அ)பி⁴தீ⁴யதாம் || 1-55-14

ஏவமுக்தஸ்து தே³வேந விஷ்²வாமித்ரோ மஹாதபா꞉ |
ப்ரணிபத்ய மஹாதே³வம் விஷ்²வாமித்ரோ(அ)ப்³ரவீதி³த³ம் || 1-55-15

யதி³ துஷ்டோ மஹாதே³வ த⁴நுர்வேதோ³ மமாநக⁴ |
ஸாங்கோ³பாங்கோ³பநிஷத³꞉ ஸரஹஸ்ய꞉ ப்ரதீ³யதாம் || 1-55-16

யாநி தே³வேஷு சாஸ்த்ராணி தா³நவேஷு மஹர்ஷிஷு |
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷரக்ஷஸ்ஸு ப்ரதிபா⁴ந்து மமாநக⁴ || 1-55-17

தவ ப்ரஸாதா³த்³ப⁴வது தே³வதே³வ மமேப்ஸிதம் |
ஏவமஸ்த்விதி தே³வேஷோ² வாக்யமுக்த்வா க³தஸ்ததா³ || 1-55-18

ப்ராப்ய சாஸ்த்ராணி தே³வேஷா²த்³விஷ்²வாமித்ரோ மஹாப³ல꞉ |
த³ர்பேண மஹதா யுக்தோ த³ர்பபூர்ணோ(அ)ப⁴வத்ததா³ || 1-55-19

விவர்த⁴மாநோ வீர்யேண ஸமுத்³ர இவ பர்வணி |
ஹதம் மேநே ததா³ ராம வஸிஷ்ட²ம்ருஷிஸத்தமம் || 1-55-20

ததோ க³த்வாஷ்²ரமபத³ம் முமோசாஸ்த்ராணி பார்தி²வ꞉ |
யைஸ்தத்தபோவநம் ஸர்வம் நிர்த³க்³த⁴ம் சாஸ்த்ரதேஜஸா || 1-55-21

உதீ³ர்யமாணமஸ்த்ரம் தத்³விஷ்²வாமித்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா விப்ரத்³ருதா பீ⁴தா முநய꞉ ஷ²தஷோ² தி³ஷ²꞉ || 1-55-22

வஸிஷ்ட²ஸ்ய ச யே ஷி²ஷ்யா꞉ யே ச வை ம்ருக³பக்ஷிண꞉ |
வித்³ரவந்தி ப⁴யாத்³பீ⁴தா நாநா தி³க்³ப்⁴ய꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 1-55-23

வஸிஷ்ட²ஸ்யாஷ்²ரமபத³ம் ஷூ²ந்யமாஸீந்மஹாத்மந꞉ |
முஹூர்தமிவ நி꞉ஷ²ப்³த³மாஸீதி³ரிணஸம்நிப⁴ம் || 1-55-24

வத³தோ வை வஸிஷ்ட²ஸ்ய மா பை⁴ஷ்டேதி முஹுர்முஹு꞉ |
நாஷ²யாம்யத்³ய கா³தே⁴யம் நீஹாரமிவ பா⁴ஸ்கர꞉ || 1-55-25

ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா வஸிஷ்டோ² ஜபதாம் வர꞉ |
விஷ்²வாமித்ரம் ததா³ வாக்யம் ஸரோஷமித³மப்³ரவீத் || 1-55-26

ஆஷ்²ரமம் சிரஸம்வ்ருத்³த⁴ம் யத்³விநாஷி²தவாநஸி |
து³ராசாரோ ஹி யந்மூட⁴ தஸ்மாத்த்வம் ந ப⁴விஷ்யஸி || 1-55-27

இத்யுக்த்வா பரமக்ருத்³தோ⁴ த³ண்ட³முத்³யம்ய ஸத்வர꞉ |
விதூ⁴ம இவ காலாக்³நிர்யமத³ண்ட³மிவாபரம் || 1-55-28

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை