Thursday 14 October 2021

பாலகாண்டம் 53ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரிபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Vasishtha Kamadhenu Vishvamitra


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஏவமுக்தா வஸிஷ்டே²ந ஷ²ப³லா ஷ²த்ருஸூத³ந |
வித³தே⁴ காமது⁴க்காமான் யஸ்ய யஸ்யேப்ஸிதம் யதா² || 1-53-1

இக்ஷூந்மதூ⁴ம்ஸ்ததா² லாஜான் மைரேயாம்ஷ்²ச வராஸவான் |
பாநாநி ச மஹார்ஹாணி ப⁴க்ஷ்யாம்ஷ்²சோச்சாவசாம்ஸ்ததா² || 1-53-2

உஷ்ணாட்⁴யஸ்யௌத³நஸ்யாபி ராஷ²ய꞉ பர்வதோபமா꞉ |
ம்ருஷ்டாந்நாநி ச ஸூபாஷ்²ச த³தி⁴குல்யாஸ்ததை²வ ச || 1-53-3

நாநாஸ்வாது³ரஸாநாம் ச கா²ண்ட³வாநாம் [ஷாட³வாநாம்] ததை²வ ச |
பா⁴ஜநாநி [போ⁴ஜநாநி] ஸுபூர்ணாநி கௌ³டா³நி ச ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 1-53-4

ஸர்வமாஸீத் ஸுஸந்துஷ்டம் ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஜநாயுதம் |
விஷ்²வாமித்ரப³லம் ராம வஸிஷ்டே²ந ஸுதர்பிதம் || 1-53-5

விஷ்²வாமித்ரோ(அ)பி ராஜர்ஷிர்ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஸ்ததா³ப⁴வத் |
ஸாந்த꞉புரவரோ ராஜா ஸப்³ராஹ்மணபுரோஹித꞉ || 1-53-6

ஸாமாத்யோ மந்த்ரிஸஹித꞉ ஸப்⁴ருத்ய꞉ பூஜிதஸ்ததா³ |
யுக்த꞉ பரமஹர்ஷேண வஸிஷ்ட²மித³மப்³ரவீத் || 1-53-7

பூஜிதோ(அ)ஹம் த்வயா ப்³ரஹ்மன் பூஜார்ஹேண ஸுஸத்க்ருத꞉ |
ஷ்²ரூயதாமபி⁴தா⁴ஸ்யாமி வாக்யம் வாக்யவிஷா²ரத³ || 1-53-8

க³வாம் ஷ²தஸஹஸ்ரேண தீ³யதாம் ஷ²ப³லா மம |
ரத்நம் ஹி ப⁴க³வந்நேதத்³ரத்நஹாரீ ச பார்தி²வ꞉ || 1-53-9

தஸ்மாந்மே ஷ²ப³லாம் தே³ஹி மமைஷா த⁴ர்மதோ த்³விஜ |
ஏவமுக்தஸ்து ப⁴க³வான் வஸிஷ்டோ² முநிஸத்தம꞉ || 1-53-10

விஷ்²வாமித்ரேண த⁴ர்மாத்மா ப்ரத்யுவாச மஹீபதிம் |
நாஹம் ஷ²தஸஹஸ்ரேண நாபி கோடிஷ²தைர்க³வாம் || 1-53-11

ராஜன் தா³ஸ்யாமி ஷ²ப³லாம் ராஷி²பீ⁴ ரஜதஸ்ய வா |
ந பரித்யாக³மர்ஹேயம் மத்ஸகாஷா²த³ரிந்த³ம || 1-53-12

ஷா²ஷ்²வதீ ஷ²ப³லா மஹ்யம் கீர்திராத்மவதோ யதா² |
அஸ்யாம் ஹவ்யம் ச கவ்யம் ச ப்ராணயாத்ரா ததை²வ ச || 1-53-13

ஆயத்தமக்³நிஹோத்ரம் ச ப³லிர்ஹோமஸ்ததை²வ ச |
ஸ்வாஹாகாரவஷட்காரௌ வித்³யாஷ்²ச விவிதா⁴ஸ்ததா² || 1-53-14

ஆயத்தமத்ர ராஜர்ஷே ஸர்வமேதந்ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
ஸர்வஸ்வமேதத்ஸத்யேந மம துஷ்டிகரீ ததா² || 1-53-15

காரணைர்ப³ஹுபீ⁴ ராஜந்ந தா³ஸ்யே ஷ²ப³லாம் தவ |
வஸிஷ்டே²நைவமுக்தஸ்து விஷ்²வாமித்ரோ(அ)ப்³ரவீத்ததா³ || 1-53-16

ஸம்ரப்³த⁴தரமத்யர்த²ம் வாக்யம் வாக்யவிஷா²ரத³꞉ |
ஹைரண்யகக்ஷ்யாக்³ரைவேயான் ஸுவர்ணாங்குஷ²பூ⁴ஷிதான் || 1-53-17

த³தா³மி குஞ்ஜராணாம் தே ஸஹஸ்ராணி சதுர்த³ஷ² |
ஹைரண்யாநாம் ரதா²நாம் ச ஷ்²வேதாஷ்²வாநாம் சதுர்யுஜாம் || 1-53-18

த³தா³மி தே ஷ²தாந்யஷ்டௌ கிங்கிணீகவிபூ⁴ஷிதான் |
ஹயாநாம் தே³ஷ²ஜாதாநாம் குலஜாநாம் மஹௌஜஸாம் |
ஸஹஸ்ரமேகம் த³ஷ² ச த³தா³மி தவ ஸுவ்ரத || 1-53-19

நாநாவர்ணவிப⁴க்தாநாம் வய꞉ஸ்தா²நாம் ததை²வ ச |
த³தா³ம்யேகாம் க³வாம் கோடிம் ஷ²ப³லா தீ³யதாம் மம || 1-53-20

யாவதி³ச்ச²ஸி ரத்நாநி ஹிரண்யம் வா த்³விஜோத்தம |
தாவத்³த³தா³மி தே ஸர்வம் தீ³யதாம் ஷ²ப³லா மம || 1-53-21

ஏவமுக்தஸ்து ப⁴க³வான் விஷ்²வாமித்ரேண தீ⁴மதா |
ந தா³ஸ்யாமீதி ஷ²ப³லாம் ப்ராஹ ராஜன் கத²ஞ்சந || 1-53-22

ஏததே³வ ஹி மே ரத்நம் ஏததே³வ ஹி மே த⁴நம் |
ஏததே³வ ஹி ஸர்வஸ்வமேததே³வ ஹி ஜீவிதம் || 1-53-23

த³ர்ஷ²ஷ்²ச பௌர்ணமாஸஷ்²ச யஜ்ஞாஷ்²சைவாப்தத³க்ஷிணா꞉ |
ஏததே³வ ஹி மே ராஜன் விவிதா⁴ஷ்²ச க்ரியாஸ்ததா² || 1-53-24

அதோ மூலா꞉ க்ரியா꞉ ஸர்வா மம ராஜந்ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
ப³ஹூநா கிம் ப்ரலாபேந ந தா³ஸ்யே காமதோ³ஹிநீம் || 1-53-25

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரிபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை