Thursday 11 April 2024

சுந்தர காண்டம் 46ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷ்ட்சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana commanding his five generals

ஹதான் மந்த்ரி ஸுதான் பு³த்³த்⁴வா வானரேண மஹாத்மனா |
ராவண꞉ ஸம்வ்ருʼத ஆகார꞉ சகார மதிம் உத்தமாம் || 5-46-1

ஸ விரூப அக்ஷ யூப அக்ஷௌ து³ர்த⁴ரம் சைவ ராக்ஷஸம் |
ப்ரக⁴ஸம் பா⁴ஸ கர்ணம் ச பன்ச ஸேனா அக்³ர நாயகான் || 5-46-2
ஸந்தி³தே³ஷ² த³ஷ²க்³ரீவோ வீரான் நய விஷா²ரதா³ன் |
ஹனூமத் க்³ரஹணே வ்யக்³ரான் வாயு வேக³ ஸமான் யுதி⁴ || 5-46-3

யாத ஸேனா அக்³ரகா³꞉ ஸர்வே மஹாப³ல பரிக்³ரஹா꞉ |
ஸவாஜி ரத² மாதன்கா³꞉ ஸ கபி꞉ ஷா²ஸ்யதாம் இதி || 5-46-4

யத் தை꞉ ச க²லு பா⁴வ்யம் ஸ்யாத் தம் ஆஸாத்³ய வன ஆலயம் |
கர்ம ச அபி ஸமாதே⁴யம் தே³ஷ² கால விரோதி⁴தம் || 5-46-5

ந ஹி அஹம் தம் கபிம் மன்யே கர்மணா ப்ரதிதர்கயன் |
ஸர்வதா² தன் மஹத் பூ⁴தம் மஹாப³ல பரிக்³ரஹம் || 5-46-6

ப⁴வேத் இந்த்³ரேண வா ஸ்ருʼஷ்டம் அஸ்மத் அர்த²ம் தபோ ப³லாத் |
ஸநாக³ யக்ஷ க³ந்த⁴ர்வா தே³வ அஸுர மஹர்ஷய꞉ || 5-46-7
யுஷ்மாபி⁴꞉ ஸஹிதை꞉ ஸர்வை꞉ மயா ஸஹ விநிர்ஜிதா꞉ |
தை꞉ அவஷ்²யம் விதா⁴தவ்யம் வ்யலீகம் கிஞ்சித் ஏவ ந꞉ || 5-46-8
தத் ஏவ ந அத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ ப்ரஸஹ்ய பரிக்³ருʼஹ்யதாம் |
ந அவமன்யோ ப⁴வத்³பி⁴꞉ ச ஹரி꞉ க்ரூர பராக்ரம꞉ || 5-46-9

த்³ருʼஷ்டா ஹி ஹரய꞉ ஷீ²க்⁴ரா மயா விபுல விக்ரமா꞉ |
வாலீ ச ஸஹ ஸுக்³ரீவோ ஜாம்ப³வான் ச மஹாப³ல꞉ || 5-46-10
நீல꞉ ஸேனா பதி꞉ சைவ யே ச அன்யே த்³விவித³ ஆத³ய꞉ |
ந ஏவ தேஷாம் க³தி꞉ பீ⁴மா ந தேஜோ ந பராக்ரம꞉ || 5-46-11
ந மதி꞉ ந ப³ல உத்ஸாஹோ ந ரூப பரிகல்பனம் |

மஹத் ஸத்த்வம் இத³ம் ஜ்ஞேயம் கபி ரூபம் வ்யவஸ்தி²தம் || 5-46-12
ப்ரயத்னம் மஹத் ஆஸ்தா²ய க்ரியதாம் அஸ்ய நிக்³ரஹ꞉ |

காமம் லோகா꞉ த்ரய꞉ ஸ இந்த்³ரா꞉ ஸஸுர அஸுர மானவா꞉ || 5-46-13
ப⁴வதாம் அக்³ரத꞉ ஸ்தா²தும் ந பர்யாப்தா ரண அஜிரே |

ததா² அபி து நயஜ்ஞேன ஜயம் ஆகான்க்ஷதா ரணே || 5-46-14
ஆத்மா ரக்ஷ்ய꞉ ப்ரயத்னேன யுத்³த⁴ ஸித்³தி⁴꞉ ஹி சன்சலா |

தே ஸ்வாமி வசனம் ஸர்வே ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய மஹாஓஜஸ꞉ || 5-46-15
ஸமுத்பேது꞉ மஹாவேகா³ ஹுத அஷ² ஸம தேஜஸ꞉ |
ரதை²꞉ ச மத்தை꞉ நாகை³꞉ ச வாஜிபி⁴꞉ ச மஹாஜவை꞉ || 5-46-16
ஷ²ஸ்த்ரை꞉ ச விவிதை⁴꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ ஸர்வை꞉ ச உபசிதா ப³லை꞉ |

தத꞉ தம் த³த்³ருʼஷு²꞉ வீரா தீ³ப்யமானம் மஹாகபிம் || 5-46-17
ரஷ்²மிமந்தம் இவ உத்³யந்தம் ஸ்வ தேஜோ ரஷ்²மி மாலினம் |
தோரணஸ்த²ம் மஹாவேக³ம் மஹாஸத்த்வம் மஹாப³லம் || 5-46-18

மஹாமதிம் மஹாஉத்ஸாஹம் மஹாகாயம் மஹாப³லம் |
தம் ஸமீக்ஷ்ய ஏவ தே ஸர்வே தி³க்ஷு ஸர்வாஸ்வ் அவஸ்தி²தா꞉ || 5-46-19
தை꞉ தை꞉ ப்ரஹரணை꞉ பீ⁴மை꞉ அபி⁴பேது꞉ தத꞉ தத꞉ |

தஸ்ய பன்ச ஆயஸா꞉ தீக்ஷ்ணா꞉ ஸிதா꞉ பீத முகா²꞉ ஷ²ரா꞉ || 5-46-20
ஷி²ரஸ்தி உத்பல பத்ர ஆபா⁴ து³ர்த⁴ரேண நிபாதிதா꞉ |

ஸ தை꞉ பன்சபி⁴꞉ ஆவித்³த⁴꞉ ஷ²ரை꞉ ஷி²ரஸி வானர꞉ || 5-46-21
உத்பபாத நத³ன் வ்யோம்னி தி³ஷோ² த³ஷ² விநாத³யன் |

தத꞉ து து³ர்த⁴ரோ வீர꞉ ஸரத²꞉ ஸஜ்ஜ கார்முக꞉ || 5-46-22
கிரன் ஷ²ர ஷ²தை꞉ நைகை꞉ அபி⁴பேதே³ மஹாப³ல꞉ |

ஸ கபி꞉ வாரயாமாஸ தம் வ்யோம்னி ஷ²ர வர்ஷிணம் || 5-46-23
வ்ருʼஷ்டிமந்தம் பயோதா³ந்தே பயோத³ம் இவ மாருத꞉ |

அர்த்³யமான꞉ தத꞉ தேன து³ர்த⁴ரேண அனில ஆத்மஜ꞉ || 5-46-24
சகார நினத³ம் பூ⁴யோ வ்யவர்த⁴த ச வேக³வான் |

ஸ தூ³ரம் ஸஹஸா உத்பத்ய து³ர்த⁴ரஸ்ய ரதே² ஹரி꞉ || 5-46-25
நிபபாத மஹாவேகோ³ வித்³யுத் ராஷி²꞉ கி³ராவ் இவ |

தத꞉ தம் மதி²த அஷ்ட அஷ்²வம் ரத²ம் ப⁴க்³ன அக்ஷ கூவரம் || 5-46-26
விஹாய ந்யபதத் பூ⁴மௌ து³ர்த⁴ர꞉ த்யக்த ஜீவித꞉ |

தம் விரூப அக்ஷ யூப அக்ஷௌ த்³ருʼஷ்ட்வா நிபதிதம் பு⁴வி || 5-46-27
ஸம்ஜாத ரோஷௌ து³ர்த⁴ர்ஷாவ் உத்பேதது꞉ அரிம் த³மௌ |

ஸ தாப்⁴யாம் ஸஹஸா உத்பத்ய விஷ்டி²தோ விமலே அம்ப³ரே || 5-46-28
முத்³க³ராப்⁴யாம் மஹாபா³ஹு꞉ வக்ஷஸி அபி⁴ஹத꞉ கபி꞉ |

தயோ꞉ வேக³வதோ꞉ வேக³ம் வினிஹத்ய மஹாப³ல꞉ || 5-46-29
நிபபாத புன꞉ பூ⁴மௌ ஸுபர்ண ஸம விக்ரம꞉ |

ஸ ஸால வ்ருʼக்ஷம் ஆஸாத்³ய ஸமுத்பாட்ய ச வானர꞉ || 5-46-30
தாவ் உபௌ⁴ ராக்ஷஸௌ வீரௌ ஜகா⁴ன பவன ஆத்மஜ꞉ |

தத꞉ தான் த்ரீன் ஹதான் ஜ்ஞாத்வா வானரேண தரஸ்வினா || 5-46-31
அபி⁴பேதே³ மஹாவேக³꞉ ப்ரஸஹ்ய ப்ரக⁴ஸோ ஹரிம் |
பா⁴ஸ கர்ண꞉ ச ஸம்க்ருத்³த⁴꞉ ஷூ²லம் ஆதா³ய வீர்யவான் || 5-46-32

ஏகத꞉ கபி ஷா²ர்தூ³ளம் யஷ²ஸ்வினம் அவஸ்தி²தௌ |
பட்டிஷே²ன ஷி²த அக்³ரேண ப்ரக⁴ஸ꞉ ப்ரத்யபோத²யத் || 5-46-33
பா⁴ஸ கர்ண꞉ ச ஷூ²லேன ராக்ஷஸ꞉ கபி ஸத்தமம் |

ஸ தாப்⁴யாம் விக்ஷதை꞉ கா³த்ரை꞉ அஸ்ருʼக்³ தி³க்³த⁴ தனூ ருஹ꞉ || 5-46-34
அப⁴வத் வானர꞉ க்ருத்³தோ⁴ பா³ல ஸூர்ய ஸம ப்ரப⁴꞉ |

ஸமுத்பாட்ய கி³ரே꞉ ஷ்²ருʼன்க³ம் ஸம்ருʼக³ வ்யாள பாத³பம் || 5-46-35
ஜகா⁴ன ஹனுமான் வீரோ ராக்ஷஸௌ கபி குன்ஜர꞉ |

தத꞉ தேஷ்வ் அவஸன்னேஷு ஸேனா பதிஷு பன்சஸு || 5-46-36
ப³லம் தத் அவஷே²ஷம் து நாஷ²யாமாஸ வானர꞉ |

அஷ்²வை꞉ அஷ்²வான் க³ஜை꞉ நாகா³ன் யோதை⁴꞉ யோதா⁴ன் ரதை² ரதா²ன் || 5-46-37
ஸ கபி꞉ நாஷ²யாமாஸ ஸஹஸ்ர அக்ஷ இவ அஸுரான் |

ஹதை꞉ நாகை³꞉ ச துரகை³꞉ ப⁴க்³ன அக்ஷை꞉ ச மஹாரதை²꞉ || 5-46-38
ஹதை꞉ ச ராக்ஷஸை꞉ பூ⁴மீ ருத்³த⁴ மார்கா³ ஸமந்தத꞉ |

தத꞉ கபி꞉ தான் த்⁴வஜினீ பதீன் ரணே |
நிஹத்ய வீரான் ஸப³லான் ஸவாஹனான் |
தத் ஏவ வீர꞉ பரிக்³ருʼஹ்ய தோரணம் |
க்ருʼத க்ஷண꞉ கால இவ ப்ரஜா க்ஷயே || 5-46-39

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷ்ட்சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை