Wednesday 21 February 2024

சுந்தர காண்டம் 28ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டாவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Seetha holding her braid thinking of suicide

ஸா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய வசோ நிஷ²ம்ய |
தத்³ராவணஸ்யாப்ரியமப்ரியார்தா |
ஸீதா விதத்ராஸ யதா² வனாந்தே |
ஸிம்ʼஹாபி⁴பன்னா க³ஜராஜகன்யா || 5-28-1

ஸா ராக்ஷஸீமத்⁴யக³தா ச பீ⁴ரு |
ர்வாக்³பி⁴ர்ப்⁴ருʼஷ²ம்ʼ ராவணதர்ஜிதா ச |
காந்தாரமத்⁴யே விஜனே விஸ்ருʼஷ்டா |
பா³லேவ கன்யா விளலாப ஸீதா || 5-28-2

ஸத்யம்ʼ ப³தேத³ம்ʼ ப்ரவத³ந்தி லோகே |
நாகாலம்ருʼத்யுர்ப⁴வதீதி ஸந்த꞉ |
யத்ராஹமேவம்ʼ பரிப⁴ர்த்ஸ்யமானா |
ஜீவாமி தீ³னா க்ஷணமப்யபுண்யா || 5-28-3

ஸுகா²த்³விஹீனம்ʼ ப³ஹுது³꞉க²பூர்ண |
மித³ம்ʼ து நூனம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸ்தி²ரம்ʼ மே |
விஷீ²ர்யதே யன்ன ஸஹஸ்ரதா⁴த்³ய |
வஜ்ராஹதம்ʼ ஷ்²ருʼங்க³மிவாசலஸ்ய || 5-28-4

வைவாஸ்தி தோ³ஷோ மம நூனமத்ர |
வத்⁴யாஹமஸ்யாப்ரியத³ர்ஷ²னஸ்ய |
பா⁴வம்ʼ ந சாஸ்யாஹமனுப்ரதா³து |
மலம்ʼ த்³விஜோ மந்த்ரமிவாத்³விஜாய || 5-28-5

நூனம்ʼ மமாங்கா³ன்யசிராத³னார்ய꞉ |
ஷ²ஸ்த்ரை꞉ ஷி²தை ஷ்²சே²த்ஸ்யதி ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ |
தஸ்மின்னநாக³ச்ச²தி லோகநாதே² |
க³ர்ப⁴ஸ்த²ஜந்தோரிவ ஷ²ல்யக்ருʼந்த꞉ || 5-28-6

து³꞉க²ம்ʼ ப³தேத³ம்ʼ மம து³꞉கி²தாயா |
மாஸௌ சிராயாதி⁴க³மிஷ்யதோ த்³வௌ |
ப³த்³த⁴ஸ்ய வத்⁴யஸ்ய ததா² நிஷா²ந்தே |
ராஜாபராதா⁴தி³வ தஸ்கரஸ்ய || 5-28-7

ஹா ராம ஹா லக்ஷ்மண ஹா ஸுமித்ரே |
ஹா ராமமாத꞉ ஸஹ மே ஜனன்யா |
ஏஷா விபத்³யாம்யஹமல்பபா⁴க்³யா |
மஹார்ணவே நௌரிவ மூட⁴வாதா || 5-28-8

தரஸ்வினௌ தா⁴ரயதா ம்ருʼக³ஸ்ய |
ஸத்த்வேன ரூபம்ʼ மனுஜேந்த்³ரபுத்ரௌ |
நூனம்ʼ விஷ²ஸ்தௌ மம காரணாத்தௌ |
ஸிம்ʼஹர்ஷபௌ⁴ த்³வாவிவ வைத்³யுதேன || 5-28-9

நூனம்ʼ ஸ காலோ ம்ருʼக³ரூபதா⁴ரீ |
மாமல்பபா⁴க்³யாம்ʼ லுலுபே⁴ ததா³னீம் |
யத்ரார்யபுத்ரம்ʼ விஸஸர்ஜ மூடா⁴ |
ராமானுஜம்ʼ லக்ஷ்மணபூர்வஜம்ʼ ச || 5-28-10

ஹா ராம ஸத்யவ்ரத தீ³ர்க⁴பா³ஹோ |
ஹா பூர்ணசந்த்³ரப்ரதிமானவக்த்ர |
ஹா ஜீவலோகஸ்ய ஹித꞉ ப்ரியஷ்²ச |
வத்⁴யாம்ʼ ந மாம்ʼ வேத்ஸி ஹி ராக்ஷஸானாம் || 5-28-11

அனன்யதை³வத்வமியம்ʼ க்ஷமா ச |
பூ⁴மௌ ச ஷ²ய்யா நியமஷ்²ச த⁴ர்மே |
பதிவ்ரதாத்வம்ʼ விப²லம்ʼ மமேத³ம் |
க்ருʼதம்ʼ க்ருʼதக்⁴னேஷ்விவ மானுஷாணாம் || 5-28-12

மோகோ⁴ ஹி த⁴ர்மஷ்²சரிதோ மயாயம்ʼ |
ததை²கபத்னீத்வமித³ம்ʼ நிரர்த²ம் |
யா த்வாம்ʼ ந பஷ்²யாமி க்ருʼஷா² விவர்ணா |
ஹீனா த்வயா ஸங்க³மனே நிராஷா² || 5-28-13

பிதுர்னிதே³ஷ²ம்ʼ நியமேன க்ருʼத்வா வனாந்நிவ்ருʼத்தஷ்²சரிதவ்ரதஷ்²ச |
ஸ்த்ரீபி⁴ஸ்து மன்யே விபுலேக்ஷணாபி⁴ஸ்த்வம்ʼ ரம்ʼஸ்யஸே வீதப⁴ய꞉ க்ருʼதார்த²꞉ || 5-28-14

அஹம்ʼ து ராம த்வயி ஜாதகாமா சிரம்ʼ விநாஷா²ய நிப³த்³த⁴பா⁴வா |
மோக⁴ம்ʼ சரித்வாத² தபோ வ்ரதஞ்ச த்யக்ஷ்யாமி தி⁴க்³ஜீவிதமல்பபா⁴க்³யாம் || 5-28-15

ஸா ஜீவிதம்ʼ க்ஷிப்ரமஹம்ʼ த்யஜேயம்ʼ |
விஷேண ஷ²ஸ்த்ரேண ஷி²தேன வாபி |
விஷஸ்ய தா³தா ந ஹி மே(அ)ஸ்தி கஷ்²சி |
ச்ச²ஸ்த்ரஸ்ய வா வேஷ்²மனி ராக்ஷஸஸ்ய || 5-28-16

இதீவ தே³வீ ப³ஹுதா⁴ விளப்ய |
ஸர்வாத்மனா ராமமனுஸ்மரந்தீ |
ப்ரவேபமானா பரிஷு²ஷ்கவக்த்ரா |
நகோ³த்தமம்ʼ புஷ்பிதமாஸஸாத³ || 5-28-17

ஸா ஷோ²கதப்தா ப³ஹுதா⁴ விசிந்த்ய |
ஸீதாத² வேண்யுத்³க்³ரத²னம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா |
உத்³பு⁴த்⁴ய வேண்யுத்³க்³ரத²னேன ஷ்²ரீக்⁴ர |
மஹம்ʼ க³மிஷ்யாமி யமஸ்ய மூலம் || 5-28-18

உபஸ்தி²தா ஸா ம்ருʼது³ஸர்வகா³த்ரீ |
ஷா²கா²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாத² நக³ஸ்ய தஸ்ய |
தஸ்யாஸ்து ராமம்ʼ ப்ரவிசிந்தயந்த்யா |
ராமானுஜம்ʼ ஸ்வம்ʼ ச குலம்ʼ ஷு²பா⁴ங்க்³யா꞉ || 5-28-19
ஷோ²காநிமித்தானி ததா² ப³ஹூனி |
தை⁴ர்யார்ஜிதானி ப்ரவராணி லோகே |
ப்ராது³ர்நிமித்தானி ததா³ ப³பூ⁴வு꞉ |
புராபி ஸித்³தா⁴ன்யுபலக்ஷிதானி || 5-28-20

இத்யார்ஷ்தே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டாவிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை