Wednesday 19 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 63ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரி ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama Sita and Lakshmana

ஸ ராஜ புத்ர ப்ரியா விஹீந꞉
ஷோ²கேந மோஹேந ச பீட்³யமாந꞉ |
விஷாத³யன் ப்⁴ராதரம் ஆர்த ரூபோ
பூ⁴யோ விஷாத³ம்ப்ரவிவேஷ² தீவ்ரம் || 3-63-1

ஸ லக்ஷ்மணம் ஷோ²க வஷ² அபி⁴பந்நம்
ஷோ²கே நிமக்³நோ விபுலே து ராம꞉ |
உவாச வாக்யம் வ்யஸநாநுரூபம்
உஷ்ணம் விநி꞉ஷ்²வஸ்ய ருத³ன் ஸ ஷோ²கம் || 3-63-2

ந மத் விதோ⁴ து³ஷ்க்ருʼத கர்ம காரீ
மந்யே த்³விதீயோ அஸ்தி வஸும்ʼத⁴ராயாம் |
ஷோ²க அநுஷோ²கோ ஹி பரம்ʼபராயா
மாம் ஏதி பி⁴ந்த³ன் ஹ்ருʼத³யம் மந꞉ ச || 3-63-3

பூர்வம் மயா நூநம் அபீ⁴ப்ஸிதாநி
பாபாநி கர்மாணி அஸத்க்ருʼத் க்ருʼதாநி |
தத்ர அயம் அத்³ய பதிதோ விபாகோ
து³꞉கே²ந து³꞉க²ம் யத்³ அஹம் விஷா²மி || 3-63-4

ராஜ்ய ப்ரணாஷ²꞉ ஸ்வ ஜநை꞉ வியோக³꞉
பிதுர் விநாஷோ² ஜநநீ வியோக³꞉ |
ஸர்வாநி மே லக்ஷ்மண ஷோ²க வேக³ம்
ஆபூரயந்தி ப்ரவிசிந்திதாநி || 3-63-5

ஸர்வம் து து³꞉க²ம் மம லக்ஷ்மண இத³ம்
ஷா²ந்தம் ஷ²ரீரே வநம் ஏத்ய க்லேஷ²ம் |
ஸீதா வியோகா³த் புநர் அபி உதீ³ர்ணம்
காஷ்டை꞉ இவ அக்³நி꞉ ஸஹஸா ப்ரதீ³ப்த꞉ || 3-63-6

ஸா நூநம் ஆர்யா மம ராக்ஷஸேந ஹி
அப்⁴யாஹ்ருʼதா க²ம் ஸமுபேத்ய பீ⁴ரு꞉ |
அபஸ்வரம் ஸு ஸ்வர விப்ரளாபா
ப⁴யேந விக்ரந்தி³தவதி அபீ⁴க்ஷ்ணம் || 3-63-7

தௌ லோஹிதஸ்ய ப்ரிய த³ர்ஷ²நஸ்ய
ஸதா³ உசிதௌ உத்தம சம்ʼத³நஸ்ய |
வ்ருʼத்தௌ ஸ்தநௌ ஷோ²ணித பம்ʼக தி³க்³தௌ⁴
நூநம் ப்ரியாயா மம ந அபி⁴பா⁴த || 3-63-8

தத் ஷ்²லக்ஷ்ண ஸு வ்யக்த ம்ருʼது³ ப்ரளாபம்
தஸ்யா முக²ம் கும்ʼசித கேஷ² பா⁴ரம் |
ரக்ஷோ வஷ²ம் நூநம் உபக³தாயா
ந ப்⁴ராஜதே ராஹு முகே² யதா² இம்ʼது³꞉ || 3-63-9

தாம் ஹார பாஷ²ஸ்ய ஸதா³ உசித அம்ʼதம்
க்³ரீவாம் ப்ரியாயா மம ஸு வ்ரதாயா |
ரக்ஷாம்ʼஸி நூநம் பரிபீதவந்தி
ஷூ²ந்யே ஹி பி⁴த்வா ருதி⁴ர அஷ²நாநி || 3-63-10

மயா விஹீநா விஜநே வநே யா
ரக்ஷோபி⁴꞉ ஆஹ்ருʼத்ய விக்ருʼஷ்யமாணா |
நூநம் விநாத³ம் குரரி இவ தீ³நா
ஸா முக்தவதீ ஆயத காந்த நேத்ரா || 3-63-11

அஸ்மின் மயா ஸார்த²ம் உதா³ர ஷீ²லா
ஷி²லா தலே பூர்வம் உபோபவிஷ்டா |
காந்த ஸ்மிதா லக்ஷ்மண ஜாத ஹாஸா
த்வாம் ஆஹ ஸீதா ப³ஹு வாக்ய ஜாதம் || 3-63-12

கோ³தா³வரீ இயாம் ஸரிதாம் வரிஷ்டா
ப்ரியா ப்ரியாயா மம நித்ய காலம் |
அபி அத்ர க³ச்சே²த் இதி சிம்ʼதயாமி
ந ஏகாகிநீ யாதி ஹி ஸா கதா³சித் || 3-63-13

பத்³ம ஆநநா பத்³ம பலாஷ² நேத்ரா
பத்³மாநி வா ஆநேதும் அபி⁴ப்ரயாதா |
தத் அபி அயுக்தம் ந ஹி ஸா கத்³த³சித்
மயா விநா க³ச்ச²தி பம்ʼகஜாநி || 3-63-14

காமம் து இத³ம் புஷ்பித வ்ருʼக்ஷ ஸண்ட³ம்
நாநா விதை⁴꞉ பக்ஷி க³ணை꞉ உபேதம் |
வநம் ப்ரயாதா நு தத் அபி அயுக்தம்
ஏகாகிநீ ஸா அதி பி³பே⁴தி பீ⁴ரு꞉ || 3-63-15

ஆதி³த்ய போ⁴ லோக க்ர்ருʼத அக்ருʼத ஜ்ஞ꞉
லோகஸ்ய ஸத்ய அந்ருʼத கர்ம ஸாக்ஷின் |
மம ப்ரியா ஸா க்வ க³தா ஹ்ருʼதா வா
ஷ²ம்ʼஸவ மே ஷோ²க ஹதஸ்ய ஸர்வம் || 3-63-16

லோகேஷு ஸர்வேஷு ந நாஸ்தி கிம்ʼசித்
யத் தே ந நித்யம் விதி³தம் ப⁴வேத் தத் |
ஷ²ம்ʼஸஸ்வ வயோ꞉ குல ஷா²லிநீம் தாம்
ம்ருʼதா ஹ்ருʼதா வா பதி² வர்ததே வா || 3-63-17

இதி இவ தம் ஷோ²க விதே⁴ய தே³ஹம்
ராமம் விஸம்ʼஜ்ஞம் விளபம்ʼதம் ஏவ |
உவாச ஸௌமித்ரி꞉அதீ³ந ஸத்த்வ꞉
ந்யாயே ஸ்தி²த꞉ கால யுதம் ச வாக்யம் || 3-63-18

ஷோ²கம் விமும்ʼச ஆர்ய த்⁴ருʼதிம் ப⁴ஜஸ்வ
ஸஹ உத்ஸாஹதா ச அஸ்து விமார்க³ணே அஸ்யா꞉ |
உத்ஸாஹவந்தோ ஹி நரா ந லோகே
ஸீத³ந்தி கர்மஸு அதி து³ஷ்கரேஷு || 3-63-19

இதி இவ ஸௌமித்ரிம் உத³க்³ர பௌருஷம்
ப்³ருவந்தம் ஆர்தோ ரகு⁴ வம்ʼஷ² வர்த⁴ந꞉ |
ந சிம்ʼதயாமாஸ த்⁴ருʼதிம் விமுக்தவான்
புந꞉ ச து³꞉க²ம் மஹத் அப்⁴யுபாக³மத் || 3-63-20

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்ரி ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை