Tuesday 18 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 61ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏக ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama Lakshmana search Sita

த்³ருʼஷ்ட்வா ஆஷ்²ரம பத³ம் ஷூ²ந்யம் ராமோ த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ꞉ |
ரஹிதாம் பர்ணஷா²லாம் ச ப்ரவித்³தா⁴நி ஆஸநாநி ச || 3-61-1

அத்³ருʼஷ்ட்வா தத்ர வைதே³ஹீம் ஸம்ʼநிரீக்ஷ்ய ச ஸர்வஷ²꞉ |
உவாச ராம꞉ ப்ராக்ருஷ்²ய ப்ரக்³ருʼஹ்ய ருசிரௌ பு⁴ஜௌ || 3-61-2

க்வ நு லக்ஷ்மண வைதே³ஹீ கம் வா தே³ஷ²ம் இதோ க³தா |
கேந ஆஹ்ருʼதா வா ஸௌமித்ரே ப⁴க்ஷிதா கேந வா ப்ரியா || 3-61-3

வ்ருʼக்ஷேண ஆவார்ய யதி³ மாம் ஸீதே ஹஸிதும் இச்ச²ஸி |
அலம் தே ஹஸிதேந அத்³ய மாம் ப⁴ஜஸ்வ ஸுது³꞉கி²தம் || 3-61-4

யை꞉ ஸஹ க்ரீட³ஸே ஸீதே விஷ்²வஸ்தை꞉ ம்ருʼக³ போதகை꞉ |
ஏதே ஹீநா꞉ த்வயா ஸௌம்யே த்⁴யாயந்தி அஸ்ர ஆவிள ஈக்ஷணா꞉ || 3-61-5

ஸீதாயா ரஹிதோ அஹம் வை ந ஹி ஜீவாமி லக்ஷ்மண |
வ்ருʼதம் ஷோ²கேந மஹதா ஸீதா ஹரணஜேந மாம் || 3-61-6

பர லோகே மஹாராஜோ நூநம் த்³ரக்ஷ்யதி மே பிதா |
கத²ம் ப்ரதிஜ்ஞாம் ஸம்ʼஷ்²ருத்ய மயா த்வம் அபி⁴யோஜித꞉ || 3-61-7

அபூரயித்வா தம் காலம் மத் ஸகாஷ²ம் இஹ ஆக³த꞉ |
காம வ்ருʼத்தம் அநார்யம் மாம் ம்ருʼஷா வாதி³நம் ஏவ ச || 3-61-8

தி⁴க் த்வாம் இதி பரே லோகே வ்யக்தம் வக்ஷ்யதி மே பிதா |
விவஷ²ம் ஷோ²க ஸம்ʼதப்தம் தீ³நம் ப⁴க்³ந மநோரத²ம் || 3-61-9

மாம் இஹ உத்ஸ்ருʼஜ்ய கருணம் கீர்தி꞉ நரம் இவ அந்ருʼஜும் |
க்வ க³ச்சஸி வராரோஹே மா மோத்ஸ்ருʼஜ்ய - மா மா உத்ஸ்ருʼஜ்ய - ஸுமத்⁴யமே || 3-61-10

த்வயா விரஹித꞉ ச அஹம் த்யக்ஷ்யே ஜீவிதம் ஆத்மந꞉ |
இதி இவ விளபன் ராம꞉ ஸீதா த³ர்ஷ²ந லாலஸ꞉ || 3-61-11

ந த³த³ர்ஷ² ஸுது³꞉க² ஆர்தோ ராக⁴வோ ஜநக ஆத்மஜாம் |
அநாஸாத³யமாநம் தம் ஸீதாம் ஷோ²கபராயணம் || 3-61-12

பம்ʼகம் ஆஸாத்³ய விபுலம் ஸீத³ந்தம் இவ கும்ʼஜரம் |
லக்ஷ்மணோ ராமம் அத்யர்த²ம் உவாச ஹித காம்யயா || 3-61-13

மா விஷாத³ம் மஹாபு³த்³தே⁴ குரு யத்நம் மயா ஸஹ |
இத³ம் கி³ரி வரம் வீர ப³ஹு கந்த³ர ஷோ²பி⁴தம் || 3-61-14

ப்ரிய காநந ஸம்ʼசாரா வந உந்மத்தா ச மைதி²லீ |
ஸா வநம் வா ப்ரவிஷ்டா ஸ்யாத் ளிநீம் வா ஸுபுஷ்பிதாம் || 3-61-15

ஸரிதம் வா அபி ஸம்ʼப்ராப்தா மீந வம்ʼஜுள ஸேவிதாம் |
வித்ராஸயிது காமா வா லீநா ஸ்யாத் காநநே க்வசித் || 3-61-16

ஜிஜ்ஞாஸமாநா வைதே³ஹீ த்வாம் மாம் ச புருஷர்ஷப⁴ |
தஸ்யா ஹி அந்வேஷணே ஷ்²ரீமன் க்ஷிப்ரம் ஏவ யதாவஹே || 3-61-17

வநம் ஸர்வம் விசிநுவோ யத்ர ஸா ஜநக ஆத்மஜா |
மந்யஸே யதி³ காகுத்ஸ்த² மா ஸ்ம ஷோ²கே மந꞉ க்ருʼதா²꞉ || 3-61-18

ஏவம் உக்த꞉ து ஸௌஹார்தா³த் லக்ஷ்மணேந ஸமாஹித꞉ |
ஸஹ ஸௌமித்ரிணா ராமோ விசேதும் உபசக்ரமே || 3-61-19

தௌ வநாநி கி³ரீன் சைவ ஸரித꞉ ச ஸராம்ʼஸி ச |
நிகி²லேந விசிந்வந்தௌ ஸீதாம் த³ஷ²ரத² ஆத்மஜௌ || 3-61-20

தஸ்ய ஷை²லஸ்ய ஸாநூநி ஷி²லா꞉ ச ஷி²க²ராணி ச |
நிகி²லேந விசிந்வந்தௌ ந ஏவ தாம் அபி⁴ஜக்³மது꞉ || 3-61-21

விசித்ய ஸர்வத꞉ ஷை²லம் ராமோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் |
ந இஹ பஷ்²யாமி ஸௌமித்ரே வைதே³ஹீம் பர்வதே ஷு²பா⁴ம் || 3-61-22

ததோ து³꞉க² அபி⁴ஸம்ʼதப்தோ லக்ஷ்மணோ வாக்யம் அப்³ரவீத் |
விசரன் த³ண்ட³க அரண்யம் ப்⁴ராதரம் தீ³ப்த தேஜஸம் || 3-61-23

ப்ராப்ஸ்யஸி த்வம் மஹாப்ராஜ்ஞ மைதி²லீம் ஜநக ஆத்மஜாம் |
யதா² விஷ்ணு꞉ மஹாபா³ஹு꞉ ப³லிம் ப³த்³த்⁴வா மஹீம் இமாம் || 3-61-24

ஏவம் உக்த꞉ து வீரேண லக்ஷ்மணேந ஸ ராக⁴வ꞉ |
உவாச தீ³நயா வாசா து³꞉க² அபி⁴ஹத சேதந꞉ || 3-61-25

வநம் ஸுவிசிதம் ஸர்வம் பத்³மிந்ய꞉ பு²ல்ல பம்ʼகஜா꞉ |
கி³ரி꞉ ச அயம் மஹாப்ராஜ்ஞ ப³ஹு கந்த³ர நிர்ஜ²ர꞉ |
ந ஹி பஷ்²யாமி வைதே³ஹீம் ப்ராணேப்⁴யோ அபி க³ரீயஸீம் || 3-61-26

ஏவம் ஸ விளபன் ராம꞉ ஸீதா ஹரண கர்ஷி²த꞉ |
தீ³ந꞉ ஷோ²க ஸமாவிஷ்டோ முஹூர்தம் விஹ்வலோ அப⁴வத் || 3-61-27

ஸ விஹ்வலித ஸர்வ அம்ʼகோ³ க³த பு³த்³தி⁴꞉ விசேதந꞉ |
நிஷஸாத³ ஆதுரோ தீ³நோ நி꞉ஷ்²வஸ்ய அஷீ²தம் ஆயதம் || 3-61-28

ப³ஹுஷ²꞉ ஸ து நி꞉ஷ்²வஸ்ய ராமோ ராஜீவ லோசந꞉ |
ஹா ப்ரியே தி விசுக்ரோஷ² ப³ஹுஷோ² பா³ஷ்ப க³த்³க³த³꞉ || 3-61-29

தம் ஸாந்த்வயாமாஸ ததோ லக்ஷ்மண꞉ ப்ரிய பா³ந்த⁴வம் |
ப³ஹு ப்ரகாரம் ஷோ²க ஆர்த꞉ ப்ரஷ்²ரித꞉ ப்ரஷ்²ரித அம்ʼஜலி꞉ || 3-61-30

அநாத்³ருʼத்ய து தத் வாக்யம் லக்ஷ்மண ஓஷ்ட² புட ச்யுதம் |
அபஷ்²யன் தாம் ப்ரியாம் ஸீதாம் ப்ராக்ரோஷ²த் ஸ புந꞉ புந꞉ || 3-61-31

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏக ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை