Tuesday 28 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 38ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ அஷ்டா த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Mareecha &  Ravana

கதா³சித் அபி அஹம் வீர்யாத் பர்யடன் ப்ருʼதி²வீம் இமாம் |
ப³லம் நாக³ ஸஹஸ்ரஸ்ய தா⁴ரயன் பர்வதோபம꞉ || 3-38-1

நீல ஜீமூத ஸம்ʼகாஷ²꞉ தப்த காம்ʼசந குண்ட³ல꞉ |
ப⁴யம் லோகஸ்ய ஜநயன் கிரீடீ பரிக⁴ ஆயுத⁴꞉ || 3-38-2

வ்யசரம் த³ண்ட³க அரண்யம் ருʼஷி மாம்ʼஸாநி ப⁴க்ஷயன் |
விஷ்²வாமித்ரோ அத² த⁴ர்மாத்மா மத் வித்ரஸ்தோ மஹாமுநி꞉ || 3-38-3

ஸ்வயம் க³த்வா த³ஷ²ரத²ம் நரேந்த்³ரம் இத³ம் அப்³ரவீத் |
அயம் ரக்ஷது மாம் ராம꞉ பர்வ காலே ஸமாஹித꞉ || 3-38-4

மாரீசாத் மே ப⁴யம் கோ⁴ரம் ஸமுத்பந்நம் நரேஷ்²வர |
இதி ஏவம் உக்தோ த⁴ர்மாத்மா ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ததா³ || 3-38-5

ப்ரத்யுவாச மஹாபா⁴க³ம் விஷ்²வாமித்ரம் மஹாமுநிம் |
ஊந த்³வாத³ஷ² வர்ஷோ அயம் அக்ருʼத அஸ்த்ர꞉ ச ராக⁴வ꞉ || 3-38-6

காமம் து மம யத் ஸைந்யம் மயா ஸஹ க³மிஷ்யதி |
ப³லேந சதுரம்ʼகே³ண ஸ்வயம் ஏத்ய நிஷா²சரம் || 3-38-7

வதி⁴ஷ்யாமி முநிஷ்²ரேஷ்ட² ஷ²த்ரும் தவ யதா² ஈப்ஸிதம் |
] ஏவம் உக்த꞉ ஸ து முநீ ராஜாநம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-38-8

ராமாத் ந அந்யத் ப³லம் லோகே பர்யாப்தம் தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ |
தே³வதாநாம் அபி ப⁴வான் ஸமரேஷு அபி⁴பாலக꞉ || 3-38-9

ஆஸீத் தவ க்ருʼதே கர்ம த்ரிலோக விதி³தம் ந்ருʼப |
காமம் அஸ்தி மஹத் ஸைந்யம் திஷ்டது இஹ பரம்ʼதப || 3-38-10

பா³லோ அபி ஏஷ மஹாதேஜா꞉ ஸமர்த²꞉ தஸ்ய நிக்³ரஹே |
க³மிஷ்யே ராமம் ஆதா³ய ஸ்வஸ்தி தே அஸ்து பரம்ʼதப꞉ || 3-38-11

இதி ஏவம் உக்த்வா ஸ முநி꞉ தம் ஆதா³ய ந்ருʼபாத்மஜம் |
ஜகா³ம பரம ப்ரீதோ விஷ்²வாமித்ர꞉ ஸ்வம் ஆஷ்²ரமம் || 3-38-12

தம் ததா³ த³ண்ட³காரண்யே யஜ்ஞம் உத்³தி³ஷ்²ய தீ³க்ஷிதம் |
ப³பூ⁴வ உபஸ்தி²தோ ராம꞉ சித்ரம் விஸ்பா²ரயன் த⁴நு꞉ || 3-38-13

அஜாத வ்யம்ʼஜந꞉ ஷ்²ரீமான் பா³ல꞉ ஷ்²யாம꞉ ஷு²பே⁴க்ஷண꞉ |
ஏக வஸ்த்ர த⁴ரோ த⁴ந்வீ ஷி²கீ² கநக மாலயா || 3-38-14

ஷோ²ப⁴யன் த³ண்ட³காரண்யம் தீ³ப்தேந ஸ்வேந தேஜஸா |
அத்³ருʼஷ்²யத ததா³ ராமோ பா³ல சந்த்³ர இவ உதி³த꞉ || 3-38-15

ததோ அஹம் மேக⁴ ஸம்ʼகாஷ²꞉ தப்த காம்ʼசந குண்ட³ல꞉ |
ப³லீ த³த்த வரோ த³ர்பாத் ஆஜகா³ம ஆஷ்²ரம அம்ʼதரம் || 3-38-16

தேந த்³ருʼஷ்ட꞉ ப்ரவிஷ்டோ அஹம் ஸஹஸா ஏவ உத்³யத ஆயுத⁴꞉ |
மாம் து த்³ருʼஷ்ட்வா த⁴நு꞉ ஸஜ்யம் அஸம்ப்⁴ராந்த꞉ சகார ஹ || 3-38-17

அவஜாநன் அஹம் மோஹாத் பா³லோ அயம் இதி ராக⁴வம் |
விஷ்²வாமித்ரஸ்ய தாம் வேதி³ம் அப்⁴யதா⁴வம் க்ருʼத த்வர꞉ || 3-38-18

தேந முக்த꞉ ததோ பா³ண꞉ ஷி²த꞉ ஷ²த்ரு நிப³ர்ஹண꞉ |
தேந அஹம் தாடி³த꞉ க்ஷிப்த꞉ ஸமுத்³ரே ஷ²த யோஜநே || 3-38-19

ந இச்ச²தா தாத மாம் ஹந்தும் ததா³ வீரேண ரக்ஷித꞉ |
ராமஸ்ய ஷ²ர வேகே³ந நிரஸ்தோ ப்⁴ராந்த சேதந꞉ || 3-38-20

பாதிதோ அஹம் ததா³ தேந க³ம்ʼபீ⁴ரே ஸாக³ர அம்ʼப⁴ஸி |
ப்ராப்ய ஸம்ʼஜ்ஞாம் சிராத் தாத லம்ʼகாம் ப்ரதி க³த꞉ புரீம் || 3-38-21

ஏவம் அஸ்மி ததா³ முக்த꞉ ஸஹாயா꞉ தே - ஷா²யாஸ்து - நிபாதிதா꞉ |
அக்ருʼத அஸ்த்ரேண ராமேண பா³லேந அக்லிஷ்ட கர்மணா || 3-38-22

தத் மயா வார்யமாண꞉ த்வம் யதி³ ராமேண விக்³ரஹம் |
கரிஷ்யஸி ஆபத³ம் கோ⁴ராம் க்ஷிப்ரம் ப்ராப்ய ந ஷி²ஷ்யஸி || 3-38-23

க்ரீடா³ ரதி விதி⁴ஜ்ஞாநாம் ஸமாஜ உத்ஸவ ஷா²லிநாம் |
ரக்ஷஸாம் சைவ ஸம்ʼதாபம் அநர்த²ம் ச ஆஹரிஷ்யஸி || 3-38-24

ஹர்ம்ய ப்ராஸாத³ ஸம்ʼபா³தா⁴ம் நாநா ரத்ந விபூ⁴உஷிதாம் |
த்³ரக்ஷ்யஸி த்வம் புரீம் லம்ʼகாம் விநஷ்டாம் மைதி²லீ க்ருʼதே || 3-38-25

அகுர்வந்தோ அபி பாபாநி ஷு²சய꞉ பாப ஸம்ʼஷ்²ரயாத் |
பர பாபை꞉ விநஷ்²யந்தி மத்ஸ்யா நாக³ ஹ்ரதே³ யதா² || 3-38-26

தி³வ்யசம்ʼத³நதி³க்³தா⁴ம்ʼகா³ந்தி³வ்யாஅப⁴ரணபூ⁴ஷிதான் -யத்³வா-
தி³வ்ய சம்ʼத³ந தி³க்³த⁴ அம்ʼகா³ன் தி³வ்ய ஆப⁴ரண பூ⁴ஷிதான் |
த்³ரக்ஷ்யஸி அபி⁴ஹதான் பூ⁴மௌ தவ தோ³ஷாத் து ராக்ஷஸான் || 3-38-27

ஹ்ருʼத தா³ரான் ஸ தா³ரான் ச த³ஷ² வித்³ரவதோ தி³ஷ²꞉ |
ஹத ஷே²ஷான் அஷ²ரணான் த்³ரக்ஷ்யஸி த்வம் நிஷா²சரான் || 3-38-28

ஷ²ர ஜால பரிக்ஷிப்தாம் அக்³நி ஜ்வாலா ஸமாவ்ருʼதாம் |
ப்ரத³க்³த⁴ ப⁴வநாம் லம்ʼகாம் த்³ரக்ஷ்யஸி த்வம் அஸம்ʼஷ²யம் || 3-38-29

பர தா³ர அபி⁴மர்ஷாத் து ந அநயத் பாப தரம் மஹத் |
ப்ரமதா³நாம் ஸஹஸ்ராணி தவ ராஜன் பரிக்³ரஹே || 3-38-30

ப⁴வ ஸ்வ தா³ர நிரத꞉ ஸ்வ குலம் ரக்ஷ ராக்ஷஸ |
மாநம் வ்ருʼத்³தி⁴ம் ச ராஜ்யம் ச ஜீவிதம் ச இஷ்டம் ஆத்மந꞉ || 3-38-31

களத்ராணி ச ஸௌம்யாநி மித்ர வர்க³ம் ததை²வ ச |
யதி³ இச்ச²ஸி சிரம் போ⁴க்தும் மா க்ருʼதா² ராம விப்ரியம் || 3-38-32

நிவார்யமாண꞉ ஸுஹ்ருʼதா³ மயா ப்⁴ருʼஷ²ம்
ப்ரஸஹ்ய ஸீதாம் யதி³ த⁴ர்ஷயிஷ்யஸி |
க³மிஷ்யஸி க்ஷீண ப³ல꞉ ஸ பா³ந்த⁴வோ
யம க்ஷயம் ராம ஷ²ர ஆத்த ஜீவித꞉ || 3-38-33

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ அஷ்டா த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை