Sunday 5 December 2021

பாலகாண்டம் 77ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉

SitaRama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


க³தே ராமே ப்ரஷா²ந்தாத்மா ராமோ தா³ஷ²ரதி²ர்த⁴நு꞉ |
வருணாயாப்ரமேயாய த³தௌ³ ஹஸ்தே மஹாயஷா²꞉ || 1-77-1

அபி⁴வாத்³ய ததோ ராமோ வஸிஷ்ட² ப்ரமுகா²ந்ருஷீன் |
பிதரம் விஹ்வலம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரோவாச ரகு⁴நந்த³ந꞉ || 1-77-2

ஜாமத³க்³ந்யோ க³தோ ராம꞉ ப்ரயாது சதுரங்கி³கி³ணீ |
அயோத்⁴யாபி⁴முகீ² ஸேநா த்வயா நாதே²ந பாலிதா || 1-77-3

4,5 ராமஸ்ய வசநம் ஷ்²ருத்வா ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸுதம் |
பா³ஹுப்⁴யாம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய மூர்த்⁴நி சாக்⁴ராய ராக⁴வம் || 1-77-4

க³தோ ராம இதி ஷ்²ருத்வா ஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ரமுதி³தோ ந்ருப꞉ |
புநர்ஜாதம் ததா³ மேநே புத்ரமாத்மாநமேவ ச || 1-77-5

சோத³யாமாஸ தாம் ஸேநாம் ஜகா³மாஷு² தத꞉ புரீம் |
பதாகாத்⁴வஜிநீம் ரம்யாம் தூர்யோத்³கு⁴ஷ்டநிநாதி³தாம் || 1-77-6

ஸிக்தராஜபதா²ம் ரம்யாம் ப்ரகீர்ணகுஸுமோத்கராம் |
ராஜப்ரவேஷ²ஸுமுகை²꞉ பௌரைர்மங்க³லபாணிபி⁴꞉ || 1-77-7

ஸம்பூர்ணாம் ப்ராவிஷ²த்³ராஜா ஜநௌகை⁴꞉ ஸமலங்க்ருதாம் |
பௌரை꞉ ப்ரத்யுத்³க³தோ தூ³ரம் த்³விஜைஷ்²ச புரவாஸிபி⁴꞉ || 1-77-8

புத்ரைரநுக³த꞉ ஷ்²ரீமான் ஷ்²ரீமத்³பி⁴ஷ்²ச மஹாயஷா²꞉ |
ப்ரவிவேஷ² க்³ருஹம் ராஜா ஹிமவத்ஸத்³ருஷ²ம் ப்ரியம் || 1-77-9

நநந்த³ ஸ்வஜநை ராஜா க்³ருஹே காமை꞉ ஸுபூஜித꞉ |
கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச கைகேயீ ச ஸுமத்⁴யமா || 1-77-10

வதூ⁴ப்ரதிக்³ரஹே யுக்தா யாஷ்²சாந்யா ராஜயோஷித꞉ |
தத꞉ ஸீதாம் மஹாபா⁴கா³மூர்மிலாம் ச யஷ²ஸ்விநீம் || 1-77-11

குஷ²த்⁴வஜஸுதே சோபே⁴ ஜக்³ருஹுர்ந்ருபயோஷித꞉ |
மங்க³லாலாபநைர்ஹோமை꞉ ஷோ²பி⁴தா꞉ க்ஷௌமவாஸஸ꞉ || 1-77-12

தே³வதாயதநாந்யாஷு² ஸர்வாஸ்தா꞉ ப்ரத்யபூஜயன் |
அபி⁴வாத்³யாபி⁴வாத்³யாம்ஷ்²ச ஸர்வா ராஜஸுதாஸ்ததா³ || 1-77-13

ரேமிரே முதி³தா꞉ ஸர்வா ப⁴ர்த்ருபி⁴꞉ ஸஹிதா ரஹ꞉ |
க்ருததா³ரா꞉ க்ருதாஸ்த்ராஷ்²ச ஸத⁴நா꞉ ஸஸுஹ்ருஜ்ஜநா꞉ || 1-77-14

ஷு²ஷ்²ரூஷமாணா꞉ பிதரம் வர்தயந்தி நரர்ஷபா⁴꞉ |
கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ராஜா த³ஷ²ரத⁴꞉ ஸுதம் || 1-77-15

ப⁴ரதம் கைகேயீபுத்ரமப்³ரவீத்³ரகு⁴நந்த³ந꞉ |
அயம் கேகயராஜஸ்ய புத்ரோ வஸதி புத்ரக || 1-77-16

த்வாம் நேதுமாக³தோ வீரோ யுதா⁴ஜிந்மாதுலஸ்தவ |
ஷ்²ருத்வா த³ஷ²ரத²ஸ்யைதத்³ப⁴ரத꞉ கைகேயீஸுத꞉ || 1-77-17

க³மநாயாபி⁴சக்ராம ஷ²த்ருக்⁴நஸஹிதஸ்ததா³ |
ஆப்ருச்ச்²ய பிதரம் ஷூ²ரோ ராமம் சாக்லிஷ்டகர்மணம் || 1-77-18

மாத்ருஷ்²சாபி நரஷ்²ரேஷ்ட꞉ ஷ²த்ருக்⁴நஸஹிதோ யயௌ |
யுதா⁴ஜித் ப்ராப்ய ப⁴ரதம் ஸஷ²த்ருக்⁴நம் ப்ரஹர்ஷித꞉ || 1-77-19

ஸ்வபுரம் ப்ராவிஷ²த்³வீர꞉ பிதா தஸ்ய துதோஷ ஹ |
க³தே ச ப⁴ரதே ராமோ லக்ஷ்மணஷ்²ச மஹாப³ல꞉ || 1-77-20

பிதரம் தே³வஸங்காஷ²ம் பூஜயாமாஸதுஸ்ததா³ |
பிதுராஜ்ஞாம் புரஸ்க்ருத்ய பௌரகார்யாணி ஸர்வஷ²꞉ || 1-77-21

சகார ராம꞉ ஸர்வாணி ப்ரியாணி ச ஹிதாநி ச |
மாத்ருப்⁴யோ மாத்ருகார்யாணி க்ருத்வா பரமயந்த்ரித꞉ || 1-77-22

கு³ரூணாம் கு³ருகார்யாணி காலே காலே(அ)ந்வவைக்ஷத |
ஏவம் த³ஷ²ரத²꞉ ப்ரீதோ ப்³ராஹ்மணா நைக³மாஸ்ததா² || 1-77-23

ராமஸ்ய ஷீ²லவ்ருத்தேந ஸர்வம் விஷயவாஸிந꞉ |
தேஷாமதியஷா² லோகே ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ || 1-77-24

ஸ்வயம்பூ⁴ரிவ பூ⁴தாநாம் ப³பூ⁴வ கு³ணவத்தர꞉ |
ராமஷ்²ச ஸீதயா ஸார்த⁴ம் விஜஹார ப³ஹூந்ருதூன் || 1-77-25

மநஸ்வீ தத்³க³தமாநஸ்ய தஸ்யா ஹ்ருதி³ ஸமர்பித꞉ |
ப்ரியா து ஸீதா ராமஸ்ய தா³ரா꞉ பித்ருக்ருதா இதி || 1-77-26

கு³ணாத்³ரூபகு³ணாச்சாபி ப்ரீதிர்பூ⁴யோ(அ)பி⁴வர்த⁴தே |
தஸ்யாஷ்²ச ப⁴ர்தா த்³விகு³ணம் ஹ்ருத³யே பரிவர்ததே || 1-77-27

அந்தர்க³தமபி வ்யக்தமாக்²யாதி ஹ்ருத³யம் ஹ்ருதா³ |
தஸ்ய பூ⁴யோ விஷே²ஷேண மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா |
தே³வதாபி⁴꞉ ஸமா ரூபே ஸீதா ஷ்²ரீரிவ ரூபிணீ || 1-77-28

தயா ஸ ராஜர்ஷிஸுதோ(அ)பி⁴காமயா
ஸமேயிவாநுத்தமராஜகந்யயா |
அதீவ ராம꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ முதா³ந்விதோ
விபு⁴꞉ ஷ்²ரியா விஷ்ணுரிவாமரேஷ்²வர꞉ || 1-77-29

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉ 


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை