Thursday 2 December 2021

பாலகாண்டம் 75ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Dasharatha Rama and Parashurama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ராம தா³ஷ²ரதே² வீர வீர்யம் தே ஷ்²ரூயதே(அ)த்³பு⁴தம் |
த⁴நுஷோ பே⁴த³நம் சைவ நிகி²லேந மயா ஷ்²ருதம் || 1-75-1

தத³த்³பு⁴தமசிந்த்யம் ச பே⁴த³நம் த⁴நுஷஸ்ததா² |
தச்ச்²ருத்வாஹமநுப்ராப்தோ த⁴நுர்க்³ருஹ்யாபரம் ஷு²ப⁴ம் || 1-75-2

ததி³த³ம் கோ⁴ரஸங்காஷ²ம் ஜாமத³க்³ந்யம் மஹத்³த⁴நு꞉ |
பூரயஸ்வ ஷ²ரேணைவ ஸ்வப³லம் த³ர்ஷ²யஸ்வ ச || 1-75-3

தத³ஹம் தே ப³லம் த்³ருஷ்ட்வா த⁴நுஷோ(அ)ஸ்ய ப்ரபூரணே |
த்³வந்த்³வயுத்³த⁴ம் ப்ரதா³ஸ்யாமி வீர்யஷ்²லாக்⁴யமஹம் தவ || 1-75-4

தஸ்ய தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா ராஜா த³ஷ²ரத²ஸ்ததா³ |
விஷண்ணவத³நோ தீ³ந꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமப்³ரவீத் || 1-75-5

க்ஷத்ரரோஷாத் ப்ரஷா²ந்தஸ்த்வம் ப்³ராஹ்மணஷ்²ச மஹாதபா꞉ |
பா³லாநாம் மம புத்ராணாமப⁴யம் தா³துமர்ஹஸி || 1-75-6

பா⁴ர்க³வாணாம் குலே ஜாத꞉ ஸ்வாத்⁴யாயவ்ரதஷா²லிநாம் |
ஸஹஸ்ராக்ஷே ப்ரதிஜ்ஞாய ஷ²ஸ்த்ரம் ப்ரக்ஷிப்தவாநஸி || 1-75-7

ஸ த்வம் த⁴ர்மபரோ பூ⁴த்வா காஷ்²யபாய வஸுந்த⁴ராம் |
த³த்த்வா வநமுபாக³ம்ய மஹேந்த்³ரக்ருதகேதந꞉ || 1-75-8

மம ஸர்வவிநாஷா²ய ஸம்ப்ராப்தஸ்த்வம் மஹாமுநே |
ந சைகஸ்மின் ஹதே ராமே ஸர்வே ஜீவாமஹே வயம் || 1-75-9

ப்³ருவத்யேவம் த³ஷ²ரதே² ஜாமத³க்³ந்ய꞉ ப்ரதாபவான் |
அநாத்³ருத்ய து தத்³வாக்யம் ராமமேவாப்⁴யபா⁴ஷத || 1-75-10

இமே த்³வே த⁴நுஷீ ஷ்²ரேஷ்டே² தி³வ்யே லோகாபி⁴பூஜிதே |
த்³ருடே⁴ ப³லவதீ முக்²யே ஸுக்ருதே விஷ்²வகர்மணா || 1-75-11

அநிஸ்ருஷ்டம் ஸுரைரேகம் த்ர்யம்ப³காய யுயுத்ஸவே |
த்ரிபுரக்⁴நம் நரஷ்²ரேஷ்ட² ப⁴க்³நம் காகுத்ஸ்த² யத்த்வயா || 1-75-12

இத³ம் த்³விதீயம் து³ர்த⁴ர்ஷம் விஷ்ணோர்த³த்தம் ஸுரோத்தமை꞉ |
ததி³த³ம் வைஷ்ணவம் ராம த⁴நு꞉ பரபுரஞ்ஜயம் || 1-75-13

ஸமாநஸாரம் காகுத்ஸ்த² ரௌத்³ரேண த⁴நுஷா த்வித³ம் |
ததா³ து தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ப்ருச்ச²ந்தி ஸ்ம பிதாமஹம் || 1-75-14

ஷி²திகண்ட²ஸ்ய விஷ்ணோஷ்²ச ப³லாப³லநிரீக்ஷயா |
அபி⁴ப்ராயம் து விஜ்ஞாய தே³வதாநாம் பிதாமஹ꞉ || 1-75-15

விரோத⁴ம் ஜநயாமாஸ தயோ꞉ ஸத்யவதாம் வர꞉ |
விரோதே⁴ து மஹத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³ரோமஹர்ஷணம் || 1-75-16

ஷி²திகண்ட²ஸ்ய விஷ்ணோஷ்²ச பரஸ்பரஜயைஷிணோ꞉ |
ததா³ து ஜ்ரும்பி⁴தம் ஷை²வம் த⁴நுர்பீ⁴மபராக்ரமம் || 1-75-17

ஹுங்காரேண மஹாதே³வ꞉ ஸ்தம்பி⁴தோ(அ)த² த்ரிலோசந꞉ |
தே³வைஸ்ததா³ ஸமாக³ம்ய ஸர்ஷிஸந்கை⁴꞉ ஸசாரணை꞉ || 1-75-18

யாசிதௌ ப்ரஷ²மம் தத்ர ஜக்³மதுஸ்தௌ ஸுரோத்தமௌ |
ஜ்ரும்பி⁴தம் தத்³த⁴நுர்த்³ருஷ்ட்வா ஷை²வம் விஷ்ணுபராக்ரமை꞉ || 1-75-19

அதி⁴கம் மேநிரே விஷ்ணும் தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³ணாஸ்ததா³ |
த⁴நூ ருத்³ரஸ்து ஸங்க்ருத்³தோ⁴ விதே³ஹேஷு மஹாயஷா²꞉ || 1-75-20

தே³வராதஸ்ய ராஜர்ஷேர்த³தௌ³ ஹஸ்தே ஸஸாயகம் |
இத³ம் ச வைஷ்ணவம் ராம த⁴நு꞉ பரபுரஞ்ஜயம் || 1-75-21

ருசீகே பா⁴ர்க³வே ப்ராதா³த்³விஷ்ணு꞉ ஸந்யாஸமுத்தமம் |
ருசீகஸ்து மஹாதேஜா꞉ புத்ரஸ்யாப்ரதிகர்மண꞉ || 1-75-22

பிதுர்மம த³தௌ³ தி³வ்யம் ஜமத³க்³நேர்மஹாத்மந꞉ |
ந்யஸ்தஷ²ஸ்த்ரே பிதரி மே தபோப³லஸமந்விதே || 1-75-23

அர்ஜுநோ வித³தே⁴ ம்ருத்யும் ப்ராக்ருதாம் பு³த்³தி⁴மாஸ்தி²த꞉ |
வத⁴மப்ரதிரூபம் து பிது꞉ ஷ்²ருத்வா ஸுதா³ருணம் |
க்ஷத்ரமுத்ஸாத³யன் ரோஷாஜ்ஜாதம் ஜாதமநேகஷ²꞉ || 1-75-24

ப்ருதி²வீம் சாகி²லாம் ப்ராப்ய காஷ்²யபாய மஹாத்மநே |
யஜ்ஞஸ்யாந்தே ததா³ ராம த³க்ஷிணாம் புண்யகர்மணே || 1-75-25

த³த்த்வா மஹேந்த்³ரநிலய꞉ தபோப³லஸமந்வித꞉ |
ஷ்²ருத்வா து த⁴நுஷோ பே⁴த³ம் ததோ(அ)ஹம் த்³ருதமாக³த꞉ || 1-75-26

ததே³வம் வைஷ்ணவம் ராம பித்ருபைதாமஹம் மஹத் |
க்ஷத்ரத⁴ர்மம் புரஸ்க்ருத்ய க்³ருஹ்ணீஷ்வ த⁴நுருத்தமம் || 1-75-27

யோஜயஸ்வ த⁴நு꞉ஷ்²ரேஷ்டே² ஷ²ரம் பரபுரஞ்ஜயம் |
யதி³ ஷ²க்தோ(அ)ஸி காகுத்ஸ்த² த்³வந்த்³வம் தா³ஸ்யாமி தே தத꞉ || 1-75-28

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை