Sunday, 25 July 2021

பாலகாண்டம் 06ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉


Dasharata


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தஸ்யாம் புர்யாமயோத்⁴யாயாம் வேத³வித்ஸர்வஸங்க்³ரஹ꞉ |
தீ³ர்க⁴த³ர்ஷீ² மஹாதேஜா꞉ பௌரஜாநபத³ப்ரிய꞉ || 1-6-1

இக்ஷ்வாகூணாமதிரதோ² யஜ்வா த⁴ர்மபரோ வஷீ² |
மஹர்ஷிகல்போ ராஜர்ஷி꞉ த்ரிஷு லோகேஷு விஷ்²ருத꞉ || 1-6-2

ப³லவாந்நிஹதாமித்ரோ மித்ரவாந்விஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
த⁴நைஷ்²ச ஸஞ்சயைஷ்²சாந்யை꞉ ஷ²க்ரவைஷ்²ரவணோபம꞉ || 1-6-3

யதா² மநுர்மஹாதேஜா லோகஸ்ய பரிரக்ஷிதா |
ததா² த³ஷ²ரதோ² ராஜா லோகஸ்ய பரிரக்ஷிதா || 1-6-4

தேந ஸத்யாபி⁴ஸந்தே⁴ந த்ரிவர்க³மநுதிஷ்ட²தா |
பாலிதா ஸா புரீ ஷ்²ரேஷ்டா² இந்த்³ரேணேவாமராவதீ || 1-6-5

தஸ்மிந்புரவரே ஹ்ருஷ்டா த⁴ர்மாத்மாநோ ப³ஹுஷ்²ருதா꞉ |
நராஸ்துஷ்டா த⁴நை꞉ ஸ்வை꞉ ஸ்வைரலுப்³தா⁴꞉ ஸத்யவாதி³ந꞉ ||1-6-6

நால்பஸம்நிசய꞉ கஷ்²சிதா³ஸீத்தஸ்மிந்புரோத்தமே |
குடும்பீ³ யோ ஹ்யஸித்³தா⁴ர்தோ²(அ)க³வாஷ்²வத⁴நதா⁴ந்யவான் || 1-6-7

காமீ வா ந கத³ர்யோ வா ந்ருஷ²ம்ஸ꞉ புருஷ꞉ க்வசித் |
த்³ரஷ்டும் ஷ²க்யமயோத்⁴யாயாம் நாவித்³வாந்ந ச நாஸ்திக꞉ || 1-6-8

ஸர்வே நராஷ்²ச நார்யஷ்²ச த⁴ர்மஷீ²லா꞉ ஸுஸம்யதா꞉ |
உதி³தா꞉ ஷீ²லவ்ருத்தாப்⁴யாம் மஹர்ஷய இவாமலா꞉ || 1-6-9

நாகுண்ட³லீ நாமுகுடீ நாஸ்ரக்³வீ நால்பபோ⁴க³வான் |
நாம்ருஷ்டோ நாநுலிப்தாங்கோ³ நாஸுக³ந்த⁴ஷ்²ச வித்³யதே || 1-6-10

நாம்ருஷ்டபோ⁴ஜீ நாதா³தா நாப்யநங்க³த³நிஷ்கத்⁴ருக் |
நாஹஸ்தாப⁴ரணோ வாபி த்³ருஷ்²யதே நாப்யநாத்மவான் || 1-6-11

நாநாஹிதாக்³நிர்நாயஜ்வா ந க்ஷுத்³ரோ வா ந தஸ்கர꞉ |
கஷ்²சிதா³ஸீத³யோத்⁴யாயாம் ந சாவ்ருத்தோ ந ஸங்கர꞉ || 1-6-12

ஸ்வகர்மநிரதா நித்யம் ப்³ராஹ்மணா விஜிதேந்த்³ரியா꞉ |
தா³நாத்⁴யாநஷீ²லாஷ்²ச ஸம்யதாஷ்²ச ப்ரதிக்³ரஹே || 1-6-13

ந நாஸ்திகோ நாந்ருதகோ ந கஷ்²சித³ப³ஹுஷ்²ருத꞉ |
நாஸூயகோ ந சாஷ²க்தோ நாவித்³வாந்வித்³யதே ததா³ || 1-6-14

நாஷட³ங்க³வித³த்ராஸீந்நாவ்ரதோ நாஸஹஸ்ரத³꞉ |
ந தீ³ந꞉ க்ஷிப்தசித்தோ வா வ்யதி²தோ வாபி கஷ்²சந ||1-6-15

கஷ்²சிந்நரோ வா நாரீ வா நாஷ்²ரீமாந்நாப்யரூபவான் |
த்³ரஷ்டும் ஷ²க்யமயோத்⁴யாயாம் நாபி ராஜந்யப⁴க்திமான் || 1-6-16

வர்ணேஷ்வக்³ர்யசதுர்தே²ஷு தே³வதாதிதி²பூஜகா꞉ |
க்ருதஜ்ஞாஷ்²ச வதா³ந்யாஷ்²ச ஷூ²ரா விக்ரமஸம்யுதா꞉ || 1-6-17

தீ³ர்கா⁴யுஷோ நரா꞉ ஸர்வே த⁴ர்மம் ஸத்யம் ச ஸம்ஷ்²ரிதா꞉ |
ஸஹிதா꞉ புத்ரபௌத்ரைஷ்²ச நித்யம் ஸ்த்ரீபி⁴꞉ புரோத்தமே || 1-6-18

க்ஷத்ரம் ப்³ரஹ்மமுக²ம் சாஸீத்³வைஷ்²யா꞉ க்ஷத்ரமநுவ்ரதா꞉ |
ஷூ²த்³ரா꞉ ஸ்வத⁴ர்மநிரதாஸ்த்ரீந்வர்ணாநுபசாரிண꞉ || 1-6-19

ஸா தேநேக்ஷ்வாகுநாதே²ந புரீ ஸுபரிரக்ஷிதா |
யதா² புரஸ்தாந்மநுநா மாநவேந்த்³ரேண தீ⁴மதா || 1-6-20

யோதா⁴நாமக்³நிகல்பாநாம் பேஷ²லாநாமமர்ஷிணாம் |
ஸம்பூர்ணா க்ருதவித்³யாநாம் கு³ஹா கேஸரிணாமிவ || 1-6-21

காம்போ⁴ஜவிஷயே ஜாதைர்பா³ஹ்லீகைஷ்²ச ஹயோத்தமை꞉ |
வநாயுஜைர்நதீ³ஜைஷ்²ச பூர்ணா ஹரிஹயோத்தமை꞉ || 1-6-22

விந்த்⁴யபர்வதஜைர்மத்தை꞉ பூர்ணா ஹைமவதைரபி |
மதா³ந்விதைரதிப³லைர்மாதங்கை³꞉ பர்வதோபமை꞉ || 1-6-23

ஐராவதகுலீநைஷ்²ச மஹாபத்³மகுலைஸ்ததா² |
அஞ்ஜநாத³பி நிஷ்க்ராந்தை꞉ வாமநாத³பி ச த்³விபை꞉ || 1-6-24

ப⁴த்³ரைர்மந்த்³ரைர்ம்ருகை³ஷ்²சைவ ப⁴த்³ரமந்த்³ரம்ருகை³ஸ்ததா² |
ப⁴த்³ரமந்த்³ரைர்ப⁴த்³ரம்ருகை³ர்ம்ருக³மந்த்³ரைஷ்²ச ஸா புரீ |
நித்யமத்தை꞉ ஸதா³ பூர்ணா நாகை³ரசலஸந்நிபை⁴꞉ || 1-6-25

ஸா யோஜநே ச த்³வே பூ⁴ய꞉ ஸத்யநாமா ப்ரகாஷ²தே |
யஸ்யாம் த³ஷ²ரதோ² ராஜா வஸன் ஜக³த³பாலயத் || 1-6-26

தாம் புரீம் ஸ மஹாதேஜா ராஜா த³ஷ²ரதோ² மஹான் |
ஷ²ஷா²ஸ ஷ²மிதாமித்ரோ நக்ஷத்ராணீவ சந்த்³ரமா꞉ ||1-6-27

தாம் ஸத்யநாமாம் த்³ருட⁴தோரணார்க³லாம்
க்³ருஹைர்விசித்ரைருபஷோ²பி⁴தாம் ஷி²வாம் |
புரீமயோத்⁴யாம் ந்ருஸஹஸ்ரஸங்குலாம்
ஷ²ஷா²ஸ வை ஷ²க்ரஸமோ மஹீபதி꞉ || 1-6-28

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அசுவபதி அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் குஹன் கேசினி கைகேயி கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபளை சரபங்கர் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விராதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஹனுமான் ஹிமவான்