Monday 26 July 2021

பாலகாண்டம் 07ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தம꞉ ஸர்க³꞉


Dasharatha Vasishta and Vamadeva


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தஸ்யாமாத்யா கு³ணைராஸந்நிக்ஷ்வாகோஸ்து மஹாத்மந꞉ |
மந்த்ரஜ்ஞாஷ்²சேங்கி³தஜ்ஞாஷ்²ச நித்யம் ப்ரியஹிதே ரதா꞉ || 1-7-1

அஷ்டௌ ப³பூ⁴வுர்வீரஸ்ய தஸ்யாமாத்யா யஷ²ஸ்விந꞉ |
ஷு²சயஷ்²சாநுரக்தாஷ்²ச ராஜக்ருத்யேஷு நித்யஷ²꞉ || 1-7-2

த்⁴ருஷ்டிர்ஜயந்தோ விஜயோ ஸுராஷ்ட்ரோ ராஷ்ட்ரவர்த⁴ந꞉ |
அகோபோ த⁴ர்மபாலஷ்²ச ஸுமந்த்ரஷ்²சாஷ்டமோ(அ)ப⁴வத் || 1-7-3

ருத்விஜௌ த்³வாவபி⁴மதௌ தஸ்யாஸ்தாம்ருஷிஸத்தமௌ |
வஷி²ஷ்டோ² வாமதே³வஷ்²ச மந்த்ரிணஷ்²ச ததா²பரே || 1-7-4

ஸுயஜ்ஞோ(அ)ப்யத² ஜாபா³லி꞉ காஷ்²யபோ(அ)ப்யத² கௌ³தம꞉ |
மார்கண்டே³யஸ்து தீ³ர்கா⁴யுஸ்ததா² காத்யாயநோ த்³விஜ꞉ || 1-7-5

ஏதைர்ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ர்நித்யம்ருத்விஜஸ்தஸ்ய பௌர்வகா꞉ |
வித்³யாவிநீதா ஹ்ரீமந்த꞉ குஷ²லா நியதேந்த்³ரியா꞉ || 1-7-6

ஷ்²ரீமந்தஷ்²ச மஹாத்மாந꞉ ஷா²ஸ்த்ரஜ்ஞா த்⁴ருட⁴விக்ரமா꞉ |
கீர்திமந்த꞉ ப்ரணிஹிதா யதா²வசநகாரிண꞉ || 1-7-7

தேஜ꞉க்ஷமாயஷ²꞉ப்ராப்தா꞉ ஸ்மிதபூர்வாபி⁴பா⁴ஷிண꞉ |
க்ரோதா⁴த்காமார்த²ஹேதோர்வா ந ப்³ரூயுரந்ருதம் வச꞉ || 1-7-8

தேஷாமவிதி³தம் கிஞ்சித்ஸ்வேஷு நாஸ்தி பரேஷு வா |
க்ரியமாணம் க்ருதம் வாபி சாரேணாபி சிகீர்ஷிதம் || 1-7-9

குஷ²லா வ்யவஹாரேஷு ஸௌஹ்ருதே³ஷு பரீக்ஷிதா꞉ |
ப்ராப்தகாலம் யதா²த³ண்ட³ம் தா⁴ரயேயு꞉ ஸுதேஷ்வபி || 1-7-10

கோஷ²ஸங்க்³ரஹணே யுக்தா ப³லஸ்ய ச பரிக்³ரஹே |
அஹிதம் சாபி புருஷம் ந ஹிம்ஸ்யுரவிதூ³ஷகம் || 1-7-11

வீராஷ்²ச நியதோத்ஸாஹா ராஜஷா²ஸ்த்ரமநுஷ்டி²தா꞉ |
ஷு²சீநாம் ரக்ஷிதாரஷ்²ச நித்யம் விஷயவாஸிநாம் || 1-7-12

ப்³ரஹ்ம க்ஷத்ரமஹிம்ஸந்தஸ்தே கோஷ²ம் ஸமபூரயன் |
ஸுதீக்ஷ்ணத³ண்டா³꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய புருஷஸ்ய ப³லாப³லம் || 1-7-13

ஷு²சீநாமேகபு³த்³தீ⁴நாம் ஸர்வேஷாம் ஸம்ப்ரஜாநதாம் |
நாஸீத்புரே வா ராஷ்ட்ரே வா ம்ருஷாவாதீ³ நர꞉ க்வசித் || 1-7-14

கஷ்²சிந்ந து³ஷ்டஸ்தத்ராஸீத்பரதா³ரரதோ நர꞉ |
ப்ரஷா²ந்தம் ஸர்வமேவாஸீத்³ராஷ்ட்ரம் புரவரம் ச தத் || 1-7-15

ஸுவாஸஸ꞉ ஸுவேஷாஷ்²ச தே ச ஸர்வே ஷு²சிவ்ரதா꞉ |
ஹிதார்த²ம் ச நரேந்த்³ரஸ்ய ஜாக்³ரதோ நயசக்ஷுஷா || 1-7-16

கு³ரோர்கு³ணக்³ருஹீதாஷ்²ச ப்ரக்²யாதாஷ்²ச பராக்ரமே |
விதே³ஷே²ஷ்வபி விஜ்ஞாதா꞉ ஸர்வதோ பு³த்³தி⁴நிஷ்²சயா꞉ || 1-7-17

அபி⁴தோ கு³ணவந்தஷ்²ச ந சாஸன் கு³ணவர்ஜிதா꞉ |
ஸந்தி⁴விக்³ரஹதத்த்வஜ்ஞா꞉ ப்ரக்ருத்யா ஸம்பதா³ந்விதா꞉ | 1-7-18

மந்த்ரஸம்வரணே ஷ²க்தா꞉ ஷ²க்தா꞉ ஸூக்ஷ்மாஸு பு³த்³தி⁴ஷு |
நீதிஷா²ஸ்த்ரவிஷே²ஷஜ்ஞா꞉ ஸததம் ப்ரியவாதி³ந꞉ || 1-7-19

ஈத்³ருஷை²ஸ்தைரமாத்யைஷ்²ச ராஜா த³ஷ²ரதோ²(அ)நக⁴꞉ |
உபபந்நோ கு³ணோபேதைரந்வஷா²ஸத்³வஸுந்த⁴ராம் || 1-7-20

அவேக்ஷமாணஷ்²சாரேண ப்ரஜா த⁴ர்மேண ரக்ஷயன் |
ப்ரஜாநாம் பாலநம் குர்வந்நத⁴ர்மம் பரிவர்ஜயன் || 1-7-21

விஷ்²ருதஸ்த்ரிஷு லோகேஷு வதா³ந்ய꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ |
ஸ தத்ர புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஷ²ஷா²ஸ ப்ருதி²வீமிமாம் || 1-7-22

நாத்⁴யக³ச்ச²த்³விஷி²ஷ்டம் வா துல்யம் வா ஷ²த்ருமாத்மந꞉ |
மித்ரவாந்நதஸாமந்த꞉ ப்ரதாபஹதகண்டக꞉ |
ஸ ஷ²ஷா²ஸ ஜக³த்³ராஜா தி³வம் தே³வபதிர்யதா² || 1-7-23

தைர்மந்த்ரிபி⁴ர்மந்த்ரஹிதே நிவிஷ்டை꞉
வ்ருதோ(அ)நுரக்தை꞉ குஷ²லை꞉ ஸமர்தை²꞉ |
ஸ பார்தி²வோ தீ³ப்திமவாப யுக்த꞉
தேஜோமயைர்கோ³பி⁴ரிவோதி³தோ(அ)ர்க꞉ || 1-7-24

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை