Sunday 31 March 2024

சுந்தர காண்டம் 42ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விசத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman attacking Kinkaras

தத꞉ பக்ஷி நிநாதே³ன வ்ருʼக்ஷ ப⁴ன்க³ ஸ்வனேன ச |
ப³பூ⁴வு꞉ த்ராஸ ஸம்ப்⁴ராந்தா꞉ ஸர்வே லன்கா நிவாஸின꞉ || 5-42-1

வித்³ருதா꞉ ச ப⁴ய த்ரஸ்தா வினேது³꞉ ம்ருʼக³ பக்ஷுண꞉ |
ரக்ஷஸாம் ச நிமித்தானி க்ரூராணி ப்ரதிபேதி³ரே || 5-42-2

ததோ க³தாயாம் நித்³ராயாம் ராக்ஷஸ்யோ விக்ருʼத ஆனனா꞉ |
தத் வனம் த³த்³ருʼஷு²꞉ ப⁴க்³னம் தம் ச வீரம் மஹாகபிம் || 5-42-3

ஸ தா த்³ருʼஷ்ட்வ மஹாபா³ஹு꞉ மஹாஸத்த்வோ மஹாப³ல꞉ |
சகார ஸுமஹத் ரூபம் ராக்ஷஸீனாம் ப⁴ய ஆவஹம் || 5-42-4

தத꞉ தம் கி³ரி ஸம்காஷ²ம் அதிகாயம் மஹாப³லம் |
ராக்ஷஸ்யோ வானரம் த்³ருʼஷ்ட்வா பப்ரச்சு²꞉ ஜனக ஆத்மஜாம் || 5-42-5

கோ அயம் கஸ்ய குதோ வா அயம் கிம் நிமித்தம் இஹ ஆக³த꞉ |
கத²ம் த்வயா ஸஹ அனேன ஸம்வாத³꞉ க்ருʼத இதி உத || 5-42-6

ஆசக்ஷ்வ நோ விஷா²ல அக்ஷி மா பூ⁴த் தே ஸுப⁴கே³ ப⁴யம் |
ஸம்வாத³ம் அஸித அபான்கே³ த்வயா கிம் க்ருʼதவான் அயம் || 5-42-7

அத² அப்³ரவீத் ததா³ ஸாத்⁴வீ ஸீதா ஸர்வ அன்க³ ஷோ²ப⁴னா |
ரக்ஷஸாம் காம ரூபாணாம் விஜ்ஞானே மம கா க³தி꞉ || 5-42-8

யூயம் ஏவ அஸ்ய ஜானீத யோ அயம் யத் வா கரிஷ்யதி |
அஹி꞉ ஏவ அஹே꞉ பாதா³ன் விஜானாதி ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 5-42-9

அஹம் அபி அஸ்ய பீ⁴தா அஸ்மி ந ஏனம் ஜாநாமி கோ அன்வயம் |
வேத்³மி ராக்ஷஸம் ஏவ ஏனம் காம ரூபிணம் ஆக³தம் || 5-42-10

வைதே³ஹ்யா வசனம் ஷ்²ருத்வா ராக்ஷஸ்யோ வித்³ருதா த்³ருதம் |
ஸ்தி²தா꞉ காஷ்²சித் க³தா꞉ காஷ்²சித் ராவணாய நிவேதி³தும் || 5-42-11

ராவணஸ்ய ஸமீபே து ராக்ஷஸ்யோ விக்ருʼத ஆனனா꞉ |
விரூபம் வானரம் பீ⁴மம் ஆக்²யதும் உபசக்ரமு꞉ || 5-42-12

அஷோ²க வனிகா மத்⁴யே ராஜன் பீ⁴ம வபு꞉ கபி꞉ |
ஸீதயா க்ருʼத ஸம்வாத³꞉ திஷ்ட²தி அமித விக்ரம꞉ || 5-42-13

ந ச தம் ஜானகீ ஸீதா ஹரிம் ஹரிண லோசணா |
அஸ்மாபி⁴꞉ ப³ஹுதா⁴ ப்ருʼஷ்டா நிவேத³யிதும் இச்ச²தி || 5-42-14

வாஸவஸ்ய ப⁴வேத் தூ³தோ தூ³தோ வைஷ்²ரவணஸ்ய வா |
ப்ரேஷிதோ வா அபி ராமேண ஸீதா அன்வேஷண கான்க்ஷயா || 5-42-15

தேன த்வத் பூ⁴த ரூபேண யத் தத் தவ மனோ ஹரம் |
நானா ம்ருʼக³ க³ண ஆகீர்ணம் ப்ரம்ருʼஷ்டம் ப்ரமதா³ வனம் || 5-42-16

ந தத்ர கஷ்²சித் உத்³தே³ஷோ² ய꞉ தேன ந விநாஷி²த꞉ |
யத்ர ஸா ஜானகீ ஸீதா ஸ தேன ந விநாஷி²த꞉ || 5-42-17

ஜானகீ ரக்ஷண அர்த²ம் வா ஷ்²ரமாத் வா ந உபலப்⁴யதே |
அத²வா க꞉ ஷ்²ரம꞉ தஸ்ய ஸா ஏவ தேன அபி⁴ரக்ஷிதா || 5-42-18

சாரு பல்லவ பத்ர ஆட்⁴யம் யம் ஸீதா ஸ்வயம் ஆஸ்தி²தா |
ப்ரவ்ருʼத்³த⁴꞉ ஷி²ம்ʼஷ²பா வ்ருʼக்ஷ꞉ ஸ ச தேன அபி⁴ரக்ஷித꞉ || 5-42-19

தஸ்ய உக்³ர ரூபஸ்ய உக்³ரம் த்வம் த³ண்ட³ம் ஆஜ்ஞாதும் அர்ஹஸி |
ஸீதா ஸம்பா⁴ஷிதா யேன தத் வனம் ச விநாஷி²தம் || 5-42-20

மன꞉ பரிக்³ருʼஹீதாம் தாம் தவ ரக்ஷோ க³ண ஈஷ்²வர |
க꞉ ஸீதாம் அபி⁴பா⁴ஷேத யோ ந ஸ்யாத் த்யக்த ஜீவித꞉ || 5-42-21

ராக்ஷஸீனாம் வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸ ஈஷ்²வர꞉ |
ஹுத அகி³꞉ இவ ஜஜ்வால கோப ஸம்வர்தித ஈக்ஷண꞉ || 5-42-22

தஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய நேத்ராப்⁴யாம் ப்ராபதன்னஸ்ரபி³ந்த³வ꞉ |
தீ³ப்தாப்⁴யாமிவ ஜஜ்வால கோபஸம்ʼவர்திதேக்ஷண꞉ || 5-42-23

ஆத்மன꞉ ஸத்³ருʼஷா²ன் ஷூ²ரான் கிம்கரான் நாம ராக்ஷஸான் |
வ்யாதி³தே³ஷ² மஹாதேஜா நிக்³ரஹ அர்த²ம் ஹனூமத꞉ || 5-42-24

தேஷாம் அஷீ²தி ஸாஹஸ்ரம் கிம்கராணாம் தரஸ்வினாம் |
நிர்யயு꞉ ப⁴வனாத் தஸ்மாத் கூட முத்³க³ர பாணய꞉ || 5-42-25
மஹாஉத³ரா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா கோ⁴ர ரூபா மஹாப³லா꞉ |
யுத்³த⁴ அபி⁴மனஸ꞉ ஸர்வே ஹனூமத் க்³ரஹண உன்முகா²꞉ || 5-42-26

தே கபிம் தம் ஸமாஸாத்³ய தோரணஸ்த²ம் அவஸ்தி²தம் |
அபி⁴பேது꞉ மஹாவேகா³꞉ பதன்கா³ இவ பாவகம் || 5-42-27

தே க³தா³பி⁴꞉ விசித்ராபி⁴꞉ பரிகை⁴꞉ கான்சன அன்க³தை³꞉ |
ஆஜக்⁴னு꞉ வானர ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஷ²ரை꞉ ஆதி³த்ய ஸம்னிபை⁴꞉ || 5-42-28

முத்³க³ரை꞉ பட்டிஸை꞉ ஷூ²லை꞉ ப்ராஸதோமரஷ²க்திபி⁴꞉ |
பரிவார்ய ஹனூமந்தம்ʼ ஸஹஸா தஸ்து²ரக்³ரத꞉ || 5-42-29

ஹனூமான் அபி தேஜஸ்வீ ஶ்ரீமான் பர்வத ஸம்னிப⁴꞉ |
க்ஷிதாவ் ஆவித்⁴ய லான்கூ³ளம் நநாத³ ச மஹாஸ்வனம் || 5-42-30

ஸ பூ⁴த்வா ஸுமஹாகாயோ ஹனுமான் மாருதாத்மஜ꞉ |
த்⁴ருʼஷ்டமாஸ்போ²டயாமாஸ லங்காம் ஷ²ப்³தே³ன பூரயன் || 5-42-31

தஸ்யஸ்போ²டிதஷ²ப்³தே³ன மஹதா ஸானுநாதி³னா |
பேதுர்விஹங்கா³ க³க³நாது³ச்சைஷ்²சேத³மகோ⁴யத் || 5-42-32

ஜயத்யதிப³லோ ராமோ லக்ஷ்மணஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
ராஜா ஜயதி ஸுக்³ரீவோ ராக⁴வேணாபி⁴பாலித꞉ || 5-42-33

தா³ஸோ(அ)ஹம் கோஸலேந்த்³ரஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ |
ஹனுமான் ஷ²த்ருஸைன்யானாம் நிஹந்தா மாருதாத்மஜ꞉ || 5-42-34

ந ராவணஸஹஸ்ரம் மே யுத்³தே⁴ ப்ரதிப³லம்ʼ ப⁴வேத் |
ஷி²லாபி⁴ஸ்து ப்ரஹரத꞉ பாத³பைஷ்²ச ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 5-42-35

அர்த³யித்வா புரீம் லங்காமபி⁴வாத்³ய ச மைதி²லீம் |
ஸம்ருʼத்³தா⁴ர்தோ² க³மிஷ்யாமி மிஷதாம் ஸர்வரக்ஷஸாம் || 5-42-36

தஸ்ய ஸந்நாத³ ஷ²ப்³தே³ன தே அப⁴வன் ப⁴ய ஷ²ன்கிதா꞉ |
த³த்³ருʼஷு²꞉ ச ஹனூமந்தம் ஸந்த்⁴யா மேக⁴ம் இவ உன்னதம் || 5-42-37

ஸ்வாமி ஸந்தே³ஷ² நிஹ்ஷ²ன்கா꞉ தத꞉ தே ராக்ஷஸா꞉ கபிம் |
சித்ரை꞉ ப்ரஹரணை꞉ பீ⁴மை꞉ அபி⁴பேது꞉ தத꞉ தத꞉ || 5-42-38

ஸ தை꞉ பரிவ்ருʼத꞉ ஷூ²ரை꞉ ஸர்வத꞉ ஸ மஹாப³ல꞉ |
ஆஸஸாத³ ஆயஸம் பீ⁴மம் பரிக⁴ம் தோரண ஆஷ்²ரிதம் || 5-42-39

ஸ தம் பரிக⁴ம் ஆதா³ய ஜகா⁴ன ரஜனீ சரான் |
ஸ பன்னக³ம் இவ ஆதா³ய ஸ்பு²ரந்தம் வினதா ஸுத꞉ || 5-42-40
விசசார அம்ப³ரே வீர꞉ பரிக்³ருʼஹ்ய ச மாருதி꞉ |

ஸ ஹத்வா ராக்ஷஸான் வீர꞉ கிம்கரான் மாருத ஆத்மஜ꞉ || 5-42-41
யுத்³த⁴ ஆகான்க்ஷீ புன꞉ வீர꞉ தோரணம் ஸமுபஸ்தி²த꞉ |

தத꞉ தஸ்மாத் ப⁴யான் முக்தா꞉ கதிசித் தத்ர ராக்ஷஸா꞉ || 5-42-42
நிஹதான் கிம்கரான் ஸர்வான் ராவணாய ந்யவேத³யன் |

ஸ ராக்ஷஸானாம் நிஹதம் மஹாப³லம் |
நிஷ²ம்ய ராஜா பரிவ்ருʼத்த லோசன꞉ |
ஸமாதி³தே³ஷ² அப்ரதிமம் பராக்ரமே |
ப்ரஹஸ்த புத்ரம் ஸமரே ஸுது³ர்ஜயம் || 5-42-43

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விசத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை