Thursday, 30 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 40ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana threatens to kill Mareecha

மாரீசஸ்ய து தத் வாக்யம் க்ஷமம் யுக்தம் ச ராவண꞉ |
உக்தோ ந ப்ரதிஜக்³ராஹ மர்து காம இவ ஔஷத⁴ம் || 3-40-1

தம் பத்²ய ஹித வக்தாரம் மாரீசம் ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ |
அப்³ரவீத் பருஷம் வாக்யம் அயுக்தம் கால சோதி³த꞉ || 3-40-2

யத் கில ஏதத் அயுக்தார்த²ம் மாரீச மயி கத்²யதே |
வாக்யம் நிஷ்ப²லம் அத்யர்த²ம் பீ³ஜம் உப்தம் இவ ஊஷரே || 3-40-3

த்வத் வாக்யை꞉ ந து மாம் ஷ²க்யம் - பே⁴தும் - பே⁴த்தும் ராமஸ்ய ஸம்ʼயுகே³ |
பாப ஷீ²லஸ்ய மூர்க²ஸ்ய மாநுஷஸ்ய விஷே²ஷத꞉ || 3-40-4

ய꞉ த்யக்த்வா ஸுஹ்ருʼதோ³ ராஜ்யம் மாதரம் பிதரம் ததா² |
ஸ்த்ரீ வாக்யம் ப்ராக்ருʼதம் ஷ்²ருத்வா வநம் ஏக பதே³ க³த꞉ || 3-40-5

அவஷ்²யம் து மயா தஸ்ய ஸம்ʼயுகே³ க²ர கா⁴திந꞉ |
ப்ராணை꞉ ப்ரியதரா ஸீதா ஹர்தவ்யா தவ ஸம்ʼநிதௌ⁴ || 3-40-6

ஏவம் மே நிஷ்²சிதா பு³த்³தி⁴꞉ ஹ்ருʼதி³ மாரீச வித்³யதே |
ந வ்யாவர்தயிதும் ஷ²க்யா ஸ இந்த்³ரை꞉ அபி ஸுர அஸுரை꞉ || 3-40-7

தோ³ஷம் கு³ணம் வா ஸம்ʼப்ருʼஷ்ட꞉ த்வம் ஏவம் வக்தும் அர்ஹஸி |
அபாயம் வா அபி உபாயம் வா கார்யஸ்ய அஸ்ய விநிஷ்²சயே || 3-40-8

ஸம்ʼப்ருʼஷ்டேந து வக்தவ்யம் ஸசிவேந விபஷ்²சிதா |
உத்³யத அம்ʼஜலிநா ராஜ்ஞே ய இச்சே²த் பூ⁴திம் ஆத்மந꞉ || 3-40-9

வாக்யம் அப்ரதிகூலம் து ம்ருʼது³ பூர்வம் ஷு²ப⁴ம் ஹிதம் |
உபசாரேண யுக்தம் ச வக்தவ்யோ வஸுதா⁴ அதி⁴ப꞉ || 3-40-10

ஸ அவமர்த³ம் து யத் வாக்யம் அத²வா மாரீச ஹிதம் உச்யதே |
ந அபி⁴நம்ʼத³தி தத் ராஜா மாநார்தீ² மாந வர்ஜிதம் || 3-40-11

பம்ʼச ரூபாணி ராஜாநோ தா⁴ரயந்தி அமித ஓஜஸ꞉ |
அக்³நே꞉ இந்த்³ரஸ்ய ஸோமஸ்ய யமஸ்ய வருணஸ்ய ச || 3-40-12

ஔஷ்ண்யம் ததா² விக்ரமம் ச ஸௌம்யம் த³ண்ட³ம் ப்ரஸந்நதாம் |
தா⁴ரயந்தி மஹாதாம்நோ ராஜாந꞉ க்ஷணதா³சர || 3-40-13

தஸ்மாத் ஸர்வாஸு அவஸ்தா²ஸு மாந்யா꞉ பூஜ்யா꞉ ச பார்தி²வா꞉ |
த்வம் து த⁴ர்மம் அவிஜ்ஞாய கேவலம் மோஹம் ஆஷ்²ரித꞉ || 3-40-14

அப்⁴யாக³தம் மாம் தௌ³ராத்ம்யாத் பருஷம் வத³ஸி ஈத்³ருʼஷ²ம் |
கு³ண தோ³ஷௌ ந ப்ருʼச்சா²மி க்ஷமம் ச ஆத்மநி ராக்ஷஸ || 3-40-15

மயா உக்தம் அபி ச ஏதாவத் த்வாம் ப்ரதி அமிதவிக்ரம |
அஸ்மின் து ஸ ப⁴வான் க்ருʼத்யே ஸாஹாய்யம் கர்தும் அர்ஹஸி || 3-40-16

ஷ்²ருணு தத் கர்ம ஸாஹாய்யே யத் கார்யம் வசநாத் மம |
ஸௌவர்ண꞉ த்வம் ம்ருʼகோ³ பூ⁴த்வா சித்ரோ ரஜத பி³ந்து³பி⁴꞉ || 3-40-17

ஆஷ்²ரமே தஸ்ய ராமஸ்ய ஸீதாயா꞉ ப்ரமுகே² சர |
ப்ரளோப⁴யித்வா வைதே³ஹீம் யதா² இஷ்டம் க³ந்தும் அர்ஹஸி || 3-40-18

த்வாம் ஹி மாயா மயம் த்³ருʼஷ்ட்வா காம்ʼசநம் ஜாத விஸ்மயா |
ஆநய ஏநம் இதி க்ஷிப்ரம் ராமம் வக்ஷ்யதி மைதி²லீ || 3-40-19

அபக்ராந்தே ச காகுத்ஸ்தே² தூ³ரம் ச யாத்வா அபி உதா³ஹர |
ஹா ஸீதே லக்ஷ்மணே இதி ஏவம் ராம வாக்ய அநுரூபகம் || 3-40-20

தத் ஷ்²ருத்வா ராம பத³வீம் ஸீதாயா ச ப்ரசோதி³த꞉ |
அநுக³ச்ச²தி ஸம்ʼப்⁴ராம்ʼதம் ஸௌமித்ரி꞉ அபி ஸௌஹ்ருʼதா³த் || 3-40-21

அபக்ராந்தே ச காகுத்ஸ்தே² லக்ஷ்மண ச யதா² ஸுக²ம் |
ஆஹரிஷ்யாமி வைதே³ஹீம் ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஷ²சீம் இவ || 3-40-22

ஏவம் க்ருʼத்வா து இத³ம் கார்யம் யதா² இஷ்டம் க³ச்ச² ராக்ஷஸ |
ராஜ்யஸ்ய அர்த⁴ம் ப்ரதா³ஸ்யாமி மாரீச தவ ஸுவ்ரத || 3-40-23

க³ச்ச² ஸௌம்ய ஷி²வம் மார்க³ம் கார்யஸ்ய அஸ்ய விவ்ருʼத்³த⁴யே |
அஹம் து அநுக³மிஷ்யாமி ஸ ரதோ² த³ண்ட³கா வநம் || 3-40-24

ப்ராப்ய ஸீதாம் அயுத்³தே⁴ந வம்ʼசயித்வா து ராக⁴வம் |
லம்ʼகாம் ப்ரதி க³மிஷ்யாமி க்ருʼத கார்ய꞉ ஸஹ த்வயா || 3-40-25

நோ சேத் கரோஷி மாரீச ஹந்மி த்வாம் அஹம் அத்³ய வை |
ஏதத் கார்யம் அவஷ்²யம் மே ப³லாத்³ அபி கரிஷ்யஸி |
ராஜ்ஞோ ஹி ப்ரதிகூலஸ்தோ² ந ஜாது ஸுக²ம் ஏத⁴தே || 3-40-26

ஆஸாத்³யா தம் ஜீவித ஸம்ʼஷ²ய꞉ தே
ம்ருʼத்யுர் த்⁴ருவோ ஹி அத்³ய மயா விருத்⁴யத꞉ |
ஏதத் யதா²வத் பரிக்³ருʼஹ்ய பு³த்³த்⁴யா
யத் அத்ர பத்²யம் குரு தத் ததா² த்வம் || 3-40-27

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் குஹன் கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சரபங்கர் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விராதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஹனுமான் ஹிமவான்