Friday 13 August 2021

பாலகாண்டம் 20ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Dasharatha and Vishwamitra


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தச்ச்²ருத்வா ராஜஷா²ர்தூ³லோ விஷ்²வாமித்ரஸ்ய பா⁴ஷிதம் |
முஹூர்தமிவ நிஸ்ஸஜ்ஞ꞉ ஸஜ்ஞாவானித³மப்³ரவீத் || 1-20-1

ஊனஷோட³ஷ²வர்ஷோ மே ராமோ ராஜீவலோசன꞉ |
ந யுத்³த⁴யோக்³யதாமஸ்ய பஷ்²யாமி ஸஹ ராக்ஷஸை꞉ || 1-20-2

இயமக்ஷௌஹிணீ பூர்ணா யஸ்யாஹம் பதிரீஷ்²வர꞉ |
அனயா ஸம்வ்ருதோ க³த்வா யோத்³தா⁴ஹம் தைர்நிஷா²சரை꞉ || 1-20-3

இமே ஷூ²ராஷ்²ச விக்ராந்தா ப்⁴ருத்யா மே(அ)ஸ்த்ரவிஷா²ரதா³꞉ |
யோக்³யா ரக்ஷோக³ணைர்யோத்³து⁴ம் ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி || 1-20-4

அஹமேவ த⁴னுஷ்பாணிர்கோ³ப்தா ஸமரமூர்த⁴னி |
யாவத் ப்ராணான் த⁴ரிஷ்யாமி தாவத்³யோத்ஸ்யே நிஷா²சரை꞉ || 1-20-5

நிர்விக்⁴னா வ்ரதசர்யா ஸா ப⁴விஷ்யதி ஸுரக்ஷிதா |
அஹம் தத்ராக³மிஷ்யாமி ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி || 1-20-6

பா³லோ ஹ்யக்ருதவித்³யஷ்²ச ந ச வேத்தி ப³லாப³லம் |
ந சாஸ்த்ரப³லஸம்யுக்தோ ந ச யுத்³த⁴விஷா²ரத³꞉ || 1-20-7

ந சாஸௌ ரக்ஷஸாம் யோக்³ய꞉ கூடயுத்³தா⁴ ஹி தே த்⁴ருவம் |
விப்ரயுக்தோ ஹி ராமேண முஹூர்தமபி நோத்ஸஹே || 1-20-8

ஜீவிதும் முநிஷா²ர்தூ³ல ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி |
யதி³ வா ராக⁴வம் ப்³ரஹ்மன்னேதுமிச்ச²ஸி ஸுவ்ரத || 1-20-9

சதுரங்க³ஸமாயுக்தம் மயா ஸஹ ச தம் நய |
ஷஷ்டிர்வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஜாதஸ்ய மம கௌஷி²க || 1-20-10

க்ருச்ச்²ரேணோத்பாதி³தஷ்²சாயம் ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி |
சதுர்ணாமாத்மஜானாம் ஹி ப்ரீதி꞉ பரமிகா மம || 1-20-11

ஜ்யேஷ்டே² த⁴ர்மப்ரதா⁴னே ச ந ராமம் நேதுமர்ஹஸி |
கிம் வீர்யா ராக்ஷஸாஸ்தே ச கஸ்ய புத்ராஷ்²ச கே ச தே || 1-20-12

கத²ம் ப்ரமாணா꞉ கே சைதான் ரக்ஷந்தி முனிபுங்க³வ |
கத²ம் ச ப்ரதிகர்தவ்யம் தேஷாம் ராமேண ரக்ஷஸாம் || 1-20-13

மாமகைர்வா ப³லைர்ப்³ரஹ்மன் மயா வா கூடயோதி⁴னாம் |
ஸர்வம் மே ஷ²ம்ஸ ப⁴க³வன் கத²ம் தேஷாம் மயா ரணே|| 1-20-14

ஸ்தா²தவ்யம் து³ஷ்டபா⁴வானாம் வீர்யோத்ஸிக்தா ஹி ராக்ஷஸா꞉ |
தஸ்ய தத்³வசனம் ஷ்²ருத்வா விஷ்²வாமித்ரோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத || 1-20-15

பௌலஸ்த்யவம்ஷ²ப்ரப⁴வோ ராவணோ நாம ராக்ஷஸ꞉ |
ஸ ப்³ரஹ்மணா த³த்தவரஸ்த்ரைலோக்யம் பா³த⁴தே ப்⁴ருஷ²ம் || 1-20-16

மஹாப³லோ மஹாவீர்யோ ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ |
ஷ்²ரூயதே ச மஹாராஜா ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ || 1-20-17

ஸாக்ஷாத்³வைஷ்²ரவணப்⁴ராதா புத்ரோ விஷ்²ரவஸோ முனே꞉ |
யதா³ ந க²லு யஜ்ஞஸ்ய விக்⁴னகர்தா மஹாப³ல꞉ || 1-20-18

தேன ஸஞ்சோதி³தௌ தௌ து ராக்ஷஸௌ ச மஹாப³லௌ |
மாரீசஷ்²ச ஸுபா³ஹுஷ்²ச யஜ்ஞவிக்⁴னம் கரிஷ்யத꞉ || 1-20-19

இத்யுக்தோ முனினா தேன ராஜோவாச முனிம் ததா³ |
ந ஹி ஷ²க்தோ(அ)ஸ்மி ஸங்க்³ராமே ஸ்தா²தும் தஸ்ய து³ராத்மன꞉ || 1-20-20

ஸ த்வம் ப்ரஸாத³ம் த⁴ர்மஜ்ஞ குருஷ்வ மம புத்ரகே |
மம சைவால்பபா⁴க்³யஸ்ய தை³வதம் ஹி ப⁴வான் கு³ரு꞉ || 1-20-21

தே³வதா³னவக³ந்த⁴ர்வா யக்ஷா꞉ பதக³பன்னகா³꞉|
ந ஷ²க்தா ராவணம் ஸோடு⁴ம் கிம் புனர்மானவா யுதி⁴ || 1-20-22

ஸ து வீர்யவதாம் வீர்யமாத³த்தே யுதி⁴ ராவண꞉ |
தேன சாஹம் ந ஷ²க்தோ(அ)ஸ்மி ஸம்யோத்³து⁴ம் தஸ்ய வா ப³லை꞉ || 1-20-23

ஸப³லோ வா முநிஷ்²ரேஷ்ட² ஸஹிதோ வா மமாத்மஜை꞉ |
கத²மப்யமரப்ரக்²யம் ஸங்க்³ராமாணாமகோவித³ம் || 1-20-24

பா³லம் மே தனயம் ப்³ரஹ்மன்னைவ தா³ஸ்யாமி புத்ரகம் |
அத² காலோபமௌ யுத்³தே⁴ ஸுதௌ ஸுந்தோ³பஸுந்த³யோ꞉ || 1-20-25

யஜ்ஞவிக்⁴னகரௌ தௌ தே நைவ தா³ஸ்யாமி புத்ரகம் |
மாரீசஷ்²ச ஸுபா³ஹுஷ்²ச வீர்யவந்தௌ ஸுஷி²க்ஷிதௌ || 1-20-26

தயோரன்யதரம் யோத்³து⁴ம் யாஸ்யாமி ஸஸுஹ்ருத்³க³ண꞉ |
அன்யதா² த்வனுனேஷ்யாமி ப⁴வந்தம் ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ || 1-20-27

இதி நரபதிஜல்பநாத்³த்³விஜேந்த்³ரம்
குஷி²கஸுதம் ஸுமஹான் விவேஷ² மன்யு꞉ |
ஸுஹுத இவ மகே²(அ)க்³நிராஜ்யஸிக்த꞉
ஸமப⁴வது³ஜ்வலிதோ மஹர்ஷிவஹ்னி꞉ || 1-20-28

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை