Friday 20 August 2021

பாலகாண்டம் 27ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vishwamitra giving astras to Rama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


அத² தாம் ரஜனீமுஷ்ய விஷ்²வாமித்ரோ மஹாயஷா²꞉ |
ப்ரஹஸ்ய ராக⁴வம் வாக்யமுவாச மது⁴ராக்ஷரம் || 1-27-1

பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி ப⁴த்³ரம் தே ராஜபுத்ர மஹாயஷ²꞉ |
ப்ரீத்யா பரமயா யுக்தோ த³தா³ம்யஸ்த்ராணி ஸர்வஷ²꞉ || 1-27-2

தே³வாஸுரக³ணான் வாபி ஸக³ந்த⁴ர்வோரகா³ன்பு⁴வி |
யைரமித்ரான் ப்ரஸஹ்யாஜௌ வஷீ²க்ருத்ய ஜயிஷ்யஸி || 1-27-3

தானி தி³வ்யானி ப⁴த்³ரம் தே த³தா³ம்யஸ்த்ராணி ஸர்வஷ²꞉ |
த³ண்ட³சக்ரம் மஹத்³தி³வ்யம் தவ தா³ஸ்யாமி ராக⁴வ || 1-27-4

த⁴ர்மசக்ரம் ததோ வீர காலசக்ரம் ததை²வ ச |
விஷ்ணுசக்ரம் ததா²த்யுக்³ரமைந்த்³ரம் சக்ரம் ததை²வ ச || 1-27-5

வஜ்ரமஸ்த்ரம் நரஷ்²ரேஷ்ட² ஷை²வம் ஷூ²லவரம் ததா² |
அஸ்த்ரம் ப்³ரஹ்மஷி²ரஷ்²சைவ ஐஷீகமபி ராக⁴வ || 1-27-6

த³தா³மி தே மஹாபா³ஹோ ப்³ராஹ்மமஸ்த்ரமனுத்தமம் |
க³தே³ த்³வே சைவ காகுத்ஸ்த² மோத³கீ ஷி²க²ரீ ஷு²பே⁴ || 1-27-7

ப்ரதீ³ப்தே நரஷா²ர்தூ³ல ப்ரயச்சா²மி ந்ருபாத்மஜ |
த⁴ர்மபாஷ²மஹம் ராம காலபாஷ²ம் ததை²வ ச || 1-27-8

வாருணம் பாஷ²மஸ்த்ரம் ச த³தா³ம்யஹமனுத்தமம் |
அஷ²னீ த்³வே ப்ரயச்சா²மி ஷு²ஷ்கார்த்³ரே ரகு⁴நந்த³ன || 1-27-9

த³தா³மி சாஸ்த்ரம் பைனாகமஸ்த்ரம் நாராயணம் ததா² |
ஆக்³னேயமஸ்த்ரம் த³யிதம் ஷி²க²ரம் நாம நாமத꞉ || 1-27-10

வாயவ்யம் ப்ரத²மம் நாம த³தா³மி தவ சானக⁴ |
அஸ்த்ரம் ஹயஷி²ரோ நாம க்ரௌஞ்சமஸ்த்ரம் ததை²வ ச || 1-27-11

ஷ²க்தித்³வயம் ச காகுத்ஸ்த² த³தா³மி தவ ராக⁴வ |
கங்காலம் முஸலம் கோ⁴ரம் காபாலமத² கிங்கிணீம் || 1-27-12

வதா⁴ர்த²ம் ரக்ஷஸாம் யானி த³தா³ம்யேதானி ஸர்வஷ²꞉ |
வைத்³யாத⁴ரம் மஹாஸ்த்ரம் ச நந்த³னம் நாம நாமத꞉ || 1-27-13

அஸிரத்னம் மஹாபா³ஹோ த³தா³மி ந்ருவராத்மஜ |
கா³ந்த⁴ர்வமஸ்த்ரம் த³யிதம் மோஹனம் நாம நாமத꞉ || 1-27-14

ப்ரஸ்வாபனம் ப்ரஷ²மனம் த³த்³மி ஸௌம்யம் ச ராக⁴வ |
வர்ஷணம் ஷோ²ஷணம் சைவ ஸந்தாபனவிலாபனே || 1-27-15

மாத³னம் சைவ து³ர்த⁴ர்ஷம் கந்த³ர்பத³யிதம் ததா² |
கா³ந்த⁴ர்வமஸ்த்ரம் த³யிதம் மானவம் நாம நாமத꞉ || 1-27-16

பைஷா²சமஸ்த்ரம் த³யிதம் மோஹனம் நாம நாமத꞉ |
ப்ரதீச்ச² நரஷா²ர்தூ³ல ராஜபுத்ர மஹாயஷ²꞉ || 1-27-17

தாமஸம் நரஷா²ர்தூ³ல ஸௌமனம் ச மஹாப³லம் |
ஸம்வர்தம் சைவ து³ர்த⁴ர்ஷம் மௌஸலம் ச ந்ருபாத்மஜ || 1-27-18

ஸத்யமஸ்த்ரம் மஹாபா³ஹோ ததா² மாயாமயம் பரம் |
ஸௌரம் தேஜ꞉ப்ரப⁴ம் நாம பரதேஜோ(அ)பகர்ஷணம் || 1-27-19

ஸோமாஸ்த்ரம் ஷி²ஷி²ரம் நாம த்வாஷ்ட்ரமஸ்த்ரம் ஸுதா³ருணம் |
தா³ருணம் ச ப⁴க³ஸ்யாபி ஷீ²தேஷுமத² மானவம் || 1-27-20

ஏதான் ராம மஹாபா³ஹோ காமரூபான் மஹாப³லான் |
க்³ருஹாண பரமோதா³ரான் க்ஷிப்ரமேவ ந்ருபாத்மஜ || 1-27-21

ஸ்தி²தஸ்து ப்ராங்முகோ² பூ⁴த்வா முனிவரஸ்ததா³ |
த³தௌ³ ராமாய ஸுப்ரீதோ மந்த்ரக்³ராமமனுத்தமம் || 1-27-22

ஸர்வஸங்க்³ரஹணம் யேஷாம் தை³வதைரபி து³ர்லப⁴ம் |
தான்யஸ்த்ராணி ததா³ விப்ரோ ராக⁴வாய ந்யவேத³யத் ||1-27-23

ஜபதஸ்து முனேஸ்தஸ்ய விஷ்²வாமித்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
உபதஸ்து²ர்மஹார்ஹாணி ஸர்வாண்யஸ்த்ராணி ராக⁴வம் || 1-27-24

ஊசுஷ்²ச முதி³தா ராமம் ஸர்வே ப்ராஞ்ஜலயஸ்ததா³ |
இமே ச பரமோதா³ரா꞉ கிங்கராஸ்தவ ராக⁴வ || 1-27-25

யத்³யதி³ச்ச²ஸி ப⁴த்³ரம் தே தத்ஸர்வம் கரவாம வை |
ததோ ராம꞉ ப்ரஸன்னாத்மா தைரித்யுக்தோ மஹாப³லை꞉ || 1-27-26

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச காகுத்ஸ்த²꞉ ஸமாலப்⁴ய ச பாணினா |
மனஸா மே ப⁴விஷ்யத்⁴வமிதி தானப்⁴யசோத³யத் || 1-27-27

தத꞉ ப்ரீதமனா ராமோ விஷ்²வாமித்ரம் மஹாமுனிம் |
அபி⁴வாத்³ய மஹாதேஜா க³மனாயோபசக்ரமே || 1-27-28

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தவிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter    

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை